Giáo án môn Ngữ văn 8 - Tuần 16 - Trường THCS TT Phú Hòa

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức:

- Nắm được những nét chủ yếu về cuộc đời và sự nghiệp văn học của nhà văn Anh Đức.

- Trên cơ sở hiểu biết nội dung cốt truyện, thấy được những giá trị cơ bản của tiểu thuyết H

Đất.

2. Kĩ năng:

Cảm nhận được vẻ đẹp anh hùng, bất khuất, thủy chung của nhân vật chị Sứ và những thủ đo

tàn bạo của bọn Mĩ - ngụy qua đoạn trích “Tôi là Sứ đây!”.

3. Thái độ:

Biết yêu quý và tự hào về truyền thống yêu nước của người dân Nam Bộ.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

- GV: Giáo án, TLNVĐP.

- HS: TLNVĐP, bài soạn, đọc và trả lời câu hỏi theo hướng dẫn, soạn bài theo yêu cầu.

III. PHƯƠNG PHÁP:

- Vấn – đáp, nêu vấn đề.

- Gợi mở, gợi tìm, giảng giải, thảo luận.

- Diễn dịch – quy nạp.

pdf 7 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 05/03/2020 Lượt xem 7Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Ngữ văn 8 - Tuần 16 - Trường THCS TT Phú Hòa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS TT Phú Hòa Giáo án Ngữ văn 8 
- 1 - 
Tuần 16 Ngày dạy: // tại lớp 8A 
Tiết 61, 62 Ngày dạy: // tại lớp 8A 
I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT: 
1. Kiến thức: 
- Nắm được những nét chủ yếu về cuộc đời và sự nghiệp văn học của nhà văn Anh Đức. 
- Trên cơ sở hiểu biết nội dung cốt truyện, thấy được những giá trị cơ bản của tiểu thuyết Hòn 
Đất. 
2. Kĩ năng: 
Cảm nhận được vẻ đẹp anh hùng, bất khuất, thủy chung của nhân vật chị Sứ và những thủ đoạn 
tàn bạo của bọn Mĩ - ngụy qua đoạn trích “Tôi là Sứ đây!”. 
3. Thái độ: 
Biết yêu quý và tự hào về truyền thống yêu nước của người dân Nam Bộ. 
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 
- GV: Giáo án, TLNVĐP. 
- HS: TLNVĐP, bài soạn, đọc và trả lời câu hỏi theo hướng dẫn, soạn bài theo yêu cầu. 
III. PHƯƠNG PHÁP: 
- Vấn – đáp, nêu vấn đề. 
- Gợi mở, gợi tìm, giảng giải, thảo luận. 
- Diễn dịch – quy nạp. 
IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 
1. Ổn định lớp. 
2. Kiểm tra bài cũ: 
- Đọc thuộc lòng bài thơ Đập đá ở Côn Lôn của Phan Châu Trinh. Nêu nội dung 4 câu thơ đầu. 
- Cho biết ý nghĩa của bài thơ? 
3. Bài mới: 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài mới 
An Giang là vùng đất đẹp, có núi và đồng bằng, thuận lợi cho việc trồng lúa, du lịch. Cũng từ 
vùng đất này đã sản sinh nhiều bật anh tài như: nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, nhà cách mạng... 
Ví dụ: 
- Nhà cách mạng lớn của quê hương An Giang – Chủ tịch Tôn Đức Thắng. 
- Nhà văn Mai Văn Tạo quê Châu Đốc. 
- Nhà văn Nguyễn Quang Sáng quê Chợ Mới. 
- Nhà thơ Viễn Phương quê Tân Châu. 
