Giáo án môn Tin học lớp 6 - Kiểm tra 1 tiết

KIỂM TRA 1 TIẾT

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: soạn thảo và tạo bảng

 2. Kỹ năng: Vận dụng các kĩ năng đã học

3. Thái độ: Nghiêm túc .

II. Chuẩn bị:

- GV: Bài kiểm tra, phòng máy

- HS: Học bài ở nhà

III. Phương pháp:

- Thực hành trực tiếp trên máy

IV. Tiến trình dạy học:

1. Ổn định tổ chức lớp: kiểm tra sỉ số. (1’)

2. Kiểm tra:

3. Bài mới: (41’)

 

doc 4 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 10/03/2020 Lượt xem 329Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học lớp 6 - Kiểm tra 1 tiết", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN
Tuần: 35
Ngày soạn:24/04/2016
Tiết PPCT: 67
Ngày dạy:26/04/2016
KIỂM TRA 1 TIẾT
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: soạn thảo và tạo bảng 
	2. Kỹ năng: Vận dụng các kĩ năng đã học
3. Thái độ: Nghiêm túc .
II. Chuẩn bị:
- GV: Bài kiểm tra, phòng máy
- HS: Học bài ở nhà 
III. Phương pháp:
- Thực hành trực tiếp trên máy
IV. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định tổ chức lớp: kiểm tra sỉ số. (1’)
2. Kiểm tra: 
3. Bài mới: (41’)
V. Đề kiểm tra
Câu 1: Soạn, chỉnh sửa và định dạng đoạn văn sau theo mẫu
QUA ĐÈO NGANG
Bước đến đèo Ngang bóng xế tà 
Cỏ cây chen lá đá chen hoa 
Lom khom dưới núi tiều vài chú 
Lác đác bên sông rợ mấy nhà 
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc 
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia 
Dừng chân đứng lại trời non nước 
Một mảnh tình riêng ta với ta
 Tác giả: Huyện Thanh Quan
	*Yêu cầu: - Căn lề trái, lề phải, lề trên, lề dưới đều bằng 1
	 - Lưu văn bản ở My documents với tên: TenHS_KT.doc
Câu 2: Tạo bảng, gõ và định dạng nội dung trong bảng theo mẫu sau:
DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 6
STT
Họ và tên
Năm sinh
Địa chỉ
Lớp
01
Nguyễn Văn Anh
1998
Đông Giang – Quảng Nam
6/1
02
Trần Thị Lan
1999
Đông Giang – Quảng Nam
6/1
03
Nguyễn Ngọc Hòa
1998
Đông Giang – Quảng Nam
6/2
04
Mai Văn Hiếu
1999
Đông Giang – Quảng Nam
6/2
VI. Rút kinh nghiệm:	
GIÁO ÁN
Tuần: 35
Ngày soạn:24/04/2016
Tiết PPCT: 68
Ngày dạy: 26/04/2016
ÔN TẬP
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Ôn lại kiến thức học từ bài 16 đến bài 21
2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng chỉnh sửa, định dạng và tạo bảng
3. Thái độ: Nghiêm túc .
II. Chuẩn bị:
- GV: SGK, gián án, tài liệu, máy chiếu
- HS: Học bài ở nhà và chuẩn bị trước bài.
III. Phương pháp:
- Hướng dẫn và giải đáp.
IV. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định tổ chức lớp: kiểm tra sỉ số. (1’) 
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:
T/G
HĐ của Thầy
HĐ của trò
Ghi bảng
Hoạt động 1: Nội dung ôn tập
25’
1. Định dạng kí tự:
 GV: Nêu câu hỏi và làm mẫu hướng dẫn
2. Định dạng đoạn văn
 GV: Nêu câu hỏi và hướng dẫn 
3. Trình bày trang văn bản và in
GV: Nêu câu hỏi và hướng dẫn 
4. Thêm hình ảnh để minh họa.
GV: Nêu câu hỏi và hướng dẫn 
5. Trình bày cô đọng bằng bảng
GV: Nêu câu hỏi và hướng dẫn 
- HS quan sát và ghi nhớ
- HS quan sát và ghi nhớ
- HS quan sát và ghi nhớ
- HS quan sát và ghi nhớ
- HS quan sát và ghi nhớ
1. Định dạng kí tự:
 - Định dạng kí tự là gì? Nêu các tính chất phổ biến định dạng.
- Sử dụng các nút lện trên thanh công cụ để định dạng
2. Định dạng đoạn văn
- Định dạng đoạn văn là gì ? Nếu các cách định dạng đoạn văn
3. Trình bày trang văn bản va in
- Nêu các bước định dạng trang văn bản
4. Thêm hình ảnh để minh họa.
- Trình bày các bước chèn hình ảnh vào văn bản
- Trình bày cách bố trí, thay đổi trên trang văn bản
5. Trình bày cô đọng bằng bảng
- Nêu các bước tạo bảng
- Nêu các bước thay đổi kích thước hàng cột
- Chèn và xóa hàng, cột
Hoạt động 2: Bài tập
15’
GV: Yêu cầu học sinh thực hành trên máy và làm bài tập 3,4
GV: Gọi một số học sinh thu hẹp chiều cao của một hàng, khi thực hiện không được-> yêu cầu đọc bài 5, và tìm hiểu lí do 
GV: Giải thích lí do cho học sinh
GV: Yêu cầu học sinh thực hiện yêu cầu bài 6 trên máy
GV: Hướng đẫn cách chỉnh một bảng vào gĩưa trang
GV: Yêu cầu học sinh thực hiện yêu cầu bài 6 trên máy và nêu nhận xét
Làm theo NỘI DUNG của bài tập và chọn câu trả lời đúng
-Học sinh tìm các cách để thu hẹp chiều cao của ô
- Thực hiện trên máy
- Quan sát và thực hiện trên máy
- Thực hiện và nhận xét
* Bài tập: 3,4,5,6,7 SGK/106
4. Củng cố: (3’) Nhắc lại những kiến thức chính của tiết học.
5. Dặn dò: (1’): Ôn lại tất cả các kiến thức, chuẩn bị thi học kì 2.
V. Rút kinh nghiệm:	

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet67-68.doc