Giáo án Giáo dục ngoài giờ lên lớp lớp 6 - Chủ điểm tháng 9, 10

HOẠT ĐỘNG 1

THẢO LUẬN NỘI QUY VÀ NHIỆM VỤ NĂM HỌC MỚI

I. MỤC ĐÍCH -YÊU CẦU:

- Nhận thức: Hiểu vị trí quan trọng của năm học. Nắm được nhiệm vụ năm học và nội qui trường, lớp.

- Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng giao tiếp, suy nghĩ, bàn bạc, tranh luận, Có ý thức tôn trọng nội quy, nhiệm vụ năm học.

- Thi độ: Tự giác quyết tâm học tập, biết giúp nhau thực hiện tốt nội quy, nhiệm vụ năm học.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HỌAT ĐỘNG:

1. Nội dung:

 Tìm hiểu và nghiên cứu nhiệm vụ, nội qui trường, lớp trong năm học và trách nhiệm của từng cá nhân.

2. Hình thức :

- Nghe giới thiệu về nội quy và nhiệm vụ năm học mới.

- Trao đổi, thảo luận trong lớp.

- Văn nghệ.

 

doc 19 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 02/04/2019 Lượt xem 269Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Giáo dục ngoài giờ lên lớp lớp 6 - Chủ điểm tháng 9, 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
, tích cực phát biểu xây dựng bài, rèn luyện kỹ năng thực hành ở các mơn học, hồn thành nhiệm vụ học tập của học sinh, trong các kỳ kiểm tra phải nghiêm túc, trung thực, khơng quay cĩp
4. Đi học đều, đúng giờ. Nghỉ học phải cĩ đơn xin phép của phụ huynh, khơng được bỏ học, trốn tiết, khơng nĩi tục, chửi thề, khơng uống rượu bia, khơng gây gỗ đánh nhau, khơng được xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác Khơng được đưa người lạ từ bên ngồi vào trường, nếu cĩ người thân liên hệ phải báo ngay cho bảo vệ nhà trường.
5. Đồng phục đúng qui định (kể cả học TD), đầu tĩc phải gọn gàng, khơng được mang nhiều tiền và tư trang vào lớp (Nếu cĩ học sinh phải tự bảo quản).
6. Cĩ ý thức bảo vệ mơi trường, giữ gìn vệ sinh lớp học, giữ vệ sinh khuơn viên trường, vệ sinh bản thân. Vứt rác đúng nơi qui định. Thường xuyên chăm sĩc hoa kiểng, cây bĩng mát
7. Đồn kết, giúp đỡ bạn bè, tơn trọng tập thể, tích cực tham gia các hoạt động do trường, lớp tổ chức. Luơn chấp hành theo sự phân cơng của Ban cán sự lớp, thầy cơ.
8. Bảo quản tốt trang thiết bị bàn ghế của nhà trường, thực hiện tốt các qui định về việc sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất.
9. Cĩ ý thức rèn luyện thân thể, rèn luyện kỹ năng lao động để đem lại hiệu quả kinh tế thật sự cho xã hội, bảo vệ các thành quả lao động. Tơn trong người lao động.
- Sau khi đọc xong, cả lớp thảo luận đóng góp ý kiến:
- Mời các tổ thảo luận đóng góp ý kiến.
- Hươùng dẫn thảo luận: cả lớp được chia làm 4 tổ:
+ Tổ 1 à Câu 1 : Bạn nghĩ gì khi mình là học sinh lớp 6?
Câu 6: Theo bạn, điều gì sẽ xảy ra nếu nhà trường không có
 nội quy.
( Gợi ý: Các bạn sẽ thực hiện khơng tốt việc học tập của mình cũng như thực hiện tốt nề nếp học sinh.)
+ Tổ 2 à Câu 2 : Bạn thấy mình cần phải làm tốt những nhiệm vụ gì ở năm học này? Vì sao?
( Gợi ý: Cần thực hiện tốt nội quy trường, lớp, thực hiện tốt nhiệm vụ của học sinh.)
+ Tổ 3 à Câu 3 : Để làm tốt những nhiệm vụ đó, theo bạn phải có những biện pháp nào?
Câu 7: Trong năm học này, bạn phải thực hiện tốt nhiệm vụ 
gì?
( Gợi ý: Cần thực hiện tốt nội quy trường, lớp, thực hiện tốt nhiệm vụ của học sinh như đi học đúng giờ, thực hiện đúng đồng phục quy định, học thuộc và chuẩn bị bài tốt trước khi đến lớp.)