- Nhạc sĩ Hoàng Hiệp. 
Ở xã Bình Hòa – Châu Thành, em biết có nhà văn nào? 
- HS trả lời: Nhà văn Anh Đức. 
Để hiểu rõ hơn về hoàn cảnh xuất thân, những thành tựu trong sự nghiệp sáng tác của nhà văn 
Anh Đức, hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của nhà văn Anh Đức. 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG BÀI HỌC 
Hoạt động 2: Hướng dẫn học 
sinh tìm hiểu nhà văn Anh Đức. 
- GV gọi HS phần tiểu sử và 
nghiệp văn. 
- Phần giới thiệu giúp em hiểu 
gì về nhà văn Anh Đức? Trình 
bày ngắn gọn vài nét về tác giả? 
Hoạt động 2: Tìm hiểu nhà văn Anh 
Đức. 
- HS đọc phần tiểu sử và nghiệp văn. 
- HS trình bày: 
+ Anh Đức (1935 – 2014) tên thật là 
Bùi Đức Ái. Quê: huyện Châu Thành 
– AG. 
I. NHÀ VĂN ANH ĐỨC: 
1. Tiểu sử: 
- Anh Đức (1935 – 2014) tên 
thật là Bùi Đức Ái. 
- Quê : xã Bình Hòa, huyện 
Châu Thành, tỉnh An Giang. 
CTÑP: Giôùi thieäu nhaø vaên An Giang 
NHAØ VAÊN ANH ÑÖÙC, CUOÄC ÑÔØI VAØ SÖÏ NGHIEÄP 
Trường THCS TT Phú Hòa Giáo án Ngữ văn 8 
- 2 - 
- Anh Đức thường sáng tác về 
mảng đề tài nào? 
- Kể một số tác phẩm tiêu biểu 
mà em biết? 
- Kể tên các giải thưởng ông nhận 
được? 
Hoạt động 3: Hướng dẫn học 
sinh tìm hiểu tác phẩm “Hòn 
Đất”. 
- GV chuyên ý: Chúng ta vừa tìm 
hiểu tiểu sử và sự nghiệp sáng tác 
của nhà văn Anh Đức, để hiểu rõ 
thêm về nhà văn chúng ta đi tìm 
hiểu tác phẩm Hòn Đất. 
- Gọi 1 HS đọc Tiểu dẫn. 
- Tác phẩm được tác giả sáng tác 
vào thời gian nào? 
- Yêu cầu HS tóm tắt toàn tác 
phẩm. (Tác phẩm miêu tả cuộc 
chiến đấu gay go, không cân sức 
giữa quân đội Mĩ – ngụy và đội 
du kích Hòn Đất. Nổi bật trong 
đội du kích có Hai Thép, người 
chỉ huy sáng suốt, giàu nghị lực; 
Ngạn, một chiến sĩ dũng cảm, 
thông minh; Ba Rèn, người nông 
dân chất phác, trung kiên; Quyên, 
cô du kích trẻ đẹp người, đẹp 
nết Nhưng vượt trội hơn cả là 
chị Sứ, một nữa du kích có nhiều 
đức tính cao quý, như: đằm thắm, 
+ Ông thoát li gia đình tham gia 
kháng chiến từ khi còn rất nhỏ. 
+ Năm 1954, ông tập kết ra Bắc. 
+ Năm 1962, ông trở lại miền Nam 
tham gia chống Mĩ và lấy bút danh là 
Anh Đức. 
+ Sau năm 1975, ông về sống ở TP 
HCM, tiếp tục làm công tác văn 
nghệ. 
- HS: Đề tài chiến tranh. 
- HS: Biển động (1952), Lão anh 
hùng dưới hầm bí mật (1956), Một 
chuyện chép ở bệnh viện (1958), 
Biển xa (1960), Bức thư Cà Mau 
(1965), Hòn Đất (1965), Giấc mơ 
ông lão vườn chim (1970), Đứa con 
của đất (1976), Miến sóng vỗ 
(1985), 
- HS phát biểu. 
Hoạt động 3: Tìm hiểu tác phẩm 
“Hòn Đất”. 
- HS đọc. 
- HS trả lời: trong 2 năm 1964 – 
1965. 
- HS đọc phần tóm tắt. 
2. Sự nghiệp sáng tác: 
- Đề tài: Chủ yếu viết về 
chiến tranh. 
