Giáo án Giáo dục công dân lớp 8 - Bài 9: Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư

1. MỤC TIÊU:

1.1 Kiến thức:

Hoạt động 1:

- Học sinh biết thế nào là cộng đồng dân cư và xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư

- HS hiểu được

 + trách nhiệm,ý nghĩa trong việc tham gia xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư

 Hoạt động 2:

- Học sinh biết thế nào là cộng đồng dân cư và xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư

HS hiểu được trách nhiệm,ý nghĩa trong việc tham gia xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư

1.2 Kĩ năng:

- Học sinh thực hiện : các quy định về nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.

- Học sinh thành thạo: tuyên truyền vận động xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.

1.3 Thái độ:

- Học sinh có thói quen: đồng tình, ủng hộ các chủ trương xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư

- Học sinh có tính cách: yêu thích các hoạt động thực hiện chủ trương xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư

* Hoạt động 2: nắm hiện tượng tiêu cực và tích cực trong xã hội

* Hoạt động 3: nắm nội dung bài học

 

doc 5 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 02/04/2019 Lượt xem 354Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Giáo dục công dân lớp 8 - Bài 9: Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
?Tuần 10
Tiết PPCT: 10
Ngày dạy: 
Bài 9:
GÓP PHẦN XÂY DỰNG
 NẾP SỐNG VĂN HÓA Ở CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ
š{›
MỤC TIÊU:
Kiến thức: 
Hoạt động 1:
Học sinh biết thế nào là cộng đồng dân cư và xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư
HS hiểu được 
 + trách nhiệm,ý nghĩa trong việc tham gia xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư
 Hoạt động 2: 
Học sinh biết thế nào là cộng đồng dân cư và xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư
HS hiểu được trách nhiệm,ý nghĩa trong việc tham gia xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư
Kĩ năng:
Học sinh thực hiện : các quy định về nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.
Học sinh thành thạo: tuyên truyền vận động xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.
Thái độ:
Học sinh có thói quen: đồng tình, ủng hộ các chủ trương xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư
Học sinh có tính cách: yêu thích các hoạt động thực hiện chủ trương xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư
* Hoạt động 2: nắm hiện tượng tiêu cực và tích cực trong xã hội
* Hoạt động 3: nắm nội dung bài học
NỘI DUNG HỌC TẬP: 
Đặt vấn đề
Nội dung bài học
Làm bài tập.
 CHUẨN BỊ:
Giáo viên:
SGK, bảng phụ, phiếu học tập
Học sinh:
SGK GDCD8, tranh ảnh liên quan
TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Ổn định tổ chức và kiểm diện:
Kiểm tra miệng: 
GV nhận xét bài kiểm tra
Tiến trình bài học:
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung bài học
a/ Hoạt động 1: Vào bài:
?Những người sống trong cùng khu vực lãnh thổ đơn vị hành chánh được gọi là gì ? 
HS:- Cộng đồng dân cư. 
? Cộng đồng dân cư phải làm gì để góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ? 
- Mỗi gia đình, mỗi cá nhân trong cộng đồng phải tích cực, tự giác thực hiện tốt những qui định về nếp sống văn hóa ở xã, phường ... 
GV: Để hiểu kỹ vấn đề này chúng ta học bài hôm nay.
b/ Hoạt động 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung đặt vấn đề.
HS:Đọc nội dung vấn đề 1 SGK / 22. 
? Những hiện tượng nào là những hiện tượng tiêu cực ?
- 1 số hiện tượng tiêu cực còn tồn tại ở một số nơi. 
-Tục tảo hôn, dựng vợ gả chồng sớm, thời này thầy mo thầy cúng về cúng bái phù phép khi có người ốm hoặc súc vật chết. Người nào bị coi là có ma thì đối xử tàn tệ phải sống cô độc khốn khó.
? Những hiện tượng đó có ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của người dân ? 
-Các em phải xa gia đình sớm, không được đi học, hôn nhân dang dở, đói nghèo. 
? Em có nhận xét gì về cuộc sống nơi đây ?
HS:Thiếu văn minh không chấp hành pháp luật ,không ổn định trật tự sẽ bị ảnh hưởng cuộc sống của nhân dân nơi đây .
 HS :Đọc nội dung của vấn đề 2 SGK . 
? Vì sao làng Hinh được công nhận là làng văn hóa ?
-Vệ sinh sạch sẽ, dùng nước giếng sạch, không có dịch bệnh lây lan, có ốm đau thì đến trạm xá, trẻ em đều đến trường, phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, an ninh vững vàng, xóa bỏ các phong tục lạc hậu . 
? Những thay đổi đó của làng Hinh có tác động như thế nào đối với cuộc sống của người dân cộng đồng ? 
 -Yên tâm sản xuất, làm ăn phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân .
GV kết luận : Như vậy chúng ta đã hiểu được thế nào là cộng đồng dân cư. Vậy việc góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư là những việc làm gì ? Có ý nghĩa như thế nào ? Trách nhiệm của chúng ta ra sao ? Chúng ta sẽ tìm hiểu qua phần thảo luận.
