Giáo án Lịch sử 8 - Bài 5: Công xã Pa - Ri 1871

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Nhận biết về hoàn cảnh ra đời của Công xã Pa-ri; những nét chính về diễn biến cuộc khởi nghĩa ngày 18/3/1871 và sự ra đời của Công xã Pa-ri.

- Rút ra được ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của công xã Pa-ri.

2. Thái độ:

- Năng lực lãnh đạo, quản lý nhà nước của giai cấp vô sản. Lòng căm thù giai cấp bóc lột.

3. Kỹ năng:

- Nâng cao khả năng trình bày phân tích một sự kiện lịch sử. Sưu tầm tài liệu có liên quan.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:

- Bản đồ công xã Pa Ri, sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước.

2. Học sinh:

 

doc 3 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 01/04/2017 Lượt xem 2331Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lịch sử 8 - Bài 5: Công xã Pa - Ri 1871", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 5	 Ngày soạn: 21/09/2015
Tiết: 9	 Ngày dạy: 23/09/2015
Chương II. CÁC NƯỚC ÂU - MỸ CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XX
Bài 5: CÔNG XÃ PA - RI 1871
I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức: 
- Nhận biết về hoàn cảnh ra đời của Công xã Pa-ri; những nét chính về diễn biến cuộc khởi nghĩa ngày 18/3/1871 và sự ra đời của Công xã Pa-ri. 
- Rút ra được ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của công xã Pa-ri.
2. Thái độ: 
- Năng lực lãnh đạo, quản lý nhà nước của giai cấp vô sản. Lòng căm thù giai cấp bóc lột.
3. Kỹ năng:
- Nâng cao khả năng trình bày phân tích một sự kiện lịch sử. Sưu tầm tài liệu có liên quan.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
- Bản đồ công xã Pa Ri, sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước.
2. Học sinh:
- Vở ghi, vở soạn, sách giáo khoa, sách bài tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ: (3 phút) Kiểm tra, chấm vở bài tập của học sinh.
2. Giới thiệu bài mới: (1 phút) Bị đàn áp đẫm máu trong phong trào cách mạng 1848, song giai cấp vô sản Pháp đã trưởng thành nhanh chóng và tiến hành cuộc đấu tranh quyết liệt chống lại giai cấp tư sản đưa đến sự ra đời của công xã Pa-ri 1871. Vào bài mới..
3. Bài mới: (36 phút)
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung kiến thức cần đạt
Hoạt động 1: Tìm hiểu hoàn cảnh ra đời của Công xã Pa-ri (12 phút).
? Vì sao Na-pô-lê-ông III tuyên chiến với Phổ? HS trả lời: để giảm bớt mâu thuẫn trong nước và ngăn cản sự thống nhất Đức.
? Pháp tiến hành cuộc chiến tranh với Phổ trong điều kiện như thế nào? Kết quả ra sao?
HS: Dựa vào sgk trả lời.
GV: Chuẩn xác.
? Trước tình hình đó nhân dân Pa – ri đã làm gì?
 HS trả lời:
? Vì sao G/C tư sản Pháp đầu hàng Phổ?
 HS trả lời:
? Thái độ của nhân dân trước sự đầu hàng của tư sản Pháp ntn?
HS: Dựa vào sgk trả lời.
Hoạt động 2: Tìm hiểu cuộc khởi nghĩa 18/3/1871 – sự thành lập Công xã (13 phút)
? Nguyên nhân dẫn đến cuộc khởi nghĩa ngày 18/3/1871?
HS: Dựa vào sgk trả lời.
 GV: Chuẩn xác.
