Giáo án Lớp 4 tuổi - Xếp ao cá

GIáO áN

HĐVĐV: xếp AO CÁ

1. Mục đích yêu cầu.

a, Kiến thức:

- Trẻ biết cách xếp cỏc khối chữ nhật sát cạnh nhau vµ vu«ng gãc víi nhau t¹o thµnh ao cá.

b, Kỹ năng:

- Luyện sự khéo léo của đôi tay bàn tay và các ngón tay cho trẻ.

- Phát triển ngôn ngữ, nhận biết đươợc màu sắc.

c, Thái độ:

- TrÎ ngåi ngoan trong giờ học,biết cất đồ chơi sau khi học xong.

2. Chuẩn bị:

- Đồ dùng của cô: 8 khối chữ nhật mô hình ao cỏ.

- Đồ dùng của trẻ: Mỗi trẻ 8 khối chữ nhật,rổ ,bảng

- Lớp học sạch sẽ.

 

doc 5 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 21/12/2020 Lượt xem 7Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 4 tuổi - Xếp ao cá", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIáO áN
HĐVĐV: xếp AO CÁ
1. Mục đớch yờu cầu.
a, Kiến thức: 
- Trẻ biết cách xếp cỏc khối chữ nhật sỏt cạnh nhau và vuông góc với nhau tạo thành ao cỏ. 
b, Kỹ năng: 
- Luyện sự khộo lộo của đụi tay bàn tay và cỏc ngún tay cho trẻ.
- Phỏt triển ngụn ngữ, nhận biết được màu sắc.
c, Thỏi độ: 
- Trẻ ngồi ngoan trong giờ học,biết cất đồ chơi sau khi học xong.
2. Chuẩn bị: 
- Đồ dùng của cô: 8 khối chữ nhật mô hình ao cỏ.
- Đồ dùng của trẻ: Mỗi trẻ 8 khối chữ nhật,rổ ,bảng
- Lớp học sạch sẽ.
3. Tiến hành:
Hoạt động của cụ
Hoạt động của trẻ
Hoạt động 1: Quan sát mẫu:
- Chào mừng các bé đến với hội thi “ bé khéo tay”.
- Để thực hiện được tốt phần thi“ bé khéo tay” cô mời các bé cùng đến thăm động tiên cá ( vừa đi vừa hát bài cá vàng bơi)
- Đã đến động tiên cá rồi chúng mình cùng quan sát xem nhà cô tiên có những gì?
+ Đõy là con gỡ ?
+ Còn đây là gì nữa ?
+ Ao cá này được xếp bởi khối gì? Có màu gì?( Cho trẻ phát âm : ao cỏ, khối chữ nhật, màu đỏ.)
+ Ao cỏ này được xếp như thế nào?( Xếp sỏt cạnh và vưụng gúc với nhau)
- Để xếp được ao cá thật đẹp như vậy cô tiên còn tặng cho chúng mình mỗi bạn 1 rổ đồ chơi đấy chúng mình hãy cùng mang về chỗ để thực hiện phần thi “ Bé khéo tay”nào.
+ Trong rổ chúng mình có gì? ( Khối chữ nhật)
+ Khối chữ nhật màu gì?( màu đỏ)
+ Ngoài khối chữ nhật còn có gì?
+ Khối chữ nhật và cá để làm gì?
*Hoạt động 2: Cô làm mẫu:
- Cụ làm mẫu lần 1 : Cụ làm khụng giải thớch.
- Cụ xếp mẫu lần 2: Kốm lời giải thớch: Cụ cầm khối chữ nhật nhẹ nhàng đặt xuống mặt phẳng, tiếp theo cô cầm khối chữ nhật đặt sỏt cạnh cụ cầm tiếp khối thứ 3 xếp vuụng gúc với khối chữ nhật thứ 2 cứ như vậy là cụ đó xếp được ao cỏ 
- Cô hỏi trẻ cách xếp:
+ Muốn xếp được ao cá con sẽ xếp như thế nào?( Xếp sỏt cạnh và vưụng gúc với nhau)
+ Hỏi 5-6 trẻ.
*Hoạt động 3: Hướng dẫn trẻ thực hiện:
- Bây giờ xin mời các bé hãy bước vào phần thi “ Bé khéo tay”nào
- Cho trẻ xếp cụ quan sỏt giỳp đỡ trẻ. Khi trẻ xếp cụ hỏi trẻ: Con đang xếp gỡ vậy ? Để làm gỡ ?
Hoạt động 4: Trưng bày, nhận xét sản phẩm
- Đã kết thúc phần thi xin mời các bé hãy dừng tay
- Cô nói : Các con đã làm được gì?
+ Con thích ao cỏ nào ? Tại sao con lại thích, bạn đã xếp như thế nào?