+ Tổ 4 à Câu 5: Việc tự giác thực hiện đúng nội dung của 
nhà trường sẽ có tác dụng gì đối với bản thân?
Câu 8: Theo bạn, mỗi cá nhân và cả lớp phải làm gì để thực
 hiện tốt những nhiệm vụ của năm học?
( Gợi ý: Giúp học sinh học tốt, biết yêu thương, đồn kết với bạn bè, biết tơn trọng kỹ luật, biết hịa mình trong tập thể.)
- Người điều khiển mời đại diện 4 tổ trình bài kết quả thảo luận lên bảng và yêu cầu cả lớp góp ý, bổ sung, phân tích lựa chọn, biểu thị đồng tình hoặc thêm cho ý kiến về nhiệm vụ năm học
- Thư ký ghi nhanh lên bảng những ý kiến bổ sung và đánh dấu ý kiến trùng nhau lên bảng
- Mời một vài hs trình bày trước lớp về những biện pháp của mình.
- Người điều khiển chốt lại các ý kiến được thống nhất và kết luận . 
Lớp trưởng
Cả lớp.
Các tổ
Dẫn chươngtrình.
Đại diện các tổ.
Thư ký
Dẫn chương trình
5 phút 
Hoạt động 3: Vui văn nghệ
Trình bày các tiết mục văn nghệ mà tổ đã chuẩn bị.
Đại diện tổ
V. KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG: (5 phút)
- Giáo viên phát biểu ý kiến, nhận xét về tinh thần tham gia của học sinh.
- Nhận xét kết quả hoạt động.
VI. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG: (5 PHÚT)
Học sinh tự đánh giá, xếp loại:
Câu 1: Qua hoạt động em thu hoạch được những gì ?
Câu 2: Em tự xếp loại mình đạt loại nào ?
Loại Loại Loại 	 Loại 
Giỏi	 khá	 TB	 yếu
Tổ đánh giá xếp loại:
 Loại Loại Loại 	 Loại 
 Giỏi	 khá	 TB	 yếu
GVCN nhận xét, xếp loại:
 Loại Loại Loại 	Loại 
 Giỏi	 khá	 TB	yếu
VII. DẶN DÒ:
 + Chuẩn bị cho tiết sau:
 - Những bài hát, bài thơ về trường, lớp, về thầy giáo, cô giáo và bạn bè.
 - Hệ thống các câu hỏi và đáp án.
 - Bảng quy ước về thang điểm thực hiện các phong trào nhằm giữ gìn và phát huy truyền thống nhà trường. 
CHỦ ĐIỂM THÁNG 9
Tuần:
Tiết: 2
Ngày soạn:10/8/2015
HOẠT ĐỘNG 3
NGHE GIỚI THIỆU VỀ TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
MỤC ĐÍCH -YÊU CẦU:
- Nhận thức: Nắm được những truyền thống cơ bản của nhà trường và ý nghĩa của truyền thống đĩ.
- Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng về ý thức tơn trọng, phát huy truyền thống trong việc xây dựng kế hoạch học tập và hoạt động của cá nhân.
- Thái độ: Xác định rõ trách nhiệm của mỗi cá nhân trong tập thể lớp, trong việc giữ gìn, phát huy truyền thống nhà trường.
NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HỌAT ĐỘNG:
Nội dung: 
Vài nét về lịch sử hình thành và phát triển của trường.
Nghe giới thiệu về truyền thống nhà trường về học tập, rèn luyện đạo đức và các thành tích khác.
Hình thức:
Trình bày bằng lời, bằng sơ đồ, tranh ảnh.
Trao đổi, thảo luận
CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG:
 1. Phương tiện hoạt động : 
 - Một vài tiết văn nghệ.
 - Các mẫu chuyện về tấm gương dạy học tốt.
 - Các bài hát về trường lớp, thầy cô, bạn bè.
 - Bảng sơ đồ cơ cấu tổ chức của trường.
 - Bảng ghi thành tích của trường.
 2. Về tổ chức :
 - Cung cấp cho học sinh bảng sơ đồ cơ cấu tổ chức của trường.
 - Bảng ghi thành tích của trường.
 - Tổ 1 trang trí lớp, kẻ tiêu đề, kê bàn ghế.
 - Mỗi tổ chuẩn bị 1-2 tiết mục văn nghệ.
- GVCN dự kiến nhân sự viết một bảng về nhiệm vụ của lớp trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống nhà trường.
TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG:
THỜI GIAN
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
NGƯỜI THỰC HIỆN
5 phút
Hoạt động1:Khởi động
Hát một bài hát tập thể. “Đi học”
- Giới thiệu đại biểu, GVCN .
- Người điều khiển tuyên bố lý do: 
 Kính thưa cô chủ nhiệm, các bạn thân mến, như bao năm qua trường và lớp muốn được những thành quả đáng kể, đó là công lao của tất cả mỗi học sinh, của tất cả các thầy cơ. Chúng ta là học sinh đầu cấp, năm học này có những điều rất mới chúng ta phải cùng nhau nổ lực phấn đấu dưới sự hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm.. Vì vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về truyền thống nhà trường, từ đĩ đặt ra cho mỗi chúng ta hướng phấn đấu để tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống của nhà trường.
Cả lớp
Dẫn chương trình
10 phút
Hoạt động 1: Nêu vị trí, thành tích của trường:
 Trường THCS Thuận Hưng là một trường thuộc khu vực vùng ven, xuất phát điểm tương đối thấp về mọi mặt, nhưng với sự đồn kết, năng động, sáng tạo và luơn đổi mới, tập thể Hội đồng sư phạm đã nỗ lực phấn đấu đưa nhà trường phát triển vượt bậc, đạt Tập thể lao động xuất sắc từ năm học 2007 - 2008 đến năm học 2014 - 2015. 
	Đến năm học 2008 - 2009, là trường đầu tiên trong huyện Long Mỹ được UBND tỉnh Hậu Giang ra quyết định cơng nhận trường đạt chuẩn quốc gia, là cơ sở giáo dục phổ thơng duy nhất của huyện vinh dự được Bộ GD & ĐT tặng thưởng Bằng khen “Đã hồn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2010 - 2011”. Năm học 2012 – 2013 trường được Thủ tướng Chính Phủ tặng bằng khen “Đã hồn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm học 2009 - 2013”.
	Từ năm học 2008 – 2009 đến nay: Nhà trường hồn thành xuất sắc tồn diện trên tất cả các hoạt động giáo dục trường luơn nằm thứ hai trong thi đua cụm cấp THCS. Đặc biệt trong năm học 2012 - 2013 trường vươn lên hạng nhất cụm thi đua của huyện, được Phịng GD&ĐT đánh giá là một trong những lá cờ đầu của ngành giáo dục huyện Long Mỹ.
 Năm học 2014 - 2015 trường được sở GD & ĐT Hậu Giang cơng nhận đạt chuẩn cấp độ 1.
- GVCN định hướng cho tập thể lớp về mục đích, yêu cầu, về giữ gìn, phát huy truyền thống nhà trường.
- Sinh họat văn nghệ.
GVCN
Cả lớp
10 phút 
Hoạt động 2: Nghe giới thiệu về cơ cấu tổ chức của trường:
* Trường cĩ: 20 lớp (5 lớp 6, 5 lớp 7, 5 lớp 8, 5 lớp 9)
* Tổng số CB-GV-CNV: 50
- Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng: thầy Đặng Thanh Ty;
- Chủ tịch Cơng đồn: Ơng Nguyễn Hồng Na;
- Phĩ hiệu trưởng: Thầy Trần Thanh Tuấn;
- Tổng phụ trách Đội: Cơ Nguyễn Thị Ngọc Anh;
* Nghe giới thiệu về đội ngũ thầy cô giáo ở trường.
- Giáo viên chủ nhiệm lần lượt giới thiệu:
+ Biên chế tổ chức của trường: Tổng số cán bộ, cơng chức, nhân viên: 50, nữ: 27, trong đĩ: Ban giám hiệu: 02, nữ: 00. Giáo viên: 42, nữ: 25. Nhân viên: 06, nữ: 02.
+ Trình độ chuyên mơn nghiệp vụ: Đại học sư phạm: 39. Cao đẳng sư phạm: 08. Trung cấp: 02. Chưa qua đào tạo: 01 (Nhân viên bảo vệ).
+ Đặc điểm giáo viên của trường:
- Tuổi đời, tuổi nghề: đa số trẻ, khỏe, nhiệt tình,
- Giáo viên nhiều tuổi dạy lâu năm nhất: cô Phan Thị Thảo
* Thành tích nổi bật:
- Nhiều giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, huyện, lao động tiên tiến. Năm học 2014 – 2015 cĩ 1 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp quốc gia.
- Nhiều học sinh đạt học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh, ở tất cả các mơn học.
 Kết quả thi đua của CB – GV – NV năm học 2014 – 2015.
	- Giáo viên – NV giỏi cấp trường: 37.
	- Giáo viên – NV giỏi cấp huyện: 16.
	- Giáo viên – NV giỏi cấp tỉnh: 00.
	- Đề nghị cấp trên cơng nhận các danh hiệu: 
+ Lao động tiên tiến: 50.
+ Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 08.
+ Chiến sĩ thi đua tỉnh: 01.
+ Bằng khen UBND: 04.
- Những thuận lợi và khó khăn của trường năm học 2015 – 2016.
* Thuận lợi.
- Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ngày càng đúng đắn, phù hợp từ đĩ thúc đẩy sự phát triển của xã hội trong đĩ cĩ sự nghiệp giáo dục;
- Trường cĩ chi bộ Đảng riêng lãnh đạo tất cả các hoạt động của các tổ chức đồn thể, hỗ trợ tốt cho hoạt động chuyên mơn trong nhà trường. Cơ sở vật chất, trang thiết bị từng bước được đầu tư, đáp ứng nhu cầu phục vụ tốt cho hoạt động dạy và học;
- Trường cĩ một tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên vững về chuyên mơn nghiệp vụ và hầu hết đều nhiệt tình trong cơng tác. Những kết quả đạt được về cơng tác dạy và học trong những năm qua của nhà trường cĩ ý nghĩa rất quan trọng là nền tảng để nhà trường phát huy trong những năm tiếp sau;
- Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Nội bộ đồn kết thống nhất, phát huy tốt tính chủ động sáng tạo luơn nêu cao ý thức tự lực, tự cường, biết tranh thủ và phát huy sức mạnh tập thể trong quá trình lãnh đạo điều hành.
* Khĩ khăn.
- Một số gia đình việc quan tâm của phụ huynh đến việc học của con em mình chưa đúng mức, nhiều phụ huynh cịn xem việc GD là cơng việc của riêng đội ngũ thầy, cơ giáo chưa phối hợp thường xuyên với nhà trường, thiếu kiểm tra đơn đốc các em nên dẫn đến kết quả rèn luyện của một số học sinh rất thấp;
- Nhiều gia đình đi làm ăn xa bỏ con em ở lại địa phương các em thiếu sự quan tâm nên các em thường vi phạm nội qui nhà trường, vi phạm đạo đức dẫn đến học yếu hoặc bỏ học. Từ đĩ làm cho tỉ lệ học sinh lưu ban, bỏ học của trường khá cao;
- Do ảnh hưởng của phim ảnh, internet và các games bạo lực nên tình trạng bạo lực học đường cĩ xu hướng phát triển, HS ngày càng vi phạm nội quy trường lớp nhiều hơn;
- Mặc dù được sự quan tâm của địa phương nhưng khơng thường xuyên, liên tục. Việc cộng đồng trách nhiệm trong việc giáo dục học sinh từng lúc, từng nơi cịn hạn chế vì thế hiệu quả phối hợp trong cơng tác GD chưa cao;
- Một số ít giáo viên chưa thật sự đổi mới phương pháp giảng dạy từ đĩ chưa gây được sự hứng thú học tập cho học sinh dẫn đến chất lượng GD ở một số bộ mơn cịn hạn chế;
- Cơ sở vật chất xuống cấp, kinh phí sửa chữa xã hội hĩa chưa nhiều, trang thiết bị dạy học và máy tính hư hỏng nhiều nên kết quả giảng dạy chưa cao. 
Người điều khiển cảm ơn giáo viên chủ nhiệm đã giới thiệu cho lớp nghe, hiểu rõ về những nét cơ bản của đội ngũ thầy cô giáo. Sau đó yêu cầu mỗi bạn nói một câu ngắn gọn về cảm xúc của mình khi được nghe giới thiệu về thầy, cô, truyền thống nhà trường.
- Từng học sinh phát biểu:
 - Người điều khiển tóm tắt ý khiến của lớp và hứa:
 + Cố gắng học tập thật tốt ở tất cả các bộ môn.
 + Giữ trật tự tốt trong tất cả các giờ học.
 + Cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn của các thầy cô.
 + Hứa quyết tâm phấn đấu giữ gìn và phát huy truyền thống nhà trường.
GVCN
Cả lớp
Dẫn chương trình
5 phút
Hoạt động 4: Đăng ký thi đua tuần học tốt.
- Cán bộ lớp nêu mục đích nội dung và cách đánh giá thi đua.
- Đại diện các tổ lần lượt lên đọc đăng ký thi đua của tổ, cán bộ lớp ghi chỉ tiêu đăng ký thi đua của các tổ lên bảng.
Cán bộ lớp
Tổ trưởng
5phút
Hoạt động 5: Thi đua văn nghệ giữa các tổ.
- Văn nghệ xen kẻ.
- Đại diện mỗi tổ lên bốc thăm có qui định thời gian, trong tổ được quyền bổ sung.
- BGK công bố kết qua.û
Đại diện HS
BGK
V. KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG: (5 phút)
- Giáo viên phát biểu ý kiến, nhận xét về tinh thần tham gia của học sinh.
- Nhận xét kết quả hoạt động.
VI. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG: (5 PHÚT)
1/ Học sinh tự đánh giá, xếp loại:
Câu 1: Qua hoạt động em thu hoạch được những gì ?
Câu 2: Em tự xếp loại mình đạt loại nào ?
Loại 	Loại 	 Loại 	Loại 
giỏi	khá	TBình	yếu
2/ Tổ đánh giá, xếp loại:
Loại 	Loại 	 Loại 	Loại 
giỏi	khá	TBình	yếu
3/ GVCN nhận xét, xếp loại:
Loại 	Loại 	 Loại 	Loại 
giỏi	khá	TBình	yếu
VII. DẶN DÒ:
+ Chuẩn bị cho tiết sau:
 - Những hiểu biết về các thế hệ thầy cơ.
 - Hệ thống các câu hỏi và đáp án về sự kính trọng thầy của lớp học sinh đàn anh.
--------—–¥—–--------
MỤC TIÊU GIÁO DỤC
Hiểu nội dung, ý nghĩa lời dạy của Bác Hồ trong Thư gửi các học sinh nhân ngày khai giảng năm học đầu tiên của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tháng 9- 1945 và Thư gửi ngành Giáo dục ngày 16- 10- 1968.
Có thái độ đúng đắn và có trách nhiệm trong học tập.
Biết học tập có kế hoạch, có phương pháp tốt, biết đoàn kết giúp nhau học tập theo lời dạy của Bác kính yêu. 
Tự hào và yêu mến trường, lớp.
Biết giữ gìn, bảo vệ, phát huy truyền thống của trường, lớp.
CÁC HOẠT ĐỘNG
Hoạt động 1: Nghe giới thiệu thư Bác Hồ
Hoạt động 4: Thi văn nghệ giữa các tổ.
CHỦ ĐIỂM THÁNG 10
Tuần:
Tiết:2
Ngày soạn:15/9/2015
HOẠT ĐỘNG 1
NGHE GIỚI THIỆU THƯ BÁC.
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
 Nhận thức : hiểu được sự quan tâm, chăm lo của Bác đối với thế hệ trẻ và nội dung, ý nghĩa lời dạy của Bác trong thư gửi học sinh cả nước nhân ngày khai trường năm học đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hồ tháng 9 năm 1945 và thư gửi ngành giáo dục ngày 16 tháng 10 năm 1968.
 Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng giao tiếp, suy nghĩ, bàn bạc, tranh luận,  Có ý thức tôn trọng nội quy, nhiệm vụ năm học.
 Thái độ: Học tập đúng đắn, quyết tâm học tập tốt, rèn luyện tốt theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu.
II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HỌAT ĐỘNG:
1. Nội dung:
- Thư Bác Hồ gửi nhân dân cả nước ngày khai giảng năm học đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hồ tháng 9 năm 1945 .
 - Thư Bác Hồ gửi ngành giáo dục ngày 15 -10-1968.
2. Hình thức :
- Nghe giới thiệu hoặc đọc thư Bác .
- Trao đổi, thảo luận nội dung chính và ý nghĩa của thư Bác.
III. CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG:
1. Về phương tiện hoạt động :
