Giáo án môn Lịch sử lớp 8 - Tiết 1 - Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

- Nguyn nhn, diễn biến, tính chất, ý nghĩa lịch sử của:

 + Cch mạng H Lan giữa TK XVI.

 + Cch mạng Anh giữa TK XVII

- Các khái niệm cơ bản “CMTS”, “ giai cấp tư sản và vô sản”

- Nhận thức đúng vai trị của giai cấp nơng dn trong cuộc cch mạng.

- Nhận thấy CNTB có mặt tiến bộ, song vẫn chỉ là chế độ bóc lột thay thế cho chế độ phong kiến.

 

docx 2 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 18/04/2017 Lượt xem 647Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Lịch sử lớp 8 - Tiết 1 - Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 16/8/2013
Ngày dạy: 19/8/2013
 Phần 1: LỊCH SỬ THẾ GIỚI
 LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI
 Chương I: THỜI KỲ XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN
 (GIỮA THẾ KỶ XVI- NỬA SAU THẾ KỶ XIX)
 Tiết 1. Bài 1: NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIấN
I. Mục tiờu bài học: 
ơ[	
- Nguyờn nhõn, diễn biến, tớnh chất, ý nghĩa lịch sử của: 
 + Cỏch mạng Hà Lan giữa TK XVI.
 + Cỏch mạng Anh giữa TK XVII
- Cỏc khỏi niệm cơ bản “CMTS”, “ giai cấp tư sản và vụ sản”
- Nhận thức đỳng vai trũ của giai cấp nụng dõn trong cuộc cỏch mạng.
- Nhận thấy CNTB cú mặt tiến bộ, song vẫn chỉ là chế độ búc lột thay thế cho chế độ phong kiến.
.II. Phương tiện dạy học
- Bản đồ hành chính thế giới 
- Tranh “xử tử Saclơ I”
III. Tiến trình dạy học
1. ổn định tổ chức.	
2. Kiểm tra: 
 Sự chuẩn bị của học sinh
3. Bài mới: 
	* Giới thiệu bài: Trong thời kỳ chế độ phong kiến suy tàn đó nảy sinh và bước đầu phỏt triển nền sản xuất của CNTB, dẫn tới mõu thuẫn ngày càng tăng giữa giai cấp phong kiến, tư sản và cỏc tầng lớp nụng dõn lao động. Một cuộc cỏch mạng sẽ nổ ra
 Hoạt động của thầy và trũ
 Nội dung
Hoạt động 1 :
- Học sinh đọc.
? Những sự kiện nào chứng tỏ 1 nền sản xuất mới ra đời ở Tõy Âu?
? Sự thay đổi về kinh tế đó kộo theo sự thay đổi về xó hội như thế nào?
Hoạt động 2 :
? Tỡnh hỡnh kinh tế ở Anh TK XVI ?
? Tầng lớp quý tộc mới được ra đời từ tầng lớp nào? 
? í nghĩa cuộc cỏch mạng tư sản Anh?
I. Sự biến đổi về KT- XH Tõy Âu trong cỏc thế kỷ XV- XVII. Cỏch mạng Hà Lan TK XVI
1. Một nền sản xuất mới ra đời :Hddt
2. Cỏch mạng Hà Lan thế kỷ XVI :Hddt
II. Cỏch mạng tư sản Anh giữa TK XVII.
1. Sự pht triển của chủ nghĩa tư bản ở Anh.
* Kinh tế:
- Quan hệ sản xuất TBCN phỏt triển mạnh
* Xó hội: 
- Xuất hiện giai cấp mới, tầng lớp mới (quý tộc mới) và những mõu thuẫn mới: Tư sản quý tộc mới ›‹ chế độ phong kiến 
 => nguyờn nhõn bựng nổ cỏch mạng.
2. Tiến trình cách mạng :Hddt
3. ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Anh giữa TK XVII.
- Là cuộc nội chiến đỏnh đổ quan hệ sản xuất phong kiến, mở đường cho quan hệ sản xuất TBCN phỏt triển.
=> chỉ đem lại quyền lợi cho quý tộc mới và tư sản, quần chỳng nụng dõn khụng được hưởng gỡ.
4. Củng cố.
? So sỏnh điểm giống và khỏc nhau giữa cỏch mạng tư sản Hà Lan và cỏch mạng tư sản Anh?
5. Hướng dẫn.
- Học nội dung bài.
- Chuẩn bị phần I

Tài liệu đính kèm:

  • docxBai_1_Nhung_cuoc_cach_mang_tu_san_dau_tien.docx