- Là cây bút văn xuôi trữ tình 
giàu chất thơ. 
- Tác phẩm chính: Biển động 
(1952), Một chuyện chép ở 
bệnh viện (1958), Bức thư Cà 
Mau (1965), Hòn Đất 
(1965) 
- Giải thưởng: Văn nghệ Cửu 
Long (1958), giải thưởng 
Nguyễn Đình Chiểu (1965), 
giải thưởng HCM (2000), 
II. TÁC PHẨM “HÒN 
ĐẤT”: 
1. Hoàn cảnh sáng tác: 
- Được sáng tác trong 2 năm: 
1964 – 1965. 
- Là tác phẩm giàu chất sống, 
đậm chất trữ tình. 
2. Tóm tắt tác phẩm: (tài 
liệu) 
Trường THCS TT Phú Hòa Giáo án Ngữ văn 8 
- 3 - 
bất khuất, ngoan cường Trong 
cuộc chiến đấu, chị Sứ bị giặc bắt 
và đã anh dung hi sinh, nhưng 
tấm gương sáng ngời của chị đã 
trở thành nguồn động viên, cổ vũ 
lớn lao cho đội du kích tiếp tục 
chiến đấu thắng lợi.) 
- Nhân vật nào là nhân vật chính? 
- Nhân vật ấy được xây dựng dựa 
trên nguyên mẫu nào? 
- Em hãy tóm tắt giá trị nội dung, 
nghệ thuật của tác phẩm? 
- GV giảng: 
+ “Hòn Đất” là tiểu thuyết đầu 
tiên của nền văn học chống Mĩ, ở 
vùng giải phóng miền Nam, tác 
phẩm đã phản ảnh kịp thời hiện 
thực cách mạng miền Nam trong 
giai đoạn chiến tranh đặc 
biệt. Tác giả vừa nêu được những 
phẩm chất tiêu biểu của người 
chiến sĩ giải phóng miền Nam, 
vừa mô tả được tính cách của con 
người Nam Bộ: nghĩa khí, bộc 
trực, nhân ái... 
+ “Hòn Đất” là câu chuyện về 
một trận đánh trong hàng ngàn 
trận đánh xảy ra trên chiến 
trường miền Nam trong giai đoạn 
sau đồng khởi, Mĩ tiến hành chiến 
tranh đặc biệt. Cuộc chống cự 
diễn ra trong hang Hòn Đất và 
ngoài xóm, trong thế chênh lệch: 
bên ta có mười mấy người bị vây 
trong hang với vũ khí thô sơ, cũ 
kỹ, còn phía Mĩ - ngụy tới gần 
2.000 quân với vũ khí tối tân. 
Hoạt động 4: Hướng dẫn học 
sinh đọc – hiểu văn bản. 
- Nhân vật chính là chị Sứ. 
- Là nữ chiến sĩ cách mạng Phan Thị 
Ràng (1937 – 1962), quê ở Lương 
Phi, Tri Tôn. 
- HS dùng viết gạch trong tài liệu. 
Nội dung: 
- Phản ánh hiện thực cách mạng 
miền Nam trong cuộc kháng chiến 
chống Mĩ, cứu nước. 
- Phản ảnh cuộc chiến gay go, không 
cân sức giữa quân đội Mĩ với đội du 
kích Hòn Đất. 
Nghệ thuật: 
- Miêu tả chiều sâu nội tâm nhân vật. 
- Khắc họa tính cách nhân vật chính 
qua đời sống tình cảm. 
- Cảm xúc chân thật, giọng văn đậm 
chất trữ tình, ngôn ngữ đậm chất 
Nam Bộ. 
+ Nhà văn Anh Đức cũng đã khẳng 
định rằng: “Hòn Đất” là một tiểu 
thuyết viết về cuộc chiến đấu mà 
cũng là một tiểu thuyết về một đời 
người con gái. Ông đã rút ra từ 
nhiều mẫu người con gái miền Nam 
anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm 
đang để đúc lại thành một người. Đó 
là chị Sứ. 
+ Ông thật sung sướng, tự hào về 
một chị Sứ trong “Hòn Đất” ông đã 
xây dựng nên từ một nguyên mẫu đã 
trở thành nhân vật văn học để lại 
dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc 
gần xa. 
+ Ông cũng hy vọng hình tượng chị 
Sứ sẽ sống mãi trong lòng bạn đọc, 
qua các thế hệ, nhất là đối với các 
em gái nhỏ sắp lớn lên thành những 
người con gái trên xứ sở xanh tươi 
yên bình của chúng ta hôm nay - đất 
nước đã thấm bao xương máu của 
những người cô, người dì như chị 
Sứ 
Hoạt động 4: Học sinh đọc – hiểu 
văn bản theo hướng dẫn. 
3. Giá trị tác phẩm: 
- Nội dung: 
+ Phản ánh hiện thực cách 
mạng miền Nam trong cuộc 
kháng chiến chống Mĩ, cứu 
nước. 
+ Phản ảnh cuộc chiến gay 
go, không cân sức giữa quân 
đội Mĩ với đội du kích Hòn 
Đất. 
- Nghệ thuật: 
+ Miêu tả chiều sâu nội tâm 
nhân vật. 
+ Khắc họa tính cách nhân 
vật chính qua đời sống tình 
cảm. 
+ Cảm xúc chân thật, giọng 
văn đậm chất trữ tình, ngôn 
ngữ đậm chất Nam Bộ. 
III. ĐỌC – HIỂU VĂN 
BẢN: 
Trường THCS TT Phú Hòa Giáo án Ngữ văn 8 
- 4 - 
* Hướng dẫn đọc: Đọc diễn 
cảm, giọng điệu phù hợp, đúng 
vai nhân vật. 
- GV đọc mẫu 1 đoạn  chỉ định 
2, 3 HS đọc tiếp. 
- Ý nghĩa nhan đề? (Câu nói của 
ai? Khẳng định điều gì? Chị nói 
trong hoàn cảnh nào?) 
- GV giảng: Trong hoàn cảnh hết 
sức gay go, đang bị bắt, bị dụ dỗ, 
giữa sự sống và cái chết. Câu nói 
đã làm nổi bật lên khí tiết cách 
mạng, một lòng kiên trung, bất 
khuất. 
- Câu 1: Tóm tắt nội dung đoạn 
trích. 
- GV chốt. 
- Câu 4: Đoạn trích đã xây dựng 
một tình huống truyện làm bộc lộ 
vẻ đẹp anh hùng, bất khuất, thủy 
chung của chị Sứ. Đó là tình 
huống nào? 
- Anh Đức quê ở đâu? Chị Sứ là 
người như thế nào? Em có cảm 
nghĩ gì về con người An Giang? 
 Người An Giang không chỉ 
chiến đấu rất giỏi mà còn viết 
văn rất hay. 
- Câu 2: Hình ảnh anh Ba Rèn 
“chửi luôn  đụng trước” cho 
thấy tính cách nổi bật nào của 
người du kích Nam Bộ? 
- GV chuyển ý: Đã nhiều ngày, 
kẻ thù bao vây hang Hòn, bọn 
chúng đã làm gì? Thủ đoạn của 
chúng có tiêu diệt được đội du 
kích không? Kết quả ra sao?  
Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở tiết 
62. 
- Đã nhiều ngày, kẻ thù bao vây 
hang hòn, bọn chúng đã làm gì? 
- 2  3 HS đọc: rõ ràng, dứt khoát 
thể hiện sự mạnh mẽ, dũng cảm của 
du kích hang Hòn. 
- Câu nói của chị Sứ trong khi chị bị 
bắt nhằm khẳng định chính mình là 
chị Sứ cho đồng đội nhận biết. 
- HS tóm tắt: Bị bọn giặc bao vây 
nhiều ngày, các chiến sĩ hang Hòn tổ 
chức ra ngoài suối để lấy nước. Các 
chiến sĩ rơi vào ổ phục kích của kẻ 
thù. Chị Sứ bị chúng bắt. Bọn giặc 
dùng thủ đoạn tâm lí: bắt chị Sứ kêu 
gọi đội du kích đầu hàng. Nhưng chị 
Sứ đã bất khuất làm thất bại âm mưu 
thâm độc của kẻ thù và càng củng cố 
thêm tinh thần chiến đấu của du kích 
hang Hòn. 
