Giáo án môn Hóa học 12 - Chương 7: Crom - Sắt – đồng

I. Giới thiệu chuẩn kiến thức và kỹ năng

1. Crom

 Kiến thức

Hiểu được :

 Vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử, năng lượng ion hoá, thế điện cực chuẩn, các trạng thái oxi hoá, tính chất vật lí của crom.

 Tính chất hoá học : Crom có tính khử (tác dụng với phi kim, axit).

 Phương pháp sản xuất crom.

Kĩ năng

 Dự đoán, kiểm tra bằng thí nghiệm và kết luận được tính chất hoá học của crom.

 Viết các phương trình hoá học minh hoạ tính khử của crom.

 Giải được bài tập : Tính thành phần phần trăm khối lượng crom trong hỗn hợp phản ứng, xác định tên kim loại phản ứng và bài tập khác có nội dung liên quan.

 

doc 20 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 06/04/2017 Lượt xem 821Lượt tải 6 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hóa học 12 - Chương 7: Crom - Sắt – đồng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
am
13. Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4 quan sát thấy hiện tượng gì?
A. Thanh Fe có màu trắng và dung dịch nhạt màu xanh.
B. Thanh Fe có màu đỏ và dung dịch nhạt màu xanh.
C. Thanh Fe có màu trắng xám và dung dịch có màu xanh.
D. Thanh Fe có màu đỏ và dung dịch có màu xanh.
14. Nhúng thanh Fe vào 100 ml dung dịch Cu(NO3)2 0,1 M. Đến khi phản ứng hoàn toàn thì thấy khối lượng thanh Fe:
A. tăng 0,08 gam	B. tăng 0,80 gam
C. giảm 0,08 gam	D. giảm 0,56 gam
15. Cho 0,04 mol bột sắt vào dung dịch chứa 0,07 mol AgNO3. Khi phản ứng hoàn toàn thì khối lượng chất rắn thu được bằng:
A. 1,12 gam	B. 4,32 gam
C. 6,48 gam	D. 7,84 gam
16. Trường hợp nào dưới đây không có sự phù hợp giữa tên quặng sắt và công thức hợp chất sắt chính có trong quặng?
A. Hematit nâu chứa Fe2O3
B. Manhetit chứa Fe3O4
C. Xiderit chứa FeCO3
D. Pirit chứa FeS2
17. Nhận xét về tính chất hóa học của các hợp chất Fe (II) nào dưới đây là đúng?
Hợp chất
Tính axit - bazơ
Tính oxi hóa - khử
A.
FeO
Axit
Vừa oxi hóa vừa khử
B.
Fe(OH)2
Bazơ
Chỉ có tính khử
C.
FeCl2
Axit
Chỉ có tính khử
D.
FeSO4
Trung tính
Vừa oxi hóa vừa khử
18. Hòa tan 2,16 gam FeO trong lượng dư dung dịch HNO3 loãng thu được V lít (đktc) khi NO duy nhất. V bằng:
A. 0,224 lít	B. 0,336 lít
C. 0,448 lít	D. 2,240 lít
19. Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch chứa 0,015 mol FeCl2 trong không khí. Khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì khối lượng kết tủa thu được bằng:
A. 1,095 gam	B. 1,350 gam
C. 1,605 gam	D. 13,05 gam
20. Nhận xét nào dưới đây là không đúng cho phản ứng oxi hóa hết 0,1 mol FeSO4 bằng KMnO4 trong H2SO4:
A. Dung dịch trước phản ứng có màu tím hồng.
B. Dung dịch sau phản ứng có màu vàng.
C. Lượng KMnO4 cần dùng là 0,02 mol
D. Lượng H2SO4 cần dùng là 0,18 mol
21. Phản ứng giữa cặp chất nào dưới đây không thể sử dụng để điều chế các muối Fe(II)?
A. FeO + HCl
B. Fe(OH)2 + H2SO4 (loãng)
C. FeCO3 + HNO3 (loãng)
D. Fe + Fe(NO3)3
22. Phản ứng nào dưới đây không thể sử dụng để điều chế FeO?
A. Fe(OH)2 
B. FeCO3 
C. Fe(NO3)2 
D. CO + Fe2O3 
23. Nhận xét về tính chất hóa học của các hợp chất Fe (III) nào dưới đây là đúng?
Hợp chất
Tính axit - bazơ
Tính oxi hóa - khử
A.
