Giáo án môn Sinh học 6 - Bài 9: Các loại rễ – Các miền của rễ

1/- MỤC TIÊU :

1.1/- Kiến thức:

- HS biết:

 + HĐ 1: Biết được cĩ hai loại rễ chính: Rễ cọc v rễ chm.

 + HĐ 2: Các miễn của rễ và chức năng của từng miền.

- HS hiểu:

 + HĐ 1: Phân biệt được 2 loại rễ : rễ cọc và rễ chùm. Cho ví dụ

 + HĐ 2: Phân biệt được các miền của rễ và chức năng của từng miền.

1.2/- Kĩ năng:

- HS thực hiện được:

 + Kĩ năng lắng nghe tích cực, trình by suy nghĩ, ý tưởng khi thảo luận về cách chia cây thành 2 nhóm căn cứ vào cấu tạo của rễ.

 + Kĩ năng tìm kiếm v xử lí thơng tin, so snh hình dạng ngồi của rễ với nhau, cc miền của rễ v chức năng của chng.

- HS thực hiện thnh thạo:

 + Kĩ năng tự tin khi trình by ý kiến trước nhóm, tổ, lớp.

1.3/- Thái độ:

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 03/04/2017 Lượt xem 239Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Sinh học 6 - Bài 9: Các loại rễ – Các miền của rễ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Chương II: RỄ
Tuần : 04 - Tiết : 8
Ngày dạy: 10 /09/2014
 Bài 9: CÁC LOẠI RỄ– CÁC MIỀN CỦA RỄ
1/- MỤC TIÊU :
1.1/- Kiến thức:
- HS biết: 
 + HĐ 1: Biết được cĩ hai loại rễ chính: Rễ cọc và rễ chùm.
 + HĐ 2: Các miễn của rễ và chức năng của từng miền.
- HS hiểu: 	
 + HĐ 1: Phân biệt được 2 loại rễ : rễ cọc và rễ chùm. Cho ví dụ
 + HĐ 2: Phân biệt được các miền của rễ và chức năng của từng miền.
1.2/- Kĩ năng:
- HS thực hiện được:
 + Kĩ năng lắng nghe tích cực, trình bày suy nghĩ, ý tưởng khi thảo luận về cách chia cây thành 2 nhĩm căn cứ vào cấu tạo của rễ.
 + Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thơng tin, so sánh hình dạng ngồi của rễ với nhau, các miền của rễ và chức năng của chúng.
 HS thực hiện thành thạo:
 + Kĩ năng tự tin khi trình bày ý kiến trước nhĩm, tổ, lớp.
1.3/- Thái độ:
 - Thĩi quen: Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, bảo vệ thực vật.
 - Tính cách: Yêu thích học tập bộ mơn
2/-NỘI DUNG HỌC TẬP:
- Đặc điểm của rễ cọc và rễ chùm.
- Các miển của rễ
3/- CHUẨN BỊ:
 3.1/ Giáo viên:	-Mẫu vật: rễ cây cải, cây hành, cây lúa.
 -Mô hình: rễ cây
 3.2/ Học sinh:	-Đọc trước nội dung bài,tìm hiểu:
 +Thế nào là rễ cọc,thế nào là rễ chùm?
 + Rễ cây có mấy miền, chức năng của mỗi miền?
 -Mẫu vật: rễ cây cải, cây rau dền, cây lúa..
4/-TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
4.1/ Ổn định tổ chức và kiểm diện:
	6A2	
	6A5	
 6A6	
4.2/ Kiểm tra miệng: 
Câu 1/ Tế bào ở những bộ phận nào của cây có khả năng phân chia ?Quá trình phân bào diễn ra như thế nào?(7đ)
Câu 2/ Sự lớn lên và phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật?(3đ)
 **Đáp án: 
 1/-Tế bào ở mô phân sinh có khả năng phân chia.(2đ)
-Quá trình phân bào: Đầu tiên hình thành 2 nhân, sau đó chất tế bào phân chia,vách tế bào hình thành ngăn đôi tế bào củ thành 2 tế bào con.(5đ)
2/ Tế bào lớn lên và phân chia giúp cây sinh trưởng và phát triển.(3đ)
4.3/Tiến trình bài học:
Hoạt động của giáo viên và học sinh
 Nội dung bài
 Vào bài 
 Rễ giữ cho cây mọc được trên đất. Rễ hút nước và muối khĩang hòa tan. Không phải tất cả các loại cây đều có cùng 1 loại rễ. Để tìm hiểu điều đó ta sẽ nghiên cứu bài 9” Các loại rễ–Các miền của rễ”
* Hoạt động 1 : Tìm hiểu các loại rễ và đặc điểm phân loại rễ. ( 18 Phút)
-Giáo viên yêu cầu học sinh kẻ phiếu học tập vào vỡ.
TT
Nhóm
A
B
1
Tên cây
2
