Giáo án môn Vật lý 9 - Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu

I/ MỤC TIÊU :

v Trả lời được câu hỏi, có ánh sáng màu nào vào mắt khi ta nhìn thấy một vật màu đỏ, màu xanh, màu đen .

v Giải thích được hiện tượng khi đặt các vật dưới ánh sáng trắng ta thấy có vật màu đỏ, vật màu xanh, vật màu trắng, vật màu đen.

v Giải thích được hiện tượng : Khi đặt các vật dưới ánh sáng đỏ thì chỉ các vật màu đỏ mới giữ nguyên được màu, còn các vật có màu khác thì màu sắc sẽ bị thay đổi.

II/ CHUẨN BỊ :

- Một hộp kín có một cửa sổ có thể chắn bằng các tấm lọc màu.

- 1 tấm lọc màu đỏ và tấm lọc màu lục.

- Các vật có màu trắng, đỏ, lục và đen đặt trong hộp.

III/ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :

1) On định tổ chức :

2) Kiểm tra bài cũ :

- Phát biểu phần ghi nhớ - Làm bài tập 54.1 và 54.2 SBT.

3) Bài mới :

 Như SGK -> Bài mới

 

doc 2 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 11/04/2017 Lượt xem 1281Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Vật lý 9 - Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 61 : MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU
	Ngày soạn : 19 / 03 /2011
I/ MỤC TIÊU :
Trả lời được câu hỏi, có ánh sáng màu nào vào mắt khi ta nhìn thấy một vật màu đỏ, màu xanh, màu đen.
Giải thích được hiện tượng khi đặt các vật dưới ánh sáng trắng ta thấy có vật màu đỏ, vật màu xanh, vật màu trắng, vật màu đen.
Giải thích được hiện tượng : Khi đặt các vật dưới ánh sáng đỏ thì chỉ các vật màu đỏ mới giữ nguyên được màu, còn các vật có màu khác thì màu sắc sẽ bị thay đổi.
II/ CHUẨN BỊ :
Một hộp kín có một cửa sổ có thể chắn bằng các tấm lọc màu.
1 tấm lọc màu đỏ và tấm lọc màu lục.
Các vật có màu trắng, đỏ, lục và đen đặt trong hộp.
III/ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :
Oån định tổ chức :
Kiểm tra bài cũ :
- Phát biểu phần ghi nhớ - Làm bài tập 54.1 và 54.2 SBT.
3) Bài mới :
 Như SGK -> Bài mới 
Hoạt động của HS
Trợ giúp của GV
Ghi bảng
Hoạt động 1: Tìm hiểu về màu sắc ánh sáng truyền từ các vật có màu, dưới ánh sáng trắng đến mắt (8’) :
- Đọc tài liệu .
- Thảo luận để trả lời câu C1bằng cách lấy vật màu đỏ, màu xanh đặt dưới ánh sáng mặt trời.
- Rút ra nhận xét
Hoạt động 2: Tìm hiểu khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật bằng thực nghiệm (15’) :
- Chỉ nhìn thấy vật khi ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt.
- Đọc SGK để biết nội dung thí nghiệm.
- Sử dụng hộp quan sát ánh sáng tán xạ ở các vật màu.
+ Quan sát màu của các vật màu đỏ, màu xanh lục và màu đen trên nền trắng, khi chiếu chúng bằng ánh sáng đỏ, rồi ánh sáng xanh lục.
- Nhận xét kết quả quan sát được.
C4 :
+ Dưới ánh sáng xanh lục , vật màu trắng có màu xanh . Vậy, vật màu trắng tán xạ tốt ánh sáng màu xanh lục .
+ Dưới ánh sáng xanh lục, vật màu đỏ có màu đen. Vậy, vật màu đỏ tán xạ kém ánh sáng màu xanh lục .
+ Dưới ánh sáng xanh lục, vật màu đỏ có màu xanh lục. Vậy, vật màu xanh lục tán xạ tốt ánh sáng màu xanh lục .
+ Dưới ánh sáng xanh lục, vật màu đen vẫn có màu đen. Vậy, vật màu đen không tán xạ ánh sáng màu xanh lục .
Hoạt động 3 : Rút ra kết luận chung về khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật (10’):
- Từ kết quả -> Rút ra lết luận chung
Hoạt động 4 : Vận dụng (5’) :
 - HS làm câu C4.
- Lắng nghe về nhà làm câu C5.
- Trả lời câu C6
- Yêu cầu HS đọc SGK.
- Yêu cầu HS trả lời câu C1
- Yêu cầu rút ra nhận xét .
- Ta chỉ nhìn thấy vật khi nào ?
- Hướng dẫn HS sử dụng hộp quan sát ánh sáng tán xạ ở các vật màu.
- Nhận xét và thống nhất kiến thức.
+ Yêu cầu HS rút ra kết luận chung.
+ Yêu cầu HS trả lời câu C4.
+ Hướng dẫn HS về nhà làm câu C5.
+ Yêu cầu HS trả lời câu C6.
I/ Vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh và vật màu đen dưới ánh sáng trắng :
+ Dưới ánh sáng trắng, vật có màu nào thì có ánh sáng màu đó truyền vào mắt ta (trừ vật màu đen). Ta gọi đó là màu của vật. 
II/ Khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật :
 1) Thí nghiệm và quan sát :
2) Nhận xét :
C2 :
+ Dưới ánh sáng đỏ, vật màu trắng có màu đỏ. Vậy, vật màu trắng tán xạ tốt ánh sáng màu đỏ .
+ Dưới ánh sáng đỏ, vật màu đỏ vẫn có màu đỏ. Vậy, vật màu đỏ tán xạ tốt ánh sáng màu đỏ .
+ Dưới ánh sáng đỏ, vật màu đen vẫn có màu đen. Vậy, vật màu đen không tán xạ ánh sáng màu đỏ .
C4: 
+ Chiếu ánh sáng xanh lục vào vật xanh lục và màu trắng -> vật màu xanh lục.
+ Chiếu ánh sáng xanh lục vào vật màu khác -> nhìn thấy vật màu tối.
III/ Kết luận về khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật :
+ Vật có màu nào thì tán xạ tốt ánh sáng màu đó.
+ Vật màu trắng thì tán xạ tốt tất cả các ánh sáng màu.
+ Vật màu đen không có khả năng tán xạ ánh sáng màu nào.
IV Vận dụng :
C4: 
+ Lá cây ban ngày màu xanh vì tán xạ ánh sáng màu xanh vào mắt.
+ Lá cây ban đêm không màu vì không có ánh sáng để lá cây tán xạ.
C6 : Trong chùm sáng trắng có đủ mọi ánh sáng màu. Khi đặt một vật màu đỏ dưới ánh sáng trắng, ta thấy nó màu đỏ và nó tán xạ tốt ánh sáng đỏ trong chùm sáng trắng. Tương tự như vậy với các màu khác.
4) Nhận xét, dặn dò :
- Nhận xét tiết học. Hướng dẫn HS về nhà học phần ghi nhớ và làm bài tập 55.1 đến 55.3 trong SBT.
- Chuẩn bị bài : “ Các tác dụng của ánh sáng ”.

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_55_Mau_sac_cac_vat_duoi_anh_sang_trang_va_duoi_anh_sang_mau.doc