- Tình huống: Chị Sứ bị bọn giặc 
bắt và dụ dỗ kêu gọi đội du kích đầu 
hàng. Trước sự sống và cái chết, chị 
Sứ đã dũng cảm nhận lấy sự hi sinh 
của bản thân để đội du kích, cách 
mạng được tồn tại. 
- Người An Giang tài giỏi, dũng cảm. 
- Tự hào về vùng đất, yêu hơn những 
nét đẹp quê hương đặc biệt nhớ ơn 
những con người đã bỏ xương máu 
cho dân tộc. 
- HS suy nghĩ trả lời: sự gan da, dũng 
cảm, anh hùng, bất khuất. 
- HS trình bày: trút nhiều bom đạn, 
ngăn chặn đường tiếp tế của nhân 
“TÔI LÀ SỨ ĐÂY!” 
1. Tình huống truyện: 
- Chị Sứ bị giặc bắt và dụ dỗ 
kêu gọi du kích đầu hàng. 
- Chị đã dũng cảm hi sinh để 
bảo vệ đội du kích và cách 
mạng. 
2. Âm mưu thủ đoạn của kẻ 
thù: 
- Bao vây, trút nhiều bom 
đạn vào hang Hòn. 
HẾT TIẾT 61 
CHUYỂN SANG TIẾT 62 
Trường THCS TT Phú Hòa Giáo án Ngữ văn 8 
- 5 - 
- Thủ đoạn của chúng có tiêu diệt 
được đội du kích không? Kết quả 
ra sao? 
- GV giảng: Dùng tâm lí đánh 
vào điểm yếu “ham sống sợ chết” 
của con người vì chị Sứ là người 
có tiếng nói trọng lượng với đội 
du kích và phong trào chiến đấu 
của nhân dân. 
- Trước sự dụ dỗ của địch, phản 
ứng của chị như thế nào? Theo 
em vì sao chị Sứ làm theo yêu cầu 
của chúng? 
- Qua đây em có suy nghĩ gì về 
tình cảm của chị đối với anh em? 
- Khi nghe những lời nhắn gửi 
dồn dập của chị Sứ, thái độ của 
mọi người ra sao? Thể hiện qua 
những câu văn nào? Phản ứng của 
quân địch? 
- Câu 3: Chi tiết nào trong suy 
nghĩ của anh Hai Thép về chị Sứ 
theo em là đáng chú ý nhất? Ý 
nghĩa của chi tiết đó. 
- Hình ảnh đôi mắt của chị Sứ ở 
cuối đoạn trích nói lên điều gì? 
dân, thuốc độc bỏ xuống suối. 
- Không làm lung lay ý chí và niềm 
tin của du kích hang Hòn  chúng 
thất bại. 
- HS: Chị bị buộc phải nghe theo 
chúng, và chị nghĩ rằng, qua việc làm 
theo yêu cầu của chúng, chị có thể 
kêu gọi anh em du kích qua câu nói 
“Các đồng chí đừng tin, tụi nó nói 
láo, tôi không bao giờ đầu hàng. Các 
đồng chí ơi, đừng uống nước suối, 
đừng bỏ súng. Trong đó còn mạnh 
giỏi hết không, con tôi còn sống 
không? Nếu còn thì bắn một phát 
súng cho tôi mừng!” 
- Luôn lo nghĩ cho anh em, dù bản 
thân đang trong hoàn cảnh nguy 
hiểm. 
 Mọi người cảm động vừa thương 
chị. 
 Anh Ba Rèn nhảy phắtbắn chĩa 
luôn ra ngoài ba phát 
 Quân địch hành hạ chị dã man: 
Thằng Xăm đá chị ngã chúi xuống 
rồi nhảy lên người chị giẫm đạp. 
- Chi tiết: “Nhưng biết đâu được 
Cô ta còn trẻ, còn con nhỏ, còn mẹ, 
còn nhiều cái ràng buộc với sự sống. 
Nếu cô ta nghe theo tụi nó mà nói 
những lời phải bội nthì thật hết sức 
tai hại. Chắc chắn sẽ ảnh hưởng 
không tốt đến cuộc chiến đấu đang 
giữa lúc gay go. Nhất là Sứ, người 
