Giáo án môn Thể dục 8 - Tiết 1 đến tiết 70

I.MỤC TIÊU BÀI DẠY.

1.Kiến thức:

- Giúp học sinh có 1 số hiểu biết ban đầu về sức nhanh .

2.Kỹ năng:

-Biết vận dụng những hiểu biết đã học để tập luyện và thi đấu TDTT.

3.Thái độ:

- Thực hiện đúng theo yêu cầu của giáo viên và quy định của lớp học , nghiêm túc thực hiện không để xẩy ra chấn thương trong lúc tập luyện .

II.ĐỊA ĐIỂM –PHƯƠNG TIỆN .

-Địa điểm: lớp học

-GV: giáo án.

-HS :vở ghi bài.

 

doc 216 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 14/04/2017 Lượt xem 195Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Thể dục 8 - Tiết 1 đến tiết 70", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hát triển sức nhanh, Tập luyện các giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn .
**Kết luận: HS thực hiện cơ bản đúng một số động tác bổ trợ kỹ thuật và phát triển sức nhanh. Tập luyện các giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn .
2.củng cố.
-Chạy ngắn:
C.Phần kết thúc 
1.Thả lỏng hồi tĩnh. 
2. Nhận xét, đánh giá giờ học.
3. Giao bài về nhà. 
5’-7’
30’-32’
5’-7’
-Lớp trưởng tập hợp lớp , báo cáo sĩ số cho GV. 
-GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
*GV
- GV hướng dẫn HS khởi động. 
- HS khởi động theo hướng dẫn. 
**Cách tiến hành:
-GV hướng dẫn lại HS các kĩ thuật bổ trợ và các giai đoạn chạy ngắn.
-HS tập luyện theo hướng dẫn.
-GV quan sát sửa sai.
-HS sửa sai kĩ thuật .
 * * * * * * * 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
 GV
-GV gọi 3 em lên thực hiện kĩ thuật xuất phát thấp chạy nhanh 60m.
-HS thực hiện theo yêu cầu .
- GV hướng dẫn HS thả lỏng. 
- GV nhận xét đánh giá giờ học. 
- HS nhận bài về nhà .
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 *GV
 Ngày tháng năm 2014
 Ký duyệt
Ngày soạn:
Ngày giảng:
 Tiết 34
 Kiểm tra học kì I: chạy ngắn 60m
 I.mục tiêu bài dạy.
 1.Kiến thức .
- Chạy ngắn: Biết cách thực hiện chạy ngắn 60m.
 2.Kỹ năng.
- Chạy ngắn: Thực hiện cơ bản đúng chạy ngắn 60m.
 3.Thái độ.
- Thực hiện đúng theo yêu cầu của giáo viên và quy định của lớp học, nghiêm túc thực hiện không để xẩy ra chấn thương trong lúc tập luyện .
4. Năng lực hướng tới.
- Năng lực vận động tích cực và năng lực thể lực.
II.địa điểm -phương tiện.
-Trên sân tập của trường, vệ sinh sạch sẽ sân tập.
-Còi, đồng hồ bấm giờ, trang phục của hs và gv, giáo án.
III.Tiến trình lên lớp
Nội dung
định lượng
Phương pháp tổ chức
A. Phần mở đầu 
1. nhận lớp 
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số
8a: ... 8b... 8c... 
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học .
3. Khởi động 
- xoay các khớp, ép ngang ép dọc , chạy một vòng quanh sân tập. 
B.Phần cơ bản
1.Kiểm tra chạy cự li 60m:
**Mục tiêu: Biết cách thực hiện chạy ngắn 60m.
a.Tổ chức và phương pháp kiểm tra .
- Kiểm tra thành nhiều đợt mỗi đợt 2-3 em .
b.Cách cho điểm .
-Điểm 9-10: Thực hiện đúng 4 giai đoạn kĩ thuật thành tích đạt mức “giỏi” theo RLTT (Đạt).