Fe2O3
Axit
Chỉ có tính oxi hóa
B.
Fe(OH)3
Bazơ
Chỉ có tính khử
C.
FeCl3
Trung tính
Vừa oxi hóa vừa khử
D.
Fe2(SO4)3
Axit
Chỉ có tính oxi hóa
24. Dung dịch muối FeCl3 không tác dụng với kim loại nào dưới đây?
A. Zn 	B. Fe
C. Cu 	D. Ag
25. Tính lượng I2 hình thành khi cho dung dịch chứa 0,2 mol FeCl3 phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,3 mol KI. 
A. 0,10 mol	B. 0,15 mol
C. 0,20 mol	D. 0,40 mol
26. Tính khối lượng kết tủa S thu được khi thổi 3,36 lít (đktc) khí H2S qua dung dịch chứa 0,2 mol FeCl3. Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn.
A. 3,2 gam	B. 4,8 gam
C. 6,4 gam	D. 9,6 gam
27. Dùng khí CO khử sắt (III) oxit, sản phẩm khử sinh ra có thể có là:
A. Fe
B. Fe và FeO
C. Fe, FeO và Fe3O4
D. Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3
28. Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch chứa 0,3 mol Fe(NO3)3. Lọc kết tủa, đem nung đến khối lượng không đổi thì khối lượng chất rắn thu được bằng:
A. 24,0 gam	B. 32,1 gam
C. 48,0 gam	D. 96,0 gam
29. Để hòa tan vừa hết 0,1 mol của mỗi oxit FeO, Fe3O4 và Fe2O3 bằng dung dịch HCl, thì lượng HCl cần dùng lần lượt bằng:
A. 0,2 mol, 0,8 mol và 0,6 mol
B. 0,2 mol, 0,4 mol và 0,6 mol
C. 0,1 mol, 0,8 mol và 0,3 mol
D. 0,4 mol, 0,4 mol và 0,3 mol
30. Hiện tượng nào dưới đây được mô tả không đúng?
A. Thêm NaOH vào dung dịch FeCl3 màu vàng nâu thấy xuất hiện kết tủa đỏ nâu.
B. Thêm một ít bột Fe vào lượng dư dung dịch AgNO3 thấy xuất hiện dung dịch có màu xanh nhạt.
C. Thêm Fe(OH)3 màu đỏ nâu vào dung dịch H2SO4 thấy hình thành dung dịch có màu vàng nâu.
D. Thêm Cu vào dung dịch Fe(NO3)3 thấy dung dịch chuyển từ màu vàng nâu sang màu xanh.
31. Phản ứng nào dưới đây không tạo sản phẩm là hợp chất Fe(III)?
A. FeCl3 + NaOH →
B. Fe(OH)3 
C. FeCO3 
D. Fe(OH)3 + H2SO4 →
32. Cho biết hiện tượng xảy ra khi trộn lẫn các dung dịch FeCl3 và Na2CO3.
A. Kết tủa trắng
B. Kết tủa đỏ nâu
C. Kết tủa đỏ nâu và sủi bọt khí
D. Kết tủa trắng và sủi bọt khí
33. Trong bốn hợp kim của Fe với C (ngoài ra còn có lượng nhỏ Mn, Si, P, S, ...) với hàm lượng C tương ứng: 0,1% (1); 1,9% (2); 2,1% (3) và 4,9% (4) thì hợp kim nào là gang và hợp kim nào là thép?
Gang
Thép
A.
(1), (2)
(3), (4)
B.
(3), (4)
(1), (2)
C.
(1), (3)
(2), (4)
D.
(1), (4)
(2), (3)
34. Thành phần nào dưới đây là không cần thiết trong quá trình sản xuất gang?
A. Quặng sắt (chứa 30-95% oxit sắt, không chứa hoặc chứa rất ít S, P).
B. Than cốc (không có trong tự nhiên, phải điều chế từ than mỡ).
C. Chất chảy (CaCO3, dùng để tạo xỉ silicat).
D. Gang trắng hoặc gang xám, sắt thép phế liệu.
35. Chất nào dưới đây là chất khử oxit sắt trong lò cao?
A. H2	B. CO
C. Al	D. Na
36. Trường hợp nào dưới đây không có sự phù hợp giữa nhiệt độ (oC) và phản ứng xảy ra trong lò cao?
A.
