Giáo án môn Tin học khối 11 - Bài 15: Chuẩn bị in và in văn bản

I - Mục đích, yêu cầu.

1.KIẾN THỨC

2.KỸ NĂNG

II – Phương pháp và chuẩn bị.

 - Phương pháp: Làm việc trên máy, kết hợp với nội dung SGK.

 - Chuẩn bị:

 + GV: Giáo án, SGK, SGV, phòng máy tính thực hành.

 + HS: SGK, vở ghi chép.

III - Tiến trình lên lớp.

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sỉ số, kiểm tra vệ sinh, kiểm tra thiết bị.

2. Bài giảng:

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (10 phút)

1. Kiểu là gì? Lợi ích của sử dụng kiểu?

2. Cách thức sử dụng kiểu định dạng

3. Định dạng theo kiểu và định dạng trực tiếp

4. Một số kiểu quan trọng

 

doc 1 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 05/04/2019 Lượt xem 231Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học khối 11 - Bài 15: Chuẩn bị in và in văn bản", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy :././.tại lớp:11A1
Ngày dạy :././.tại lớp:11A2
Ngày dạy :././.tại lớp:11A3
Tiết 
Bài 15 CHUẨN BỊ IN VÀ IN VĂN BẢN
I - Mục đích, yêu cầu.
1.KIẾN THỨC
2.KỸ NĂNG
II – Phương pháp và chuẩn bị.
	- Phương pháp: Làm việc trên máy, kết hợp với nội dung SGK.
	- Chuẩn bị: 
	+ GV: Giáo án, SGK, SGV, phòng máy tính thực hành.
	+ HS: SGK, vở ghi chép.
III - Tiến trình lên lớp.
Ổn định lớp: Kiểm tra sỉ số, kiểm tra vệ sinh, kiểm tra thiết bị.
Bài giảng:
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (10 phút)
Kiểu là gì? Lợi ích của sử dụng kiểu?
Cách thức sử dụng kiểu định dạng
Định dạng theo kiểu và định dạng trực tiếp
Một số kiểu quan trọng
3.Giảng bài mới:
Hoạt động 2: Tạo danh sách liệt kê. (20)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
Hoạt động 3: XEM TRƯỚC KHI IN VÀ IN VĂN BẢN.(15)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
Hoạt động 4: Thực hành .(80)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
Hoạt động 5: Củng cố và nhận xét.(10)
Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài ở nhà:
- Thực hành thêm trên máy.
- Chuẩn bị nội dung bài mới (Bài : “”).
RÚT KINH NGHIỆM:	

Tài liệu đính kèm:

  • docMAu chung -copy.doc