Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp khối lớp 7

Chủ điểm tháng 9

TRUUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

MỤC TIÊU GIÁO DỤC

Giúp học sinh:

- Hiểu truyền thống tốt đẹp của trường và những thành tích của lớp.

- Phấn khởi, tự hào và trân trọng truyền thống của trường, của lớp.

- Có thói quen tự giác chấp hành đúng nội quy, kỷ luật của nhà trường, của lớp; ra sức học tập, rèn luyện để bảo vệ và vun đắp, rèn luyện để bảo vệ và vun đắp truyền thống tốt đẹp cảu trường.

 

doc 29 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 02/04/2019 Lượt xem 250Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp khối lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c tập. Biết đấu tranh, phê phán những biểu hiện sai trái trong học tập.
- Rèn luyện kĩ năng học bài, làm bài, ghi chép, phát biểu ý kiến trong giờ học.
2. Nội dung và hình thức hoạt động
a. Nội dung
- Tiết học tốt và ý nghĩa tác dụng của nó.
- Bạn cần làm gì và làm như thế nào để góp phần thực hiện tiết dạy tốt?
- Đăng kí thi đua giữa các tổ với tiêu đề "Tiết học tốt theo lời Bác dạy"
b. Hình thức hoạt động
- Trao đổi về yêu cầu và cách thực hiện tiết học tốt, tiến hành đăng kí thi đua giữa các tổ và có các tiết mục văn nghệ xen kẽ.
3. Chuẩn bị hoạt động
a. Về phương tiện hoạt động
	- Các tổ họp thống nhất nội dung đăng kí thi đua thực hiện tiết học tốt theo 4 chỉ tiêu chính:
	+ Chuẩn bị tốt bài học, bài làm ở nhà.
	+ Giữ kỉ luật trong giờ học.
	+ Phát biểu ý kiến trong giờ học.
	- Chuẩn bị câu hỏi để cả lớp trao đổi và đáp án trả lời.
b. Về tổ chức
- Phân công trang trí: lọ hoa, khăn bàn.
- Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ.
4. Tiến hành hoạt động
a) Mở dầu
- Hát tập thể
- Người điều khiển tuyên bố lý do lễ phát động thi đua "Tiết học tốt".
- Công bố chương trình làm việc.
b) Thảo luận
	Cả lớp trao đổi về một số câu hỏi sau:
	- Thế nào là một tiết học tốt?
	- Tác dụng của những tiết học tốt là gì?
	- Để có một tiết học tốt học sinh cần phải làm gì?
	Sau khi lớp trao đổi, cán bộ lớp tổng kết ý kiến, rút ra những yêu cầu chính mà mỗi học sinh cần phải thực hiện trong tiết học.
c) Đang kí thi đua
- Đại diện các tổ lên đọc bản đăng kí thi đua của tổ mình. Cán bộ lớp ghi các chỉ tiêu đăng kí thi đua của các tổ lên bảng theo từng cột cho cả lớp theo dõi.
- Khi các tổ đăng kí thi đua xong, cả lớp trao đổi thêm về chỉ tiêu thi đua và biện pháp thực hiện.
- Hát tập thể hoặc cá nhân, kể chuyện về gương học tập xen kẽ trong phần thảo luận.
5. Kết thúc hoạt động
	- Đại diện cán bộ lớp nhận xét về kết quả chuẩn bị các việc được phân công của cá nhân, nhóm, tổ.
	- Giáo viên nhận xét về tinh thần và chất lượng tham gia các hoạt động trong lễ phát động thi đua.
hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tuần 7 tháng 10
nội dung hoạt động 3: hội vui học tập
1. Yêu cầu giáo dục:
Giúp học sinh: 
- Ôn tập, củng cố kiến thức các môn học.
- Xây dựng thái độ phấn đấu vươn lên trong học giỏi, say mê học tập.
- Rèn tư duy nhanh nhạy và kĩ năng phát hiện, trả lời câu hỏi.
