Giáo án môn Lịch sử lớp 8 - Chủ đề: Chiến tranh thế giới thứ nhất

I. Chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ của chương trình hiện hành:

1. Kiến thức:

- Chiến tranh thế giới thứ nhất là cách giải quyết mâu thuẫn giữa các nước Đế Quốc vì bản chất của đế quốc là gây chiến tranh xâm lược.

- Các giai đoạn của chiến tranh,qui mô ,tính chất và những hậu quả.

- Vai trò của đảng Bôn –sê-vích Nga do Lê-Nin lãnh đạo.

2. Kĩ năng:

 - Phân biệt “Chiến tranh đế quốc”, “Chiến tranh cách mạng”, “Chiến tranh chính nghĩa”, “Chiến tranh phi nghĩa”

- Trình bày diễn biến cơ bản của trên lược đồ.

- Đánh giá nguyên nhân sâu xa,nguyên nhân trực tiếp.

 

doc 7 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 18/04/2017 Lượt xem 1146Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Lịch sử lớp 8 - Chủ đề: Chiến tranh thế giới thứ nhất", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NHÓM 3 ( TRÀ GIÁC, TRÀ GIÁP, TRÀ KA, TRÀ BUI )
CHỦ ĐỀ: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT
Chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ của chương trình hiện hành:
1. Kiến thức:
- Chiến tranh thế giới thứ nhất là cách giải quyết mâu thuẫn giữa các nước Đế Quốc vì bản chất của đế quốc là gây chiến tranh xâm lược.
- Các giai đoạn của chiến tranh,qui mô ,tính chất và những hậu quả.
- Vai trò của đảng Bôn –sê-vích Nga do Lê-Nin lãnh đạo.
2. Kĩ năng:
	- Phân biệt “Chiến tranh đế quốc”, “Chiến tranh cách mạng”, “Chiến tranh chính nghĩa”, “Chiến tranh phi nghĩa”
- Trình bày diễn biến cơ bản của trên lược đồ.
- Đánh giá nguyên nhân sâu xa,nguyên nhân trực tiếp.
3.Thái độ:
- Giáo dục tinh thần đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hoà bình,ủng hộ đấu tranh của nhân dân các nước vì độc dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
II. Bảng mô tả các mức yêu cầu cần đạt cho mỗi loại câu hỏi/bài tập trong chủ đề
Nội dung
Nhận biết
(Mô tả yêu cầu cần đạt)
Thông hiểu
(Mô tả yêu cầu cần đạt)
Vận dụng cấp độ thấp
(Mô tả yêu cầu cần đạt)
Vận dụng cấp độ cao
(Mô tả yêu cầu cần đạt)
1.Nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất.
Nêu được nguyên nhân chiến tranh thế giới thứ I
2. Diễn biến của chiến tranh.
Biết được những mốc thời gian, sự kiện chính chiến tranh thế giới thứ I
Tên các nước lớn tham gia chiến tranh thế giới thứ I
Đánh giá được tính chất của chiến tranh thế giới thứ I
3. Kết cục của Chiến tranh thế giới thứ nhất.
Nêu được kết quả chiến tranh thế giới thứ I
Giáo dục môi trường nói về hậu quả của chiến tranh chiến tranh thế giới thứ I
Định hướng phát triển năng lực:
- Năng lực chung: giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ, sáng tạo, tự học, kỹ năng làm việc theo nhóm...
- Năng lực chuyên biệt: tái hiện kiến thức lịch sự, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử, so sánh, nhận xét, đánh giá, thực hành bộ môn lịch sử, vận dụng liên hệ kiến thức lịch sử đã học để giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra.
III. Hệ thống câu hỏi/bài tập đánh giá theo các mức đã mô tả:
Trắc ngiệm (3 điểm)
Khoanh tròn những chữ cái đứng câu trả lời em cho là đúng
Câu 1 : Chiến tranh thế giới thứ I chia thành bao nhiêu giai đoạn ?
 1	B. 2	C.3	D. 4 
Câu 2 :Khối hiệp ước gồm những nước nào ?
Anh 	B. Nga 	C. Pháp 	D. Đức
Câu 3: Nối cột A (thời gian) với cột B (sự kiện) sao cho đúng ?
