Giáo án Lịch sử 11 - Bài 9: Cách mạng tháng mười nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

I: Mục tiêu bài học:

 1. Kiến thức:

- Nắm được những nét chính về tình hình nước Nga trước CM.

- Nguyên nhân, diễn biến của cuộc Cách mạng tháng Hai và cách mạng tháng Mười 1917.

- Hiểu được ý nghĩa lịch sử và ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga đến phong troà giải phóng dân tộc trên thế giới.

 2. Kỹ năng : - Sử dụng bản đồ, lược đồ

 - Rèn luyện kỹ năng tổng hợp và hệ thống hoá các sự kiện lịch sử

3. Tư tưởng-tình cảm:

- Bồi dưỡng HS nhận thức đúng đắn và tình cảm cách mạng đối với cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga.

- Giáo dục cho HS thấy được tinh thần đấu tranh và lao động của nhân dân Liên Xô.

- Hiểu rõ mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng tháng Mười.

4. Định hướng phát triển năng lực cho HS: hợp tác,

 

doc 3 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 18/04/2017 Lượt xem 228Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lịch sử 11 - Bài 9: Cách mạng tháng mười nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
T10 Ngày soạn: 20/10/2015
 Ngày giảng: 23/10/2015
 PHẦN HAI: LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI 
(PHẦN TỪ NĂM 1917 ĐẾN NĂM 1945)
CHƯƠNG I: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1921 - 1941)
BÀI 9: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 - 1921)
I: Mục tiêu bài học:
 1. Kiến thức:
- Nắm được những nét chính về tình hình nước Nga trước CM.
- Nguyên nhân, diễn biến của cuộc Cách mạng tháng Hai và cách mạng tháng Mười 1917.
- Hiểu được ý nghĩa lịch sử và ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga đến phong troà giải phóng dân tộc trên thế giới.
 2. Kỹ năng : - Sử dụng bản đồ, lược đồ
 - Rèn luyện kỹ năng tổng hợp và hệ thống hoá các sự kiện lịch sử
3. Tư tưởng-tình cảm:
- Bồi dưỡng HS nhận thức đúng đắn và tình cảm cách mạng đối với cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga.
- Giáo dục cho HS thấy được tinh thần đấu tranh và lao động của nhân dân Liên Xô.
- Hiểu rõ mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng tháng Mười.
4. Định hướng phát triển năng lực cho HS: hợp tác, 
II: Thiết bị và tài liệu:
 - Bản đồ nước Nga đầu thế kỷ XX (hoặc bản đồ châu Âu)
 - Tranh ảnh về cách mạng tháng Mười Nga.
 - Tư liệu về lịch sử cách mạng tháng Mười Nga và Lê Nin. 
III:Tiến trình lên lớp:
Khởi động:2 phút
GTTGI diễn ra vào TG nào? Em hãy kể tên 1 sự kiện đặc biệt đồng thời là KQ ngoài ý muốn của các nước ĐQ khi gây ra CTTG I?
Hoạt động của thầy và trò
Kết luận sau các hoạt động
Hoạt động 1: I. Cách mạng tháng Mười Nga 1917
Thời gian: 10 phút
Mục tiêu: Khái quát tình hình nước Nga trước cách mạng.
Đồ dùng: H23 SGK.
Cách tiến hành
- B1: Hoạt động cá nhân
+GV nét nổi bật về tình hình nước Nga trước cách mạng?