? Cuộc khởi nghĩa ngày 18/3/1871diễn ra ntn?
GV: tường thuật diễn biến trên bản đồ.
 HS: Nghe và quan sát.
? Vai trò của quần chúng nhân dân trong cuộc khởi nghĩa ntn?
HS trả lời:
? Kết quả của cuộc khởi nghĩa 18/3 ntn? Tính chất?
HS trả lời:
* HS thảo luận nhóm 2’
? Vì sao nói cuộc khởi nghĩa ngày 18/3/1871 là cuộc cách mạng vô sản?
GV: Gợi mở thêm.
 HS: đại diện các nhóm trả lời, nhóm khác bổ sung.
GV: Nhấn mạnh là cuộc cách mạng đầu tiên trên thế giới đã lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản.
Hoạt động 3: Tổ chức bộ máy và chính sách của công xã Pa ri: (3 phút)
(Hướng dẫn hs đọc thêm)
Hoạt động 4: Tìm hiểu Nội chiến ở Pháp. Ý nghĩa lịch sử của công xã Pa-ri (8 phút)
 (GV: hướng dẫn hs đọc thêm phần nội chiến ở Pháp)
? Sự ra đời và tồn tại của Công xã Pa-ri có ý nghĩa gì?
- HS trả lời:
- GV chốt ý:
? Công xã Pa-ri đã để lại những bài học nào cho phong trào cách mạng thế giới ?
- HS trả lời:
- GV chốt ý:
I. SỰ THÀNH LẬP CÔNG XÃ
1. Hoàn cảnh ra đời của Công xã Pa-ri:
- 1870 chiến tranh Pháp – Phổ bùng nổ.
® 2/9/1870 Na-pô-lê-ông III cùng 10 vạn quân bị bắt.
- 4/9/1870 nhân dân Pa-ri K/N lật đổ chính quyền Na-pô-lê-ông III, giai cấp tư sản thành lập “Chính phủ vệ quốc”.
- Quân Phổ bao vây Pa-ri, chính quyền tư sản đầu hàng.
® nhân dân Pa - ri kiên quyết bảo vệ Tổ quốc.
2. Cuộc khởi nghĩa 18/3/1871. Sự thành lập Công xã:
a. Nguyên nhân:
- Mâu thuẫn giữa chính phủ tư sản với nhân dân ngày càng gay gắt.
b. Diễn biến:
- 18/3/1871 Chi-e cho quân đánh úp đồi Mông-mác ® bị thất bại.
- Quân Chi-e phải chạy về Véc-xai.
® Nhân dân làm chủ Pa-ri và đảm nhiệm vai trò Chính phủ lâm thời.
c. Kết quả:
- 26/3/1871 nhân dân Pa-ri bầu cử Hội đồng Công xã theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu.
d. Tính chất: 
- Là cuộc cách mạng vô sản.
II. Tổ chức bộ máy và chính sách của công xã Pa ri:
(Hướng dẫn hs đọc thêm)
III. Nội chiến ở Pháp. Ý nghĩa lịch sử của công xã Pa-ri 
1. Nội chiến ở Pháp: (Hướng dẫn hs đọc thêm)
2. Ý nghĩa lịch sử:
- Công xã Pa-ri là hình ảnh thu nhỏ của một chế độ xã hội mới. 
- Đem lại tương lai tốt đẹp cho nhân dân lao động.
 3. Bài học kinh nghiệm :
- Cần có Đảng cách mạng chân chính lãnh đạo.
- Phải thực hiện liên minh công - nông.
- Phải kiên quyết trấn áp kẻ thù.
4. Củng cố: (3 phút)
Câu hỏi và bài tập:
1. Vì sao nói công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới?
2. Hướng dẫn học sinh về nhà lập niên biểu các sự kiện cơ bản của công xã Pa-ri 1871:
Niên đại
..
..
.
Những sự kiện lịch sử chính
5. Hướng dẫn học tập ở nhà: (1 phút)
- Học bài cũ và xem kỹ lại bài đã học.
- Chuẩn bị bài 6 phần I .1.2, Anh, Pháp. 
- Tìm hiểu vị trí, đặc điểm kinh tế, chính sách đối nội® Đối ngoại của các đế quốc.
- Phô-tô lược đồ H33/34 ® đánh dấu trên lược đồ hệ thống thuộc địa của các nước đế quốc (mỗi nước đế quốc cùng hệ thống thuộc địa, dùng một màu mực)
IV. RÚT KINH NGHIỆM:

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan_5_Tiet_9_Bai_5_Cong_xa_Pa_ri_1871_2015_2016.doc