Giáo án Lịch sử 8 - Lê Trung Hiếu - THCS Phan Ngọc Hiển - Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC.

1/ Kiến thức.

-HS nắm được về nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới. Thấy rõ nguyên nhân sâu xa, diễn biến chính, và các tác động của cuộc đấu tranh ở 13 thuộc địa của Anh ở Bắc Mỹ đi đến thành lập Hoa Kỳ ( USA). Hiểu 1 số khái niệm mới.( CMTS, ĐTGPĐLDT).

-Kiến thức nâng cao: Phân tích đặc điểm, tính chất của cuộc CMTS. Nêu vai trò của quần chúng trong các cuộc cách mạng. Mặt tiến bộ và hạn chế của CNTB.

2/ Kỹ năng.

HS rèn luyện kỹ năng tập hợp các sự kiện chính, giải thích sự kiện,

HSKG: Phân tích đặc điểm, tính chất của cuộc CMTS, giải mã 1 số hình ảnh.

3/ Thái độ, tư tưởng.

HS thấy được vai trò quan trọng của nhân dân trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

 

doc 8 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 18/04/2017 Lượt xem 423Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lịch sử 8 - Lê Trung Hiếu - THCS Phan Ngọc Hiển - Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 1 Ngày soạn: 10/8/2015
Tiết: 1 Ngày dạy: 
Phần một: LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI
( Từ giữa thế kỉ CNTB XVI đến năm 1947.)
Chương I: THỜI KỲ XÁC LẬP CNTB TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI
ĐẾN NỮA SAU THẾ KỈ XI
Bài 1: NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN.
I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC.
1/ Kiến thức.
-HS nắm được về nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới. Thấy rõ nguyên nhân sâu xa, diễn biến chính, và các tác động của cuộc đấu tranh ở 13 thuộc địa của Anh ở Bắc Mỹ đi đến thành lập Hoa Kỳ ( USA). Hiểu 1 số khái niệm mới.( CMTS, ĐTGPĐLDT).
-Kiến thức nâng cao: Phân tích đặc điểm, tính chất của cuộc CMTS. Nêu vai trò của quần chúng trong các cuộc cách mạng. Mặt tiến bộ và hạn chế của CNTB.
2/ Kỹ năng.
HS rèn luyện kỹ năng tập hợp các sự kiện chính, giải thích sự kiện,
HSKG: Phân tích đặc điểm, tính chất của cuộc CMTS, giải mã 1 số hình ảnh.
3/ Thái độ, tư tưởng.
HS thấy được vai trò quan trọng của nhân dân trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
4/Tích hợp môi trường:
II/ CHUẨN BỊ.
GV. Phóng to lược đồ 13 nước thuộc địa của Anh ở Bắc Mỹ.
HS. Soạn trước câu hỏi sau mục bài, bảng nhóm.
III/ CÁC BƯỚC LÊN LỚP.
1/Ổn định tổ chức lớp: GV kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp.
2/ Kiểm tra bài cũ: Không.
3/ Bài mới.
	a/ Giới thiệu bài. 
	b/ Nội dung bài mới.
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
Ghi bảng
Hoạt động 1.
HĐ 1a. ( Đọc thêm)
Lớp HSYK GV phải hướng dẫn.
 Trong Xã hội có sự thay đổi ra sao?
GV giới thiệu đến khái niệm CMTS.
HĐ 1b.
?Nguyên nhân nào dẫn đến cách mạng bùng nổ.
GV kết luận nội dung chính để HS ghi bài học và nhấn mạnh “TS,CN, ND có chung một kẻ thù họ muốn lật đổ giai cấp PK giải phong đất nuốc lập nên nhà nước mới, chế độ mới.”
GV yêu cầu HS chỉ nắm được 3 sự kiện tiêu biểu. vào các năm (8/ 1566. 1581. 1648).
Theo em cuộc cách mạng Hà Lan thành công có tác động đến các nước khác hay không. 
(Dành cho HS KG)
? Theo em hiểu tại sao gọi là cuộc cách mạng TS.
Hoạt động 2.
HĐ 2a.
Yêu cầu HS đọc bài.
 Ở Anh có sự thay đổi như thế nào trong kinh tế, xã hội?
