Giáo án môn Thể dục 9 - Bài kiểm tra: Bài thể dục phát triển chung (45 nhịp)

I/ Mục tiêu:

 - Biết cch thực hiện bi thể dục pht triển chung dnh cho nam, nữ ring( 45 nhịp )

- Thực hiện cơ bản đúng bi thể dục pht triển chung dnh cho nam, nữ ring( 45 nhịp )

II / Đề kiểm tra :

 Kiểm tra bi thể dục pht triển chung dnh cho nam, nữ ring( 45 nhịp )

III / Phương pháp kiểm tra :

 Mổi học sinh được tham gia kiểm tra 1 lần. Chia ra thnh nhiều nhĩm, mổi nhóm 2 – 3 học sinh( nam, nữ ring ), do GV điều khiển, trường hợp đặc biệt có thể cho kiểm tra lại lần 2

· Cách cho xếp loại:

 Xếp loại được cho tuỳ theo mức độ thực hiện của từng học sinh .

 + Đạt(Đ) : Thuộc v thực hiện đúng đều và đẹp ở cc động tác trong bài, cĩ 2 – 9 nhịp động tác bị sai sót nhỏ.

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 14/04/2017 Lượt xem 344Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Thể dục 9 - Bài kiểm tra: Bài thể dục phát triển chung (45 nhịp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần:	9	Ngày soạn: 20/9/2014
Tiết: 17	
BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG (45 nhịp)
I/ Mục tiêu:
 - Biết cách thực hiện bài thể dục phát triển chung dành cho nam, nữ riêng( 45 nhịp )
- Thực hiện cơ bản đúng bài thể dục phát triển chung dành cho nam, nữ riêng( 45 nhịp )
II / Đề kiểm tra :
 Kiểm tra bài thể dục phát triển chung dành cho nam, nữ riêng( 45 nhịp )
III / Phương pháp kiểm tra :
 Mổi học sinh được tham gia kiểm tra 1 lần. Chia ra thành nhiều nhĩm, mổi nhóm 2 – 3 học sinh( nam, nữ riêng ), do GV điều khiển, trường hợp đặc biệt có thể cho kiểm tra lại lần 2 
Cách cho xếp loại:
 Xếp loại được cho tuỳ theo mức độ thực hiện của từng học sinh .
 + Đạt(Đ) : Thuộc và thực hiện đúng đều và đẹp ở các động tác trong bài, cĩ 2 – 9 nhịp động tác bị sai sĩt nhỏ.
 + Chưa đạt( CĐ ): Cĩ trên 10 nhịp động tác thực hiện sai.
IV / Thống kê điểm : 
Điểm
Lớp
Sỉ
số
Đạt (Đ)
Chưa đạt (CĐ)
SL
TL%
SL
TL%
9/1
9/2
Tổng cộng
V / Nhận xét: 
+ Ưu điểm:
.
+ Khuyết điểm:
+ Biện pháp khắc phục :
......................................
Tuần: 9	Ngày soạn: 20/9/2014
Tiết: 18
CHẠY NGẮN 	
I. MỤC TIÊU:
 - Biết cách thực hiện xuất phát thấp – chạy lao – chạy giũa quãng – về đích (60m)
 - Biết một số điểm trong luật điền kinh
 - Thực hiện cơ bản đúng xuất phát thấp – chạy lao – chạy giũa quãng – về đích (60m)
 * Thái độ khi chạy khơng chen lấn bạn, tinh tích cực trong giờ học.
 + Duy trì nâng dần sức nhanh
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:
 - Sân trường.
 - Vạch xuất phát, bàn đạp 4 – 6 cái, ô chạy (nếu có),dây về đích, đồng phục quy định.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
Nội dung
ĐL
Phương pháp - tổ chức
MỞ ĐẦU:
- Nhận lớp 
- Kiểm tra sỉ số học sinh
- GV phổ biến nội dung và yêu cầu bài học.
- Khởi động chung: xoay cổ tay, cổ chân, xoay các khớp, xoay cánh tay, ép dọc, ép ngang.
- Khởi động chuyên môn:
 + Chạy bước nhỏ.
 + Chạy nâng cao đùi.
 + Chạy gót chạm mông.
 + Chạy đạp sau.
- Kiểm tra bài cũ:
 a) Em hãy thực hiện kĩ thuật xuất phát thấp – chạy nhanh 60m.
B. CƠ BẢN:
v Chạy ngắn:
- Hoàn thiện lĩ thuật chạy cự li ngắn gồm:
 + Xuất phát thấp – chạy lao – giữa quãng về đích.
 + Xuất phát cao – chạy nhanh 60m
- Trò chơi: “Chạy tiếp sức”
- Củng cố:
a) Em hãy thực hiện kĩ thuật xuất phát thấp?
b) Em hãy cho biết điểm giống nhau và khác nhau giữa xuất phát thấp và xuất phát cao?
C. KẾT THÚC
- Thả lỏng 
 + Hít, thở sâu.
 + Tay, chân.
 + Gập duỗi các khớp.
- Nhận xét
 + Tuyên dương
 + Phê bình
- Hướng dẫn bài tập về nhà cho HS
w Chạy ngắn (chuẩn bị kiểm tra 1 tiết).
- Dặn dò
- Xuống lớp 
10’
1’
1’
1’
5’
10-15m
10-15m
10-15m
10-15m
3’
1 Hs 
30’
25’
2-4 l/HS
60m
60m
5’
5’
2’
1’
1’
1’
- HS: Cán sự điều khiển
- HS: tập hợp 4 hàng ngang.
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € €€ €
 €GV
- HS: Cán sự báo cáo sỉ số cho GV, chúc sức khoẻ 
- HS: Từ 4 hàng dọc à vòng tròn.
(r)
- HS: Về 4 hàng dọc.
€ € € € € 
€ € € € € 
€ € € € € 
€ € € € € 
 €CS
- HS: nhận xét
- GV nhận xét à xếp loại HS.
- HS: Cán sự điều khiển.
- GV: Quan sát – nhắc nhở.
- GV: nhắc lại kĩ thuật và một số kiến thức cơ bản vàcho HS nắm lại luật điền kinh (chạy ngắn).
- HS: Chia ra nhóm (nam, nữ riêng),
- GV: Điều khiển – sửa sai cho HS lỗi thường mắt.
 € 60m
 € 
 € 
 €
 €CS
€ € € €€ € 
 € €€ € € €
- GV: Hướng dẫn tổ chức cho HS chơi.
€ € € € € €
€ € € € € €
€GV
- HS: Về 4 hàng ngang.
- HS: Nhận xét.
- GV: nhận xét chung.
- HS: Cán sự điều khiển.
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € €€ €
 €CS
- GV nhận xét tiết học 
- GV: hướng dẫn cho HS
- HS: Chuẩn bị bài, vạch xuất phát, dây về đích, bàn đạp 4 – 6 cái.
- GV: giải tán- HS: khoẻ

Tài liệu đính kèm:

  • docChuong_3_Bai_the_duc_phat_trien_chung.doc