Giáo án môn Vật lý 9 - Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn

1. Mục tiêu:

 1.1/ Kiến thức:

- Nêu được cách bố trí và tiến hành TN khảo sát sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn.

 - Vẽ và sử dụng được đồ thị biểu diễn mối quan hệ I,U từ số liệu thực nghiệm.

- Nêu được kết luận về sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn.

 1.2/ Kĩ năng:

 - Mắc mạch điện theo sơ đồ.

 - Sử dụng các dụng cụ đo: vôn kế, ampe kế.

 - Sử dụng một số thuật ngữ khi nói về hiệu điện thế và cường độ dòng điện.

 - Kĩ năng vẽ và xử lý đồ thị.

 1.3/ Thái độ:

 - Giáo dục lòng yêu thích bộ môn.

 

doc 3 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 11/04/2017 Lượt xem 597Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Vật lý 9 - Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 1 – Tiết 1
Tuần :1
Ngày dạy: 18/8/2015
	 CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC
SỰ PHỤ THUỘC CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DÂY DẪN
1. Mục tiêu:
 1.1/ Kiến thức:
- Nêu được cách bố trí và tiến hành TN khảo sát sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn.
	- Vẽ và sử dụng được đồ thị biểu diễn mối quan hệ I,U từ số liệu thực nghiệm.
- Nêu được kết luận về sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn.
 1.2/ Kĩ năng:
	- Mắc mạch điện theo sơ đồ.
	- Sử dụng các dụng cụ đo: vôn kế, ampe kế.
	- Sử dụng một số thuật ngữ khi nói về hiệu điện thế và cường độ dòng điện.
	- Kĩ năng vẽ và xử lý đồ thị.
 1.3/ Thái độ:
	- Giáo dục lòng yêu thích bộ môn. 
2. Trọng tâm:
	- Sự phụ thuộc của I vào U
3. Chuẩn bị:
3.1/Giáo vịên:
Bảng phụ ghi nội dung bảng 1, 2 SGK.
 Chuẩn bị cho mỗi nhóm:
- 1 dây điện trở (điện trở mẫu). 	 	- 1 nguồn điện 6V. - 1 ampe kế có GHĐ 1,5A và ĐCNN 0,1A.	- 7 đoạn dây nối.
- 1 vôn kế có GHĐ 6V và ĐCNN 0,1V. 	- 1 công tắc.	
3.2/Học sinh: Đọc và nghiên cứu bài trước ở nhà
4. Tiến trình:
4.1/Ổn định tổ chức và kiểm diện:( 1’)
4.2/ Giới thiệu chương trình: ( 3’)
4.3/. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
* HĐ1: Ôn lại những kiến thức liên quan đến bài học (5’)
? Để đo cđdđ chạy qua bóng đèn và hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn cần những dụng cụ gì? 
? Nêu nguyên tắc sử dụng dụng cụ đó
- G: Y/c HS đọc phần nêu tình huống vào bài
* HĐ2: Tìm hiểu sự phụ thuộc của I vào U giữa hai đầu dây dẫn (15’)
G: Y/c HS tìm hiểu sơ đồ mạch điện H 1.1 SGK
- H: Thực hiện theo y/c của SGK
- H: Tiến hành TN
 - Các nhóm mắc mạch điện theo sơ đồ H 1.1 SGK
 - Tiến hành đo, ghi kết quả đo được vào bảng 1 trong vở.
 - Thảo luận nhóm để trả lời C1
- G: Theo dõi, kiểm tra giúp đỡ các nhóm mắc mạch diện TN
* Lưu ý : để kết quả chính xác :
+ Sau khi đọc số chỉ trên dụng cụ, phải ngắt mạch ngay, không để dòng điện chạy qua dây dẫn lâu làm nóng dây.
+ Vặn chặt ốc khi mắc dây nối trong mạch để đảm bảo tiếp xúc tốt.
- H: Đại diện nhóm trả lời câu C1
* HĐ3:Vẽ và sử dụng đồ thị để rút ra kết luận (10’)
- H: Xem phần thông tin về dạng đồ thị SGK để trả lời câu hỏi của GV:
?Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của I vào U có đặc điểm gì? (là 1 đường thẳng đi qua gốc toạ độ).
- H: Từng HS trả lời C2
- G: Nếu HS có khó khăn, GV hướng dẫn HS xác định các điểm biểu diễn, vẽ 1 đường thẳng qua gốc toạ độ, đồng thời đi qua gần tất cả các điểm biểu diễn. Nếu có điểm nào nằm quá xa thì tiến hành đo lại.
- H: Thảo luận nhóm, nhận xét dạng đồ thị và rút ra kết luận 
G: Yêu cầu HS làm việc cá nhân trả lời câu C3,C4, C5
H: Trả lời câu C3,C4, C5
I. Thí nghiệm:
 1) Sơ đồ mạch điện: (SGK)
 2) Tiến hành thí nghiệm:
 C1: Khi tăng (giảm) U bao nhiêu lần thì I chạy qua dây cũng tăng (giảm) bấy nhiêu lần.
II. Đồ thị biểu sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế:
 1) Dạng đồ thị: 
 C2: có (U = 0, I = 0)
 2) Kết luận: (SGK)
III. Vận dụng 
C3: 0,5A ; 0,7A
C4: 0,125A ; 4,0V
 5,0V ; 0,3A
C5: I ~ U
4.4/Câu hỏi, bài tập củng cố:(3’)
? Nêu kết luận về mối quan hệ giữa U và I ?
- TL: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào 2 đầu dây dẫn đó
? Đồ thị biểu diễn mối quan hệ này có đặc điểm gì?
TL-Là 1 đường thẳng đi qua gốc tọa độ (U = 0, I= 0)
 -BT1/ Khi đặt hiệu điện thế 12V vào hai đầu một dây dẫn thì dòng điện chạy qua nó có cường độ 6mA. Muốn dòng điện chạy qua dây dẫn có cường độ giảm đi 4mA thì hiệu điện thế là:
 A. 3V B. 8V	C. 5V D.4V
 - Đáp án: Câu D
4.5/ Hướng dẫn học sinh tự học: (2’) 
*Đối với bài học ở tiết học này:
	- Học bài theo ghi nhớ SGK. 
	- Làm bài tập 1.1 " 1.3 SBT.
	- Đọc phần “Có thể em chưa biết”.
*Đối với bài học ở tiết học tiếp theo:
	- Đọc và nghiên cứu bài 2. “Điện trở của dây dẫn – Định luật Ôm”.
? Điện trở dây dẫn được xác định bằng công thức nào?
? Đơn vị đo điện trở là gì?
5. Rút kinh nghiệm: 
 - Nội dung:.
..
 - Phương pháp:.
- Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học:.
.

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_2_Dien_tro_cua_day_dan_Dinh_luat_Om.doc