2. Nội dung và hình thức hoạt động
a. Nội dung
- Kiến thức của các bộ môn đã học ở lớp trước và kiến thức học trong tháng 9, tháng 10 ở lớp 7.
- Các kiến thức chung về tự nhiên, xã hội phù hợp với trình độ và lứa tuổi.
b. Hình thức hoạt động
Thi trả lời câu hỏi dưới hai hình thức:
- Thi cá nhân.
- Thi giữa đại diện tổ.
3. Chuẩn bị hoạt động
a. Về phương tiện hoạt động
- Cán sự bộ môn chuẩn bị câu hỏi và đáp án; cán bộ phụ trách học tập tập hợp các câu hỏi trên.
- Chuẩn bị cờ để các đội dùng làm phương tiện giành quyền trả lời.
- Một số tiết mục văn nghệ. 
b. Về tổ chức
- Lập ban tổ chức gồm 3 người: lớp phó phụ trách học tập chịu trách nhiệm về nội dung câu hỏi, một người dẫn chương trình, một người làm thư kí.
- Ban giám khảo gồm 3 bạn trong cán sự phụ trách bộ môn.
4. Tiến hành hoạt động
a) Mở đầu
- Hát tập thể.
- Tuyên bố lí do, giới thiệu chương trình hội vui học tập.
b) Hội vui học tập
	Phần I: Ai nhanh, ai giỏi
	- Đây là phần thi cá nhân, thời gian phần này chiếm khoản 1/3 thời giam hội vui.
	- Người điều khiển chương trình đọc câu hỏi. Ai giơ tay được quyền trả lời.
	Phần II: Đội nào nhanh hơn, giỏi hơn
	- Đây là phần thi giữa các tổ, mỗi tổ cử một nhóm 3 bạn.
	Cách thi: Người điều khiển đọc câu hỏi: Đội nào giơ cờ trước sẽ được quyền trả lời. Nếu sai đội khác được quyền trả lời tiếp.
	- Thư kí ghi kết quả thi của từng câu hỏi lên bảng.
	- SDông bố kết quả thi của các tổ.
	- Văn nghệ xen kẽ.
5. Kết thúc hoạt động
	- Ban báo tường nhận xét kết quả tham gia, ý thức chuẩn bị của cá nhân và các tổ.
	- Cám ơn sự tham gia của cô giáo.
hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tuần 8 tháng 10
nội dung hoạt động 4: sinh hoạt văn nghệ "bài ca học tập"
1. Yêu cầu giáo dục:
Giúp học sinh: 
- Ôn luyện và hiểu thêm ý nghĩa giáo dục của các bài hát.
- Giáo dục thái độ nghiêm túc và ý thức say mê trong học tập.
- Rèn luyện kĩ năng, phong cách thể hiện các tiết mục văn nghệ.
2. Nội dung và hình thức hoạt động
a. Nội dung
Kết hợp biểu diễn những tiết mục văn nghệ và phần thi đọc, thi hát một số đoạn của bài thơ, bài hát phù hợp với câu hỏi.
b. Hình thức hoạt động
- Biểu diễn văn nghệ cá nhân, tập thể.
- Thi hát cá nhân theo nội dung cụ thể.
- Thi hát giữa đại diện các tổ the chủ đề hoặc theo một yêu cầu cụ thể.
3. Chuẩn bị hoạt động
a. Về phương tiện hoạt động
- Câu hỏi và đáp án.
- Nhạc cụ
b. Về tổ chức
- mỗi tổ chuẩn bị ba tiết mục văn nghệ có nội dung về học tập, về nhà trường.
- Ban tổ chức gồm: Người điều khiển chương trình, các bộ phụ trách văn nghệ chuẩn bị câu hỏi và đáp án.
4. Tiến hành hoạt động
a) Mở đầu
- Hát tập thể.
- Tuyên bố lí do, giới thiệu chương trình.
b) Biểu diễn văn nghệ giữa các tổ
c) Thi hát, đọc thơ... theo yêu cầu câu hỏi
	- Người dẫn chương trình đọc câu hỏi: ai giơ tay trước được quyền hát hoặc trả lời câu hỏi. Ban tổ chức nhận xét.
