Giáo án môn Lịch sử lớp 8 năm 2014

A. Mục tiêu :

 + Giúp học sinh : Nắm được nguyên nhân , diễn biến, tính chất, ý nghĩa và những hạn chế của CMTS Hà Lan – Cách mạng tư sản đầu tiên, Anh. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ mang tính chất một cuộc cách mạng tư sản. Sự ra đời của Hợp chủng quốc Mĩ – nhà nước tư sản.

 + Rèn kĩ năng sử dụng bản đồ, tranh ảnh.

 + HS nhận thức đúng vai trò của quần chúng nhân dân trong các cuộc cách mạng.

B. Chuẩn bị của GV và HS:

 * Học sinh: Chuẩn bị đồ dùng học tập

 * Giáo viên: Giáo án, sgk, SGV, Tài liệu tham khảo

 

doc 135 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 18/04/2017 Lượt xem 559Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Lịch sử lớp 8 năm 2014", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n thức được sức mạnh, tính ưu việt của CĐ XHCN, có cái nhìn chính xác, đúng đắn.
B. Chuẩn bị của GV và HS:
 * Học sinh: Chuẩn bị đồ dùng học tập
 * Giáo viên: Giáo án, sgk, SGV, Tài liệu tham khảo, bảng phụ, tranh ảnh trong Sgk
C. Các hoạt động dạy học: Sĩ số: : 8A : , 8B: , 8C:
HĐ1 : Kiểm tra bài cũ:
? Em hãy trình bày ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tháng 10 Nga?
HĐ2 : Bài mới
 HĐ CỦA GV VÀ HS
 NỘI DUNG
+? Tình hình nước Nga sau cuộc chiến tranh chống ngoại xâm và nội phản?
- GV giải thích thêm.
- GV giới thiệu H58.
+? Bức ảnh áp phích 1921 muốn nói lên điều gì?
+? Trước tình hình đó CQ XV đã làm gì?
+? Nội dung chủ yếu của c/s?
- GV cho HS thảo luận: Qua nội dung trên em có nhận xét gì về c/s kinh tế mới?
+? Kết quả của c/s kinh tế mới? Nó có tác động ntn tới công cuộc khôi phục kinh tế ở nga?
+? Sau khi khôi phục kinh tế ®đặt ra yêu cầu gì?
I. Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế(1921-1925).
- Sau chiến tranh tình hình nước Nga bước vào thời kì hoà bình xây dựng đất nước trong hoàn cảnh rất khó khăn: Kinh tế suy sụp, bạo loạn nổ ra ở nhiều nơi, dịch bệnh nạn đói hoành hành.
+ Sản lượng nông nghiệp: bằng ½ trước chiến tranh
+ Sản lượng công nghiệp: bằng 1/7 trước ctranh
- 3/1921 chính sách kinh tế mới (NEP) do Lê-nin đề sưóng được Đảng Bôn-sê-vích thông qua.
+ Nội dung:
- Bãi bỏ trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực.
- Tự do buôn bán.
- Tư nhânđược mở các xí nghiệp nhỏ, khuyến khích TB nước ngoài đầu tư kinh doanh.
- Chính sách phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của nước Nga lúc đó
+ Kết quả:
- Sản xuất CN đạt mức xấp xỉ trước CT.
+ Các nghành kinh tế phục hồi phát triển nhanh chóng, đời sống nhân dân được cải thiện...
- Đòi hỏi các dân tộc Xô Viết phải liên minh khăng khít và giúp đỡ nhau hơn nữa về mọi mặt
- 12/1922 Liên bang CHXHCN Xô Viết được thành lập trên cơ sở tự nguyện bình đẳng giữa các dân tộc 
Trong nội dung này theo hướng dẫn điều chỉh trương thình mới chỉ cần cho hs nắm được nững thành tựu của Liên Xô trong giai đoạn này.
+? Quá trình xây dựng CNXH ở LX đạt được những thành tựu gì?
Cho Hs chia làm 3 nhóm thảo luận theo 3 nội dung sau
Nhóm 1: Trình bày những thành tựư về mặt kinh tế?
