Giáo án môn Thể dục 9 - Chạy ngắn - Bài thể dục - Chạy bền

I. MỤC TIÊU:

 1. Chạy ngắn.

 - KT: Biết cch thực hiện kĩ thuật xuất pht thấp – chạy lao. Trị chơi

 - KN: Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật xuất phát thấp. Trị chơi

 2. Bi TD:

 - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ nhịp 1 đến nhịp 35 ( nữ ); từ nhịp 1 đến nhịp 36 (nam).

 - KN: Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ nhịp 1 đến nhịp 35 ( nữ ); từ nhịp 1 đến nhịp 36 (nam).

3. Chạy bền:

 - KT: Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhin

 - KN: Thực hiện được chạy trên địa hình tự nhin.

 * TĐ: Chấp hành nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu đề ra và an toàn trong tập luyện; ứng xử tốt với ban trong tập luyện; tự giác tập luyện; không dùng rượu, bia trong tập luyện.

 

doc 6 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 14/04/2017 Lượt xem 162Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Thể dục 9 - Chạy ngắn - Bài thể dục - Chạy bền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 6	 Ngày soạn: 4/9/2014
Tiết: 11
CHẠY NGẮN - BÀI THỂ DỤC - CHẠY BỀN
I. MỤC TIÊU:
 1. Chạy ngắn.
 - KT: Biết cách thực hiện kĩ thuật xuất phát thấp – chạy lao. Trị chơi
 - KN: Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật xuất phát thấp. Trị chơi
 2. Bài TD:
 - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ nhịp 1 đến nhịp 35 ( nữ ); từ nhịp 1 đến nhịp 36 (nam).
 - KN: Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ nhịp 1 đến nhịp 35 ( nữ ); từ nhịp 1 đến nhịp 36 (nam).
3. Chạy bền:
 - KT: Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên
 - KN: Thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên.
 * TĐ: Chấp hành nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu đề ra và an tồn trong tập luyện; ứng xử tốt với ban trong tập luyện; tự giác tập luyện; khơng dùng rượu, bia trong tập luyện.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:
 1- Địa điểm: Sân trường THCS trường Long Hồ
 2- Phương tiện: Vạch xuất phát, Bàn đạp 4 cái, đường chạy, 4 cờ gốc, đồng phục.
 3- Thời gian: 45 phút
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
Nội dung
ĐL
Phương pháp - tổ chức
MỞ ĐẦU:
- Nhận lớp 
- Kiểm tra sỉ số học sinh
- GV phổ biến nội dung và yêu cầu bài học
- Khởi động: xoay cổ tay, cổ chân, xoay các khớp, xoay cánh tay.
+ Chạy bước nhỏ
+ Chạy nâng cao đùi.
- Kiểm tra bài cũ:
 a) Em hãy thực hiện bài thể dục phát triển chung nhịp 19 à 35 (nữ), nhịp 20 - 36 (nam)?
B. CƠ BẢN:
1. Chạy ngắn
* Ôn:
Kĩ thuật xuất phát thấp – chạy lao.
- Trò chơi: “Chạy tiếp sức con thoi”
( Nội dung SGV TD7 tr.38)
2. Bài TD 
* Ôn:
- Nữ: Từ nhịp 1 – 35.
- Nam: Từ nhịp 1 – 36
3. Chạy bền 
- Luyện tập chạy bền.
- Củng cố:
a. Em hãy thực hiện từ nhịp 26 - 29 (nữ), 27 - 36 (nam) của bài thể dục phát triển chung? 
b. Em hãy thực hiện kĩ thuật lưng hướng chạy – xuất phát
C. KẾT THÚC
- Thả lỏng 
 + Hít, thở sâu.
 + Tay, chân
- Nhận xét
 + Tuyên dương
 + Phê bình
- Hướng dẫn bài tập về nhà
1. Chạy ngắn
2. Bài TD
3. Chạy bền.
- Dặn dò
- Xuống lớp 
8-10’
1’
1’
1’
5’
2’
28-30’
10’
10’
5’
5’
 5-7’
2’
1’
1’
1’
- HS tập hợp 4 hàng ngang
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € €€ €
€GV
- HS: Cán sự báo cáo sỉ số cho GV, chúc sức khoẻ 
- GV: phổ biến nội dung và yêu cầu bài học 
- HS: từ 4 hàng ngang à vòng tròn
(r)
- GV: phân tích – làm mẫu kĩ thuật động tác mới học.
- HS: Chia nhiều nhóm, mỗi nhóm 3-4 HS/ lần.
- GV: Quan sát – sửa sai động tác.
- HS: Cán sự điều khiển.
 Sau 10 đổi nhĩm, đổi nội dung tập luyện.
€
€
€
 (€)
 w 
 w 
 w
€ € € € € € €
 € € € € € € €
 - Gv theo dõi - sửa sai chung 
 - GV: Hướng dẫn, tổ chức HSx
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
(r)