-Điểm 7- 8: Thực hiện đúng kĩ thuật xuất phát thấp và kĩ thuật chạy giữa quãng , thành tích đạt mức “khá” RLTT (Đạt).
-Điểm 5-6: Thực hiện đúng kĩ thuật chạy giữa quãng có một số sai sót nhỏ khi thực hiện kĩ thuật xuất phát ,thành tích đạt mức “đạt”RLTT (Đạt).
-Điểm 3- 4: Thực hiện được tương đối kĩ thuật xuất phát thấp và kĩ thuật bước chạy, nhưng thành tích 
không đạt ở mức “đạt”RLTT (Chưa đạt).
-Điểm 1-2: Thực hiện không đúng 
kĩ thuật, thành tích không đạt mức “đạt”RLTT (Chưa đạt).
**Kết luận: HS thực hiện cơ bản đúng chạy ngắn 60m.
2.củng cố.
-Chạy ngắn
C.Phần kết thúc
1.Thả lỏng hồi tĩnh. 
2. Nhận xét, đánh giá giờ học.
3. Giao bài về nhà .
5’-7’
30’-32’
5’-7’
-Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số cho GV. 
-GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
*GV
- GV hướng dẫn HS khởi động. 
- HS khởi động theo hướng dẫn .
**Cách tiến hành:
-GV kiểm tra theo đợt 
-HS thực hiện theo yêu cầu .
 *
 *
 60m GV 
 * * * * * * *
 * * * * * * *
 * * * * * * *
-GV nhận xét, đọc điểm giờ kiểm tra .
-HS nghe nhận xét, đọc điểm .
- GV hướng dẫn HS thả lỏng. 
- GV nhận xét đánh giá giờ học. 
- HS nhận bài về nhà.
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 GV
 Ngày tháng năm 2014
 Ký Duyệt
Ngày soạn :
Ngày giảng :
 Tiết 35
 Ôn tập kiểm tra tiêu chuẩn RLTT : chạy ngắn.
I.mục tiêu bài dạy .
 1.Kiến thức .
- Chạy ngắn: Biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức nhanh, Tập luyện các giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn .
 2.Kỹ năng.
- Chạy ngắn: Thực hiện cơ bản đúng một số động tác bổ trợ kỹ thuật và phát triển sức nhanh. Tập luyện các giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn .
 3.Thái độ.
- Thực hiện đúng theo yêu cầu của giáo viên và quy định của lớp học, nghiêm túc thực hiện không để xẩy ra chấn thương trong lúc tập luyện .
 4. Năng lực hướng tới.
- Năng lực vận động tích cực và năng lực thể lực.
II.địa điểm –phương tiện .
-Trên sân tập của trường, vệ sinh sạch sẽ sân tập .
-1 còi, ĐH bấm giờ, giáo án, trang phục của HS và GV.
III.tiến trình lên lớp.
Nội dung
định lượng
Phương pháp tổ chức
A.Phần mở đầu:
1. Nhận lớp 
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số
8a: ... 8b: 8c:.. 
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học .
3. Khởi động 
- xoay các khớp, ép ngang ép dọc, chạy một vòng quanh sân tập . 
B.Phần cơ bản
1.Chạy ngắn:
-Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau .
-Ôn xuất phát cao chạy nhanh 20m.
-Tập luyện các giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn. Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng - chạy về đích và đánh đích cự li 60m.
**Mục tiêu: Biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức nhanh, Tập luyện các giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn .
**Kết luận: HS thực hiện cơ bản đúng một số động tác bổ trợ kỹ thuật và phát triển sức nhanh. Tập luyện các giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn .
2.củng cố.
-Chạy ngắn:
C.Phần kết thúc 
1.Thả lỏng hồi tĩnh. 
2. Nhận xét, đánh giá giờ học.
3. Giao bài về nhà. 
5’-7’
30’-32’
5’-7’
-Lớp trưởng tập hợp lớp , báo cáo sĩ số cho GV. 
-GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
*GV
- GV hướng dẫn HS khởi động. 
- HS khởi động theo hướng dẫn. 