Những điểm mới đó nói lên điều gì trong kinh tế của Anh?
Tầng lớp TS, CN, Quý tộc mới được sản sinh từ đâu?
Theo em giữa giai cấp phong kiến và các tầng lớp này có mâu thuẫn nhau không? Vì sao?
( Dành cho HSKG)
GV giải thích thêm cho rõ ràng để HS hiểu và ghi nhận bài học. đồng thời khẳng định đó là nguyên nhân dẫn đến các cuộc đấu tranh bùng nổ ở Anh thời điểm này.
HĐ 2b. ( Đọc thêm)
GV chỉ yêu câu HS tự nắm được rõ các sự kiện thuộc năm 1640, 1642. 30/ 1/ 1649, 12/ 1688.
GV hướng dẫn rõ ràng cho HSYK ghi nội dung sự kiện 
GV cần giải thích tại sao quốc hội lại phản đối quyết liệt với vua và thắng lợi lớn trong giai đoạn 1642.
HĐ 2C
?. Em thấy cuộc cách mạng thắng lợi mang đến lợi ích cho ai.
GV giải thích vấn đề triệt để hay không triệt để của CM để HS hiểu.
GV kết luận ý nghĩa cho HS
HS: tự tìm hiểu.
- Thế kỉ XV một nền sản xuất mới ra đời ở Tây Âu.
=> nền sản xuất TBCN ra đời.
Biểu hiện: Nền kinh tế có nhiều điểm mới 
HS: Trong xã hội xuất hiện các tầng lớp mới.
+ TS là các ông chủ giàu có có tài sản riêng , có quyền thuê mướn người làm thuê, bốc lột họ.
+ VS.bao gồm người làm Thuê (CN) nông dân , nô lệ, nô tì. Họ không có tài sản , bị bốc lột nặng nề.
- Giữa TS, CN, Nông dân điều bị PK chèn ép thống trị. Nên mẫu thuẫn gây gắt .dẫn đến các cuộc CM bùng nổ.
- HS nghe , hiểu biết được khái niệm.
-HS: Học sinh đọc bài trong sách và trả lời. đủ 2 nguyên nhân cơ bản.
-HS nghe , ghi nhận bài học.
- HS : lập bảng thống kê 2 cột. Năm, sự kiện.
- HS: Thảo luận cặp nhóm.
Có, nó là một cuộc cách mạng đầu tiên trên thế giới. làm các nước khác noi theo.
HS: tại vì cuộc cách mạng ấy do tầng lớp TS lãnh đạo.
HS đọc bài.
- HS:
+ Trong kinh tế có nhiều điểm mới như nhiều công trường , nhà máy xí nghiệp, công xưởng sản xuất ra đời. sản xuất tập trung theo chuyên môn.)
 + Xã hội : Tầng lớp mới xuất hiện( TS, CN, Quý tộc mới.)
- HS: Nó biểu hiện một nền sản xuất mới xuất hiện ở anh và phát triển mạnh => Nền sản xuất TBCN.
-HS: + TS là những ông chủ lớn, nhỏ củ các nhà máy , xí nghiệp công trường công xưởng, có nhiều tiền của nhưng không có quyền lực như phong kiến .
 + CN: là những người nông dân không có đất đai hoặc bị cướp đất đai họ phải vào công trường, nhà xưởng,..để làm thuê bị những ông chủ bóc lộc theo kiểu mới.
 + Quý tộc mới là nghững địa chủ hoặc quý tộc phong kiến học chuyển sang kinh doanh theo TBCN nên mau chống giàu có lại vừa có quyền thế.( rào đất, cướp đất lập thành công trường trang trại sản xuất thu lợi nhuận cao hơn).
HS: thảo luận.
Giai cấp Phong kiến mâu thuẫn với tầng lớp TS, CN, Quý tộc mới. Bởi TS, CN, Quý tộc mới luôn bị Phong kiến kìm hảm sự phát triển TBCN ,mặt khác bị bốc lột nặng nề.
- HS: nghe ,hiểu, ghi nhận bài học.
-HS ghi nhận cụ thể 2 sự kiện lớn 1640, 1642.
Năm 1640 vua săc- lơ- I triệu tập quốc hội với mục đích tăng thuế, thêm thuế mới đánh vào TS, CN, Quý tộc mới. nhưng không đạt.
+Năm 1642 cuộc nội chiến bùng nổ thắng lợi thuộc vế quốc hội đứng đầu là Crôm –oen.
+ 30/1/ 1649. Crôm –oen đem Săc- lơ-I ra xử tử.nền cộng hòa thành lập
+ 12/1688.Vim-hem-ô-ran-giơ lên ngôi lập nên nền quân chủ lập hiến CMTS kết thúc.
-HS: nghe, hiểu.
-HS: CM thắng lợi chỉ mạng đến quyền lợi cho TS và quý tộc mới.CN, ND vẫn bị áp bức bốc lột.