1800
 C + CO2 → 2CO
B.
400
CO + 3Fe2O3 → 2Fe3O4 + CO2
C.
500-600
CO + Fe3O4 → 3FeO + CO2
D.
900-1000
CO + FeO → Fe + CO2
37. Thổi khí CO dư qua 1,6 gam Fe2O3 nung nóng đến phản ứng hoàn toàn. Tính khối lượng Fe thu được.
A. 0,56 gam	B. 1,12 gam
C. 4,80 gam	D. 11,2 gam
38. Thổi 0,3 mol CO qua 0,2 mol Fe2O3 đến phản ứng hoàn toàn. Tính khối lượng chất rắn thu được.
A. 5,60 gam	B. 27,2 gam
C. 30,9 gam	D. 32,0 gam
39. Cần bao nhiêu tấn quặng manhetit chứa 80% Fe3O4 để có thể luyện được 
800 tấn gang có hàm lượng sắt 95%. Lượng sắt bị hao hụt trong sản xuất là 1%.
A. 1325,16 tấn 	B. 2351,16 tấn
C. 3512,61 tấn	D. 5213,61 tấn
40. Thành phần nào sau không phải nguyên liệu cho quá trình luyện thép?
A. Gang, sắt thép phế liệu
B. Khí nitơ và khí hiếm
C. Chất chảy là canxi oxit
D. Dầu ma-dút hoặc khí đốt
41. Phát biểu nào dưới đây là cho biết quá trình luyện thép?
A. Khử quặng sắt thành sắt tự do.
B. Điện phân dung dịch muối sắt (III).
C. Khử hợp chất kim loại thành kim loại tự do.
D. Oxi hóa các nguyên tố trong gang thành oxit, loại oxit dưới dạng khí hoặc xỉ.
42. Nhóm phản ứng mô tả một phần quá trình luyện thép nào dưới đây là không chính xác?
A. C + O2 → CO2
S + O2 → SO2
B. Si + O2 → SiO2
4P + 5O2 → 2P2O5
C. 4Fe + 3O2 → 2Fe2O3
2Mn + O2 → 2MnO
D. CaO + SiO2 → CaSiO3
3CaO + P2O5 → Ca3(PO4)2
MnO + SiO2 → MnSiO3
43. Có ba lọ đựng ba hỗn hợp Fe + FeO; Fe + Fe2O3 và FeO + Fe2O3. Giải pháp lần lượt dùng các thuốc thử nào dưới đây có thể phân biệt ba hỗn hợp này?
A. Dùng dung dịch HCl, sau đó thêm NaOH vào dung dịch thu được.
B. Dung dịch H2SO4 đậm đặc, sau đó thêm NaOH vào dung dịch thu được.
C. Dung dịch HNO3 đậm đặc, sau đó thêm NaOH vào dung dịch thu được.
D. Thêm dung dịch NaOH, sau đó thêm tiếp dung dịch H2SO4 đậm đặc.
44. Cho 20 gam hỗn hợp Fe và Mg tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có 1,0 gam khí hidro thoát ra. Đem cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được
A. 50 gam muối khan C. 60 gam muối khan
B. 55,5 gam muối khan D. 60,5 gam muối khan 
45. Đốt một kim loại trong bình chứa khí clo thu được 32,5 gam muối, đồng thời thể tích clo trong bình giảm 6,72 lít (đktc). Tên của kim loại bị đốt là
A. Mg 	B. Al 
C. Fe 	D. Cu
46. Ngâm một lá kim loại nặng 50 gam trong dung dịch HCl, sau khi thoát ra 336 ml khí (đktc) thì khối lượng lá kim loại giảm 1,68%. Nguyên tố kim loại 
đã dùng là
A. Mg 	B. Al 
C. Zn 	D. Fe
47. Dung dịch chứa 3,25 gam muối clorua của một kim loại chưa biết phản ứng với AgNO3 dư tách ra 8,61 gam kết tủa trắng. Công thức của muối clorua kim loại là
A. MgCl2 	C. FeCl2
B. CuCl2 	D. FeCl3
48. Khi cho 11,2 gam Fe tác dụng với Cl2 dư thu được m1 gam muối, còn nếu cho 11,2 gam Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thì thu được m2 gam muối. So sánh thấy
A. m1 = m2 = 25,4 gam 
B. m1 = 25,4 gam và m2 = 26,7 gam
C. m1 = 32,5 gam và m2 = 24,5 gam 
D. m1 = 32,5 gam và m2 = 25,4 gam
49. Trong số các loại quặng sắt: FeCO3 (xiderit), Fe2O3 (hematit), Fe3O4 (hematit), FeS2 (pirit). Chất chứa hàm lượng % Fe lớn nhất là 