+ 1->2 HS trả lời
- B2: Hoạt động cá nhân
+ GV yêu cầu HS quan sát H23 tr 49 và nhận xét về tình hình binh lính Nga ngoài mặt trận?
+ 1->2 HS trả lời.
+ GV chốt: Những người lính Nga bị ép ra trận, thiếu thốn LTTP, thuốc men, đạn dược-> hy sinh rất nhiều
- B3: Kỹ thuật động não.
+ GV: nhiệm vụ đặt ra đối với cm Nga là gì?
+ HS: chống lại CĐPK, đem lại cuộc sống ấm no cho nhân dân Nga
Hoạt động 2: Từ CM tháng Hai đến cách mạng tháng Mười.
Thời gian: 20 phút
Mục tiêu: Khái quát hoàn cảnh, diễn biến, kết quả, tính chất của cuộc cách mạng tháng Hai & cách mạng tháng Mười Nga.
Đồ dùng: H23, 24 SGK
Cách tiến hành
- B1: Hoạt động nhóm:
+ GV chia lớp thành 2 nhóm, tìm hiểu 2 cuộc CM trong 5 phút.
N1: CM tháng Hai(sk mở đầu, hình thức, KQ, Tính chất)
N2: CM tháng Mười.
+ HS các nhóm trao đổi thảo luận.
-B2: Hoạt động cá nhân
+ Sau 5 phút HS các nhóm cử đại diện trình bày.
+ GV nhận xét, ghi nhanh nội dung chính lên bảng.
+ GV hướng dẫn HS tìm hiểu diễn biến cm tháng Hai )
+ GV: Kết quả của cm tháng Hai?
+ 1->2 HS trả lời
+ GV giải thích (tháng 3/1917 toàn nước Nga có 555 Xô viết).
+ GV: Em hãy cho biết tính chất của cách mạng?
+ 1->2 HS trả lời.
+ GV: so sánh CMDCTS kiểu mới với các cuộc CMTS trước đó?
+ HS: 1-2 em trả lời.
+ GV: Tại sao sau cm tháng Hai công nhân Nga chưa nắm được chính quyền?
+HS: Lê nin và nhiều lãnh tụ của Đ Bôn sê vích đang ở nươc ngoài. g/c VS chưa đủ mạnh, TS đang nắm trong tay bộ máy nhà nước. Phái Men sevich sau cm nhường cq cho g/c TS.
+ GV: Cục diện chính trị này có thể kéo dài được không? Tại sao? nhiệm vụ tiếp theo của cm Nga là gì?
 - B2: Hoạt động cá nhân
+ GV tường thuật hướng dẫn HS khai thác kiến thức SGK .
PV: Vì sao 8 tháng đầu Leenin lại đề ra hình thức đấu tranh hòa bình?
GV: 7/10 (20/10) Lê Nin bí mật từ Phần Lan về nước trực tiếp chỉ đạo CM
+ GV giải thích lí do kn sớm 1 ngày: Ngày 10 tháng 10, ban chấp hành trung ương họp quyết định khởi nghĩa vũ trang. Tại hội nghị này ban chấp hành trung ương đã bầu ra bộ chính trị do Lenin đứng đầu để lãnh đạo cuộc tạo phản. Tuy nhiên, một số ủy viên không tán thành kế hoạch khởi nghĩa nên ngày 18 tháng 10 họ đã đăng ý kiến của mình trên tờ báo Đời sống mới do đó chính phủ lâm thời biết được kế hoạch tạo phản nên đã chuẩn bị đề phòng. Do đó Lenin đã quyết định tạo phản sớm 1 ngày tức là ngày 24 tháng 10 làm cho đối thủ bất ngờ.
+ GV miêu tả cuộc tấn công vào cung điện Mùa Đông.
GV: Em hãy cho biết tính chất của cách mạng tháng Mười?
+ 1->2 HS trả lời
+ GV giải thích
Hoạt động 3: Các cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô viết
Thời gian: 3 phút
Mục tiêu: HS đọc thêm để hiểu biện pháp xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô viết
Đồ dùng: H25 tr 51
Cách tiến hành
- B1: Hoạt động cá nhân