mà ai cũng thương cũng quý. Lời nói 
của một người như Sứ lúc này rất hệ 
trọng” 
- Ý nghĩa: anh nghĩ chị Sứ sẽ đầu 
hàng giặc, phản bội lại cách mạng. 
- Hình ảnh đôi mắt của chị Sứ ở cuối 
đoạn trích ánh lên vẻ đẹp của người 
nữ chiến sĩ du kích hang Hòn kiên 
trung, bất khuất. Đôi mắt mang nhiều 
sắc thái tình cảm đang dâng trào nơi 
chị. Đôi mắt ánh lên nỗi vui mừng vì 
biết được đồng đội vẫn còn sống, 
- Bỏ thuốc độc xuống suối. 
- Bắt chị Sứ. 
 Bọn chúng đã thất bại. 
3. Hình ảnh đôi mắt chị Sứ: 
- Vui mừng biết đồng đội còn 
sống, chấp nhận hi sinh. 
- Nỗi đau giã biệt: gia đình, 
quê hương, đồng đội. 
Trường THCS TT Phú Hòa Giáo án Ngữ văn 8 
- 6 - 
- Qua đó, em biết được điều gì về 
chị Sứ? 
- Em biết được có những nhân vật 
nào tương tự như chị Sứ? 
- Nhận xét về nghệ thuật? 
- Nêu ý nghĩa của văn bản? 
(Qua văn bản tác giả muốn nói về 
việc gì?) 
- GV chốt. 
Hoạt động 5: Hướng dẫn học 
sinh tổng kết. 
- GV chốt ý và hình thành Ghi 
nhớ  gọi HS đọc Ghi nhớ. 
- GV củng cố nhanh bài học 
bằng bảng phụ ghi các câu hỏi: 
1. Nhân vật chính trong đoạn 
trích là ai? 
A. Anh Hai Thép. 
B. Anh Ba Rèn. 
C. Chị Sứ. 
D. Ngạn, Quyên. 
2. Nhân vật chị Sứ được xây 
dựng từ nguyên mẫu của nữ 
anh hùng nào? 
A. Võ Thị Sáu. 
Phan Thị Ràng. 
C. Nguyễn Thị Định. 
D. Đinh Thị Vân. 
3. Phát biểu cảm nghĩ của em về 
hình ảnh nhân vật chị Sứ trong 
đoạn trích. 
Hoạt động 6: Hướng dẫn đọc 
thêm “Người khách đến thăm 
vườn nhà tôi”. 
thanh thản chấp nhận sự hy sinh 
không chút sợ sệt, song nó lại vừa 
mông mênh cái nỗi đau giã biệt, khi 
phải lìa xa đứa con gái bé bỏng, gia 
đình thân thương, quê hương, đồng 
đội 
- Phát biểu: người chiến sĩ du kích 
kiên trung, bất khuất. 
- Võ Thị Sáu, chị Út Tịch – còn cái 
lai quần cũng đánh – người mẹ cầm 
súng của Nguyễn Đình Thi). 
- HS tự rút ra nghệ thuật. 
- HS phát biểu. 
Hoạt động 5: Tổng kết. 
- HS đọc Ghi nhớ. 
- HS quan sát. 
- HS đọc câu hỏi và các đáp án. 
- Chọn đáp án: C. 
- HS đọc câu hỏi và các đáp án. 
- Chọn đáp án: B. 
- HS thảo luận 3’, phát biểu. 
- HS khác nhận xét, nêu ý kiến. 
Hoạt động 6: Đọc thêm “Người 
khách đến thăm vườn nhà tôi”. 
 Vẻ đẹp của người chiến 
sĩ du kích kiên trung, bất 
khuất. 
4. Nghệ thuật: 
- Sử dụng ngôn ngữ điển 
hình, chân thật, giọng văn trữ 
tình, ngôn ngữ đậm chất Nam 
Bộ. 
- Miêu tả ngoại hình đặc sắc: 
hình ảnh đôi mắt chị Sứ. 
- Miêu tả nội tâm nhân vật: 
anh Hai Thép, chị Sứ. 
5. Ý nghĩa văn bản: Đoạn 
trích phản ánh tinh thần đấu 
tranh kiên cường của quân 
dân ta chống lại những thủ 
đoạn tàn bạo của bọn Mĩ - 
ngụy và vẻ đẹp anh hùng, bất 
khuất, thủy chung của nhân 
vật chị Sứ. 
IV. TỔNG KẾT: 
*Ghi nhớ (TL/62). 