A. FeCO3 , 	B. Fe2O3, 
C. Fe3O4, 	D. FeS2. 
50. Trong số các loại quặng sắt: FeCO3 (xiderit), Fe2O3 (hematit), Fe3O4 (hematit), FeS2 (pirit). Chất chứa hàm lượng % Fe nhỏ nhất là 
A. FeCO3 , 	B. Fe2O3, 
C. Fe3O4, 	D. FeS2. 
51. Tên của các quặng chứa FeCO3 , Fe2O3, Fe3O4, FeS2. lần lượt là
A. Hematit; pirit ; manhetit ; xiderit
B. Xiderit ;Manhetit; pirit ; Hematit;
C. Xiderit ; Hematit; manhetit ; pirit ;
D. Pirit ; Hematit; manhetit ; xiderit
52. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào không phải là phản ứng oxi hoá - khử
A. Fe + 2HCl ® FeCl2 + H2.
B. 2Fe + 3Cl2 ® 2FeCl3 .
C. Fe + CuCl2 ® FeCl2 + Cu.
D. FeS + 2HCl ® FeCl2 + H2S
53. Hỗn hợp Fe và Fe2O3 chia đôi, cho một luồng khí CO đi qua phần thứ nhất nung nóng thì khối lượng chất rắn giảm đi 4,8 gam. Ngâm phần thứ hai trong dung dịch HCl dư thấy thoát ra 4,48 lít khí (đktc). Thành phần % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp là
A. 48,83% Fe và 51,17% Fe2O3. C. 41,17% Fe và 58,83% Fe2O3. 
B. 41,83% Fe và 58,17% Fe2O3. D. 48,17% Fe và 51,83% Fe2O3. 
54. Câu nào sau đây là đúng?
A. Ag có khả năng tan trong dung dịch FeCl3.
B. Cu có khả năng tan trong dung dịch FeCl3.
C. Cu có khả năng tan trong dung dịch PbCl2.
D. Cu có khả năng tan trong dung dịch FeCl2.
55. Câu nào sau đây là không đúng?
A. Fe có khả năng tan trong dung dịch FeCl3.
B. Cu có khả năng tan trong dung dịch FeCl3.
C. Fe có khả năng tan trong dung dịch CuCl2.
D. Ag có khả năng tan trong dung dịch FeCl3.
56. Đốt nóng hỗn hợp gồm bột Al và Fe3O4 (không có không khí) đến phản ứng hoàn toàn. Chia đôi chất rắn thu được, một phần hoà tan bằng dung dịch NaOH dư thoát ra 6,72 lít khí (đktc), phần còn lại hoà tan trong dung dịch HCl dư thoát ra 26,88 lít khí (đktc). Số gam mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu là
A. 27 gam Al và 69,6 gam Fe3O4. C. 54 gam Al và 139,2 gam Fe3O4 .
B. 29,9 gam Al và 67,0 gam Fe3O4. D. 81 gam Al và 104,4 gam Fe3O4 .
57. Khử hoàn toàn 16 gam bột oxit sắt bằng CO ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng khối lượng khí tăng thêm 4,8 gam. Công thức của oxit sắt là
A. FeO 	B. FeO2. 
C. Fe2O3 	D. Fe3O4.
58. Khử 9,6 gam một hỗn hợp gồm Fe2O3 và FeO bằng khí hidro ở nhiệt độ cao thu được Sắt kim loại và 2,88 gam nước. Thành phần % khối lượng các chất trong hỗn hợp là