	- Thi hát giữa các đội cũng tiến hành tưng tự.
5. Kết thúc hoạt động
	- Ban báo tường nhận xét thái độ tham gia của cá nhân và các tổ.
Chủ điểm tháng 11
Tôn sư trọng đạo
mục tiêu giáo dục
Giúp học sinh: 
- Hiểu được công việc giảng dạy, giáo dục của các thầy cô; hiểu được nguyện vọng và mong muốn của thầy cô đối với sự tiến bộ của học sinh.
- Giáo dục cho học sinh thái độ kính trọng, vâng lời thầy cô giáo, biết trân trọng tình cảm thầy trò.
- Rèn luyện kĩ năng giao tiếo, ứng xử với thầy cô giáo, phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo.
hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tuần 9 tháng 11
nội dung hoạt động 1: Lễ đăng ký thi đua
"hoa điểm tốt dâng thầy cô"
1. Yêu cầu giáo dục:
Giúp học sinh: 
- Hiểu được công lao và tình cảm của thầy cô giáo đối với học sinh.
- Có ý chí quyết tâm thi đua tu dưỡng học tập tốt; tiếp thu sự dạy dỗ của thầy cô.
- Rèn luyện kĩ năng trao đổi ý kiến và các kỹ năng khác trong học tập.
2. Nội dung và hình thức hoạt động
a. Nội dung
- Trao đổi, tìm hiểu về công lao và tình cảm của thầy cô giáo đối với học sinh.
- Phát động và dăng ký thi đua.
- Vui chơi.
b. Hình thức hoạt động
- Trao đổi, tìm hiểu
- Lễ đăng kí thi đua.
3. Chuẩn bị hoạt động
a. Về phương tiện hoạt động
	- Câu hỏi và đáp án cho phần tìm hiểu về công lao của thầy cô
	-Tư liệu, tranh ảnh, truyện kể về công lao của thầy cô đối với học sinh.
	- Khăn bàn, bình hoa.
b. Về tổ chức
- Các tổ viết dăng ký thi đua tuần học tốt theo tiêu đề "Hoa điểm tốt dâng thầy cô". Nội dung đăng ký nên ngắn gọn, cụ thể theo hai chỉ tiêu đánh giá:
+ Kỉ luật trật tự trong lớp học
+ Số điểm tốt đạt được của cả tổ
- Ban thi đua đề ra tiêu chuẩn đánh giá thi đua giữa các tổ:
+ Mỗi điểm 9,10 tính là 2 bông hoa
+ Mỗi điểm 7, 8 tính là 1 bông hoa
+ Điểm 5, 6 không tính 
+ Mỗi điểm dưới trung bình bị trừ 1 bông hoa.
+ Bạn nào bị thầy cô nhắc trong giờ học sẽ bị trừ 1 bông hoa.
+ Kết thúc tuần thi đua sẽ căn cứ vào số bông hoa đạt được của các tổ để xếp loại thi đua.
- Giáo viên cùng cán bộ lớp chuẩn bị câu hỏi để sử dụng trong buổi trao đổi tìm hiểu về công ơn của thầy cô.
- Chọn hai em điều khiển: 
	+ Một em điều khiển phát động thi đua
	+ Một em điều khiển phần vụ chơi
4. Tiến hành hoạt động
a) Khởi động
- Hát tập thể
- Người điều khiển tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình.
b) Trao đổi tìm hiểu về công ơn thầy cô giáo thông qua một số câu hỏi như:
	- Bạn có biết để có một tiết dạy tốt thầy cô giáo phải chuẩn bị như thế nào không?
	- Thầy cô giáo hy vọng, mong đợi gì ở học sinh chúng ta?
	- Bạn có thể làm được việc gì giúp thầy cô giáo dạy tốt?
