Giáo án môn Lịch sử lớp 8 - Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

1. Kiến thức:

- Các giai đoạn của cuộc chiến tranh cũng như quy mô, tính chât và những hậu quả tai hại của nó đối với xã hội loài người.

- Chỉ có Đảng Bôn-sê-vích Nga, đứng đầu là Lênin đứng vững trước những thách thức của chiến tranh và lãnh đạo giai cấp vô sản cùng các dân tộc trong đế quốc Nga thực hiện khẩu hiệu “biến chiến tranh đế quốc thành chiến tranh cách mạng”.

- Phân biệt được khái niệm “chiến tranh đế quốc”, “chiến tranh cách mạng”, “chiến tranh chính nghĩa”, “chiến tranh phi nghĩa”.

 

docx 2 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 18/04/2017 Lượt xem 391Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Lịch sử lớp 8 - Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 TiÕt 20.Bài 13: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT(1914- 1918) (tt)
I. Môc tiªu bµi häc:
1. Kiến thức:
- Các giai đoạn của cuộc chiến tranh cũng như quy mô, tính chât và những hậu quả tai hại của nó đối với xã hội loài người. 
- Chỉ có Đảng Bôn-sê-vích Nga, đứng đầu là Lênin đứng vững trước những thách thức của chiến tranh và lãnh đạo giai cấp vô sản cùng các dân tộc trong đế quốc Nga thực hiện khẩu hiệu “biến chiến tranh đế quốc thành chiến tranh cách mạng”.
2. KÜ n¨ng: 
- Phân biệt được khái niệm “chiến tranh đế quốc”, “chiến tranh cách mạng”, “chiến tranh chính nghĩa”, “chiến tranh phi nghĩa”. 
3.Tö töôûng:
-Lên án cuộc chiến tranh đế quốc
III. Ph­¬ng tiÖn d¹y häc:
- Bảng thống kê kết quả của chiến tranh.
IV. TiÕn tr×nh d¹y häc
1. æn ®Þnh tổ chức:	
2. Kiểm tra. 
 ? Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất?
3. Bài mới.
Ho¹t ®éng cña thÇy - trß
? Giai đoạn 2 của chiến tranh ưu thế thuộc về phe nào?
? Phe Liên minh đã bị thất bại như thế nào?
- Học sinh đọc.
? Chiến tranh thế giới thứ I đã để lại thảm hoạ như thế nào? 
? Qua thảm họa của chiến tranh thế giới I em có suy nghĩ gì về chiến tranh?
? Kết cục của chiến tranh thế giới I?
? Em hãy nêu tính chất của chiến tranh thế giới I?
Néi dung
II. Những diễn biến chính của chiến sự.
2. Giai đoạn 2 (1917- 1918).
- Từ 1917, chiến sự chủ yếu ở mặt trận Tây Âu.
- Tháng 2- 1917 cách mạng tháng Hai diễn ra ở Nga, buộc Mĩ phải sớm nhảy vào tham chiến và đứng về phe Hiệp ước (4-1917), vì thế phe Liên minh liên tiếp bị thất bại.
- Từ cuối năm 1917, phe Hiệp ước liên tiếp mở các cuộc tấn công làm cho đông minh liên tiếp thất bại. 
- Ngày 11-11-1918, Đức đầu hàng đồng minh vô điều kiện => Chiến tranh thế giới I kết thúc với sự thất bại của phe: Đức, Áo, Hung.
III. Kết cục của chiến tranh thế giới thứ I.
- Chiến tranh thế giới I đã gây nhiều thảm hoạ cho nhân loại: 
+ Lo chôn người chết.
+ Hơn 20 triệu người bị thương.
+ Nhiều thành phố, làng mạc bị huỷ diệt.
+ Chi phí cho chiến tranh 85 tỉ USD.
- Kết cục chiến tranh:
+ Đức mất hết thuộc địa.
+ Diện tích thuộc địa của Anh, Pháp, Mĩ mở rộng.
4. Củng cố.
1. Mĩ tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất vào thời gian nào?
 a. Khi chiến tranh bùng nổ (1914)
 b. Khi cả hai phe đang ở thế cầm cự (1916)
 c. Phe Hiệp ước đang thắng thế (1917)
 d. Khi cách mạng bùng nổ ở Đức, Đức thất thế (11-1918) 
2. Khi chiến tranh đang diễn ra quyết liệt, sự kiện mở ra cho lịch sử nhân loại một bước ngoặt, đó là sự kiện nào?
 a. Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi.
 b. Nước Nga Xô viết rút khỏi cuộc chiến tranh.
 c. Nga ký hòa ước Bơ-rét-li-tốp với Đức.
 d. Mĩ nhảy vào tham gia chiến tranh.
5. Hướng dẫn về nhà:
 - VÒ nhµ häc bµi cò, ®äc tr­íc bµi míi.Bài 14 ôn tập lịch sử thế giới cận đại 

Tài liệu đính kèm:

  • docxBai_13_Chien_tranh_the_gioi_thu_nhat_1914_1918.docx