Nhóm 2: Trình bày những thành tựu về mặt văn hoá giáo dục
Nhóm 3: Trình bày những thành tựu về mặt xã hội?
- GVgiới thiệu H59, 60.
- GV giới thiệu 1 số hạn chế trong công cuộc xây dựng CNXH.
? Vì sao qua 2 kế hoạch 5 năm, nhân dân Liên Xô đã xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội.
GDMT: Công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô có ảnh hưởng rất nhiều đến môi trường sống, sự phát triển của sản xuất.
II. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô ( 1925 – 1941)
* Thành tựu
- Kinh tế: Công nghiệp đứng đầu Châu âu, đứng thức 2 thế giới, trở thành nước công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa, tiến hành tập thể hoá nông nghiệp, có quy mô sản xuất và được cơ giới hoá.
- Văn hoá, giáo dục: Thanh toán nạn mù chữ, đạt nhiều thành tựư rực rỡ về khoa học kĩ thuật và văn hoá nghệ thuật.
- Xã hội: Xoá bỏ chế độ người bóc lột người.
Tháng 6/1941, trước cuộc tấn công của phát xít Đức, nhận dân Liên Xô phải ngừng việc thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ 3.
- Sự chỉ đạo của Đảng Bôn-sê-vích
- Sự đoàn kết quyết tâm của nhân dân Liên Xô
HĐ3 : - Củng cố
Khắc sâu nội dung kiến thức trọng tâm của bài học.
HĐ4 : - Hướng dẫn về nhà
- Học nội dung bài cũ, trả lời các câu hỏi trong sgk
- Làm các bài tập trong vở bài tập lịch sử 8
- Chuẩn bị nội dung bài mới: Bài 17
 Ngày 03, tháng 11, năm 2014
 Nhận xét, ký duyệt
_____________________________________________________________________
Ngày soạn: 8/11/2014
Ngày dạy: 8A: 13 /11 ; 8B: 11 /11; 8C: 11 /11
CHƯƠNG II: 
CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939)
Tiết 25: Bài 17:
CHÂU ÂU GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI
(1918 - 1939)
A. Mục tiêu:
 + Khái quát tình hình Châu Âu trong những năm 1918 - 1929, sự phát triển của PT CM và sự thành lập QTCS. Hiểu được cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 và tác động của nó đối Châu Âu.
 + Rèn kĩ năng nhận xét, đánh giá sự kiện, nhận thức, so sánh sự kiện.
 + Có cái nhìn khái quát về phong trào đấu tranh, chống CNPX bảo vệ hoà bình.
B. Chuẩn bị của GV và HS:
 * Học sinh: Chuẩn bị đồ dùng học tập
 * Giáo viên: Giáo án, sgk, SGV, Tài liệu tham khảo. Bản đồ Châu Âu, thế giới, bảng phụ
C. Các hoạt động dạy học: Sĩ số: : 8A : , 8B: , 8C:
HĐ1 : Kiểm tra bài cũ:
? Em hãy nêu những thành tựu mà Liên Xô đạt được trong công cuộc xây dựng CNXH (1925 – 1941)?
HĐ2 : Bài mới
Hoạt động của Gv
Nội dung
Gv sử dụng lược đồ giới thiệu vị trí của Châu Âu
+? Nêu đặc điểm tình hình CÂ sau chiến tranh thế giới thứ nhất ? 
- HS đọc in nghiêng.
? Trong giai đoạn từ năm 1918 – 1923 nền kinh tế , chính trịcác nước Châu Âu ntn?
? Thình hình kinh tế chính trị các nước này trong giai đoạn tiếp sau ntn?
+? Dựa vào bảng thống kê số lượng than em có nhận xét gì về tình hình SX CN ở 3 nước?
GDMT: Bản đồ các nước tư bản bị thu hẹp? tình hình các nước thắng trận và bại trận.
