Chương III. QUANG HỌC

-Hiện tượng khúc xạ là gì? - Thấu kính hội tụ là gì? Thấu kính phân kì là gì? - Các bộ phận chính của mắt là nhúng gì? - Tật cận thị là gì? Khắc phục nó như thế nào? - Kính lúp dùng để làm gì? - Phân tích ánh sáng trắng thành các ánh sáng màu như thế nào? trộn các ánh sáng màu với nhau sẽ được ánh sáng màu gì? - Tại sao các vật có màu sắc khác nhau? - Ánh sáng có những tác dụng gì, có nhứng ứng dụng gì?