	- Đối với những học sinh phạm lỗi, thầy cô phải xử phạt. Bạn có đồng tình với việc làm của thầy cô giáo không? Vì sao?
	- Để đền đáp công ơn dạy dỗ của thầy cô giáo, học sinh cần thực hiện những điều gì?
	Sau khi trao đổi xong mỗi câu hỏi, người điều khiển bổ sung và tổng kết lại những ý chính về tình cảm, sự tận tâm hết lòng của thầy co giáo đối với học sinh.
c) Đang kí tuần học tốt
- Cán bộ lớp nêu mục đích, yêu cầu, nội dung thi đua và cách đánh giá thi đua của tuần "Hái hoa điểm tốt dâng thầy cô giáo".
- Đại diện các tổ lần lượt lên đăng ký thi đua của tổ mình. Cán bộ lớp ghi các chỉ tiêu dăng kí thi đua của các tổ lên bảng.
5. Kết thúc hoạt động
Cán bộ lớp nhận xét và rút kinh nghiệm về tinh thần thái độ tham gia hoạt động của các tổ và cá nhân
hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tuần 10 tháng 11
nội dung hoạt động 2: hát về thầy cô và mái trường
1. Yêu cầu giáo dục:
Giúp học sinh: 
- Hiểu hiểu thêm nội dung, ý nghĩa các bài hát về thầy cô giáo và nhà trường.
- Giáo dục thái độ, tình cảm yêu quý, biết ơn, vâng lời thầy, cô giáo.
- Rèn luyện kỹ năng, phong cách biểu diễn văn nghệ.
2. Nội dung và hình thức hoạt động
a. Nội dung
Hát, múa, đọc thơ, kể chuyển, đóng tiểu phẩm có nội dung ca ngợi thầy cô, ca ngợi tình cảm thầy trò.
b. Hình thức hoạt động
	Tổ chức giao lưu văn nghệ, biểu diễn cá nhân hay tập thể.
3. Chuẩn bị hoạt động
a. Về phương tiện hoạt động
	 - Các tiết mục văn nghệ, biểu diễn cá nhân hoặc tập thể
	- Cây "Hoa dân chủ" với các phiếu yêu cầu hát, đọc thơ, kể chuyện.
b. Về tổ chức
- Ban tổ chức gồm: Lớp trưởng, lớp phó văn thể mỹ và các tổ trưởng.
- Cử người dẫn chương trình
- Trang trí.
- Kê bàn hình chữ U.
4. Tiến hành hoạt động
a) Khởi động
- Hát tập thể
- Giới thiệu chương trình văn nghệ.
b) Phần giao lưu văn nghệ
	- Các tiết mục biểu diễn văn nghệ của học sinh xen kẻ trò chơi hái hoa dân chủ.
	- Trong trò chơi hái hoa dân chủ, học sinh làm đúng yêu cầu sẽ được vỗ tay hoan hô, không làm được sẽ được bị phạt như nặn tượng 
5. Kết thúc hoạt động
- Người điều khiển chương trình cảm ơn các bạn đã tham gia.
- Nhận xét về tinh thần, thái độ tham gia chương trình văn nghệ của các tổ và cá nhân.
hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tuần 11 tháng 11
nội dung hoạt động 3: Tổ chức lễ kỉ niệm
ngày nhà giáo việt nam 20 - 11
1. Yêu cầu giáo dục:
Giúp học sinh: 
- Hiểu đầy đủ hơn về ý nghĩa Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11.
- Có thái độ tôn trọng, quý mến, biết ơn thầy cô giáo.
- Biết hành động làm theo lời dạy của thầy, cô giáo trong hoạt động học tập, sinh hoạt và giao tiếp.
2. Nội dung và hình thức hoạt động
a. Nội dung
- Tìm hiểu ý nghĩa của ngày Nhà giáo Việt Nam.
- Học sinh chúc mừng thầy, cô giáo.
- Sinh hoạt văn nghệ.
b. Hình thức hoạt động
- Buổi họp mặt giữa học sinh, thầy cô giáo và đại diện phụ huynh để chúc mừng thầy cô nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 -11.