I. Châu Âu trong những năm 1918 – 1929.
1. Những nét chung.
- Do hậu quả của CTTG I và thắng lợi CM tháng 10 Nga 1917 ® Tình hình Châu Âu có nhiều biến đổi đưa đến sự ra đời 1 số quốc gia mới trên cơ sở sự tan vỡ của đế quốc Áo – Hung và sự thất bại của Đức (áo, BaLan, Tiệp Khắc...)
+ 1918 - 1923:
- Kinh tế: Cả nước thắng trận và bại trận đều suy sụp về kinh tế: Pháp, Đức
- Chính trị: Nền thống trị của g/c TS không ổn định do cao trào CM bùng nổ mạnh mẽ.
- Trong những năm 1924- 1929 các nước tư bản Châu Âu trở lại sự ổn định về chính trị, phục hồi phát triển kinh tế, sản xuất Cn phát triển nhanh chóng
- Cả ba nước đều có tốc độ tăng trưởng nhanh chóng trong thập niên 20
- Đức có chỉ số tăng mạnh nhất
- Pháp có khối lượng cao nhất
GV hướng dẫn học sinh đọc thêm.
2. Cao trào cách mạng 1918- 1923. Quốc tế cộng sản thành lập.
Đọc thêm.
Bài tập TN:
a. Châu Âu sau chiến tranh thế giới thứ nhất chịu tác động sâu sắc bởi
A. Sự tan rã của Áo – Hung và sự hình thành các quốc gia mới
B. Sự vươn lên về mọi mặt của Mĩ
C. Hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhất và CM tháng 10 Nga
D. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ nhất
b. Nét nổi bật của các nước Châu Âu sau chiến tranh thế giới thứ nhất là
A. Các nước thắng trận thu được nhiều nguồn lợi sau chiến tranh giàu lên nhanh chóng
B. Các nước thắng trận và bại trận đều suy sụp nặng nề về kinh tế, chính trị không ổn định
C. Các nước châu Âu dựa vào Mĩ để khôi phục kinh tế
c. 1,4 triệu người chết, 10 tỉnh CN phát triển nhất bị tàn phá, tổng thiệt hại về vật chất lên tới 200 tỉ phơrăng là con số thiệt hại vì chiến tranh thế giới 1 của
A. Anh B. Pháp
C. Đức D. Châu Âu
3.Bài tập củng cố 
a. C
b. B
c. C
HĐ3 : - Củng cố
Khắc sâu nội dung kiến thức trọng tâm của bài học.
HĐ4 : - Hướng dẫn về nhà
- Từ năm 1924-1929 tình hình nổi bật ở các nước Châu Âu
A. Tiếp tục lâm vào khủng hoảng kinh tế, chính trị
B. nền kinh tế của các nước châu Âu chưa được phục hồi
C. Chính quyền các nước tư sản đã ổn định, củng cố nền thống trị, sản xuất công nghiệp phục hồi phát triển
D. Nước Anh vươn lên mạnh mẽ chi phối tình hình châu Âu
- Học nội dung bài cũ
Trả lời các câu hỏi trong sgk
Chuẩn bị bài mới
___________________________________________________________
Ngày soạn: 10/11/2014
Ngày dạy: 8A: 15 /11 ; 8B: 12 /11; 8C: 12 /11
Tiết 26: Bài 17:
CHÂU ÂU GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI
(1918 - 1939)
A. Mục tiêu:
 + Khái quát tình hình Châu Âu trong những năm 1918 - 1929, sự phát triển của PT CM và sự thành lập QTCS. Hiểu được cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 và tác động của nó đối Châu Âu.
 + Rèn kĩ năng nhận xét, đánh giá sự kiện, nhận thức, so sánh sự kiện.
 + Có cái nhìn khái quát về phong trào đấu tranh, chống CNPX bảo vệ hoà bình.
B. Chuẩn bị của GV và HS:
 * Học sinh: Chuẩn bị đồ dùng học tập
 * Giáo viên: Giáo án, sgk, SGV, Tài liệu tham khảo. Bản đồ Châu Âu, thế giới, bảng phụ. Biểu đồ sản lượng thép của Anh và LX và tranh ảnh.
