Giáo án Sinh học 11 - Bài 40: Thực hành: Xem phim về sinh trưởng và phát triển ở động vật

I. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài này học sinh có thể:

1. Kiến thức:

- Trình bày các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của một loài ( hoặc một số loài) của động vật.

- Phân biệt được các kiểu phát triển ở động vật.

2. Kĩ năng:

- Quan sát, phân tích phim và một số hình ảnh liên quan

- Làm việc nhóm.

3. Thái độ:

Có ý thức bảo vệ sự đa dạng sinh học.

II. Phương pháp

- Vấn đáp

- Diễn giảng

- Trực quan

- Hoạt động nhóm.

 

doc 2 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 01/04/2017 Lượt xem 4137Lượt tải 4 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Sinh học 11 - Bài 40: Thực hành: Xem phim về sinh trưởng và phát triển ở động vật", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 40. THỰC HÀNH: XEM PHIM VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 
Tuần: 31
Tiết: 42
Ngày soạn: 
Ngày dạy: 
Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này học sinh có thể:
1. Kiến thức:
- Trình bày các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của một loài ( hoặc một số loài) của động vật.
- Phân biệt được các kiểu phát triển ở động vật.
2. Kĩ năng:
- Quan sát, phân tích phim và một số hình ảnh liên quan
- Làm việc nhóm.
3. Thái độ:
Có ý thức bảo vệ sự đa dạng sinh học. 
Phương pháp 
Vấn đáp
Diễn giảng
Trực quan
- Hoạt động nhóm.
Phương tiện
- Giáo viên: Prôjector.
- Học sinh: Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập.
Tiến trình bài giảng:
 1. Ổn định lớp(1’): Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ(5’): 
- ? Sinh trưởng và phát triển ở động vật là gì?
- ? Có những kiểu phát triển nào ở đọng vật? Phân biệt các kiểu phát triển đó.
3.Vào bài mới: 
*Mở bài(1’):Tiết trước các em đã được tìm hiểu nhân tố bên trong ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật. Vây nhân tố bên ngoài có ảnh hưởng như thế nào đến sinh trưởng và phát triển ở động vật?
*Tiến trình bài học
F Hoạt động 1: (8’) I. Một số điều cần lưu ý trước khi xem phim.
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
I. Một số điều cần lưu ý trước khi xem phim:
 - Quá trình phân chia tế bào, hình thành các cơ quan ở giai đoạn phôi thai.
 - Quá trình sinh trưởng của động vật đó thuộc loài nào? ( không qua biến thái, qua biến thái hoàn toàn và qua biến thái không hoàn toàn)
 - Các giai đoạn sinh trưởng và phát triển chủ yếu.
- Chia lớp thành 4 nhóm.
- Nêu một số vấn đề cần lưu ý khi xem phim.
- Phân nhóm.
- Chú ý lắng nghe.
F Hoạt động 2: (15’) Xem phim.
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
II.Xem phim:
 - Phim về quá trình hình thành thai nhi.
- Phim sinh trưởng và phát triển ở một số loài động vật: bướm, châu chấu, muỗi, gà.
- Chiếu phim cho HS quan sát vừa phân tích những hình ảnh để HS ghi nhớ thêm.
- Quan sát phim.
4. Thu họach( 10’): 
 Viết báo cáo tóm tắt về các giai đoạn sinh trưởng và phát triển chủ yếu của các loài động vật.( hoặc một số loài động vật) trong phim.
5. Đánh giá, nhận xét(5’):
- Thu bài viết.
- Khen những nhóm hoạt động tích cực, nhắc nhở những em chưa tham gia hoạt động nhóm tích cực.
- Yêu cầu các em về nhà xem trước bài 41.

Tài liệu đính kèm:

  • docBAI 40 S11.doc