Giáo án môn Thể dục 8 - Bài 8: Lý thuyết

 I. NHIỆM VỤ:

 - Một số hướng dẫn tập luyện phát triển sức nhanh.

 (phần 2)

 II. YÊU CẦU:

 1. Kiến thức:

 - Biết phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh

 2. Kĩ năng:

 - Vận dung để tập luyện phát triển sức nhanh.

 3. Thái độ:

 - Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc tập luyện, phòng tránh chấn thương.

 III. THỜI GIAN:

 - 1 tiết (45)

 IV. ĐỊA ĐIỂM:

 - Sân tập TDTT của trường.

 V. DỤNG CỤ:

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 14/04/2017 Lượt xem 226Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Thể dục 8 - Bài 8: Lý thuyết", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI HỌC SỐ: 8
MÔN: LÝ THUYẾT
	˜w™	
	Tiết CT :	16
	Thời gian dạy : 	12/10/2015
 I. NHIỆM VỤ:
 - Một số hướng dẫn tập luyện phát triển sức nhanh.
	(phần 2)
 II. YÊU CẦU:	
 1. Kiến thức: 
 - Biết phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh
 2. Kĩ năng:	
 - Vận dung để tập luyện phát triển sức nhanh.
 3. Thái độ:
 - Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc tập luyện, phòng tránh chấn thương.	
 III. THỜI GIAN:	
	-	1 tiết (45’)
 IV. ĐỊA ĐIỂM:
	-	Sân tập TDTT của trường.	
	 V. DỤNG CỤ:
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
I/ Phần mở đầu:
Nhận lớp 
Phổ biến nội dung yêu cầu buổi tập.
(6p)
II/ Phần cơ bản:
	- Các phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh.
 + Nhóm bài tập rèn luyện phản ứng nhanh.
	 + Nhóm bài tập rèn luyện tần số động tác.
	 + Nhóm bài tập rèn luyện động tác đơn nhanh.
	 + Nhóm bài tập rèn luyện sức mạnh tốc độ.	
	 + Nhóm bài tập rèn luyện sức bền tốc độ.
 * Củng cố:
	- Các phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh.	
(35p)
30’
 5’
III/ Phần kết thúc:
	- Nhận xét.
	- Dặn dò
(4p)
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
- Ổn định, cán sự báo cáo sĩ số lớp.
- Gv nêu ngắn gọn, rõ ràng.
- Biết phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh.
- Vận dụng để tập luyện phát triển sức nhanh.
	- Hs chú ý nghe giáo viên phân tích, giảng giải về các phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh.
- Nắm vững các phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh.
- Nắm được các nhóm bài tập phát triển sức nhanh và cho được các ví dụ về các nhóm bài tập sức nhanh.
- Phải tự biết và đặt được cho mình theo nhóm sức nhanh nào? Và rèn luyện theo nhóm bài tập sức nhanh nào?
- Biết phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh
	- Vận dung để tập luyện phát triển sức nhanh	
- Gv giảng giải phân tích cho hs nắm các phương pháp tập luyện sức nhanh.
- Giải thích và cho ví dụ cụ thể từng nhóm bài tập phát triển sức nhanh.
- Cho hs đặt ví dụ về các nhóm bài tập sức nhanh tương tự.
- Gv gợi ý, giải thích đúng sai các ví dụ của hs.
- Chia nhóm để hs thảo luận, tìm ví dụ theo từng nhóm bài tập gv quy định, sau đó báo cáo kết quả, gv cùng hs nhận xét đánh giá.
- Gv gọi 3 hs trả lời câu hỏi, cả lớp góp ý đúng sai, gv đánh giá.
- Tinh thần thái độ học tập
- Thực hiện tốt bài tập ở nhà: Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh.
Duyệt của BGH Suối Ngô, ngày 09 Tháng 10 Năm 2015
	 Giáo viên soạn	
 Phạm Thị Nam
NHẬN XÉT BỔ SUNG :
*Ưu điểm:
*Tồn tại:
	Duyệt của tổ trưởng CM

Tài liệu đính kèm:

  • docGIAO_AN_828ltN.doc