C. Các hoạt động dạy học: Sĩ số: : 8A : , 8B: , 8C:
HĐ1 : Kiểm tra bài cũ:
? Những nét chung về các nước Châu Âu năm 1918-1929?
HĐ2 : Bài mới
Hoạt động của Gv
Nội dung
+? Bước sang 1929 tình hình kinh tế các nước TB có gì nổi bật?
+? Vậy nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng này?
- GV cho HS đọc đoạn in nhỏ.
- GV giới thiệu H62.
+? Em có nhận xét gì về sản lượng Sx thép của 2 nước trong giai đoạn 1929 - 1931?
Thảo luận nhóm:
+? Cuộc khủng hoảng này đã gây lên hậu quả ntn đối với nền kinh tế của các nước TB?
+? Từ hậu quả đó đã đặt ra yêu cầu gì đối với các nước TB?
- GV cho HS đọc đoạn in nhỏ.
- GV: nêu thêm qua trình ra đời của CNPX Đức, âm mưu thôn tính, thống trị toàn cầu...
Gv giải thích khái niệm “chủ nghĩa phát xít”
a.Nguyên nhân của cuộc đại khủng hoảng kinh tế.
A.hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhất
B. tác động của cao trào cách mạng 1918-1923
C.mâu thuẫn về quyền lợi giữa các nước tư bản không giải quyết được
D. sản xuất chạy theo lợi nhuận, hàng hóa ế thừa
b.Cuộc khủng hoảng kinh tế đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng như thế nào đối với các nước tư bản châu Âu và thế giới?
II. Châu Âu trong những năm 1929-1939
1.Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) và những hậu quả của nó.
- Tháng 10 - 1929 - 1933 cuộc khủng hoảng kinh tế của CNTB bùng nổ. Đây là cuộc khủng hoảng trầm trọng, kéo dài có sức tàn phá chưa từng thấy.
+ Sản xuất ồ ạt, chạy theo lợi nhuận, hàng hoá ế thừa, người dân không có tiền mua...
+ Trái ngược nhau: Sự tăng trưởng của LX và sự sụt giảm sản lượng của Anh.
- Anh : sản xuất thép có xuất phát điểm cao nhưng từ năm 1929 – 1931 ngành CN thép sụt mạnh đẫn tới phá sản
- LX: Xuất pháp điểm thấp hơn Anh nhưng từng bước phát triển ổn định, nhanh, mạnh, dưới sự kiểm soát của nhà nước.
=> Tính ưu việt của nền kinh tế XHCN so với TBCN.
- Hậu quả: Tàn phá hết sức nặng nề nền kinh tế các nước TBCN
Sản xuất đình đốn, nạn thất nghiệp diễn ra ® Người lao động đói khổ.
- Các nước TB đứng trước 2 con đường:
+ Thoát khỏi khủng hoảng ® thông qua cải cách kinh tế (Anh, Pháp...).
+ Phát xít hoá chế độ thống trị, chuẩn bị chiến tranh chia lại thế giới (Đ, ý..)
2. Phong trào mặt trận nhân dân chống CNPX và chống chiến tranh
- Không dạy
3. Bài tập
HĐ3 : - Củng cố
Khắc sâu nội dung kiến thức trọng tâm của bài học.
HĐ4 : - Hướng dẫn về nhà
- Để thoát khoit khủng hoảng nước Đức đã làm gì
A. Cải cách kinh tế-xã hội
B. Phát xít hóa bộ máy nhà nước, phát động chiến tranh phân chia lại thế giới
C. thành lập mặt trận nhân dân
D. Cải cách chính trị tăng quyền lực cho nhà nước
- Học nội dung bài cũ
Trả lời các câu hỏi trong sgk
Chuẩn bị bài mới
 Ngày10, tháng 11, năm 2014
 Nhận xét, ký duyệt
________________________________________________________________
Ngày soạn: 15/11/2014
Ngày dạy: 8A: /11 ; 8B: 18 /11; 8C: 18 /11
Tiết 26: Bài 18:
NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI
(1918 - 1939)
A. Mục tiêu:
 + Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Mĩ và nguyên nhân của sự phát triển. Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 đối với nước Mĩ và “Chính sách mới” nhằm đưa Mĩ thoát khỏi khủng hoảng.