GV mở rộng: Điện Xmônưi là một tu viện, một trường dòng nổi tiếng cho các nữ quý tộc được chính Nữ hoàng bảo trợ, trong cách mạng, Xnônưilà đại bản doanh của Uỷ Ban Trung ương Xô viết toàn Nga và của Xô viết Pêtơrôgrát...
Hoạt động 4: Ý nghĩa của cách mạng tháng Mười Nga
Thời gian: 8 phút
Mục tiêu: HS hiểu ý nghĩa của cách mạng tháng Mười Nga?
Cách tiến hành
- B1 : Hoạt động cá nhân
+ GV: Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười với nước Nga?
+ 1->2 HS trả lời
- B2: Hoạt động cá nhân
+ CM tháng Mười có ý nghĩa quốc tế ntn?
+ 1->2 HS trả lời
+ GV kết luận
- B3: Kỹ thuật động não:
+ GV: CMT10 Nga tác động đến CM VN thời kỳ này như thế nào?
+ HS: 1-2 em trả lời.
+ GV chốt ý.
I. Cách mạng tháng Mười Nga 1917
1.Tình hình nước Nga trước cách mạng
- Đầu thế kỷ XX Nga vẫn là một nước quan chủ chuyên chế, đứng đầu là Nga hoàng.
- Năm 1914, Nga hoàng tham gia CTĐQ gây hậu quả nghiêm trọng:
+Về kinh tế: suy sụp, nạn đói
+Quân đội : liên tiếp thua trận
+Về xã hội: mâu thuẫn giai cấp, dân tộc sâu sắc
- Phong trào phản đối ctr, đòi lật đổ Nga hoàng lan rộng. 
=> Nước Nga tiến sát đến một cuộc cách mạng.
2. Từ Cách mạng tháng Hai đến cách mạng tháng Mười
a. Cách mạng dân chủ tư sản tháng 2/1917:
- Mở đầu: là cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân Pê-tơ-rô-grát, sau đó lan rộng ra cả nước. (Hình thức : tổng bãi công chính trị sang khởi nghĩa vũ trang).
- Kết quả:	
+ Chế độ quân chủ chuyên chế Nga hoàng bị lật đổ.
+ Hình thành cục diện 2 chính quyền song song tồn tại (?)
- Tính chất: là một cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.
b. Cách mạng tháng Mười Nga 1917
* Hoàn cảnh:
- Tháng 4/1917 Lê nin thông qua Luận cương tháng Tư chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa . - Hình thức ?
- Đầu tháng 10/1917 không khí cách mạng bao trùm cả nước.
* Diễn biến - Kết quả:
- Đêm ngày 24/10 (6/11) khởi nghĩa bắt đầu. Mục tiêu: ?
- Đêm ngày 25/10 (6/11) tấn công cung điện Mùa Đông, bắt giữ Chính phủ tư sản lâm thời – là ngày thăng lợi của CM tháng Mười.
- Đầu năm 1918 cm thắng lợi trên toàn quốc.
* Tính chất: là cuộc cách mạng XHCN (CMVS).
II. Các cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô viết( đọc thêm)
1. Xây dựng chính quyến Xô viết
2. Bảo vệ chính quyền Xô viết
III . Ý nghĩa của cách mạng tháng Mười Nga
1. Với nước Nga.
- Đập tan ách áp bức, bóc lột của phong kiến, tư sản, giải phóng công nhân và nhân dân lao động.
- Đưa công nhân và nông dân lên nắm chính quyền, xây dựng chủ nghĩa xã hội.
2. Với thế giới: 
- Làm thay đổi cục diện thế giới.
- Cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho cách mạng thế giới.
IV. Sơ kết bài học: 2 phút
 * Củng cố: GV hướng dẫn HS trả lời câu hỏi: Tại sao năm 1917 nước Nga lại diễn ra
cách mạng xã hội chủ nghĩa? Diễn biến, kết quả, ý nghĩa của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
* Chuẩn bị bài sau: câu hỏi cuối bài.

Tài liệu đính kèm:

  • docT10 (2) - Bài 9.doc