HS: nghe hiểu.
-HS Ghi nhận bài học.
I/SỰ BIẾN ĐỔI VỀ KINH TẾ XÃ HỘI TÂY ÂU TRONG THẾ KỈ XV- XVII. CÁCH MẠNG HÀ LAN
1/ Một nền sản xuất mới ra đời.
2/ Cách mạng Hà Lan thế kỉ XV.
- Nguyên nhân bùng nổ: 
+ Thế kỉ XVI nền kinh tế TBCN phát triển nhưng Phong kiến TBN kìm hảm , ngăn cản không cho nó phát triển.
+ Phong kiến TBN sử dụng nhiều chính sách thống trị rất hà khắc làm người dân Ne-đec- lan câm phẩn mâu thuẩn
=> TS,CN, ND có chung một kẻ thù họ muốn lật đổ giai cấp PK giải phong đất nuốc lập nên nhà nước mới, chế độ mới.
- Diễn biến: (SGK)
- Kết quả: Thắng lợi nhà nước mới ra đời HL với chế độ TBCN
II/CÁCH MẠNG TƯ SẢN ANH GIỮA THẾ KỈ XVII.
1/ Sự Phát triển chủ nghĩa tư bản ở Anh.
- Đến thế kỉ XVII nền kinh tế TBCN ở Anh phát triển mạnh, nhiều trung tâm công nghiệp xuất hiện ( Luân Đôn).
- Trong xã hội xuất hiện nhiều tầng lớp mới.(TS,CN, Quý tộc mới)
- Tầng lớp mới mâu thuẫn gây gắt với phong kiến dẫn tới nhiều cuộc đấu tranh diễn ra. 
2/ Tiến trình cách mạng.
a/ Giai đoạn 1(1642 – 1648)
b/giai đoạn 2( 1649 – 1688)
3/ Ý nghĩa của cách mạng TS Anh.
- Cách mạng TS thành công nhưng chưa triệt để.
- Mở đường cho CNTB phát triển ở Châu Âu.
4/ Củng cố tiết 1.
GV hướng dẫn HSKG trả lời các câu hỏi sau mục bài.
 Nhấn mạnh lại khái niệm.
HSKG: Theo em CM Hà Lan mang tính chất gì? (là cuộc cách mạng TS đầu tiên trên thế giới).
5Hướng dẫn,/Dặn dò.
Yêu cầu học bài, làm bài tập đầy đủ. 
Soạn trước các câu hỏi sau mục bài chuẩn bị cho tiết sau.
IV/ RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY.
 1. Ưu điểm:........................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
	2. Hạn chế:.........................................................................................................
......................................................................................................................................
Tuần: 1 Ngày soạn: 10/8/2015
Tiết: 2 Ngày dạy: 
Bài 1: NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN.(TT)
I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC.
1/ Kiến thức.
-HS nắm được về nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới. Thấy rõ nguyên nhân sâu xa, diễn biến chính, và các tác động của cuộc đấu tranh ở 13 thuộc địa của Anh ở Bắc Mỹ đi đến thành lập Hoa Kỳ ( USA). Hiểu 1 số khái niệm mới.( CMTS, ĐTGPĐLDT).
-Kiến thức nâng cao: Phân tích đặc điểm, tính chất của cuộc CMTS. Nêu vai trò của quần chúng trong các cuộc cách mạng. Mặt tiến bộ và hạn chế của CNTB.
2/ Kỹ năng.
HS rèn luyện kỹ năng tập hợp các sự kiện chính, giải thích sự kiện,
HSKG: Phân tích đặc điểm, tính chất của cuộc CMTS, giải mã 1 số hình ảnh.
3/ Thái độ, tư tưởng.
HS thấy được vai trò quan trọng của nhân dân trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
4/Tích hợp môi trường:
II/ CHUẨN BỊ.
GV. Phóng to lược đồ 13 nước thuộc địa của Anh ở Bắc Mỹ.
HS. Soạn trước câu hỏi sau mục bài, bảng nhóm.
III/ CÁC BƯỚC LÊN LỚP.
1/Ổn định tổ chức lớp: GV kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp.
2/ Kiểm tra bài cũ: 
Tại sao cách mạng tư sản Anh gọi là cách mạng tư sản.
Ý nghĩa cách mạng tư sản Anh.
3/ Bài mới.
	a/ Giới thiệu bài. 
	b/ Nội dung bài mới.