**Cách tiến hành:
-GV hướng dẫn lại HS các kĩ thuật bổ trợ và các giai đoạn chạy ngắn.
-HS tập luyện theo hướng dẫn.
-GV quan sát sửa sai.
-HS sửa sai kĩ thuật .
 * * * * * * * 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
 GV
-GV gọi 3 em lên thực hiện kĩ thuật xuất phát thấp chạy nhanh 60m.
-HS thực hiện theo yêu cầu .
- GV hướng dẫn HS thả lỏng. 
- GV nhận xét đánh giá giờ học. 
- HS nhận bài về nhà .
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 *GV
 Ngày tháng năm 2014
 Ký duyệt
Ngày soạn:
Ngày giảng:
 Tiết 36
 Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT: chạy ngắn 60m
 I.mục tiêu bài dạy.
 1.Kiến thức .
- Chạy ngắn: Biết cách thực hiện chạy ngắn 60m.
 2.Kỹ năng.
- Chạy ngắn: Thực hiện cơ bản đúng chạy ngắn 60m.
 3.Thái độ.
- Thực hiện đúng theo yêu cầu của giáo viên và quy định của lớp học, nghiêm túc thực hiện không để xẩy ra chấn thương trong lúc tập luyện .
4. Năng lực hướng tới.
- Năng lực vận động tích cực và năng lực thể lực.
II.địa điểm -phương tiện.
-Trên sân tập của trường, vệ sinh sạch sẽ sân tập.
-Còi, đồng hồ bấm giờ, trang phục của hs và gv, giáo án.
III.Tiến trình lên lớp
Nội dung
định lượng
Phương pháp tổ chức
A. Phần mở đầu 
1. nhận lớp 
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số
8a: ... 8b... 8c... 
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học .
3. Khởi động 
- xoay các khớp, ép ngang ép dọc , chạy một vòng quanh sân tập. 
B.Phần cơ bản
1.Kiểm tra chạy cự li 60m:
**Mục tiêu: Biết cách thực hiện chạy ngắn 60m.
a.Tổ chức và phương pháp kiểm tra .
- Kiểm tra thành nhiều đợt mỗi đợt 2-3 em .
b.Cách cho điểm .
-Điểm 9-10: Thực hiện đúng 4 giai đoạn kĩ thuật thành tích đạt mức “giỏi” theo RLTT (Đạt).
-Điểm 7- 8: Thực hiện đúng kĩ thuật xuất phát thấp và kĩ thuật chạy giữa quãng , thành tích đạt mức “khá” RLTT (Đạt).
-Điểm 5-6: Thực hiện đúng kĩ thuật chạy giữa quãng có một số sai sót nhỏ khi thực hiện kĩ thuật xuất phát ,thành tích đạt mức “đạt”RLTT (Đạt).
-Điểm 3- 4: Thực hiện được tương đối kĩ thuật xuất phát thấp và kĩ thuật bước chạy, nhưng thành tích 
không đạt ở mức “đạt”RLTT (Chưa đạt).
-Điểm 1-2: Thực hiện không đúng 
kĩ thuật, thành tích không đạt mức “đạt”RLTT (Chưa đạt).
**Kết luận: HS thực hiện cơ bản đúng chạy ngắn 60m.
2.củng cố.
-Chạy ngắn
C.Phần kết thúc
1.Thả lỏng hồi tĩnh. 
2. Nhận xét, đánh giá giờ học.
3. Giao bài về nhà .
5’-7’
30’-32’
5’-7’
-Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số cho GV. 
-GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
*GV
- GV hướng dẫn HS khởi động. 
- HS khởi động theo hướng dẫn .
**Cách tiến hành:
-GV kiểm tra theo đợt 
-HS thực hiện theo yêu cầu .
 *
 *
 60m GV 
 * * * * * * *
 * * * * * * *
 * * * * * * *
-GV nhận xét, đọc điểm giờ kiểm tra .
-HS nghe nhận xét, đọc điểm .
- GV hướng dẫn HS thả lỏng. 
- GV nhận xét đánh giá giờ học. 