 + Biết sử dụng, khai thác tranh ảnh lịch sử để hiểu vấn đền KT-XH.
 + Nhận thức được bản chất của CNTB Mĩ những mâu thuẫn gay gắt trong lòng XHTB.
B. Chuẩn bị của GV và HS:
 * Học sinh: Chuẩn bị đồ dùng học tập
 * Giáo viên: Giáo án, sgk, SGV, Tài liệu tham khảo. - Bản đồ thế giới, bảng phụ.
C. Các hoạt động dạy học: Sĩ số: : 8A : , 8B: , 8C:
HĐ1 : Kiểm tra bài cũ:
? Trình bày cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) và những hậu quả của nó?
HĐ2 : Bài mới
 HĐ CỦA GV
 NỘI DUNG
- GV dùng lược đồ TG chỉ vị trí của nước Mĩ.
+?Tình hình kinh tế Mĩ trong những năm sau CTTG I?
- GV giới thiệu thêm về quá trình tham gia CT I của Mĩ.
- GV giới thiệu H65, 66: Sự phát triển của nghành CN ô tô ® tác động đến các nghành khác: Sx thép, cao su, xi măng, dầu...Trình độ phát triển của KH-KT với những toà nhà cao tầng, chọc trời mọc lên ở Mĩ
- GV cho HS đọc đoạn in nghiêng.
+ ? Em hãy nêu những biểu hiện của sự phát triển nền kinh tế Mĩ?
Thảo luận nhóm:
+? Vậy nguyên nhân nào khiến Mĩ có sự phát triển như vậy?
? Tình hình xã hội Mĩ ntn?
+? Em có nhận xét gì về bức ảnh H67?
+? Hãy so sánh bức ảnh H67 với 65, 66?
Đây là hai bức tranh đối lập phản ánh thực tại của xã hội Mĩ.
I. Nước Mĩ trong thập niên 20
của thế kỉ XX.
* Kinh tế: Phát triển nhanh, Mĩ bước vào thời kì phồn vinh trở thành trung tâm CN, thương mại, tài chính số 1 quốc tế.
- CN: tăng 69%, chiếm 48% sản lượng CN thế giới năm 1928, đứng đầu thế giới về các ngành công nghiệp..
- Tài chính: nắm 60% dự chữ vàng thế giới
- Mĩ có nhiều tài nguyên thiên nhiên, giành được nhiều lợi từ buôn bán vũ khí, không bị chiến tranh tàn phá, cải tiến kĩ thuật, thực hiện sx dây chuyền mở rộng quy mô sx, tăng cường độ lao động bóc lột CN, cháy máu chất xám
* Xã hội: ND lao động không được hưởng những thành quả lao động đó
- Họ bị bóc lột, thất nghiệp, bất công xã hội, phân biệt chủng tộc
=> Phong trào công nhân phát triển 
- 5/1921 ĐCS MĨ thành lập, đánh dấu sự phát triển của phong trào CN
- Nười lao động sống trong những căn nhà thấp bé, phải chui rúc không thể đứng được, khu ổ chuột.
+? Cuộc khủng hoảng kinh tế diễn ra ntn ở Mĩ?
Nguyên nhân?
Gv giải thích cho hs hiểu rõ hơn về cuộc khủng hoảng này: Đây là cuộc khủng hoảng thừa, do sự phát triển không cân đối giữa các ngành, sản xuất phát triển sức mua giảm, hàng hoá ế thừa.
? Hậu quả của cuộc khủng hoảng?
- GV cho HS tìm hiểu phần in nhỏ.
+? Tầng lớp nào trong xã hội Mĩ phải gánh chịu khủng hoảng đó?
- GV giới thiệu H68.
+? Vì sao cuộc khủng hoảng lại nổ ra đầu tiên ở Mĩ?