Cột A (thời gian)
Cột B (sự kiện)
Cột nối
 1882
 Cách mạng tháng 10 Nga thắng lợi
 2 2/1914
 Chiến tranh thế giới thứ nhất chuyển sang giai cầm cự ở hai phe.
 3. 11/11/1918
 C. Khối liên minh ra đời
 4. 7/11/1917
 D. Chiến tranh thế giới thứ I bùng nổ
 5. 1916
 E. Chiến tranh thế giới thứ I kết thúc
 6. 1907
B .Tự luận (7 điểm)
Câu 1: Nêu nguyên nhân, kết quả của chiến tranh thế giới thứ I ? ( 4 điểm)
Câu 2:Chiến tranh thế giới thứ I hủy hoại môi trường sống như thế nào ?(2 điểm)
Câu 3: Nêu tính chất của chiến tranh thế giới thứ I ? ( 1 điểm)
IV. Đáp án và hướng dẫn chấm:
Phần trắc
1 B
 2 A,B,C
Câu 3: Nối cột A (thời gian) với cột B (sự kiện) sao cho đúng ?
Cột A (thời gian)
Cột B (sự kiện)
Cột nối
 1882
 Cách mạng tháng 10 Nga thắng lợi
1-C
 2 2/1914
 Chiến tranh thế giới thứ nhất chuyển sang giai cầm cự ở hai phe.
2-D
 3. 11/11/1918
 C. Khối liên minh ra đời
3-E
 4. 7/11/1917
 D. Chiến tranh thế giới thứ I bùng nổ
4-A
 5. 1916
 E. Chiến tranh thế giới thứ I kết thúc
5-B
 6. 1907
Phần Tự luận.
Câu 1:
*Nguyên nhân
	- Sự phát triển không đều giữa các nước đế quốc
	- Mâu thuẫn vấn đề thị trường và thuộc địa
	* kết quả
	- Gây nên nhiều tai họa cho nhân loại
	- Đêm lại nhiều lợi nhuận cho các nước thắng trận
	Câu 2
	- Hủy hoại môi trường sống của nhiều loài động, thực vật
	- Gây ô nhiễm môi trường sống
	- Phá hoại các nguồn tài nguyên thiên nhiên
	Câu 3 
Tính chất 
- Là cuộc chiến tranh nhằm tranh giành thụôc địa giữa các nuớc đế quốc, chỉ đem lại lợi nhuận cho giai cấp tư sản nắm quyền 
- Là cuộc chiến tranh xâm luợc và cuớp đọat lãnh thổ, thuộc địa đối phuơng 
- Là cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa cả 2 phe tham chiến 
V. Gợi ý các phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động dạy học:
Mức độ nhận thức
Chuẩn kiến thức, kĩ năng đánh giá
PP/KT dạy học
 Hình thức tổ chức hoạt động dạy học
Nhận biết
Nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất.
- Thuyết trình, vấn đáp, tường thuật
- Tranh ảnh SGK
- Đồ dùng trực quan quy ước: sơ đồ, bản đồ. 
Nhóm
Cá nhân
 Cả lớp
Thông hiểu
Liệt kê các sự kiện lịch sử diễn ra trong chiến tranh thế giới thứ nhất
Trình bày kết cục của chiến tranh thế giới thứ I
- Thảo luận nhóm
- Thuyết trình, vấn đáp
- Đồ dùng trực quan quy ước: Bảng thống kê số liệu
- Đồ dùng trực quan tạo hình: tranh ảnh SGK
Nhóm
Cá nhân
 Cả lớp
Vận dụng thấp
Giáo dục môi trường nói về hậu quả của chiến tranh chiến tranh thế giới thứ I
Phát vấn
 - Đồ dùng trực quan tạo hình: tranh ảnh
Cá nhân
 Cả lớp
Vận dụng cao
Học sinh rút ra được tính chất của chiến tranh thế giới thứ I
- Đồ dùng trực quan tạo hình: tranh ảnh
Cả lớp
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC NHÓM THỰC HIỆN XÂY DỰNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP THEO CÁC CHỦ ĐỀ MÔN LỊCH SỬ
CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ
Chia lớp thành 4 nhóm, nhóm xây dựng 01 chủ đề, cụ thể:
Tên nhóm
Tên chủ đề
Lớp
Ghi chú
Nhóm 1
Các quốc gia cổ đại phương Đông
Lớp 6
Nhóm 2
Nước ta buổi đầu độc lập 
Lớp 7
Nhóm 3
Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)
Lớp 8
Nhóm 4
 Nhật Bản, từ năm 1945 đến nay
Lớp 9
 Xây dựng câu hỏi định hướng phát triển năng lực trên nền Word.

Tài liệu đính kèm:

  • docbai_tap_nhom_chien_tranh_the_gioi_thu_nhat_1914_1918.doc