- HS nhận bài về nhà.
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 GV
 Ngày tháng năm 2014
 Ký Duyệt
Ngày soạn :
Ngày giảng:
 Tiết 37
-Nhảy xa : Ôn một số động tác bổ trợ (nhảy xa) đã học ở lớp 6,7 (do GV chọn )
-TTTC (Cầu lông) : Ôn cách cầm vợt, cầm cầu và các tư thế chuẩn bị cơ bản. Học các kĩ thuật di chuyển.
I.mục tiêu bài dạy.
 1. Kiến thức .
- Nhảy xa : Biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ (nhảy xa) đã học ở lớp 6,7 .
- TTTC: Biết cách thực hiện cầm vợt, cầm cầu và các tư thế chuẩn bị cơ bản, các kĩ thuật di chuyển.
 2. Kỹ năng.
- Nhảy xa : Thực hiện cơ bản đúng một số động tác bổ trợ (nhảy xa) đã học ở lớp 6,7 .
- TTTC: Thực hiện cơ bản đúng cách cầm vợt, cầm cầu và các tư thế chuẩn bị cơ bản trong cầu lông.
 Thực hiện được các kĩ thuật di chuyển.
 3.Thái độ.
- Thực hiện đúng theo yêu cầu của giáo viên và quy định của lớp học , nghiêm túc thực hiện không để xẩy ra chấn thương trong lúc tập luyện.
 4. Năng lực hướng tới.
- Năng lực vận động tích cực và năng lực thể lực.
II.địa điểm -phương tiện.
-Trên sân tập của trường, vệ sinh sạch sẽ sân tập.
-Còi, đồng hồ bấm giờ, ván nhảy xa, cầu, vợt, lưới, trang phục của hs và gv, giáo án.
III.Tiến trình lên lớp
Nội dung
định lượng
Phương pháp tổ chức
A. Phần mở đầu 
1. nhận lớp 
- GV nhận lớp , kiểm tra sĩ số
8a: ... 8b... 8c... 8D:.
2. Phổ biến nội dung , yêu cầu giờ học 
3. Khởi động 
- xoay các khớp, ép ngang ép dọc , chạy một vòng quanh sân tập 
B.Phần cơ bản.
1.Nhảy xa.
-Ôn một số động tác bổ trợ nhảy xa học ở lớp 6,7.
+Bật xa tại chỗ
+Đà một bước, 3 bước nhảy bằng một chân vào hố cát .
+Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi .
**Mục tiêu: Biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ (nhảy xa) đã học ở lớp 6,7.
**Kết luận: HS thực hiện cơ bản đúng một số động tác bổ trợ (nhảy xa) đã học ở lớp 6,7 .
2.TTTC:
-Ôn cách cầm vợt, cầm cầu và các tư thế chuẩn bị cơ bản.
- Cách cầm vợt: 	
- Cách cầm cầu: Có 2 cách cầm cầu.
 Cầm vào cánh cầu Cầm vào 
 thân cầu
- Tư thế chuẩn bị : 
 TTCB 1 TTCB 2
* Chú ý: 
 + TTCB 1 thường được sử dụng trong tập luyện hoặc khi phòng thủ trong thi đấu
 + TTCB 2 thường được sử dụng trong thi đấu cầu lông, khi chuẩn bị đỡ phát cầu hoặc khi sử dụng các kỹ thuật đánh cầu cao tay.
** Học các kỹ thuật di chuyển.
- Di chuyển đơn bước tiến: 
 Tiến phải Tiến trái
- Di chuyển đơn bước lùi.
 Lùi phải Lùi trái
**Mục tiêu: Biết cách thực hiện cầm vợt, cầm cầu và các tư thế chuẩn bị cơ bản, các kĩ thuật di chuyển.
**Kết luận: HS thực hiện cơ bản đúng cách cầm vợt, cầm cầu và các tư thế chuẩn bị cơ bản.
-Thực hiện được các kĩ thuật di chuyển.
3.củng cố.
-Nhảy xa.
-TTTC.