+? Để thoát khỏi khủng hoảng, CP Mĩ đã làm gì?
+? Nêu nội dung của chính sách mới?
- GV giới thiệu H69.
+? Em có nhận xét gì về bức tranh?
? Tác dụng của việc thực hiện “Chính sách mới”?
II. Nước Mĩ trong những năm 1929 - 1939.
1. Khủng hoảng kinh tế.
- Khủng hoảng bắt đầu từ lĩnh vực tài chính ® công, nông nghiệp.
Nền kinh tế bị chấn động giữ dội
- Năm 1932 sản xuất CN giảm 2 lần so năm 1929 khoảng 75 % dân trại bị phá sản. Hàng chục triệu người bị thất nghiệp
- Hậu quả: Phá sản nền kinh tế Mĩ ® gây lên tình trang nghèo khó trong đời sống nhân dân. Mâu thuẫn xã hội gay gắt, đưa tới các cuộc biểu tình, tuần hành diễn ra trong cả nước
- Công nhân, những người lao động làm thuê, nông dân và gia đình của họ
2. Chính sách mới của Ru-dơ-ven.
- Thực hiện “Chính sách mới”
a. Nội dung: SGK
- Bao gồm các đạo luật về phục hưng CN, NN và ngân hàng nhằm giải quyết nạn thất nghiệp, phục hồi sự phát triển của các ngành kinh tế-tài chính và đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước.
- Người khổng lồ tượng trưng cho nhà nước , hai tay nắm tất cả các ngành, đầu mối, mạch máu kinh tế nhằm khôi phục phát triển kinh tế, ổn định chính trị xã hội.
b. Tác dụng:
- Cứu nguy cho CNTB Mĩ, giải quyết phần nào những khó khăn của người lao động. Nhà nước tăng cường vai trò của mình.
 - Đưa Mĩ thoát dần khỏi khủng hoảng.
 HĐ3 : - Củng cố
Khắc sâu nội dung kiến thức trọng tâm của bài học.
HĐ4 : - Hướng dẫn về nhà
- Về nhà học bài cũ, trả lời các câu hỏi trong sgk
Làm các bài tập trong vở bài tập lịch sử 8.
Chuẩn bị nội dung bài mới
____________________________________________________
Ngày soạn: 21/11/2014
Ngày dạy: 8A: /11 ; 8B: 25/11; 8C: 25 /11
CHƯƠNG III: 
CHÂU Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI 
(1918 - 1939)
Tiết 27: Bài 19:
NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI
(1918 - 1939)
A. Mục tiêu:
 + Nắm được nét khái quát tình hình KT_XH Nhật Bản sau CTTG I . Quá trình “phát xít hoá” ở Nhật Bản và hậu quả của nó.
 + HS nhận thức rõ bản chất phản động, hiếu chiến, tàn bạo của CNPX.
 + Bồi dưỡng khả năng sử dụng, khai thác tư liệu, tranh ảnh lịch sử để hiểu những vấn đề lịch sử.
B. Chuẩn bị của GV và HS:
 * Học sinh: Chuẩn bị đồ dùng học tập
 * Giáo viên: Giáo án, sgk, SGV, Tài liệu tham khảo. Bản đồ Châu Á.Tranh ảnh SGK, bảng phụ.
C. Các hoạt động dạy học: Sĩ số: : 8A : , 8B: , 8C:
 HĐ1 : Kiểm tra bài cũ:
? Nêu nội dung chủ yếu của Chính sách mới của Ru-dơ-ven? Tác dụng?
 HĐ2 : Bài mới
 HĐ CỦA GV VÀ HS
 NỘI DUNG
- GV giới thiệu vị trí NB trên bản đồ.
+ ?Đặc điểm sự phát triển kinh tế Nhật sau chiến tranh?
- GV cho HS đọc đoạn in nhỏ SGK.
- GV giới thiệu H70.
- GV nêu: NB là nước có nhiều động đất ® có tác động đến sự phát triển kinh tế.
+? Tình hình kinh tế có ảnh hưởng ntn đối với tình hình XH? Hậu quả?
