Giáo án môn Thể dục 9 - Tiết 29: Nhảy cao – Chạy bền

I. MỤC TIÊU:

 1. Nhảy cao:

 - KT: Biết cch thực hiện phối hợp 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu “bước qua”.

 - KN: Thực hiện cơ bản đúng được kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”, nng dần thnh tích.

2. Chạy bền:

 - KT: Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhin

 - KN: Thực hiện được chạy trên địa hình tự nhin, nng dần thnh tích.

 * TĐ: Chấp hành tốt các yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn trong tập luyện, tự gic trong tập luyện.

II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:

 1) Địa điểm: Sân trường (HS dọn vệ sinh sân trường).

 2) Phương tiện: Cọc, xà, đệm, đường chạy đà, 4 cờ góc, đồng phục quy định.

 3) Thời gian: 45 pht

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 14/04/2017 Lượt xem 494Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Thể dục 9 - Tiết 29: Nhảy cao – Chạy bền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần:	15	
Tiết: 29
Ngày soạn: 21/10/2014	
NHẢY CAO – CHẠY BỀN	
I. MỤC TIÊU:
 1. Nhảy cao:
 - KT: Biết cách thực hiện phối hợp 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu “bước qua”.
 - KN: Thực hiện cơ bản đúng được kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”, nâng dần thành tích.
2. Chạy bền:
 - KT: Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên
 - KN: Thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên, nâng dần thành tích.
 * TĐ: Chấp hành tốt các yêu cầu đề ra, đảm bảo an tồn trong tập luyện, tự giác trong tập luyện.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:
 1) Địa điểm: Sân trường (HS dọn vệ sinh sân trường).
 2) Phương tiện: Cọc, xà, đệm, đường chạy đà, 4 cờ góc, đồng phục quy định.
 3) Thời gian: 45 phút
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
Nội dung
ĐL
Phương pháp - tổ chức
A.MỞ ĐẦU:
- Nhận lớp 
- Kiểm tra sỉ số học sinh
- GV phổ biến nội dung và yêu cầu bài mới.
- Khởi động chung: xoay cổ tay (chân), xoay cánh tay, xoay các khớp xoay, ép dọc, ép ngang.
- Khởi động chuyên môn:
 + Chạy bước nhỏ.
 + Chạy đạp sau.
 + Chạy tăng tốc. 
 + Chạy đà 3 bước giậm nhảy – đá lăng.
- Kiểm tra bài cũ:
a) Em hãy thực hiện kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”
B. CƠ BẢN:
1. Nhảy cao
- Hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua.
2. Chạy bền.
- Tiếp tục luyện tập chạy bền.
- Củng cố:
a) Em hãy thực hiện kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”
b) Theo em cần rèn luyện như thế nào mới có sức bền.
C. KẾT THÚC
- Thả lỏng 
 + Hít, thở sâu.
 + Tay, chân.
 + Gập duỗi.
- Nhận xét
 + Tuyên dương
 + Phê bình
- Hướng dẫn bài tập về nhà cho HS
 1/ Nhảy cao (Chuẩn bị kiểm tra).
 2/ Chạy bền.
- Dặn dò
- Xuống lớp 
8 - 10’
1’
1’
1’
5’
2’
28 - 30’
20’
5’
5’
 5’
2’
1’
1’
1’
- HS: tập hợp thành 4 hàng ngang .
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € €€ €
 €GV
- HS: Cán sự báo cáo sỉ số cho GV, chúc sức khoẻ 
- GV: phổ biến
- HS: Dàn 4 hàng ngang à KĐ.
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € €€ €
 €CS
- HS: Về 4 hàng dọc 
 xp O
€ € € € € 10 -15m
€ € € € € 
€ € € € € 
€ € € € € 
 8
 €CS
- HS: Nhận xét.
- GV: Nhận xét à XL HS.
- GV: nhắc lại kĩ thuật củcho HS vững. 
- HS: Chia nhóm (nam, nữ riêng)
 + Nam: Nhảy dây thun.
 + Nữ: Vào xà.
- GV: Quan sát - sửa sai cho HS
 * Sau 10 phút đổi nhĩm,nội dung 
 €
€ € € € € € € 
 € € € € €€€ 
- HS: Chạy vòng tròn sân trường.
- GV: quan sát – điều khiển HS
- HS: Từ 4 hàng ngang à vịng trịn .(r)
- HS: Về 4 hàng ngang.
- HS: Nhận xét.
- GV: Nhận xét chung à phương hướng sửa sai cho HS
- HS: Cán sự điều khiển
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € €€ €
 €CS
- GV nhận xét tiết học 
- GV: Hướng dẫn cho HS.
- HS: Chuẩn bị cọc, xà, đệm.
- GV: giải tán
- HS: khoẻ
Tuần:	15	 Ngày soạn: 21/10/2014
Tiết: 30
NHẢY CAO KIỂU BƯỚC QUA
I/ Mục tiêu:
 - KT: Biết cách thực hiện nhảy cao kiểu “Bước qua”.
 - KN: Thực hiện cơ bản đúng của kĩ thuật nhảy cao kiểu “ Bước qua” 
II / Đề kiểm tra:
 Kiểm tra kĩ thuật nhảy cao kiểu “ Bước qua”
III / Phương pháp kiểm tra:
 Mổi học sinh được tham gia kiểm tra ở một mức xà 3 lần, lấy mức xà thành tích cao nhất ( Nam, nữ riêng ). Do giáo viên điều khiển 
* Cách xếp loại:
 + Đạt: (Từ 5 – 10): Thực hiện đúng 4 giai đoạn và đạt thành tích ở mức xà 110 cm (Nam), 0,95 (nữ); Thực hiện đúng kĩ thuật chạy đà và trên không đạt thành tích ở mức xà 100 cm (Nam) , 0,90 cm (nữ); Thực hiện đúng kĩ thuật chạy đà và trên không nhảy qua xà mức quy định đạt thành tích ở mức xà 0,90 cm (Nam) , 0,85 cm (nữ)
 + Chưa đạt (Dưới 5 điểm): Thực hiện kĩ thuật còn nhiều thiếu sót, nhảy qua xà mức quy định đạt thành tích ở mức xà 0,80cm (Nam) , 0,70 cm (nữ). Hoặc Các trường hợp còn lại .
 IV / Thống kê điểm : 
Điểm
 Lớp
Sỉ
số
Đạt (Đ)
Chưa đạt (CĐ)
SL
TL%
SL
TL%
9/1
9/2
Tổng cộng
V / Nhận xét: 
+ Ưu điểm:
..
+ Khuyết điểm:
+ Biện pháp khắc phục:
....

Tài liệu đính kèm:

  • docChuong_4_Chay_ngan_Chay_nhanh.doc