C.Phần kết thúc
1.Thả lỏng hồi tĩnh 
2. Nhận xét, đánh giá giờ học.
3. Giao bài về nhà 
5’-7’
30’-32’
5’-7’
-Lớp trưởng tập hợp lớp , báo cáo sĩ số cho GV 
-GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học 
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
*GV
- GV hướng dẫn HS khởi động 
- HS khởi động theo hướng dẫn 
**Cách tiến hành:
- GV hướng dẫn lại các kĩ thuật bổ trợ cho HS.
-HS tập luyện theo hướng dẫn.
-GV quan sát sửa sai kĩ thuật.
-HS sửa sai kĩ thuật.
 GV
* 
*
*
*
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
**Cách tiến hành:
- GV hướng dẫn HS cách cầm cầu, cầm vợt, các tư thế chuẩn bị cơ bản, kĩ thuật các bước di chuyển .
- HS xem làm mẫu phân tích .
- GV hướng dẫn HS tập luyện .
- HS tập luyện theo hướng dẫn
- GV sửa cho học sinh cách cầm vợt và các tự thế chuẩn bị.
- Học sinh tập theo tiếng còi kỹ thuật di chuyển kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp thuận tay, trái tay (không cầu).
 - Đội hình tập luyện đánh cầu qua lại.
x x x x x x x
7 - 10m
x x x x x x x
 r
x x x x x x x
7 - 10m
x x x x x x x
- GV chú ý quan sát sửa sai cho HS cách cầm vợt và các tư thế di chuyển khi đánh cầu.
-GV gọi 3-5 em lên thực hiện một số động tác bổ trợ nhảy xa đã ôn.
-HS thực hiện theo yêu cầu.
- GV hướng dẫn HS thả lỏng 
- GV nhận xét đánh giá giờ học 
- HS nhận bài về nhà.
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 GV
 Ngày tháng năm 2015
 Ký Duyệt
Ngày soạn :
Ngày giảng: 
 Tiết 38
-Nhảy xa : Ôn một số động tác bổ trợ, trò chơi “ Lò cò tiếp sức” hoặc do GV chọn ; giới thiệu kỹ thuật chạy đà, tập chạy đà ( cách đo đà , điều chỉnh đà , chạy đà 3-5 bước vào ván giậm nhảy ).
-TTTC (Cầu lông): Ôn các tư thế chuẩn bị cơ bản, các kĩ thuật di chuyển.
-Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên .
I.mục tiêu bài dạy.
 1. Kiến thức .
- Nhảy xa : Biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ, tập chạy đà , đo đà , điều chỉnh đà, chạy đà 3-5 bước vào ván giậm nhảy .Trò chơi “ Lò cò tiếp sức”.
- TTTC: Biết cách thực hiện các tư thế chuẩn bị cơ bản, các kĩ thuật di chuyển.
- Chạy bền : Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên .
 2. Kỹ năng.
- Nhảy xa : Thực hiện cơ bản đúng một số động tác bổ trợ. Trò chơi “ Lò cò tiếp sức”.
 Thực hiện được chạy đà , đo đà , điều chỉnh đà, chạy đà 3-5 bước vào ván giậm nhảy .
- TTTC: Thực hiện cơ bản đúng các tư thế chuẩn bị cơ bản, các kĩ thuật di chuyển trong cầu lông.
- Chạy bền : Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên.
 3.Thái độ.
- Thực hiện đúng theo yêu cầu của giáo viên và quy định của lớp học , nghiêm túc thực hiện không để xẩy ra chấn thương trong lúc tập luyện.
 4. Năng lực hướng tới.
- Năng lực vận động tích cực và năng lực thể lực.
II.địa điểm -phương tiện.
-Trên sân tập của trường, vệ sinh sạch sẽ sân tập.
-Còi, đồng hồ bấm giờ, ván nhảy xa, cầu, vợt, lưới, trang phục của hs và gv, giáo án.
III.Tiến trình lên lớp
Nội dung
định lượng
Phương pháp tổ chức
A. Phần mở đầu 
1. nhận lớp 
- GV nhận lớp , kiểm tra sĩ số
8a: ... 8b... 8c... 8D:.