+? Em có nhận xét gì về tình hình nước Nhật trong những năm 1918 - 1929?
+?Vậy sự phát triển của nước Nhật trong thập niên 20 của TK XX giống và khác gì với Mĩ trong cùng thời gian?
I. Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ nhất.
+ Tình hình kinh tế: Tăng trưởng không đều, không ổn định, mất cân đối giữa công và nông nghiệp.
+ Phát triển trong vài năm đầu sau CT, SX CN bấp bênh, NN lạc hậu...
+ Xã hội: Không ổn định, đời sống khó khăn ® các phong trào đấu tranh diễn ra. 7/1922 ĐCS được thành lập.
- Khó khăn
+Giống: Cùng thắng trận, thu được nhiều lợi, không mất mát nhiều..
+ Khác: KT Mĩ phát triển nhanh chóng do cải tiến kĩ thuật...
KT Nhật phát triên trong vài năm đầu rồi khủng hoảng..
+? Cuộc khủng hoảng KT có tác động ntn đối với nước Nhật?
- GV cho HS đọc đoạn in nhỏ
+? Để thoát khỏi khủng hoảng Nhật đã chọn con đường nào?
+? Kế hoạch XL của NB như thế nào?
- GV giới thiệu H71.
+?Quá trình PXH diễn ra ntn?
+? Cuộc đấu tranh của nhân dân diễn ra ntn?
GDMT: NB do thiếu lương thực nguyên liệunên chịu ảnh hưởng trầm trọng của cuộc khủng hoảng kinh tế, biện pháp giải quyết cơ bản là đẩy mạnh chiến tranh xâm lược, bành trướng lãnh thổ.
II. Nhật bản trong những năm 1929 - 1939.
- Khủng hoảng KT 1929 - 1933 ảnh hưởng nặng nề tới nền kinh tế Nhật.
+ CN giảm 32,5% năm 1931 so năm 1929
+ Ngoại thương giảm 80%
+ Người thất nghiệp lên tới 3 triệu
- Để thoát khỏi khủng hoảng NB tăng cường quân sự hoá, gây CT XL bành trướng lãnh thổ
- Mở đầu là vùng đông bắc Trung Quốc
- Toàn bộ châu Á hình thành lò lửa chiến tranh đầu tiên trên thế giới
- Trong thập niên 30 NB thiết lập CĐ PX, sử dụng rộng rãi bộ máy quân sự và cảnh sát của chế độ quân chủ 
- Phong trào đấu tranh của nhân dân lên cao, dưới sự lãnh đạo của ĐCS
- Góp phần làm chậm quá trình phát xít ở Nhật.
HĐ3 : - Củng cố
Khắc sâu nội dung kiến thức trọng tâm của bài học.
HĐ4 : - Hướng dẫn về nhà
- Nối các mốc thời gian với các sự kiện cho phù hợp
Thời gian
Nối
Sự kiện
1, năm 1918
a. Nhật Bản lâm vào cuộc khủng hoảng tài chính làm 30 ngân hàng phải đóng cửa
2. tháng 7/1922
b. Cuộc « bạo động lúa gạo bùng nổ » lôi cuốn 10 triệu người tham gia.
3. năm 1927
c. Sản lượng CN của Nhật bản tăng gấp 5 lần
4. 1929 - 1939
d. Đảng cộng sản Nhật Bản thành lập
5. tháng 9/1931
e. Nhật Bản lâm vào cuộc đại khủng goảng kinh tế, xã hội
g. NB tiến đánh vùng Đông Bắc TQ
- Tình hình NB trong những năm 1918 – 1929 có điểm gì giống và khác so với nước Mĩ cùng thời gian ?
- Về nhà học bài cũ, trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa
- Làm các bài tập trong vở bài tập lịch sử.
- Chuẩn bị bài mới: Bài 20.