- Trao đổi tâm tư, nguyện vọng kết hợp liên hoan văn nghệ.
3. Chuẩn bị hoạt động
a. Về phương tiện hoạt động
- Lời chúc mừng các thầy, cô giáo.
- Các tiết mục văn nghệ gồm hát, đọc thơ, kể chuyện, đóng kịchvề công ơn và tình cảm thầy trò.
- Cây "Hoa dân chủ" với các phiếu yêu cầu hát, đọc thơ, kể chuyện.
b. Về tổ chức
- Ban tổ chức gồm: Lớp trưởng, lớp phó văn thể mỹ và các tổ trưởng.
- Cử người dẫn chương trình
- Trang trí.
- Kê bàn hình chữ U.
4. Tiến hành hoạt động
a) Khởi động
- Hát tập thể về thầy cô giáo
- Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình.
b) Chúc mừng thầy, cô giáo
	- Đại diện học sinh phát biểu chào mừng cô giáo.
	- Cô giáo phát biểu tâm tư, tình cảm của mình đối với học sinh.
c) Liên hoan văn nghệ
	- Biểu diễn các tiết mục văn nghệ.
	- Trò chơi "hái hoa".
	- Người dẫn chương trình mời cô giáo tham dự văn nghệ cùng học sinh.
5. Kết thúc hoạt động
	- Hát tập thể
- Đại diện lớp cảm ơn cô giáo sẽ làm tốt theo lời dạy của cô giáo.
hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tuần 12 tháng 11
nội dung hoạt động 4: bình báo tường
1. Yêu cầu giáo dục:
Giúp học sinh: 
- Có hiểu biết về tình nghĩa thầy trò, trách nhiệm của học sinh.
- Có thái độ trân trọng , yêu thích những sáng tác về thầy cô giáo.
- Rèn luyện kĩ năng cảm thụ văn học và kĩ năng sáng tác.
2. Nội dung và hình thức hoạt động
a. Nội dung
Sáng tác các bài báo tường với thể loại thơ, văn, vẽ tranh  về chủ đề "Thầy cô và mái trường", tập hợp lại thành tờ báo tường của lớp.
b. Hình thức hoạt động
- Để nguyên các bài báo do học sinh trình bài, dán lên bằng giấy dài để học sinh dễ xem, dễ nhận xét.
- Treo báo tường lên bảng. Tổ chức đọc, trao đổi, nhận xét, đánh giá về nội dung, hình thức của các bài báo.
- Bình chọn các bài báo được ưa thích nhất.
3. Chuẩn bị hoạt động
a. Về phương tiện hoạt động
- Cá nhân chuẩn bị báo tường theo các thể loại thơ, truyện, vẽ tranh và trình bày đẹp.
- Ban báo tường của lớp chuẩn bị tờ báo tường chung.
b. Về tổ chức
- Cử người dẫn chương trình
- Trang trí.
- Tờ báo tường đã được treo cho học sinh xem trong những ngày trước đó.
- Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ.
4. Tiến hành hoạt động
a) Khởi động
- Hát tập thể.
- Nêu mục đích buổi bình luận và chọn lựa bài báo hay.
b) Bình luận và lựa chọn báo tường
	- Người dẫn chương trình xin ý kiến nhận xét của lớp để chọn khoảng 10 bài báo hay nhất.
	- Khi bình chọn các bài báo, đầu tiên đọc bài báo cho cả lớp nghe. Tiếp theo mời tác giả bài báo nói về tâm tư, suy nghĩ, ý tứ của mình khi sáng tác. Sau đó là phần phân tích, đánh giá của các bạn và của thầy cô giáo.
	- Bỏ phiếu bình chọn từ 3 đến 5 bài báo hay nhất.
	- Văn nghệ xen kẽ.
	- Ban báo tường mời cô giáo công bố kết quả bình chọn
5. Kết thúc hoạt động
	- Hát tập thể.