A. 53,34% FeO và 46,66% Fe2O3.
B. 43,34% FeO và 56,66% Fe2O3.
C. 50,00% FeO và 50,00% Fe2O3.
D. 70,00% FeO và 30,00% Fe2O3.
59. Hoà tan 3,04 gam hỗn hợp bột kim loại sắt và đồng trong axit nitric loãng thu được 0,896 lít (đktc) khí NO duy nhất. Thành phần % khối lượng mỗi kim loại là
A. 36,2% Fe và 63,8% Cu C. 36,8% Fe và 63,2% Cu
B. 63,2% Fe và 36,8% Cu D. 33,2% Fe và 66,8% Cu
60. Hỗn hợp bột Fe, Al, Al2O3. Nếu ngâm 16,1 gam hỗn hợp trong dung dịch NaOH dư thoát ra 6,72 lít khí (đktc) và còn một chất rắn. Lọc lấy chất rắn đem hoà tan bằng dung dịch HCl 2M thì cần đúng 100 ml dung dịch HCl. Thành phần % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp là
A. 35,34% Al; 37,48% Fe và 27,18% Al2O3. 
B. 33,54% Al; 34,78% Fe và 32,68% Al2O3. 
C. 34,45% Al; 38,47% Fe và 27,08% Al2O3. 
D. 32,68% Al; 34,78% Fe và 33,54% Al2O3. 
61. Hoà tan 10 gam hỗn hợp bột Fe và FeO bằng một lượng dung dịch HCl vừa đủ thấy thoát ra 1,12 lít khí (đktc). Dung dịch thu được cho tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc lấy kết tủa tách ra đem nung trong không khí đến lượng không đổi thu được chất rắn nặng m gam. Trị số của m là
A. 8 gam 	C. 10 gam 
B. 16 gam 	D. 12 gam 
62. Hoà tan m gam hỗn hợp bột Fe và FeO bằng một lượng dung dịch HCl vừa đủ thấy thoát ra 1,12 lít khí (đktc). Dung dịch thu được cho tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc lấy kết tủa tách ra đem nung trong không khí đến lượng không đổi thu được chất rắn nặng 12 gam. Trị số của m là
A. 16 gam 	C. 8 gam 
B. 10 gam 	D. 12 gam 
63. Hoà tan 10 gam hỗn hợp bột Fe và FeO bằng một lượng dung dịch HCl vừa đủ. Dung dịch thu được cho tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc lấy kết tủa tách ra đem nung trong không khí đến lượng không đổi thu được chất rắn nặng 12 gam. Thành phần % khối lượng các chất trong hỗn hợp là
A. 22% Fe và 78% FeO C. 28% Fe và 72% FeO
B. 56% Fe và 44% FeO D. 64% Fe và 36% FeO
64. Cho sắt kim loại tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng, sau đó cho bay hơi hết nước của dung dịch thu được thì còn lại 55,6 gam tinh thể FeSO4.7H2O. Thể tích hidro thoát ra (đktc) khi Fe tan là
A. 2,24 lít 	C. 3,36 lít
B. 4,48 lít 	D. 5,60 lít
65. Trong dung dịch có chứa các cation K+, Ag+, Fe2+, Ba2+ và một anion. Anion đó là
A. Cl- 	B. NO 
C. SO 	D. CO
66. Hoà tan một lượng FeSO4.7H2O trong nước để được 300 ml dung dịch. Thêm H2SO4 vào 20 ml dung dịch trên thì dung dịch hỗn hợp thu được làm mất màu 30 ml dung dịch KMnO4 0,1 M. Lượng FeSO4.7H2O ban đầu là
A. 65,22 gam 	C. 4,15 gam
B. 62,55 gam 	D. 4,51 gam
67. Hoà tan 27,2 gam hỗn hợp bột Fe và FeO trong dung dịch axit sunfuric loãng, sau đó làm bay hơi dung dịch thu được 111,2 gam FeSO4.7H2O. Thành phần % khối lượng các chất trong hỗn hợp là
A. 29,4% Fe và 70,6% FeO C. 20,6% Fe và 79,4% FeO
B. 24,9% Fe và 75,1% FeO D. 26,0% Fe và 74,0% FeO
68. Một hỗn hợp gồm bột Fe và Fe2O3 chia đôi. Cho khí CO dư đi qua phần thứ nhất ở nhiệt độ cao thì khối lượng chất rắn giảm đi 4,8 gam. Ngâm phần thứ hai trong dung dịch CuSO4 dư thì sau phản ứng khối lượng chất rắn tăng thêm 0,8 gam. Khối lượng hỗn hợp ban đầu là
A. 13,6 gam 	C. 16,3 gam
B. 43,2 gam 	D. 21,6 gam
69. Một dung dịch có hoà tan 16,8 gam NaOH tác dụng với dung dịch có hoà tan 8,0 gam Fe2(SO4)3, sau đó lại thêm vào dung dịch trên 13,68 gam Al2(SO4)3. Sau các phản ứng lọc dung dịch thu được kết tủa, đem nung kết tủa đến lượng không đổi còn lại chất rắn X. Thành phần định tính và định lượng của chất rắn X là
