Giáo án Ngữ văn 7 - Viết bài tập làm văn số 1 – tự sự và miêu tả (bài làm ở nhà)

 A. Mục tiêu cần đạt : Giúp HS

 - Ôn tập về cách làm bài văn tự sự và miêu tả ,về cách dùng từ đặt câu và về liên kết ,bố cục , mạch lạc trong văn bản

 - Vận dụng những kiến thức đó vào việc TLV cụ thể , hoàn chỉnh

 B. chuẩn bị của GV và HS :

 - GV: SGK, SGV, ñeà baøi, daøn yù, bieåu ñieåm, caùch chaám.

 -HS: SGK ,ôn lại kiến thức văn miêu tả ở lớp 6

 C. Tổ chức hoạt động dạy và học :

 

docx 2 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 27/03/2017 Lượt xem 306Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Ngữ văn 7 - Viết bài tập làm văn số 1 – tự sự và miêu tả (bài làm ở nhà)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày kiểm tra : 07-9-15 
VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 1 – TỰ SỰ VÀ MIÊU TẢ
( BÀI LÀM Ở NHÀ )
 A. Mục tiêu cần đạt : Giúp HS 
 - Ôn tập về cách làm bài văn tự sự và miêu tả ,về cách dùng từ đặt câu và về liên kết ,bố cục , mạch lạc trong văn bản
 - Vận dụng những kiến thức đó vào việc TLV cụ thể , hoàn chỉnh 
 B. chuẩn bị của GV và HS : 
 - GV: SGK, SGV, ñeà baøi, daøn yù, bieåu ñieåm, caùch chaám.
 -HS: SGK ,ôn lại kiến thức văn miêu tả ở lớp 6
 C. Tổ chức hoạt động dạy và học :
 Ñeà ra : Hãy tả lại một người thân của em. 
 DÀN Ý 
A. Mở bài:
 Giới thiệu người thân mà em định miêu tả: Bố, mẹ, ông, bà, anh, chị,
B. Thân bài:
 1. Lần lượt miêu tả các đặc điểm của người thân đó.
 - Khuôn mặt (mái tóc, ánh mắt),
 - Hình dáng , nước da 
 - Cách ăn mặc, nói năng, giao tiếp (nhất là cách nói chuyện với em).
 2. Điều mà em thích nhất ở người thân của em là gì? (một nét nào đó về hình thức, hoặc một phẩm chất, một nét tính cách,).
C. Kết bài: Tình cảm của em với người thân mà em vừa kể (có thể nêu những mong ước tốt đẹp của bản thân về người thân đó)
* BIỂU ĐIỂM CHẤM:
 1. Mở bài và Kết bài HS viết đủ ý, diễn đạt mạch lạc, chấm trọn 1 điểm. nếu không đủ ý, chưa mạch lạc, tùy mức độ giáo viên chấm từ 1điểm đến 0,5 điểm; không có ý và thiếu mạch lạc, không có điểm.
 2. Phần Thân bài: (8 điểm)
 - Điểm 7 – 8: Trình bày đủ nội dung như dàn ý, không sai hoặc sai ít lỗi chính tả, dùng từ; diễn đạt mạch lạc; tách đoạn văn hợp lí theo từng ý lớn.
 - Điểm 6 – dưới 7: trình bày đủ ý, diễn đạt khá mạch lạc; sai chính tả và dùng từ nhiều hơn, tách đoạn văn tương đối hợp lí. Hoặc trình bày có thể thiếu một ý nhưng diễn đạt mạch lạc, tách đoạn văn khá hợp lí, có sai lỗi chính tả nhưng không nhiều.
 - Điểm 5 – dưới 6: Trình bày có thể thiếu 1 ý, các ý còn lại chưa cụ thể lắm, diễn đạt không mạch lạc lắm
 - Từ 3,5 đến dưới 5: Còn thiếu nhiều hơn, các yêu cầu khác cũng thấp hơn thang điểm kế cận.
 - Từ 1 đến 3,5 điểm: kó naêng vieát keùm, keå chung chung hoaëc sô saøi, trình baøy quaù caåu thaû, sai loãi duøng töø,ñaët caâu, chính taû quaù nhieàu, laïc ñeà, Tuyø theo möùc ñoä GV caân nhaéc cho ñieåm.

Tài liệu đính kèm:

  • docxBai_3_Ca_dao_dan_ca_Nhung_cau_hat_ve_tinh_cam_gia_dinh.docx