	- Ban báo tường nhận xét, rút kinh nghiệm thái độ và kết quả tham gia hoạt động viết báo tường của các bạn trong lớp.
Chủ để tháng 12
Uống nước nhớ nguồn
hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tuần 13 tháng 12
nội dung hoạt động 1: những người con anh hùng
của quê hương đất nước
1. Yêu cầu giáo dục:
Giúp học sinh: 
- Hiểu đựoc sự hy sinh xương máu cho tự do, độc lập dân tộc để đem lại hoà bình cho đất nước của những người con thân yêu của quê hương.
- Tự hào và biết ơn các anh hùng, liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng và toàn thể quân đội ta.
- Tự giác học tập rèn luyện tốt; tự giác và tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.
2. Nội dung và hình thức hoạt động
a. Nội dung
-Những người con anh hùng của quê hương, đất nước.
- Những bài thơ, bài hát, câu chuyện ca ngợi chiến công của các chiến sĩ quân đội, các anh hùng lực lượng vũ trang, các chiến sí, thương binh, bệnh binh...
b. Hình thức hoạt động
- Báo cáo kết quả tìm hiểu.
- Thi ngâm thơ, hát, kể chuyện về những người anh hùng của quê hương đất nước.
3. Chuẩn bị hoạt động
a. Về phương tiện hoạt động
- Các tư liệu về anh hùng, liệt sĩ của quê hương, đất nước.
- Các bài hát, bài thơ, chuyện kể... về các anh hùng, liệt sĩ, các chiến sĩ quân đội anh hùng, các cựu chiến binh có nhiều công lao đóng góp cho địa phương.
b. Về tổ chức
- Giáo viên nêu yêu cầu, nội dung, hình thức hoạt động cho cả lớp, đồng thời hướng dẫn học sinh chuẩn bị các phương tiện nói trên.
- Cả lớp thảo luận để thống nhất kế hoạch, chương trình hoạt động và phân công chuẩn bị các công việc cụ thể:
+ Cử người điều khiển chương trình và thư kí.
+ Cử ban giám khảo.
+ Mỗi tổ cử đại diện báo cáo kết quả tìm hiểu của tổ mình, kể một câu chuyện và hát ( hoặc ngâm thơ) về các anh hùng, liệt sĩ...
+ Cử nhóm trang trí, kẻ tiêu đề hoạt động...
4. Tiến hành hoạt động
- Hát tập thể một bài hát liên quan đến chủ đề hoạt động.
- Người dẫn chương trình tuyên bố lí do sinh hoạt, nêu chương trình hoạt động, giới thiệu ban giám khảo thư kí.
- Báo cáo kết quả tìm hiểu các tổ về "Những con người anh hùng của quê hương, đất nước":
+ Người điều khiển mời lần lượt từng tổ lên báo cáo kết quả sưu tầm, tìm hiểu của tổ mình.
+ Ban giám khảo chấm điểm công khai và ghi điểm mỗi tổ lên bảng.
- Hát, ngâm thơ về các anh hùng, liệt sĩ, thương binh.
+ Yêu cầu hát, ngâm thơ, kể chuyện ca ngợi anh hùng, liệt sĩ.
+ Chia học sinh lới thành 2 đội ( mỗi đội đặt tên cho đội mình)
+ Tổ chức bốc thăm cho đội hát trước. Mỗi đội hát 1 bài (có thể hát cá nhân, nhóm hoặc cả đội), hát đúng được 10 điểm. Hát sai chủ đề hoặc hết giờ quy định bị điểm 0. Sau thời gian lần lượt quy định, đội nào được điểm cao đội đó thắng.
+ Ban giám khảo chấm điểm công khai và ghi điểm mỗi tổ lên bảng.
5. Kết thúc hoạt động
	- Hát tập thể.
	- Người điều khiển chương trình thay mặt lớp cám ơn và chúc sửc khoẻ cô giáo và tất cả các bạn đã tham gia nhiệt tình.
hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tuần 14 tháng 12
nội dung hoạt động 2: hát về quê hương và quân đội anh hùng
1. Yêu cầu giáo dục:
Giúp học sinh: 
- Biết một số bài há, bài thơ ca ngợi quê hương và quân đội anh hùng.