2. Phổ biến nội dung , yêu cầu giờ học 
3. Khởi động 
- xoay các khớp, ép ngang ép dọc , chạy một vòng quanh sân tập .
4.Kiểm tra bài cũ .
-Em hãy thực hiện đà một bước, 3 bước nhảy bằng một chân vào hố cat.
B.Phần cơ bản.
1.Nhảy xa.
**Mục tiêu: Biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ, tập chạy đà, đo đà , điều chỉnh đà, chạy đà 3-5 bước vào ván giậm nhảy .Trò chơi “ Lò cò tiếp sức”.
**Ôn một số động tác bổ trợ nhảy xa.
+Bật xa tại chỗ
+Đà một bước,3 bước nhảy bằng một chân vào hố cát .
+Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi .
**Giới thiệu kĩ thuật chạy đà ,tập chạy đà .
-Chạy đà trong nhảy xa nhằm tạo ra tốc độ ban đầu tối ưu giúp cho giậm nhảy đạt hiệu quả cao .
-Kĩ thuật chạy đà gồm 2 phần :
+Tư thế chuẩn bị trước khi chạy đà:Đứng chân trước chân sau, trọng tâm dồn nhiều về chân trước hai tay buông tự nhiên . 
+Kĩ thuật chạy đà : Gần giống kĩ thuật chạy cự li ngắn phải phối hợp nhịp nhàng giữa chân và tay tránh bị tâm lí lo lỡ đà làm rối loạn bước chạy .
+Cách đo đà và chỉnh đà : SGK (tr 63) , chạy đà 3-5 bước vào ván giậm nhảy
**Chơi trò chơi “ lò cò tiếp sức”.
**Kết luận: HS thực hiện cơ bản đúng một số động tác bổ trợ và thực hiện được tập chạy đà, đo đà , điều chỉnh đà, chạy đà 3-5 bước vào ván giậm nhảy .Trò chơi “ Lò cò tiếp sức”.
2.TTTC:
**Mục tiêu: Biết cách thực hiện các tư thế chuẩn bị cơ bản, các kĩ thuật di chuyển.
- Tư thế chuẩn bị : 
 TTCB 1 TTCB 2
- Di chuyển đơn bước tiến: 
 Tiến phải Tiến trái
- Di chuyển đơn bước lùi.
 Lùi phải Lùi trái
**Kết luận: HS thực hiện cơ bản đúng các tư thế chuẩn bị cơ bản, các kĩ thuật di chuyển.
3.Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên 
-Nam 500m, Nữ 400m.
**Mục tiêu: Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên .
**Kết luận: Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên.
4.củng cố.
-Nhảy xa.
-TTTC.
C.Phần kết thúc
1.Thả lỏng hồi tĩnh 
2. Nhận xét, đánh giá giờ học.
3. Giao bài về nhà 
5’-7’
30’-32’
5’-7’
-Lớp trưởng tập hợp lớp , báo cáo sĩ số cho GV 
-GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học 
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
 *GV
- GV hướng dẫn HS khởi động 
- HS khởi động theo hướng dẫn 
- GV kiểm tra bài cũ .
- HS thực hiện theo yêu cầu .
**Cách tiến hành:
- GV hướng dẫn kĩ thuật cho HS tập luyện .
-HS tập luyện theo hướng dẫn.
-GV quan sát sửa sai kĩ thuật.
-HS sửa sai kĩ thuật.
 GV
* 
*
*
*
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
- GV hướng dẫn làm mẫu kĩ thuật chạy đà, cách đo đà và chỉnh đà cho HS.
- HS chú ý lắng nghe tiếp thu và tập luyện đúng kĩ thuật .
- GV tổ chức cho HS tập luyện.
- GV quan sát sửa sai kĩ thuật.
- HS sửa sai kĩ thuật.
-GV hướng dẫn cách chơi, luật chơi, tổ chức đội hình chơi .
-HS chơi đúng luật ,vui vẻ đoàn kết.