c/ Hoạt động 3: Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung bài học. 
?Nêu những biểu hiện của nếp sống văn hóa ở khu dân cư ?
HS:Những biểu hiện của nếp sống có văn hóa ở khu dân cư: các gia đình giúp nhau làm kinh tế, tham gia xóa đói giảm nghèo, động viên con cháu đến trường, giữ gìn vệ sinh, phòng chống tệ nạn, thực hiện KHHGĐ, xây dựng nếp sống văn minh. 
Giải thích Cộng đồng :Là toàn thể những người cùng sinh sống có những điểm giống nhau gắn bó thành một khối trong sinh hoạt xã hội .
? Vậy thế nào là cộng đồng dân cư ? 
Liên hệ : Ở địa phương em có những ấp nào đạt ấp văn hóa ?
HS: Ap 1,2,4 ,6 .
?Những biểu hiện nào là thiếu văn hóa ở địa phương em ở ?
HS:Ích kỉ ,không quan tâm đến người khác, tụ tập bàn tán tin đồn nhảm, mê tín dị đoan, lấn chiếm vỉa hè, tổ chức đám cưới, ma chay linh đình, nghiện hút đua xe, số đề, vứt rác bừa bãi, bỏ học 
Mở rộng : -Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư do UBMT tổ quốc Việt Nam phát động từ tháng 5/1995 khắp trong cả nước .
Chú ý: Cuộc vận động này nhằm vào nội dung kinh te,văn hóa , chính trị ,có xây dựng kinh tế thì mới xây dựng đời sống văn hóa .Việc xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư luôn gắn bó mật thiết với nhau .Xây dựng đời sống văn hóa là góp phần giữ vững kỉ cương an ninh chính trị . Vì gia đình là tế bào của xã hội, gia đình bình yên, hạnh phúc thì xã hội mới phồn vinh, giàu mạnh. 
? Thế nào là xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư ? ( Tích hợp GDMT)
? Biện pháp xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư : Thực hiện đường lối, chính sách của Đảng - Nhà Nước, xây dựng đời sống văn hóa và tinh thần phong phú lành mạnh, nâng cao dân trí, chăm lo sức khỏe, giữ gìn trật tự an ninh, vệ sinh môi trường. 
Nhấn mạnh :Mọi người trong cộng đồng đều có ý thức bảo vệ môi trường ,nơi ở là biểu hiện của nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.
 ? Vì sao cần phải xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư ? ( Câu hỏi dành cho học sinh giỏi )
HS:Cần phải xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư bởi vì : 
- Góp phần làm cho cuộc sống bình yên, hạnh phúc. 
- Bảo vệ và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. 
Tóm lại : Ổn định cuộc sống có điều kiện phát triển ,gia đình hạnh phúc, cộng đồng dân cư bình yên góp phần cho một xã hội văn minh, tiến bộ.
Thảo luận 2 phút :Những việc làm nào là em góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư ?
HS:-Ngoan ngoãn kính trọng lễ phép với ông bà, cha mẹ, anh chị và mọi người xung quanh. 
- Chăm chỉ học tập, tránh xa các tệ nạn XH. 
- Tham gia các hoạt động chính trị - XH.
- Đấu tranh với những hiện tượng mê tín dị đoan, thủ tục nặng nề. 
?HS cần phải làm gì để góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư?
? Theo em, việc xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư có bao gồm việc xây dựng nếp sống văn hóa trong gia đình không ? Tại sao ? 
GV bổ sung: 
- Hoạt động nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa; giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, dân chủ, thực hiện quy ước cộng đồng dân cư. 
d/ Hoạt đông 4: Hướng dẫn HS luyện tập 
HS : Đọc yêu cầu bài tập 2 SGK/ 24 
HS: Từng HS trả lời .
GV đánh giá, cho điểm . 
I. ĐẶT VẤN ĐỀ: 
1. Câu chuyện 1:
2 .Câu chuyện 2:
II. NỘI DUNG BÀI HỌC : 
1.Cộng đồng dân cư :Là toàn thể những người sinh sống trong toàn khu vực lãnh thổ hoặc đơn vị hành chánh gắn bó 1 khối, giữa họ có sự liên kết và hợp tác với nhau để cùng thực hiện lợi ích của mình và lợi ích chung. 
2. Xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư : 
- Giữ gìn trật tự an ninh. 
- Vệ sinh chung .
 - Bảo vệ cảnh quang môi trường nơi ở, trồng cây xanh mát ... 
- Xây dựng tình đoàn kết xóm giềng. 
- Bày trừ phong tục tập quán lạc hậu. 
- Chống mê tín dị đoan. 
- Phòng chống tệ nạn xã hội. 
3. Ý nghĩa của việc xây dựng nếp sống văn hóa : Góp phần làm cho cuộc sống bình yên, hạnh phúc; bảo vệ và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. 
4. Trách nhiệm của công dân: 
 Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư là trách nhiệm của mỗi công dân. HS cần tránh những việc làm xấu và tham gia những hoạt động vừa sức. 
III. BÀI TẬP : 
Bài tập 2 SGK/24 
Những việc làm đúng: a, c, d, đ, g, I, k, o.
Tổng kết:
? Lấy một ví dụ về những việc làm của gia đình em mà theo em là góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ? 
? Em đã làm gì để xây dựng nề nếp kỷ cương của nhà trường được thực hiện tốt? 
HS trả lời. 
GV nhận xét cho điểm. 
Hướng dẫn học tập:
Đối với bài học tiết này:
Học thuộc nội dung bài học
Làm bài tập 1, 3, 4 SGK
Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
Chuẩn bị bài 10 “ Tự lập”
Đọc phần đặt vấn đề và bài học.
Ca dao tục ngữ về tự lập .
PHỤ LỤC: 	

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_9_Gop_phan_xay_dung_nep_song_van_hoa_o_cong_dong_dan_cu.doc