 Ngày 17, tháng 11, năm 2014
 Nhận xét, ký duyệt
______________________________________________________________________
Ngày soạn: 22/11/2014
Ngày dạy: 8A: /11 ; 8B: 25/11; 8C: 25 /11
Tiết 29: Bài 20:
PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở CHÂU Á
(1918 - 1939) (TIẾT 1)
A. Mục tiêu:
 + Nắm được những nét chung của phong trào độc lập dân tộc ở Châu á trong những năm 1918 - 1939. Phong trào cách mạng ở Trung Quốcvà phong trào giải phóng dân tộc ở ĐNA: diễn biến của phong trào, sự tham gia cảu giai cấp công nhân vào cuộc đấu tranh ginàh độc lập dân tộc, sự thành lập các ĐCS
 + Bồi dưỡng kĩ năng sử dụng bản đồ.
 + Bồi dưỡng nhận thức về tính tất yếu của cuộc đấu tranh chống CNTD, CNĐQ.
B. Chuẩn bị của GV và HS:
 * Học sinh: Chuẩn bị đồ dùng học tập
 * Giáo viên: Giáo án, sgk, SGV, Tài liệu tham khảo. Lược đồ Châu á, Đông Nam á, bảng phụ.
C. Các hoạt động dạy học: Sĩ số: : 8A : , 8B: , 8C:
HĐ1 : Kiểm tra bài cũ:
? Em hãy trình bày tình hình Nhật Bản trong những năm 1929-1939?
HĐ2 : Bài mới
 HĐ CỦA GV
 NỘI DUNG
I. Những nét chung về phong trào độc lập dân tộc ở châu Á cách mạng Trung Quốc trong những năm 1919-1939.
Gv sử dụng lược đồ thế giới chỉ vị trí châu Á
? Em hãy nêu đặc điểm của phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á thời kì này như thế nào?
+?Nguyên nhân nào dẫn tới phong trào ĐLDT ở CáC phát triển mạnh từ 1919 - 1939?
- GV cho HS đọc đoạn in nhỏ.
+? Kể tên những PT ĐT ở các nước Châu á?
- Cho hs quan sát tranh hình 72
+? Hãy nêu những nét mới của PTĐL ở Châu Á sau chiến tranh thế giới 1?(So với PT trước đó)
GDMT: sự áp bức bóc lột của các nước tư bản, đế quốc đối với nhân dân các nước châu Á, ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 dẫn tới phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân châu Á.
1, Những nét chung.
- Phong trào lên cao và lan rộng khắc khu vực: Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Nam Á và Tây Á, tiêu biểu phong trào cáh mạng Trung Quốc, Việt Nam
+ Nguyên nhân: Do tác động của CMT10 và kết thúc chiến tramnh thế giới thứ nhất.
- Phong trào Ngũ Tứ năm 1919 ở TQ
- Cuộc cách mạng nhân dân ở Mông Cổ đưa tới việc thành lập Nhà nước Cộng hoà nhân dân Mông Cổ
- Phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ dưới sự lãnh đạo của Đảng Quốc Đại
- Thắng lợi của cuộc chiến tranh giải phóng ở Thổ Nhĩ Kì.
- Cho hs tìm hiểu một số nét chính về M. Gan-đi
+ Nét mới: G/c công nhân tích cực tham gia. ĐCS được thành lập và giữ vai trò lãnh đạo cách mạng.
Gv sử dụng lược đồ chỉ vị trí của Trung Quốc
? Em hãy trình bày những hiểu biết của em về phong trào Ngũ tứ?
- GV giải thích " Ngũ Tứ"
- GV cho HS đọc đoạn in nhỏ SGK.
+? Khẩu hiệu đấu tranh của PT Ngũ Tứ có điều gì khác với khẩu hiệu"đánh đuổi Mãn Thanh" trong cách mạng Tân Hợi 1911?
+? Kết quả của PT là gì?
+? Nét chính PT đấu tranh giai đoạn 1926-1937 là gì?
+? Đặc điểm PT ĐT giai đoạn này?
+? Từ 1937 tình hình có đặc điểm gì khác? PTĐT đòi hỏi điều gì?
2. Cách mạng Trung Quốc trong những năm 1919-1939.

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao_an_LS_8_cap_dan.doc