- GV: phân tích - làm mẫu kĩ thuật hoặc cho HS xem tranh (ảnh) KT.
- HS: Chia nhóm (nam, nữ riêng).
- GV quan sát - sửa sai động tác.
- GV: Quan sát, sữa sai các nhịp.
 N1 € € € € € € €
 N2 € € € € € € €
 N3 € € € € € € € 
 N4 € € € € € € € 
- HS: Về 4 hàng ngang.
- HS: Từ 4 hàng ngang à vòng tròn
(r)
- HS: về 4 hàng ngang
- HS: nhận xét
- GV: nhận xét chung. 
- HS: cán sự điều khiển. 
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € €€ €
 €CS
- GV nhận xét tiết học 
- GV: hướng dẫn bài về nhà cho HS
HS: luyện tập bài thể dục
- GV: giải tán
- HS: khoẻ
Tuần: 6	 Ngày soạn: 4/9/2014
Tiết: 12
CHẠY NGẮN - BÀI THỂ DỤC - CHẠY BỀN
I. MỤC TIÊU:
 1. Chạy ngắn.
 - KT: Biết cách thực hiện xuất phát thấp – chạy lao, chạy giữa quãng( cự ly 30 – 40m ). Trị chơi 
 - KN: Thực hiện cơ bản đúng xuất phát thấp – chạy lao. Trị chơi
 2. Bài TD:
 - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ nhịp 1 đến nhịp 39 ( nữ ); từ nhịp 1 đến nhịp 40 (nam).
 - KN: Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ nhịp 1 đến nhịp 34 ( nữ ); từ nhịp 1 đến nhịp 40 (nam).
3. Chạy bền:
 - KT: Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên
 - KN: Thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên.
 * TĐ: Chấp hành nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu đề ra và an tồn trong tập luyện; ứng xử tốt với ban trong tập luyện; tự giác tập luyện; khơng dùng rượu, bia trong tập luyện.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:
 - Sân trường.
 - Vạch xuất phát, đường chạy, 4 cờ góc, tranh (ảnh) bài TD, đồng phục
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
Nội dung
ĐL
Phương pháp - tổ chức
A. MỞ ĐẦU:
- Nhận lớp 
- Kiểm tra sỉ số học sinh
- GV phổ biến nội dung và yêu cầu bài học
- Khởi động chung: xoay cổ tay, cổ chân, xoay các khớp.
- Khởi động chuyên môn
+ Chạy bước nhỏ
+ Chạy nâng cao đùi.
+ Chạy đạp sau.
- Kiểm tra bài cũ:
a) Em hãy thực hiện kĩ thuật xuất phát thấp ?
b) Em hãy thực hiện các nhịp từ 1 – 35 (nữ), 1 – 36 (nam)?
B. CƠ BẢN:
1. Chạy nhanh (ngắn)
- Xuất phát thấp – Chạy lao – giữa quảng.
2. Bài TD 
* Ôn:
- Nữ: Từ nhịp 1 đến 35.
- Nam: Từ nhịp 1 đến 36
* Học mới: 
- Nữ: Từ nhịp 36 đến 39.
 39 40 41 42 43 44 45
- Nam: Từ nhịp 37 đến 40
* Củng cố:
a) Em hãy thực hiện bài TD (nam, nữ riêng)
b) Kĩ thuật xuất phát thấp.
3. Chạy bền 
- Luyện tập chạy bền
C. KẾT THÚC
- Thả lỏng 
 + Hít, thở sâu.
 + Tay, chân.
 + Gập duỗi.
- Nhận xét
 + Tuyên dương
 + Phê bình
- Hướng dẫn bài tập về nhà
1. Chạy ngắn.
2. Bài TD.
3. Chạy bền.
- Dặn dò
- Xuống lớp 
10’
1’
1’
1’
5’
2’
30’
10’
30 – 40m
10’
5’
5’
 5’
2’
1’
1’
1’
- HS tập hợp 4 hàng ngang
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € €€ €
€GV
- HS: Cán sự báo cáo sỉ số cho GV, chúc sức khoẻ GV
- GV: phổ biến 
- HS: Cán sự điều khiển.
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € €€ €
(€)
€
€
€
€
€GV
- HS: nhận xét
- GV nhận xét à xếp loại bài HS thực hiện.
- GV: Hướng dẫn, tổ chức HS.
- HS: Chia nhóm (nam, nữ riêng).
+ Nam: chạy nhanh.
+ Nữ: Ôn bài TD.
* Nam: Cán sự đk.
 Sau 10 đổi nhĩm, đổi nội dung tập luyện.xp
VĐ
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
- HS: Chia nhóm, nhóm trưởng điều khiển. Sau đó thay phiên nhau.
- GV: Quan sát, nhắc nhở những lỗi sai 
N1 € € € € € € €
 N2 € € € € € € €
 N3 € € € € € € € 
- HS: Nhận xét.
- GV: Nhận xét chung.
- HS: Từ 4 hàng ngang à vòng tròn.
(r)
- HS: cán sự điều khiển. 
 - Gv: Quan sát – nhắc nhở
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € €€ €
 €GV
- GV nhận xét tiết học 
- GV: hướng dẫn bài về nhà cho HS
- HS: Chuẩn bị vạch xuất phát, bài thể dục, dây nhảy cá nhân, vôi.
- GV: giải tán
- HS: Khoẻ

Tài liệu đính kèm:

  • docChuong_1_Mot_so_phuong_phap_tap_luyen_phat_trien_suc_ben.doc