**Cách tiến hành:
- GV hướng dẫn lại HS các tư thế chuẩn bị cơ bản, kĩ thuật các bước di chuyển .
- HS xem làm mẫu phân tích .
- GV hướng dẫn HS tập luyện .
- HS tập luyện theo hướng dẫn
- GV sửa cho học sinh cách cầm vợt và các tự thế chuẩn bị.
- Học sinh tập theo tiếng còi kỹ thuật di chuyển kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp thuận tay, trái tay (không cầu).
 - Đội hình tập luyện đánh cầu qua lại.
x x x x x x x
7 - 10m
x x x x x x x
 r
x x x x x x x
7 - 10m
x x x x x x x
- GV chú ý quan sát sửa sai cho HS cách cầm vợt và các tư thế di chuyển khi đánh cầu.
**Cách tiến hành:
-GV yêu cầu HS chạy hết cự li.
-HS thực hiện theo yêu cầu .
-GV gọi 3-5 em lên thực hiện các kĩ thuật nhảy xa vừa học.
-HS thực hiện theo yêu cầu.
- GV hướng dẫn HS thả lỏng 
- GV nhận xét đánh giá giờ học 
- HS nhận bài về nhà.
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 GV
 Ngày tháng năm 2015
 Ký Duyệt
Ngày soạn :
Ngày giảng : 
 Tiết 39
-Nhảy xa :Ôn một số động tác bổ trợ, trò chơi “lò cò tiếp sức” hoặc do GV chọn; Giới thiệu kĩ thuật giậm nhảy (đi hoặc chạy đà 3-5-7 bước giậm nhảy ).
-TTTC (Cầu lông): Ôn các tư thế chuẩn bị cơ bản, các kĩ thuật di chuyển.
I.mục tiêu bài dạy.
 1. Kiến thức .
- Nhảy xa : Biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ, trò chơi “ Lò cò tiếp sức”, kĩ thuật giậm nhảy (đi hoặc chạy đà 3-5-7 bước giậm nhảy ).
- TTTC: Biết cách thực hiện các tư thế chuẩn bị cơ bản, các kĩ thuật di chuyển.
 2. Kỹ năng.
- Nhảy xa : Thực hiện cơ bản đúng một số động tác bổ trợ. Trò chơi “ Lò cò tiếp sức”.
 Thực hiện được kĩ thuật giậm nhảy (đi hoặc chạy đà 3-5-7 bước giậm nhảy ).
- TTTC: Thực hiện cơ bản đúng các tư thế chuẩn bị cơ bản, các kĩ thuật di chuyển trong cầu lông.
 3.Thái độ.
- Thực hiện đúng theo yêu cầu của giáo viên và quy định của lớp học , nghiêm túc thực hiện không để xẩy ra chấn thương trong lúc tập luyện.
 4. Năng lực hướng tới.
- Năng lực vận động tích cực và năng lực thể lực.
II.địa điểm -phương tiện.
-Trên sân tập của trường, vệ sinh sạch sẽ sân tập.
-Còi, đồng hồ bấm giờ, ván nhảy xa, cầu, vợt, lưới, trang phục của hs và gv, giáo án.
III.Tiến trình lên lớp
Nội dung
định lượng
Phương pháp tổ chức
A. Phần mở đầu 
1. nhận lớp 
- GV nhận lớp , kiểm tra sĩ số
8a: ... 8b... 8c... 8D:..
2. Phổ biến nội dung , yêu cầu giờ học 
3. Khởi động 
- xoay các khớp, ép ngang ép dọc , chạy một vòng quanh sân tập 
4.Dự kiến kiểm tra.
-Em hãy thực hiện đà một bước, 3 bước nhảy bằng một chân vào hố cát .
B.Phần cơ bản.
1.Nhảy xa.
**Mục tiêu: Biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ, trò chơi “Lò cò tiếp sức”, kĩ thuật giậm nhảy (đi hoặc chạy đà 3-5-7 bước giậm nhảy ).