 Anh Đức là nhà văn tiêu 
biểu cho văn học kháng chiến 
chống Mĩ ở miền Nam. 
 Hòn Đất là một trong 
những sáng tác xuất sắc của 
nhà văn Anh Đức và cũng là 
tác phẩm tiêu biểu đầu tiên 
của nền văn học chống Mĩ ở 
miền Nam phản ánh một 
cách sinh động và quyết liệt 
hiện thực về cuộc chiến tranh 
chống Mĩ – ngụy kiên cường 
của quân dân miền Nam nói 
chung, quân dân miền Tây 
Nam Bộ nói riêng. 
V. HƯỚNG DẪN ĐỌC 
THÊM: “Người khách đến 
thăm vườn nhà tôi.” 
Trường THCS TT Phú Hòa Giáo án Ngữ văn 8 
- 7 - 
* HD đọc: đọc to rõ, chú ý phát 
âm chính xác. 
- Gọi HS đọc văn bản. 
- Yêu cầu HS tóm tắt truyện. 
- GV chốt. 
- Tính cách nhân vật ông Khắc 
thể hện ở những mặt nào? 
- “Ông là người ý thức rất rõ giữa 
hạnh phúc gia đình và trách 
nhiệm Tổ quốc”. Tìm chi tiết 
chứng minh nhận định này. 
- Qua câu truyện, em rút ra được 
bài học gì? 
- Gọi HS nhận xét. 
- GV chốt. 
- HS đọc. 
- HS tóm tắt: Sau năm 1975, cuộc 
chiến tranh chống Mĩ kết thúc, nhân 
vật tôi trở về gia đình. Được biết câu 
chuyện về anh chiến sĩ miền Bắc hi 
sinh và nằm lại nơi vườn nhà mình, 
nhân vật tôi theo địa chỉ để lại viết 
thư báo cho gia đình anh hay. Nhận 
được thư, người cha rất mừng và 
nhân chuyến đi công tác tại TP. 
HCM, ông đến thăm mộ con. 
- Phát biểu: thái độ, cách ứng xử, lời 
lẽ, tâm trạng, tiếp nhận tin báo, đến 
thăm mộ con và gia đình nhân vật 
tôi. 
- HS tìm chi tiết: Đồng tình với con 
hoãn lại việc du học để xung phong 
ra tiền tuyến. Tuy đau đớn trước sự 
hi sinh của con nhưng cảm thấy 
“không ân hận, lương tâm rất yên 
ổn” vì sự lựa chọn đó là đúng; và sự 
hi sinh của gia đình mình còn ít hơn 
với nhiều gia đình khác. 
- Nêu ý nghĩa. 
- Nhận xét. 
1. Nhân vật ông Khắc: 
- Nhận được tin báo, ông tích 
cực hồi âm ngay. 
- Ông là người chân tình, dề 
hòa đồng, biết ơn ân nhân đã 
chăm nom phần mộ con. 
- Ông là người ý thức rất rõ 
giữa hạnh phúc gia đình và 
trách nhiệm Tổ quốc. 
2. Ý nghĩa truyện: 
- Giá trị của cuộc sống mới, 
hòa bình của đất nước hiện 
nay phải đánh đổi với những 
hi sinh của thế hệ cha anh. 
- Mỗi người phải biết trân 
trọng trước sự hi sinh của thế 
hệ đi trước, cùng ra sức xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Hoạt động 7: Củng cố: 
Nêu cảm nhận của em về chị Sứ trong đoạn trích. 
Hoạt động 8: Hướng dẫn về nhà học và chuẩn bị bài mới: 
- Hướng dẫn về nhà tự học: 
+ Học bài. Tóm tắt đoạn trích “Tôi là Sứ đây!”. 
+ Viết đoạn văn phát biểu cảm nghĩ về hình ảnh đôi mắt chị Sứ ở cuối đoạn trích. 
- Chuẩn bị bài mới: “Đọc thêm: Muốn làm thằng Cuội”. 
+ Đọc văn bản. 
+ Trả lời các câu hỏi SGK. 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfGiao an hoc ki 2_12293263.pdf