Giáo án môn Vật lý 9 - Bài tập vận dụng định luật jun - Len xơ

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức.

- Vận dụng định luật Jun – Len xơ để giải thích được các bài tập về tác dụng nhiệt của dòng điện.

2. Kĩ năng.

- Biết cách trình bày một bài tập Vật lí

3. Thái độ.

- Rèn luyện tính độc lập, nghiêm túc, tinh thần hợp tác trong học tập.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Các kiến thức liên quan.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.

1. Kiểm tra bài cũ

GV: Gọi 2 HS lên bảng:

HS1: Phát biểu định luật Jun – Len xơ, chữa bài tập 16-17.1và bài 16-17.3(a)

HS2: Viết hệ thức của định luật Jun – Len xơ, chữa bài tập 16-17.2 và 16-17.3(b)

HS cả lớp : Lắng nghe theo dõi cách trình bày để nêu nhận xét .

2.Bài mới

 

doc 2 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 11/04/2017 Lượt xem 718Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Vật lý 9 - Bài tập vận dụng định luật jun - Len xơ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 23/10/2015
Ngày dạy: /10/2015
Tiết 19:	 Bài 17 : BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT JUN - LEN XƠ
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức.
- Vận dụng định luật Jun – Len xơ để giải thích được các bài tập về tác dụng nhiệt của dòng điện.
2. Kĩ năng.
- Biết cách trình bày một bài tập Vật lí
3. Thái độ.
- Rèn luyện tính độc lập, nghiêm túc, tinh thần hợp tác trong học tập.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Các kiến thức liên quan.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
1. Kiểm tra bài cũ
GV: Gọi 2 HS lên bảng:
HS1: Phát biểu định luật Jun – Len xơ, chữa bài tập 16-17.1và bài 16-17.3(a)
HS2: Viết hệ thức của định luật Jun – Len xơ, chữa bài tập 16-17.2 và 16-17.3(b)
HS cả lớp : Lắng nghe theo dõi cách trình bày để nêu nhận xét .
2.Bài mới
Hoạt động của GV - HS
Nội dung ghi bảng
Bài 1: Bài 16-17.1 (D); 16-17.2 (A)
Bài 2: 
Bài 16-17.3 a: Chứng minh : 
	b: Chứng minh .
Bài 3: Bài 1(SGK)
GV: Yêu cầu HS đọc đề bài 1. HS khác lắng nghe đọc lại và tóm tắtđầu bài.
HS: Cá nhân giải bài tập 1.
GV: Có thể gợi ý khi HS gặp khó khăn.
GV?: Để tính nhiệt lượng toả ra chúng ta vận dụng công thức nào?
GV?: Nhiệt lượng cung cấp để làm sôi nước (Q1)được tinh như thế nào?
GV?: Hiệu suất được tính bởi công thức nào?
GV?: Để tính tiền điện, chúng ta phải tính lượng điện năng tiêu thụ trong 1 tháng theo
đơn vị KW.h chúng ta phải áp dụng công thức nào?
GV: Gọi HS lên bảng chữa.
 Bài 4: Bài 2 (SGK)
GV: Yêu cầu HS tự lực giải bài tập 2.
GV: Gọi một HS lên bảng chữa bài tập còn các HS khác dưới lớp làm vào vở.
Bài 1: Bài 17.1 – 17.2 (SBT)
Bài 2: 
a,Ta có: vì R1 nối tiếp với R2 I1 = I2 mà t1 = t2 nên ta có 
b,Ta có: (vì R1 // R2 U1 = U2) .
Bài 3: 
a) áp dụng định luật Jun – Len Xơ ta có:
Q = I2Rt = (25)2.80 .1 = 500 (J).
Nhiệt lượng mà bếp toả ra trong 1s là 500 J 
b) Nhiệt lượng cần cung cấp để làm sôi nước là:
	Q = c.m .t.
 	Qi = 4200.1,5.75 = 4725000 (J)
Nhiệt lượng mà bếp toả ra là :
 QTP = I2.R.t = 500.1200 = 600 000 (J)
Hiệu suất của bếp là:
H = . 100% = 78,75 %
c) Công suất toả nhiệt của bếp
 P = 500W = 0.5 KW.
A = P.t = 0,5.3.30 = 45 KW.h
Số tiền điện phải trả là:	
M = 45.700 = 31500 (đồng)
Bài 4
Nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi nước là
Qi = c.m.t = 4200.2.80 = 672000 J.
Vì 
H = 
Vậy nhiệt lượng toả ra là: 74666,7 (J)
Vì bếp sử dụng ở U = 220V bằng với U của đoạn mạch.Do đó công suất của bếp là: P = 1000W
QTP = I2.R.t = P .t t = = 12phút 26,7 giây
 Vậy thời gian đun sôi lượng nước trên là: 746,7s
4. Củng cố. (3')
5. Hướng dẫn về nhà. (1')
 Nếu còn thời gian GV cho học sinh làm bài tập trong sách bài tập.
* Rút kinh nghiệm giờ dạy :

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_17_Bai_tap_van_dung_dinh_luat_Jun_Lenxo.doc