A. 6,4 gam Fe2O3 và 2,04 gam Al2O3. 
B. 2,88 gam FeO và 2,04 gam Al2O3. 
C. 3,2 gam Fe2O3 và 1,02 gam Al2O3. 
D. 1,44 gam FeO và 1,02 gam Al2O3. 
70. Một dung dịch có hoà tan 16,8 gam NaOH tác dụng với dung dịch có hoà tan 8,0 gam Fe2(SO4)3, sau đó lại thêm vào dung dịch trên 13,68 gam Al2(SO4)3. Sau các phản ứng lọc bỏ kết tủa, pha loãng nước lọc thành 500 ml. Nồng độ mol/lít của mỗi chất trong 500 ml nước lọc là
A. 0,18 M Na2SO4 và 0,06 M NaOH
B. 0,36 M Na2SO4 và 0,12 M NaOH. 
C. 0,18 M Na2SO4 và 0,06 M NaAlO2.
D. 0,36 M Na2SO4 và 0,12 M NaAlO2.
71. Hoà tan một đinh thép có khối lượng 1,14 gam trong dung dịch axit sunfuric loãng dư, lọc bỏ phần không tan và chuẩn độ nước lọc bằng dung dịch KMnO4 0,1 M cho đến khi nước lọc xuất hiện màu hồng thì thể tích dung dịch KMnO4 đã dùng hết 40 ml. Thành phần % lượng Fe trong đinh thép là
A. 91,5% 	B. 92,8% 
C. 95,1% 	D. 98,2%. 
72. Khử 4,8 gam một oxit kim loại ở nhiệt độ cao cần 2,016 lít hidro (đktc). Kim loại thu được đem hoà tan hết trong dung dịch HCl thoát ra 1,344 lít khí (đktc). Công thức hoá học của oxit kim loại là
A. CuO 	B. MnO2 
C. Fe3O4 	D. Fe2O3. 
73. Cho 4,72 gam hỗn hợp bột các chất Fe, FeO, Fe2O3 tác dụng với CO dư ở nhiệt độ cao, sau phản ứng thu được 3,92 gam Fe. Nếu ngâm cùng lượng hỗn hợp ban đầu trong dung dịch CuSO4 dư thì sau phản ứng khối lượng chất rắn thu được bằng 4,96 gam. Khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu là
