Giáo án Lịch sử 7 - Bài 25: Phong trào Tây Sơn - Đỗ Thị Hoa - Trường THCS Liêng Trang

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

 1.Kiến thức:

 - Sự mục nát của chính quyền họ Nguyễn đàng Trong nửa sau XVIII từ đó dẫn tới phong trào nhân dân đàng Trong mà đỉnh cao là khởi nghĩa Tây Sơn.

 - Anh em Nguyễn Nhạc lập căn cứ Tây Sơn và sự ủng hộ các dân tộc Tây Nguyên.

 2.Thái độ: Sức mạnh quật khởi ý chí kiên cường của nhân dân chống lại áp bức.

 3.Kĩ năng: Sử dụng lược đồ kết hợp với tường thuật.

II .CHUẨN BỊ:

 1. Giáo viên: Lược đồ chiến thắng Rạch Gầm- Xoài Mút.

 2. Học sinh: vở ghi, sgk, vở bài soạn

III. TIẾN TRÌNH:

 1 .Kiểm tra bài cũ:

 Tại sao nhân dân hăng hái tham gia khởi nghĩa Tây Sơn ngay từ đầu

 2/Giới thiệu bài mới:

- Đàng trong tuy kinh tế ổn định hơn đàng Ngoài song nửa sau thế kir XVIII việc mua bán quan tước, lấn chiếm ruộng đất đã làm cho đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, vì vậy phong trào nông dân đã nổ ra mạnh mẽ, tiêu biểu là phong trào nhân dân Tây Sơn.

 3/ Bài mới:

 

doc 2 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 17/12/2015 Lượt xem 712Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lịch sử 7 - Bài 25: Phong trào Tây Sơn - Đỗ Thị Hoa - Trường THCS Liêng Trang", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 28 Ngày Soạn: 04– 03 – 2012
 Tiết 53 Ngày Dạy: 12-03 – 2012 
 BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN 
 II. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ
 ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
 1.Kiến thức:
 - Sự mục nát của chính quyền họ Nguyễn đàng Trong nửa sau XVIII từ đó dẫn tới phong trào nhân dân đàng Trong mà đỉnh cao là khởi nghĩa Tây Sơn.
 - Anh em Nguyễn Nhạc lập căn cứ Tây Sơn và sự ủng hộ các dân tộc Tây Nguyên.
 2.Thái độ: Sức mạnh quật khởi ý chí kiên cường của nhân dân chống lại áp bức.
 3.Kĩ năng: Sử dụng lược đồ kết hợp với tường thuật.
II .CHUẨN BỊ:
 1. Giáo viên: Lược đồ chiến thắng Rạch Gầm- Xoài Mút.
 2. Học sinh: vở ghi, sgk, vở bài soạn 
III. TIẾN TRÌNH:
 1 .Kiểm tra bài cũ:
 Tại sao nhân dân hăng hái tham gia khởi nghĩa Tây Sơn ngay từ đầu
 2/Giới thiệu bài mới:
- Đàng trong tuy kinh tế ổn định hơn đàng Ngoài song nửa sau thế kir XVIII việc mua bán quan tước, lấn chiếm ruộng đất đã làm cho đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, vì vậy phong trào nông dân đã nổ ra mạnh mẽ, tiêu biểu là phong trào nhân dân Tây Sơn.
 3/ Bài mới:
Hoạt động của thầy- trò
Nội dung bài học.
Hoạt động 1: Tìm hiểu lật đổ chính quyền họ Nguyễn.
G:Dùng lược đồ xác định vị trí thành Quy Nhơn.
GV kể chuyện: Nguyễn Nhạc giả vờ bị bắt, bị nhốt vào cũi, rồi sai nghĩa quân khiêng vào thành nộp cho quân Nguyễn. Nửa đêm ông phá cũi đánh từ trong ra, phối hợp với quân TS tiến công từ ngoài vào. Chỉ trong 1 đêm, nghĩa quân đã hạ được thành Quy Nhơn.
? Em có suy nghĩ gì về việc làm của nghĩa quân Tây Sơn 
- Táo bạo, dũng cảm, thông minh, bất ngờ, gây đối phương bị động
? Thành Quy Nhơn bị hạ có ý nghĩa gì?
- Cổ vũ, động viên quân sĩ
? Biết tin quân Tây Sơn nổi dậy ở Đàng Trong quân Trịnh đã làm gì
?
? Trước tình thế quân Trịnh chiếm thành Phú Xuân, quân Nguyễn Gia Định nghĩa quân Tây Sơn đã làm gì?
- Hoà với Trịnh đánh Nguyễn
? Tại sao Nguyễn Nhạc lại phải hoà hoãn với quân Trịnh?
- ở vào thế bất lợi: phía bắc có quân Trịnh, phía Nam có quân Nguyễn
? Vì sao cuộc khởi nghĩa lan rộng và giành thắng lợi nhanh chóng như vậy?
- Sự chuẩn bị chu đáo, nhân dân ủng hộ, tài chỉ huy mưu trí, dũng cảm.
Hoạt động 2: Tìm hiểu chiến thắng Rạch Gầm- Xoài Mút.
? Vì sao quân Xiêm sang xâm lược nước ta?
? Em thấy lực lượng của giặc như thế nào?
- Giặc tàn ác, bắt phụ nữ, trẻ em, đưa về Xiêm...
? Trước tình hình đó nghĩa quân Tây Sơn đã làm gì?
? Vì sao Nguyễn Huệ chọn khúc sông này làm trận địa mai phục giặc.
Dài 6 km; rộng 1-2 km.
Cù lao, hai bên lạch nhỏ...
->Thuận lợi.
? Em hãy thuật lại diễn biến trận Rạch Gầm- Xoài Mút sáng 19/1/1785.
G:Đây là một trong những trận thuỷ chiến lớn nhất của quân ta. 
? Cho biết kết quả
? Chiến thắng Rạch Gầm- Xoài Mút có ý nghĩa lịch sử như thế nào?
G:Hệ thống kiến thức toàn bài.
II.Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguỹên và đánh tan quân Xiêm.
1.Lật đổ chính quyền họ Nguyễn.
* hạ thành Quy Nhơn
-9/1773 quân Tây Sơn hạ thành Quy nhơn mở rộng vùng kiểm soát.
-1774, 3 vạn Trịnh-> đánh thành Phú Xuân-> họ Nguyễn không chống nổi quân Trịnh phải trốn vào Gia Định.
*Hoà hoãn với quân Trịnh
*Tiêu diệt quân Nguyễn
2.Chiến thắng Rạch Gầm- Xoài Mút.
a) Nguyên nhân
- Nguyễn ánh sang cầu cứu quân Xiêm
b) Diễn biến
- Năm 1784, quân Xiêm chiếm được miền tây Gia Định
- 1/1785 Nguyễn Huệ chọn Rạch Gầm - Xoài Mút làm trận địa
c) Kết quả
- Quân Xiêm bị đánh ta
d) ý nghĩa:
- Là trận thủy chiến lớn nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta.
- Đư phong trào tiến lên một trình độ mới trở thành phong trào quật khởi của cả dân tộc.
	4. Củng cố:
(?) Thuật lại diễn biến trận Rạch Gầm – Xoài Mút
	5. Hướng dẫn về nhà:
	- Làm đáp án trả lời các câu hỏi trong SGK
	- Về nhà chuẩn bị trước mục III
RÚT KINH NGHIỆM:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 25. Phong trào Tây Sơn - Đỗ Thị Hoa - Trường THCS Liêng Trang.doc