- Hôm nay các bé đã trải qua phần thi rất tốt bạn nào cũng xếp được ao cá cô khen các con rất là giỏi tuy nhiên vẫn còn 1 số bạn xếp chưa đẹp lần sau chúng mình sẽ cố gắng hơn nhưng các bạn đều sứng đáng nhận được quà trước khi nhận quà các con hãy giúp cô cất đồ chơi đi nào.
- Trẻ cùng đến thăm mụ hỡnh .
- Trẻ trả lời.
- Trẻ phát âm.
- Trẻ trả lời.
Trẻ lấy rổ và về chỗ ngồi.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ quan sát
- Trẻ chú ý quan sát
- Trẻ chú ý lắng nghe và trả lời
- Trẻ phỏt õm
- Trẻ nêu ý kiến
- Trẻ thực hiện
- Trẻ trả lời
- Trẻ nhận xột ao cỏ của bạn
- Chú ý lắng nghe
- Trẻ cất đồ chơi
Hoạt động của cụ
Hoạt động của trẻ
Hoạt động 1: Quan sát mẫu:
- Chào mừng các bé đến với hội thi “ bé khéo tay”.
- Để thực hiện được tốt phần thi“ bé khéo tay” cô mời các bé
cùng đến thăm động tiên cá ( vừa đi vừa hát bài cá vàng bơi)
- Đã đến động tiên cá rồi chúng mình cùng quan sát xem nhà cô tiên có những gì?
+ Đõy là cỏi gỡ ?
+ Còn đây là gì nữa ?
+ Ao cá này được xếp bởi khối gì? Có màu gì?( Cho trẻ phát âm : ao cỏ, khối chữ nhật, màu đỏ.)
+ Ao cỏ này được xếp ntn?( Xếp sỏt cạnh và vưụng gúc 
- Trẻ cùng đến thăm mụ hỡnh .
- Trẻ trả lời.
- Trẻ phát âm.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ lấy rổ và về chỗ 
với nhau)
+ Muốn xếp được ao cá con sẽ xếp như thế nào?
- Để xếp được ao cá thật đẹp như vậy cô tiên còn tặng cho chúng mình mỗi bạn 1 rổ đồ chơi đấy chúng mình hãy cùng mang về chỗ để thực hiện phần thi “ Bé khéo tay”nào.
+ Trong rổ chúng mình có gì? ( Khối chữ nhật)
+ Khối chữ nhật màu gì?( màu đỏ)
+ Khối chữ nhật để làm gì?
Ngồi
- Trẻ trả lời
*Hoạt động 2: Cô làm mẫu:
- Cụ làm mẫu lần 1 : Cụ làm khụng giải thớch.
- Cụ xếp mẫu lần 2: Kốm lời giải thớch: Cụ cầm khối chữ nhật nhẹ nhàng đặt xuống bảng, tiếp theo cô cầm khối chữ nhật đặt sỏt cạnh cụ cầm tiếp khối thứ 3 xếp vuụng gúc với khối chữ nhật thứ 2 cứ như vậy là cụ đó xếp được ao cỏ 
- Cô hỏi trẻ cách xếp:
+ Muốn xếp được ao cá con sẽ xếp như thế nào?( Xếp sỏt cạnh và vưụng gúc với nhau)
+ Hỏi 5-6 trẻ.
*Hoạt động 3: Hướng dẫn trẻ thực hiện:
- Bây giờ xin mời các bé hãy bước vào phần thi “ Bé khéo tay”nào
- Cho trẻ xếp cụ quan sỏt giỳp đỡ trẻ. Khi trẻ xếp cụ hỏi trẻ: Con đang xếp gỡ vậy ? Để làm gỡ ?
Hoạt động 3: Trưng bày, nhận xét sản phẩm
- Đã kết thúc phần thi xin mời các bé hãy dừng tay
- Cô nói : Các con đã làm được gì?
+ Con thích ao cỏ nào ? Tại sao con lại thích, bạn đã xếp như thế nào?
- Hôm nay các bé đã trải qua phần thi rất tốt bạn nào cũng xếp được ao cá cô khen các con rất là giỏi tuy nhiên vẫn còn 1 số bạn xếp chưa đẹp lần sau chúng mình sẽ cố gắng hơn nhưng các bạn đều sứng đáng nhận được quà trước khi nhận quà các con hãy giúp cô cất đồ chơi đi nào.
Trẻ quan sát
- 
- Trẻ chú ý quan sát
- Trẻ chú ý lắng nghe và trả lời
- Trẻ phỏt õm
- Trẻ nêu ý kiến
- Trẻ thực hiện
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ nhận xột ao cỏ của bạn
- Chú ý lắng nghe
- Trẻ cất đồ chơi

Tài liệu đính kèm:

  • doclop 4 tuoi_12229520.doc