- Ảnh Bác Hồ, câu hỏi và đáp án.
- Tiêu chuẩn để đăng ký thi đua tiết học, chuẩn bị tốt bài học ở nhà, giữ kỹ luật trong giờ học số điểm tốt, phát biểu ý kiến.
2. Về tổ chức :
- Giáo viên nêu mục đích, yêu cầu nội dung và cách tiến hành chủ đề phân công chuẩn bị gồm :
 + Mỗi cá nhân có một bản thư Bác Hồ, 5 điều Bác dạy chuẩn bị câu hỏi theo chủ đề. Thảo luận và trả lời.
 + Tiết mục văn nghệ xen kẻ.
 + Cử ban giám khảo, thư kí, điều khiển chương trình.
IV. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG :
THỜI GIAN
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
NGƯỜI THỰC HIỆN
5 phút
Hoạt động 1:Khởi động.
- Hát một bài hát tập thể. “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”
- Giới thiệu đại biểu, GVCN .
- Người điều khiển tuyên bố lý do: “Chúng ta đang học lớp 6 – lớp đầu cấp THCS. Với nhiều nội dung học tập cao hơn, khó hơn so với tiểu học, nên cần có phương pháp học tập thich hợp thì mới đạt kết quả cao. Muốn đạt được như vậy, để thỏa lịng mong mõi của Bác. Hôm nay, lớp chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau về những điều mong ước của Bác trước lúc đi xa, Bác đã để lại cho chúng ta, những chủ nhân tương lai của đất nước. Từ đĩ, chúng ta tích lũy kinh nghiệm học tập nhằm góp phần nâng cao thành tích học tập của lớp và mỗi cá nhân học sinh, cũng là để thỏa lịng mong ước của Bác”.
Cả lớp
Dẫn chương trình
25 phút
Hoạt động 2: Đọc thư Bác.
- Mời GVCN đọc thư Bác.
Thư Bác Hồ gửi học sinh cả nước nhân ngày khai giảng năm học đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hịa tháng 9 - 1945.
(trích)
Các em học sinh,
 Ngày hơm nay là ngày khai trường đầu tiên ở nước Việt Nam Dân chủ Cộng hịa. Tơi đã tưởng tượng thấy trước mắt cái cảnh nhộn nhịp tưng bừng của ngày tựu trường ở khắp các nơi. Các em hết thải đều vui vẻ vì sau mấy tháng giời nghỉ học, sau bao nhiêu cuộc chuyển biến khác thường, các em lại được gặp thầy, gặp bạn. Nhưng sung sướng hơn nữa, từ giờ phút này giở đi các em bắt đầu được nhận một nền giáo dục hồn tồn Việt Nam.() Ngày nay các em được cái may mắn hơn cha anh là được hấp thụ một nền giáo dục của một nước độc lập, một nền giáo dục nĩ sẽ đào tạo các em nên những người cơng dân hữu ích cho nước Việt Nam, một nền giáo dục làm phát triển hồn tồn những năng lực sẵn cĩ của các em.
 Các em được hưởng sự may mắn đĩ là nhờ sự hi sinh của biết bao đồng bào các em. Vậy các em nghĩ sao?()
 Trong năm học tới đây, các em hãy cố gắng, siêng năng học tập, ngoan ngỗn, nghe thầy, yêu bạn. Sau 80 năm giời nơ lệ làm cho nước nhà bị yếu hèn, ngày nay chúng ta cần phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta.() Trong cơng cuộc kiến thiết đĩ, nước nhà trơng mong chờ đợi ở các em rất nhiều. Non song Việt Nam cĩ trở nên tươi đẹp hay khơng, dân tộc Việt Nam cĩ bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay khơng, chính là nhờ một phần lớn ở cơng học tập của các em.()
 Ngày hơm nay, nhân buổi tựu trường của các em, tơi chỉ biết chúc các em một năm đầy vui vẻ và đầy kết quả tốt đẹp.
Chào các em thân yêu
HỒ CHÍ MINH
+ Những câu nào trong thư Bác Hồ quan tâm đến học sinh?