- Tự hào và yêu quê hương, yêu quý và biết ơn bộ đội cụ Hồ.
- Mạnh dạn, tự tin vui vẻ, sôi nổi và phát triển năng khiếu: hát, ngâm thơ...
2. Nội dung và hình thức hoạt động
a. Nội dung
- Ca ngợi quê hương, đất nước.
- Ca ngợi Đảng, Bác Hồ và quân đội anh hùng.
- Ca ngợi các anh hùng, liệt sĩ, thương binh...
b. Hình thức hoạt động
Hát ngâm thơ, kể chuyện về quê hương.
3. Chuẩn bị hoạt động
a. Về phương tiện hoạt động
Các bài hát, bài thơ, chuyện kể... về quê hương, về quân đội về các anh hùng, liệt sĩ, thương binh về Đảng về Bác Hồ.
b. Về tổ chức
- Giáo viên nêu yêu cầu, nội dung, hình thức hoạt động cho cả lớp, đồng thời hướng dẫn học sinh chuẩn bị các phương tiện nói trên.
- Cả lớp thảo luận để thống nhất kế hoạch, chương trình hoạt động và phân công chuẩn bị các công việc cụ thể:
+ Cử người điều khiển chương trình.
+ Mỗi tổ một tiết mục văn nghệ tập thể.
+ mỗi cả nhân đại diện cho tổ một tiết mục văn nghệ.
+ Cử nhóm trang trí, kẻ tiêu đề hoạt động...
4. Tiến hành hoạt động
- Hát tập thể một bài hát liên quan đến chủ đề hoạt động.
- Người dẫn chương trình tuyên bố lí do sinh hoạt, nêu chương trình hoạt động.
- Biểu diễn các tiết mục văn nghệ tập thể
- Biểu diễn các tiết mục cá nhân.
-Lớp chọn ra tiết mục nhất, nhì, ba...
5. Kết thúc hoạt động
	- Hát tập thể.
	- Người điều khiển công bố các tiết mục đạt giải.
	- Người điều khiển chương trình thay mặt lớp cám ơn và chúc sửc khoẻ cô giáo và tất cả các bạn đã tham gia nhiệt tình.
hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tuần 15 tháng 12
nội dung hoạt động 3: THI Kể CHUYệN LịCH Sử
1. Yêu cầu giáo dục:
Giúp học sinh: 
- Củng cố, mở rộng hiểu biết về lịch sử dựng nước và giữ nước của nhân dân ta qua các thời đại từ vua Hùng dựng nước đến thế kỉ XIX.
- Biết ơn tổ tiên, cha anh, các anh hùng dân tộc đã có công dựng nước và giữ nước.
- Biết noi gương tổ tiên, cha anh, học tập tốt để xây dựng đất nước giàu mạnh.
2. Nội dung và hình thức hoạt động
a. Nội dung
- Các câu chuyện về lịch sử của nước ta thời Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng đến nước Đại Việt thời Trần và thời Lê.
- ý nghĩa các câu chuyện đó.
b. Hình thức hoạt động
- Các tổ thi kể chuyện.
- Trò chơi giải ô chữ tìm ẩn số.
3. Chuẩn bị hoạt động
a. Về phương tiện hoạt động
- Các câu chuyện về anh hùng dân tộc, và sự phát triển kinh tế, chính trị, văn hoá giáo dục của nước ta thời Ngô - Đinh - Tiền Lê (thế kỉ X) đến thời Lê sơ (đầu thế kỉ XV - đầu thế kỉ XVI):
+ Về Ngô Quyền chiến thắng Bạch Đằng.
+ Về loạn 12 sứ quân, Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước.
+ Lý Thái Tổ định đô ở Thăng Long.
+ Về trận chiến thắng quân Tống trên sông Như Nguyệt.
