Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài 17: Định dạng đoạn văn bản - Tống Thị Huyền

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tương tự như mục đich, yêu cầu ở tiết 1.

II. PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN

- Tương tự như ở tiết 1.

III. NỘI DUNG

1. Ổn định lớp: HS chào GV. Lớp trưởng báo cáo sỉ số lớp.

2. Kiểm tra bài cũ:

 

doc 4 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1006Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài 17: Định dạng đoạn văn bản - Tống Thị Huyền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 25
TCT: 48
Ngày soạn: 08/03/2008
Ngày dạy: 11/03/2008
GSTT: Tống Thị Huyền
GVHD: Đặng Ngọc Thiện
GIÁO ÁN DỰ GIỜ TIN HỌC 6
Bài 17: ĐỊNH DẠNG ĐOẠN VĂN BẢN (Tiết 2)
ba
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tương tự như mục đich, yêu cầu ở tiết 1.
II. PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN
- Tương tự như ở tiết 1.
III. NỘI DUNG
Ổn định lớp: HS chào GV. Lớp trưởng báo cáo sỉ số lớp.
Kiểm tra bài cũ: 
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Hỏi: Em hãy nêu các bước khi sử dụng nút lệnh để định dạng đoạn văn?
Hỏi: Khi thực hiện định dạng đoạn văn thì ta đã thay đổi những tính chất nào trong đoạn văn?
- Trả lời
- Trả lời
Bài mới: ĐINH DẠNG ĐOẠN VĂN BẢN(Tiết 2)
TG
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Nội dung
Như ở tiết trước chúng ta đã biết để định dạng đoạn văn bản thì người ta sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ để định dạng đoạn văn bản như: căn lề, tăng hay giảm mức thụt lề,Nhưng làm sao để xác định được khoảng cách giữa đoạn văn bản trên với đoạn văn bản dưới ta phải làm như thế nào? Để làm được điều đó hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em nội dung mới của bài là “Sử dụng hộp thoại Paragraph để định dạng đoạn văn bản”
- Vậy để sử dụng hộp thoại Paragraph thì ta phải làm như thế nào? Đây là nội dung tiếp theo của bài mà ta cần tìm hiểu.
- Trình diễn nội dung thứ ba của bài.
- Trình diễn hộp thoại Paragraph, ghi rõ công dụng từng phần trên hộp thoại và hướng dẫn các em sử dụng hộp thoại.
- Làm ví dụ minh hoạ cho các em xem về việc sử dụng hộp thoại Paragraph trong định dạng đoạn văn.
- Gọi HS lên làm thử.
- Với những kiến thức mà các em đã tiếp thu được ở những tiết trước và tiết này. Các em có nhận xét gì về hộp thoại Font và hộp thoại Paragraph?
- Chia nhóm thảo luận
- Nhận xét
- Nghe, ghi nhớ.
- Quan sát, ghi bài.
- Quan sát, ghi bài
- Quan sát
Tiến hành làm cho GV xem.
- Từng nhóm trả lời
- Nghe
3. Định dạng đoạn văn bản bằng hộp thoại Paragraph:
* Hộp thoại Paragraph (Đoạn văn bản) được dung để: 
Tăng hay giảm khoảng cách giữa các đoạn văn bản.
Thiết lập khoảng cách thụt lề dòng đầu tiên của đoạn .
* Cách sử dụng hộp thoại Paragraph:
Ta đặt đỉểm chèn vào đoạn văn cần định dạng.
Mở hộp thoại Paragraph bằng cách: Format/Paragraph
- Trình diễn hộp thoại Paragraph.
Trong đó: 
- Alignment: Căn lề
- Indentation: Khoảng cách lề
- Special: Thụt lề dòng đầu tiên
- Line spacing: Khoảng cách giữa các dòng
- Before: Khoảng cách đến đoạn văn trên
- After: Khoảng cách đến đoạn văn dưới
- Nhóm 1: ....................................
- Nhóm 2:......................................
So sánh: 
* Giống nhau: 
- Cả hai hộp thoại đều dùng để định dạng trang.
- Có những thuộc tính tương đương với các nút lệnh trên thanh công cụ.
*Khác nhau:
- Hộp thoại Font để định dạng kí tự.
- Hộp thoại Paragrraph để định dạng đoạn văn bản.
4. Củng cố, dặn dò: 
a. Củng cố: 
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Hỏi: Hộp thoại Paragraph có công dụng gì?
Hỏi: Em hãy nhắc lại sự khác nhau giữa hộp thoại Font và hộp thoại Paragraph?
Gọi: Các em mở SGK trang 91 làm bài tập 5,6
- Trả lời
- Trả lời
- Tiến hành làm
b. Dặn dò: Các em về học bài và xem trước bài cho tiết học sau.
5. Rút kinh nghiệm tiết dạy:
* Ưu điểm:	
* Khuyết điểm: 	

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 17. Định dạng đoạn văn bản - Tống Thị Huyền.doc