A. 0,84 gam Fe; 0,72 gam FeO và 0,8 gam Fe2O3.
B. 1,68 gam Fe; 0,72gam FeO và 1,6 gam Fe2O3.
C. 1,68 gam Fe; 1,44 gam FeO và 1,6 gam Fe2O3.
D. 1,68 gam Fe; 1,44 gam FeO và 0,8 gam Fe2O3.
ĐÁP SỐ:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A
D
B
C
B
B
B
C
C
B
C
C
B
A
D
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
A
B
A
C
D
D
D
D
D
A
A
D
C
A
B
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
C
C
B
D
B
D
B
B
A
B
D
C
A
B
C
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
D
D
D
C
D
C
D
C
B
D
C
C
B
C
B
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
D
B
C
B
B
B
C
B
C
D
D
D
C
2. Crom
1. Trong các câu sau đây, câu nào không đúng?
A. Crom là kim loại có tính khử mạnh hơn sắt
B. Crom là kim loại nên chỉ tạo được oxit bazơ
C. Crom có những tính chất hoá học giống nhôm
D. Crom có những hợp chất giống hợp chất của lưu huỳnh
2. Trong các câu sau đây, câu nào đúng?
A. Crom là kim loại có tính khử mạnh hơn sắt
B. Crom là kim loại nên chỉ tạo được oxit bazơ
C. Trong tự nhiên, crom có ở dạng đơn chất
D. Phương pháp điều chế crom là điện phân Cr2O3 nóng chảy
3. Trong các cấu hình electron của nguyên tử và ion crom sau đây, cấu hình electron nào không đúng
A. 24Cr: (Ar)3d54s1. 	C. 24Cr: (Ar)3d44s2. 
B. 24Cr2+: (Ar)3d4. 	D. 24Cr3+: (Ar)3d3. 
4. Trong các cấu hình electron của nguyên tử và ion crom sau đây, cấu hình electron nào đúng
A. 24Cr: (Ar)3d44s2. 	C. 24Cr2+: (Ar)3d34s1. 
B. 24Cr2+: (Ar)3d24s2. 	D. 24Cr3+: (Ar)3d3. 
5. Cho 100 gam hợp kim của Fe, Cr, Al tác dụng với dung dịch NaOH dư thoát ra 5,04 lít khí (đktc) và một phần rắn không tan. Lọc lấy phần không tan đem hoà tan hết bằng dung dịch HCl dư (không có không khí) thoát ra 38,8 lít khí (đktc). Thành phần % khối lượng các chất trong hợp kim là
A. 13,66%Al; 82,29% Fe và 4,05% Cr
B. 4,05% Al; 83,66%Fe và 12,29% Cr
C. 4,05% Al; 82,29% Fe và 13,66% Cr
D. 4,05% Al; 13,66% Fe và 82,29% Cr
6. Phát biểu nào dưới đây không đúng?
A. Crom là nguyên tố thuộc ô thứ 24, chu kì IV, nhóm VIB, có cấu hình electron [Ar] 3d54s1
B. Nguyên tử khối crom là 51,996; cấu trúc tinh thể lập phương tâm diện.
C. Khác với kim loại phân nhóm chính, crom có thể tham gia liên kết bằng electron của cả phân lớp 4s và 3d.
D. Trong hợp chất, crom có các mức oxi hóa đặc trưng là +2, +3 và +6. 
7. Phát biểu nào dưới đây không đúng?
A. Crom có màu trắng, ánh bạc, dễ bị mờ đi trong không khí.
B. Crom là một kim loại cứng (chỉ thua kim cương), cắt được thủy tinh. 
C. Crom là kim loại khó nóng chảy (nhiệt độ nóng chảy là 1890oC).
D. Crom thuộc kim loại nặng (khối lượng riêng là 7,2 g/cm3).
8. Phản ứng nào sau đây không đúng?
A. Cr + 2F2 ® CrF4
B. 2Cr + 3Cl2 2CrCl3
C. 2Cr + 3S Cr2S3
D. 3Cr + N2 Cr3N2
9. Đốt cháy bột crom trong oxi dư thu được 2,28 gam một oxit duy nhất. Khối lượng crom bị đốt cháy là:
A. 0,78 gam	B. 1,56 gam
C. 1,74 gam	D. 1,19 gam
10. Hòa tan hết 1,08 gam hỗn hợp Cr và Fe trong dung dịch HCl loãng, nóng thu được 448 ml khí (đktc). Lượng crom có trong hỗn hợp là:
A. 0,065 gam	B. 0,520 gam
C. 0,560 gam	D. 1,015 gam
11. Tính khối lượng bột nhôm cần dùng để có thể điều chế được 78 gam crom bằng phương pháp nhiệt nhôm.
A. 20,250 gam	B. 35,695 gam
C. 40,500 gam	D. 81,000 gam
12. Giải thích ứng dụng của crom nào dưới đây không hợp lí?
A. Crom là kim loại rất cứng nhất có thể dùng để cắt thủy tinh.
B. Crom làm hợp kim cứng và chịu nhiệt hơn nên dùng để tạo thép cứng, không gỉ, chịu nhiệt.
C. Crom là kim loại nhẹ, nên được sử dụng tạo các hợp kim dùng trong ngành hàng không.
D. Điều kiện thường, crom tạo được lớp màng oxit mịn, bền chắc nên crom được dùng để mạ bảo vệ thép.
13. Nhận xét nào dưới đây không đúng?
A. Hợp chất Cr(II) có tính khử đặc trưng; Cr(III) vừa oxi hóa, vừa khử; Cr(VI) có tính oxi hóa.
B. CrO, Cr(OH)2 có tính bazơ; Cr2O3, Cr(OH)3 có tính lưỡng tính; 
C. Cr2+, Cr3+ có tính trung tính; Cr(OH)4- có tính bazơ.
D. Cr(OH)2, Cr(OH)3, CrO3 có thể bị nhiệt phân.
14. Thêm 0,02 mol NaOH vào dung dịch chứa 0,01 mol CrCl2, rồi để trong không khí đến phản ứng hoàn toàn thì khối lượng kết tủa cuối cùng thu được là:
A. 0,86 gam	B. 1,03 gam
C. 1,72 gam	D. 2,06 gam
15. Lượng Cl2 và NaOH tương ứng được sử dụng để oxi hóa hoàn hoàn 0,01 mol CrCl3 thành CrO là:
A. 0,015 mol và 0,08 mol	B. 0,030 mol và 0,16 mol
C. 0,015 mol và 0,10 mol	D. 0,030 mol và 0,14 mol
16. So sánh nào dưới đây không đúng?
A. Fe(OH)2 và Cr(OH)2 đều là bazơ và là chất khử. 
B. Al(OH)3 và Cr(OH)3 đều là chất lưỡng tính và vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.
C. H2SO4 và H2CrO4 đều là axit có tính oxi hóa mạnh.
D. BaSO4 và BaCrO4 đều là những chất không tan trong nước. 
17. Hiện tượng nào dưới đây đã được mô tả không đúng?
A. Thổi khí NH3 qua CrO3 đun nóng thấy chất rắn chuyển từ màu đỏ sang màu lục thẫm.
B. Đun nóng S với K2Cr2O7 thấy chất rắn chuyển từ màu da cam sang màu lục thẫm.
C. Nung Cr(OH)2 trong không khí thấy chất rắn chuyển từ màu lục sáng sang màu lục thẫm.
D. Đốt CrO trong không khí thấy chất rắn chuyển từ màu đen sang màu lục thẫm.
18. Thổi khí NH3 dư qua 1 gam CrO3 đốt nóng đến phản ứng hoàn toàn thì thu được lượng chất rắn bằng:
A. 0,52 gam	B. 0,68 gam
C. 0,76 gam	D. 1,52 gam
19. Lượng kết tủa S hình thành khi dùng H2S khử dung dịch chứa 0,04 mol K2Cr2O7 trong H2SO4 dư là:
A. 0,96 gam	B. 1,92 gam
C. 3,84 gam	D. 7,68 gam
20. Lượng HCl và K2Cr2O7 tương ứng cần sử dụng để điều chế 672 ml khí Cl2 (đktc) là:
A. 0,06 mol và 0,03 mol	B. 0,14 mol và 0,01 mol
C. 0,42 mol và 0,03 mol	D. 0,16 mol và 0,01 mol
21. Hiện tượng nào dưới đây đã được mô tả không đúng?
A. Thêm dư NaOH vào dung dịch K2Cr2O7 thì dung dịch chuyển từ màu da cam sang màu vàng.
B. Thêm dư NaOH và Cl2 vào dung dịch CrCl2 thì dung dịch từ màu xanh chuyển thành màu vàng.
C. Thêm từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch CrCl3 thấy xuất hiện kết tủa vàng nâu tan lại trong NaOH dư.
D. Thêm từ từ dung dịch HCl vào dung dịch Na[Cr(OH)4] thấy xuất hiện kết tủa lục xám, sau đó tan lại.
22. Giải pháp điều chế nào dưới đây là không hợp lý?
A. Dùng phản ứng khử K2Cr2O7 bằng than hay lưu huỳnh để điều chế Cr2O3.
B. Dùng phản ứng của muối Cr (II) với dung dịch kiềm dư để điều chế Cr(OH)2. 
C. Dùng phản ứng của muối Cr (III) với dung dịch kiềm dư để điều chế Cr(OH)3. 
D. Dùng phản ứng của H2SO4 đặc với dung dịch K2Cr2O7 để điều chế CrO3.
ĐÁP SỐ:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
B
A
C
D
C
B
A
A
B
B
C
A
C
B
A
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
B
C
C
C
B
C
C
3. Đồng
1. Cho sơ đồ phản ứng sau : 
Cu + HNO3 muối + NO + nước.
Số nguyên tử đồng bị oxi hoá và số phân tử HNO3 bị khử lần lượt là
A. 3 và 8.	B. 3 và 6.
C. 3 và 3.	D. 3 và 2.
2. Cho 19,2g Cu vào 1 lít dung dịch gồm H2SO4 0,5M và KNO3 0,2M thấy giải phóng khí NO. Viết phương trình hóa học cho phản ứng xảy ra và tính thể tích khí NO ở đktc.
	A. 1,12 lít.	B. 2,24 lít.	C. 4,48 lít.	D. 3,3

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_31_Sat.doc