**Ôn một số động tác bổ trợ nhảy xa.
+Bật xa tại chỗ
+Đà một bước, 3 bước nhảy bằng một chân vào hố cát .
+Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi .
**Giới thiệu kĩ thuật giậm nhảy .
-Sau khi đặt chân vào ván người nhảy bắt đầu bước vào giai đoạn giậm nhảy. lúc này chân giậm hơi khuỵ gối một chút sau đó rất nhanh
 dùng sức mạnh của đùi, cẳng chân, cổ chân và bàn chân giậm mạnh, nhanh lên ván. tư thế giậm của bàn chân lên ván chuyển từ gót lên nửa trước bàn chân nhanh và mạnh như sức bật của 1 chiếc lò xo. Khi giậm nhảy chân giậm đạp hết sức tích cực, chủ động phối hợp với đánh tay và đưa chân lăng ra trước -lên cao đồng thời phải giữ cho cơ thể được thăng bằng. Giậm nhảy phải nhanh, mạnh phối hợp ăn nhịp với tốc độ do chạy đà tạo ra .
**Chơi trò chơi “ lò cò tiếp sức”.
**Kết luận: HS thực hiện cơ bản đúng một số động tác bổ trợ, trò chơi “Lò cò tiếp sức”. Thực hiện được kĩ thuật giậm nhảy (đi hoặc chạy đà 3-5-7 bước giậm nhảy ).
2.TTTC:
**Mục tiêu: Biết cách thực hiện các tư thế chuẩn bị cơ bản, các kĩ thuật di chuyển.
- Tư thế chuẩn bị : 
 TTCB 1 TTCB 2
- Di chuyển đơn bước tiến: 
 Tiến phải Tiến trái
- Di chuyển đơn bước lùi.
 Lùi phải Lùi trái
**Kết luận: HS thực hiện cơ bản đúng các tư thế chuẩn bị cơ bản, các kĩ thuật di chuyển
3.củng cố.
-Nhảy xa.
-TTTC.
C.Phần kết thúc
1.Thả lỏng hồi tĩnh 
2. Nhận xét, đánh giá giờ học.
3. Giao bài về nhà 
5’-7’
30’-32’
5’-7’
-Lớp trưởng tập hợp lớp , báo cáo sĩ số cho GV 
-GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học 
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
*GV
- GV hướng dẫn HS khởi động 
- HS khởi động theo hướng dẫn 
- GV kiểm tra bài cũ .
- HS thực hiện theo yêu cầu .
**Cách tiến hành:
- GV hướng dẫn các động tác bổ trợ cho HS tập luyện .
-HS tập luyện theo hướng dẫn.
-GV quan sát sửa sai kĩ thuật.
-HS sửa sai kĩ thuật.
-GV hướng dẫn làm mẫu kĩ thuật giậm nhảy (đi hoặc chạy đà 3-5-7 bước giậm nhảy ) cho HS.
-HS chú ý lắng nghe tiếp thu và tập luyện đúng kĩ thuật .
-GV quan sát sửa sai kĩ thuật.
-HS sửa sai kĩ thuật.
 GV
* 
*
*
*
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
-GV hướng dẫn cách chơi, luật chơi, tổ chức đội hình chơi .
-HS chơi đúng luật ,vui vẻ đoàn kết.
**Cách tiến hành:
- GV hướng dẫn lại HS các tư thế chuẩn bị cơ bản, kĩ thuật các bước di chuyển .
- HS xem làm mẫu phân tích .
- GV hướng dẫn HS tập luyện .
- HS tập luyện theo hướng dẫn
- GV sửa cho học sinh cách cầm vợt và các tự thế chuẩn bị.
- Học sinh tập theo tiếng còi kỹ thuật di chuyển kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp thuận tay, trái tay (không cầu).
- Đội hình tập luyện đánh cầu qua lại.
x x x x x x x
7 - 10m
x x x x x x x
 r
x x x x x x x
7 - 10m
x x x x x x x
- GV chú ý quan sát sửa sai cho HS cách cầm vợt và 

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_the_duc_8.doc