Đặc điểm chung của rễ
3
Đặt tên cây
- Giáo viên yêu cầu học sinh đối chiếu mẫu vật mang theo, thảo luận nhóm hồn thành phiếu học tập.
- Đại diện nhóm lên bảng làm bài tập.
- GV nhận xét.
- GV yêu cầu học sinh làm bài tập mụcÚSGK tr.29.
- Gọi 1,2 học sinh đọc kết quả.
- HS : +Rễ cọc, rễ chùm.
 +Rễ cọc 
 +Rễ chùm
- Giáo viên yêu cầu các nhóm đối chiếu bài tập đã làm, nhận xét bài ở bảng.
- Yêu cầu nêu được:
TT
Nhóm
A
B
1
Tên cây
Cây cải, cây mít, cây ớt
Cây lúa, cây hành, cỏ dại
2
Đặc điểm chung của rễ (h ọc sinh có thể nêu những điểm giống nhau khác)
Có rễ cái to khỏe đâm thẳng
Có nhiều rễ to dài gần bằng nhau..
3
Đặt tên rễ
Rễ cọc
Rễ chùm
-Giáo viên yêu cầu học sinh rút ra kết luận.
-Nhận xét các loại rễ cọc ,rễ chùm qua H 9.1.
-Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát H 9.2 hòan thành bài tập tr.30
- Gọi học sinh trả lời, lớp nhận xét.
- Yêu cầu:+Rễ cọc: cây bưởi, cây cải, cây hồng xiêm
 +Rễ chùm : cây tỏi tây, cây lúa.
*Câu hỏi liên hệ thực tế: Hãy nêu một số cây có rễ cọc, một số cây có rễ chùm mà em biết?
* Hoạt động 2 : Tìm hiểu các miền của rễ và chức năng của từng miền:( 12 Phút)
Giáo viên yêu cầu học sinh tự nghiên cứu SGK tr.30
-Giáo viên giới thiệu mô hình các miền của rễ 
 -Gọi 1,2 HS lên xác định các miền của rễ trên mô hình.
-GV hỏi: rễ cây có mấy miền,chức năng chính của các miền.
-Học sinh trả lời : Rễ có 4 miền chính:
+Miền trưởng thành có chức năng dẫn truyền
+Miền hút :hấp thụ nước và muối khóang.
+Miền sinh trưởng :làm cho rễ dài ra.
+Miền chóp rễ :che chở cho đầu rễ
-Gọi 1, 2 HS trả lời, lớp nhận xét và rút ra kết kết luận.
* Câu hỏi mở rộng: Có phải tất cả rễ cây đều có 4 miền không? Đều có miền hút không?
- HS trả lời:
- GV cũng cố: Rễ cây mọc trong nước, rễ cây mọc ra từ phần thân trên mặt đất không có lông hút
* GV giáo dục hướng nghiệp: Qua việc nghiên cứu về các loại rễ, cấu tạo của rễ, liên hệ kiến thức về trồng lúa, rau, củ, quả..
I/Các loại rễ
-Có 2 loại rễ chính:
+Rễ cọc: có rễ cái to khỏe đâm sâu xuống đất,nhiều rễ con mọc xiên,từ rễ con mọc nhiều rễ nhỏ hơn.
+Rễ chùm:gồm nhiều rễ to dài gần bằng nhau mọc tỏa từ gốc thân.
II/Các miền của rễ
- Rễ cây có 4 miền chính:
+Miền trưởng thành có chức năng dẫn truyền
+Miền hút :hấp thụ nước và muối khóang.
+Miền sinh trưởng :làm cho rễ dài ra.
+Miền chóp rễ: che chở cho đầu rễ.
4.4/Tổng kết :
-Giáo viên yêu cầu học sinh đọc kết luận chung sách giáo khoa.
-Giáo viên cho học sinh quan sát rễ cây do Giáo viên mang theo,trả lời:
- Nêu đặc điểm của rễ cọc?
+Rễ cọc: có rễ cái to khỏe đâm sâu xuống đất,nhiều rễ con mọc xiên,từ rễ con mọc nhiều rễ nhỏ hơn.
- Nêu đặc điểm của rễ chùm?
+Rễ chùm:gồm nhiều rễ to dài gần bằng nhau mọc tỏa từ gốc thân.
-Trong các miền sau , miền nào có chức năng dẫn truyền:
a/Miền trưởng thành b/Miền hút c/Miền sinh trưởng d/Miền chóp rễ
 *Đáp án : a 
4.5/ Hướng dẫn học tập :
* Đối với bài học ở tiết học này :
-Học bài theo tập ghi 
-Đọc mục “Em có biết”
-Trả lời các câu hỏi:
 1/Có mấy loại rễ chính? Nêu đặc điểm của mỗi loại? Cho ví dụ.
 2/Rễ gồm mấy miền,chức năng của mỗi miền?
 * Đối với bài học ở tiết học tiếp theo:
-Đọc bài 10”Cấu tạo miền hút của rễ”,tìm hiểu:
+ Cấu tạo miền hút của rễ
+ Chức năng các bộ phận trong miền hút của rễ
 5/ PHỤ LỤC:
 - 

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_9_Cac_loai_re_cac_mien_cua_re.doc