Giáo án môn Vật lí 12 - Tiết 37 - Bài 21: Điện từ trường

Bài 21

ĐIỆN TỪ TRƯỜNG

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

 - Nêu được định nghĩa về điền trường xoáy

 - Phát biểu được hai luận điểm quan trong của Mắc - xoen

- Nêu được định nghĩa về điện từ trường.

- Phân tích được một hiện tượng để thấy được mối liên quan giữa sự biến thiên theo thời gian của cảm ứng từ với điện trường xoáy và sự biến thiên của cường độ điện trường với từ trường.

- Nêu được hai điều khẳng định quan trọng của thuyết điện từ.

2. Kĩ năng:

- Vận dụng lý thuyết làm được các bài tập trong SGK và các bài tập tương tự

3. Thái độ:

- Nghiêm túc, yêu thích bộ môn, có ý thức bảo vệ môi trường thông qua môn học

 

doc 3 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 04/03/2020 Lượt xem 97Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Vật lí 12 - Tiết 37 - Bài 21: Điện từ trường", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết ( PPCT):37
Ngày soạn: / / 2017
Lớp dạy: 12A1. Tiết( TKB): .Ngày dạy:/../201Sỹ số:  .Vắng:
Lớp dạy: 12A2. Tiết( TKB): .Ngày dạy:/../201... Sỹ số: . Vắng:
Lớp dạy: 12A3. Tiết( TKB): .Ngày dạy:/../201... Sỹ số:  Vắng:
Lớp dạy: 12A4. Tiết( TKB): .Ngày dạy:/../201... Sỹ số:  Vắng:
Bài 21
ĐIỆN TỪ TRƯỜNG
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: 
	- Nêu được định nghĩa về điền trường xoáy
	- Phát biểu được hai luận điểm quan trong của Mắc - xoen
- Nêu được định nghĩa về điện từ trường.
- Phân tích được một hiện tượng để thấy được mối liên quan giữa sự biến thiên theo thời gian của cảm ứng từ với điện trường xoáy và sự biến thiên của cường độ điện trường với từ trường.
- Nêu được hai điều khẳng định quan trọng của thuyết điện từ.
2. Kĩ năng: 
- Vận dụng lý thuyết làm được các bài tập trong SGK và các bài tập tương tự 
3. Thái độ: 
- Nghiêm túc, yêu thích bộ môn, có ý thức bảo vệ môi trường thông qua môn học
II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS
1. Giáo viên: 
- Làm lại thí nghiệm cảm ứng điện từ.
2. Học sinh: 
- Ôn tập về hiện tượng cảm ứng điện từ.
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
1. Kiểm tra bài cũ: 
Mạch dao động là gì? Nêu định luật biến thiên của điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch dao động?
Dao động điện từ tự do?Công thức chu kì, tần số của mạch dao động?Năng lượng điện từ?
2. Nội dung bài mới
* ĐVĐ: Điện từ trường và sóng điện từ là hai khái niệm trung tâm của một thuyết vật lý, đó là thuyết điện từ. Sự ra đời của thuyết điện từ được đánh dấu bằng hai công trình nổi tiếng của Mắc – xoen: “ về những đường sức từ của Fa – ra – đây” ( 1856) và “lý thuyết động lực học về điện từ trường” ( 1864 ). Trong chương này, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu sơ bộ hai khái niệm trên. Trước hết là khái niệm Điện từ trường.
Hoạt động 1: Tìm hiểu mối quan hệ giữa từ trường biến thiên và điện trường xoáy. Luận điểm thứ nhất của Mắc - xoen
Hoạt động GV và HS
Nội dung 
GV - Y/c Hs nghiên cứu Sgk và trả lời các câu hỏi.
HS: Cá nhân nghiên cứu thông tin SGK
GV - Trước tiên ta phân tích thí nghiệm cảm ứng điện từ của Pha-ra-đây ® nội dung định luật cảm ứng từ?
GV - Sự xuất hiện dòng điện cảm ứng chứng tỏ điềugì?
HS: Cá nhân trả lời
GV - Nêu các đặc điểm của đường sức của một điện trường tĩnh điện và so sánh với đường sức của điện trường xoáy?
HS: Cá nhân trả lời (- Khác: Các đường sức của điện trường xoáy là những đường cong kín.)
GV - Tại những điện nằm ngoài vòng dây có điện trường nói trên không?
HS: Cá nhân trả lời
GV - Nếu không có vòng dây mà vẫn cho nam châm tiến lại gần O ® liệu xung quanh O có xuất hiện từ trường xoáy hay không?
HS: Cá nhân trả lời
GV - Vậy, vòng dây kín có vai trò gì hay không trong việc tạo ra điện trường xoáy?
Hs: ( Không, vòng dây chỉ giúp ta nhận biết sự tồn tại của điện trường xoáy)
GV kết luận về mối quan hệ giữa từ trường biến thiên và điện trường xoáy. Thông báo cho HS về điện trường xoáy với nội dung:
- Xuất hiện khi nào.
- Dạng của đường sức điện
GV - Ta đã biết, xung quanh một từ trường biến thiên có xuất hiện một điện trường xoáy ® điều ngược lại có xảy ra không. Xuất phát từ quan điểm “có sự đối xứng giữa điện và từ” Mác-xoen đã khẳng định là có.
HS: Nhận thức ván đề
Gv ; Theo Macxoen nếu ta quan niệm dòng điện chạy trong mạch phải là dòng điện kín thì phần dòng điện chạy qua tụ điện lúc đó sẽ ứng với sự biến thiên của điện trường trong tụ điện theo thời gian.
Mặt khác thực nghiệm cho thấy dòng điện tức thời trong mạch dao động cũng tạo ra một từ trường . Như vậy xung quanh chỗ có điện trường biến thiên trong tụ đã xuất hiện một từ trường.
Kết luận : SGK
HS tiếp thu nghi nhớ
1/ Từ trường biến thiên và điện trường xoáy
a/ Phân tích thí nghiệm cảm ứng điện từ
- Điện trường có đường sức là những đường cong kín gọi là điện trường xoáy.
S
N
O
b. Kết luận
- Nếu tại một nơi có từ trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một điện trường xoáy.
2. Điện trường biến thiên và từ trường
 Kết luận:
- Nếu tại một nơi có điện trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một từ trường. Đường sức của từ trường bao giờ cũng khép kín.
Hoạt động 2: Tìm hiểu về điện từ trường và thuyết điện từ Mác – xoen
Gv - Ta đã biết giữa điện trường và từ trường có mối liên hệ với nhau: điện trường biến thiên ® từ trường xoáy và ngược lại từ trường biến thiên ® điện trường xoáy.
® Nó là hai thành phần của một trường thống nhất: điện từ trường.
Hs :Cá nhân nhận thức, tiếp thu vấn đề
II/ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG VÀ THUYẾT ĐIỆN TỪ MẮC – XOEN
1/ Điện từ trường
- Là trường có hai thành phần biến thiên theo thời gian, liên quan mật thiết với nhau là điện trường biến thiên và từ trường biến thiên.
4. Củng cố, vận dụng
- Hệ thống lại nội dung trọng tâm của bài học
- HS làm bài tập 4, 5, 6 SGK
5. Hướng dẫn tự học
 - Nêu câu hỏi và bài tập về nhà.
- Yêu cầu: HS chuẩn bị bài sau.

Tài liệu đính kèm:

  • docTiết 37.doc