+ Về thành tựu văn hoá, giáo dục tiêu biểu.
+ Về ba lần thắng quân Mông - Nguyên.
+ Về cải cách của Hồ Quý Ly.
+ Về anh hùng Lê Lợi và cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Về vai trò của Lê Lợi và Nguyễn Trãi.
....
- Một số ẩn số, ô chữ.
- Đáp án và biểu điểm.
b. Về tổ chức
- Giáo viên nêu yêu cầu, nội dung, kế hoạch hoạt động cho cả lớp, đồng thời hướng dẫn học sinh chuẩn bị các phương tiện nói trên.
- Cả lớp thảo luận để thống nhất kế hoạch, chương trình hoạt động và phân công chuẩn bị các công việc cụ thể:
+ Cử người điều khiển chương trình và thư kí.
+ Mỗi tổ vài câu chuyện về thời kì lịch sử và một tiết mục văn nghệ.
+ Phân công người viết câu hỏi, đố vui và đáp án.
+ Cử nhóm trang trí, kẻ tiêu đề hoạt động...
+ Từng học sinh tìm hiểu, chuẩn bị theo sự phân công của tổ để tham gia.
4. Tiến hành hoạt động
- Hát tập thể một.
- Người dẫn chương trình tuyên bố lí do, nêu chương trình hoạt động, giới thiệu ban giám khảo.
- Các tổ thi kể chuyện:
+ Ban giám khảo cho điểm từng tổ lên kể chuyện. Điểm của tổ bằng tổng điểm của các bạn đã tham gia kể chuyện.
- Trò chơi dành cho lớp:
+ Người điều khiển chương trình lần lượt nêu từng ẩn số hoặc ô chữ.
+ Học sinh xung phong trả lời.
+ Người điều khiển mời ưu tiên bạn xung phong trước. Nếu không trả lời được thì người điều khiển công bố đáp án.
5. Kết thúc hoạt động
	- Hát tập thể.
	- Người điều khiển công bố kết quả của các tổ.
	- Người điều khiển chương trình thay mặt lớp cám ơn và chúc sửc khoẻ cô giáo và tất cả các bạn đã tham gia nhiệt tình.
hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tuần 16 tháng 12
nội dung hoạt động 4: hội vui học tập
1. Yêu cầu giáo dục:
Giúp học sinh: 
- Củng cố, mở rộng kiến thức đã được học ở các môn học.
- Biết vận dụng kiến thức cơ bản vào cuộc sống và biết giải thích các hiện tượng trong cuộc sống.
- Hứng thú học tập, chăm chỉ và vượt khó để đạt kết quả cao.
2. Nội dung và hình thức hoạt động
a. Nội dung
- Những kiến thức các môn học được giáo viên ôn tập để chuẩn bị thi học kì
b. Hình thức hoạt động
- Thi trả lời câu hỏi, giải toán.
- Thi tìm ẩn số của từ, tìm tên tác giả của một bài hát, bài thơ, một định lí, một định luật, giải một ô chữ...
3. Chuẩn bị hoạt động
a. Về phương tiện hoạt động
- Các câu hỏi, câu đố, các trò chơi, các bài toán về tri thức phân công cho cán sự bộ môn của các môn học soạn và lớp phó phụ trách học tập tập hợp các câu hỏi.
- Đáp án của các câu hỏi, câu đố, bài toán,...
- Chuẩn bị cờ để các đội dùng làm phương tiện giành quyền trả lời.
- Một số tiết mục văn nghệ, câu đố vui. 
b. Về tổ chức
Giáo viên chủ nhiệm nêu chủ đề hoạt động và hướng dẫn học sinh chuẩn bị như sau:
- Lập ban tổ chức gồm 3 người: lớp phó phụ trách học tập chịu trách nhiệm về nội dung câu hỏi, một người dẫn chương trình, một người làm thư kí.
- Ban giám khảo gồm

Tài liệu đính kèm:

  • docHoat_dong_ngoai_gio_len_lop_Khoi_7.doc