(Tơi đã tưởng tượng thấy trước mắt cái cảnh nhộn nhịp tưng bừng của ngày tựu trường ở khắp các nơi. Các em hết thải đều vui vẻ vì sau mấy tháng giời nghỉ học, sau bao nhiêu cuộc chuyển biến khác thường, các em lại được gặp thầy, gặp bạn.)
 + Bác đã nhắc nhở học sinh điều gì trong học tập?
(Trong năm học tới đây, các em hãy cố gắng, siêng năng học tập, ngoan ngỗn, nghe thầy, yêu bạn. Sau 80 năm giời nơ lệ làm cho nước nhà bị yếu hèn, ngày nay chúng ta cần phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta.() Trong cơng cuộc kiến thiết đĩ, nước nhà trơng mong chờ đợi ở các em rất nhiều.)
 + Mục đích học tập của học sinh để làm gì?
( Học để trở thành những người cơng dân hữu ích cho nước Việt Nam)
 + Bác khuyên học sinh phải làm gì?
(Các em hãy cố gắng, siêng năng học tập, ngoan ngỗn, nghe thầy, yêu bạn.)
 + Những câu nào trong thư cần chú ý nhất? Vì sao?
( Non song Việt Nam cĩ trở nên tươi đẹp hay khơng, dân tộc Việt Nam cĩ bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay khơng, chính là nhờ một phần lớn ở cơng học tập của các em.())
 + Bạn có suy nghĩ gì về nhiệm vụ học tập của mình?
(Cố gắng học tập tốt để khơng phụ lịng cha mẹ, thầy cơ,..)
 - Đại diện các tổ trả lời các câu hỏi, ban giám khảo cho điểm.
- Tiết mục văn nghệ .
 - Trình bày chương trình , kế hoạch , chỉ tiêu hành động “ chăm ngoan học giỏi ” “thực hiện 5 điều Bác dạy” của lớp .
- Lớp thảo luận để đi đến kết luận .
- Đại diện các tổ lên giao ước thi đua .
- GVCN ghi nhận và động viên cả lớp quyết tâm thi đua thực hiện tốt .
Lớp trưởng
GVCN
Dẫn chươngtrình.
Cả lớp.
Đại diện các tổ.
Dẫn Chươngtrình
Thư ký
GVCN
5
phút 
Hoạt động 3: Vui văn nghệ
- Kể chuyện về gương học tập, thực hiện tốt lời Bác dạy.
- Tích hợp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Tinh thần yêu nước, ý thức học tập, rèn luyện để trở thành người cơng dân tốt
- Hát tập thể. “Lớp chúng ta kết đồn”
Dẫn chương trình
Đại diện tổ 
 GVCN
 Cả lớp.
KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG: (5 phút)
- Giáo viên phát biểu ý kiến, nhận xét về tinh thần tham gia của học sinh.
- Nhận xét kết quả hoạt động.
 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG: (5 PHÚT)
Học sinh tự đánh giá, xếp loại:
Câu 1: Qua hoạt động em thu hoạch được những gì ?
Câu 2: Em tự xếp loại mình đạt loại nào ?
Loại Loại Loại 	 Loại 
Giỏi	 khá	 TB	 yếu
Tổ đánh giá xếp loại:
 Loại Loại Loại 	 Loại 
 Giỏi	 khá	 TB	 yếu
GVCN nhận xét, xếp loại:
 Loại Loại Loại 	Loại 
 Giỏi	 khá	 TB	yếu
VII. DẶN DÒ:
 + Chuẩn bị cho tiết sau:
 - Những bài hát, bài thơ, những mẫu chuyện về Bác Hồ.
 - Hệ thống các câu hỏi và đáp án.
 - Thang điểm chấm thi.
CHỦ ĐIỂM THÁNG 10
Tuần:
Tiết: 4
Ngày soạn: 15/9/2015
HOẠT ĐỘNG 4
THI VĂN NGHỆ GIỮA CÁC TỔ.
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
1. Nhận thức:
 Hiểu rõ khả năng văn nghệ của tổ, lớp, trên cơ sở đó xây dựng phong trao văn nghệ của lớp.
2.Kỹ năng: 
 Biết hưởng ứng và động viên nhau, tích cực tham gia các họat động văn nghệ của lớp, của trường. Rèn luyện kỹ năng biểu diễn văn nghệ.
3. Thái độ:	
 Có thái độ yêu thích văn nghệ, tự tin, chân thành, tôn trọng bạn bè của mình khi họ thực hiện khả năng của mình.
II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG:
Nội dung.
- Các bài hát, bài thơ, câu chuyện, điệu múa có nộ

Tài liệu đính kèm:

  • docGDCD_GDNGLL_THANG_910.doc