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
Ghi Bảng
 Hoạt động 3.
GV treo lược đồ giới thiệu vị trí 13 quốc gia là thuộc địa của Anh ở Bắc mỹ.
GV nhận xét để giúp HS nhận thấy điểm sai trong lúc thực hành xác định lược đồ.
 HĐ 3a
?.Thế XVIII Anh đã làm gì đối với các nước này?
GV kết luận đây là nguyên nhân sâu xa dẫn đến phong trào đấu tranh giành độc lập diễn ra. 
 HĐ 3b. ( Đọc Thêm)
GV trao bảng phụ có kẻ mẫu thống kê lên bảng, yêu cầu HS ghi lại các sự kiện theo móc thời gian có sẵn trong bảng. ( Dành cho HSYK)
Trong các sự kiện ta vừa thống kê có 1 sự kiện là nguyên nhân trực tiếp gây nên cuộc chiến tranh bùng nổ.
( HSKG phải xác định được sự kiện và giải thích được ý này).
HĐ 3c.
? Kết quả của cuộc cách mạng này như thế nào?
Tại sao cuộc cách mạng lại chưa triệt để ?
( Dành cho HSKG giải thích)
GV khẳng định sau khi Mỹ thành lập nước này chuyển sang chế độ mới CNTB.
-HS: quan xác lược đồ và lên xác định trên lược đồ vị trí các nước là thuộc địa của Anh.
-HS Anh biến 13 quốc gia này thành thuộc địa cai trị họ với những chính sách gây gắt, họ bị kìm hảm nặng nề dù nền kinh tế rất phát triển.
- HS nghe ghi nhân bài học.
-HS lên ghi nhận lại các sự kiến chính trong diễn biến .
- Các sự kiện tiêu biểu.
+ 12/ 1773: CN cảng Bô – Xtơn tấn công tàu chè của Anh.
+ 1774: đại hội Phi-la-đen- phi –a diễn ra không thành công.
+4/ 1775 : chiến tranh bùng nổ dưới sự lãnh đạo của Giooc- giơ-Oa- sinh – tơn. Thắng lợi.
+4/7/1777 bản tuyên ngôn độc lập ra đời.
+ 10/ 1777;Trận chiến xa- Ra- Tô- ga diễn ra thắng lợi chiến tranh kết thúc.
- HS dựa vào SGK trình bày kết quả.
- HS: Vì sau cuộc cách mạng CN, Nông dân, nô lệ vẫn bị áp bức bốc lột,TS hưởng mọi quyền lợi.
- HS nghe hiểu, nhớ.
III/ CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA 13 THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MỸ.
1/ Tình hình các thuộc địa.nguyên nhân của chiến tranh.
-Thế kỉ XVIII Anh thiết lập được 13 thuộc địa ở bắc mỹ.các nước này điều có nền kinh tế phát triển theo CNTB
Nhưng bị Anh kìm hảm với những chính sách thống trị gây gắt.
=> Nhân dân của 13 quốc gia luôn mâu thuẫn với Anh.
2/ Diễn biến của chiến tranh. ( Tự học)
3/Kết quả ý nghĩa của cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc mỹ.
- 1783 Anh công nhận và trao trả nền độc lập cho 13 thuộc đại . các quốc gia này hợp nhất lại thành hợp chủng quốc gia - Hoa kỳ, (USA).
- 1787 hiến pháp mới của mỹ ra đời mở đường cho CNTB phát triển.
- Nó được xem là cuộc CMTS nhưng cũng chưa triệt để.
4/ Củng cố.
Hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi sau mục bài và làm bài tập.
Nhắc lại việc lập bảng thống kê các sự kiện chính.
5/Hướng dẫn về nhà, dặn dò.
Cần học bài và làm bài tập đầy đủ.
Xem trước bài 2 , cần nghiên cứu kênh hình trong sgk trước. 
IV/ RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY.
1. Ưu điểm:........................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
	2. Hạn chế:.........................................................................................................
......................................................................................................................................
	Nhận xét	Duyệt

Tài liệu đính kèm:

  • docTUÂN 1 - LS8.doc