Khảo sát chất lượng học kì I năm học 2017-2018 môn: Lịch sử 8

ĐỀ 01:

Câu 1: Em hãy kể tên các cuộc cách mạng tư sản đã được học ở các thế kỉ XVI, XVII, XVIII? (1 điểm)

Câu 2: Vì sao Đông Nam Á trở thành đối tượng nhòm ngó, xâm lược của các nước tư bản phương Tây? (2 điểm)

Câu 3: Trình bày diễn biến chính của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917? (3 điểm)

Câu 4: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) có kết cục như thế nào? Em có suy nghĩ gì từ những hậu quả của cuộc chiến này? (4 điểm)

(Lưu ý: không được sử dụng tài liệu)

 

doc 4 trang Người đăng minhkhang45 Lượt xem 1045Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Khảo sát chất lượng học kì I năm học 2017-2018 môn: Lịch sử 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018
MÔN: LỊCH SỬ 8
(Thời gian làm bài: 45 phút)
SBD:
Giám khảo kí tên
Giám thị kí tên
Điểm
Lời nhận xét của thầy cô
ĐỀ 01:
Câu 1: Em hãy kể tên các cuộc cách mạng tư sản đã được học ở các thế kỉ XVI, XVII, XVIII? (1 điểm)
Câu 2: Vì sao Đông Nam Á trở thành đối tượng nhòm ngó, xâm lược của các nước tư bản phương Tây? (2 điểm)
Câu 3: Trình bày diễn biến chính của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917? (3 điểm)
Câu 4: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) có kết cục như thế nào? Em có suy nghĩ gì từ những hậu quả của cuộc chiến này? (4 điểm)
(Lưu ý: không được sử dụng tài liệu)
	Bài làm	
....................................................................................................................................................
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018
MÔN: LỊCH SỬ 8
(Thời gian làm bài: 45 phút)
SBD:
Giám khảo kí tên
Giám thị kí tên
Điểm
Lời nhận xét của thầy cô
ĐỀ 02:
Câu 1: Em hãy kể tên các cuộc cách mạng tư sản đã được học ở các thế kỉ XVI, XVII, XVIII? (1 điểm)
Câu 2: Vì sao không phải một mà nhiều nước đế quốc cùng xâu xé Trung Quốc vào cuối thế kỉ XIX? (2 điểm)
Câu 3: Trình bày diễn biến chính của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917? (3 điểm)
Câu 4: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) có kết cục như thế nào? Em có suy nghĩ gì từ những hậu quả của cuộc chiến này? (4 điểm)
 (Lưu ý: không được sử dụng tài liệu)
	Bài làm	
....................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an hoc ki 1_12266272.doc