Giáo án Sinh học 6 - Chương III: Thân - Bài 14: Thân dài ra do đâu - Nguyễn Văn Lực

I/ MỤC TIÊU

 1. Kiến thức:

- Qua thí nghiệm, HS tự phát hiện: thân dài ra do phần ngọn

- Vận dụng cơ sở khoa học của bấm ngọn, tỉa cành để giải thích một số hiện tượng trong thực tế sản xuất.

 2. Kĩ năng:

- Rèn kỹ năng tiến hành thí nghiệm, quan sát, so sánh.

 3. Thái độ:

- Giáo dục ý thức yêu thích thực vật, bảo vệ thực vật + Tích hợp môi trươờg: Giáo dục ý thức bảo vệ tính toàn vẹn của cây, hạn chế làm vô ý thức.

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 31/12/2015 Lượt xem 1371Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Sinh học 6 - Chương III: Thân - Bài 14: Thân dài ra do đâu - Nguyễn Văn Lực", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 8. Tiết 15
Ngày soạn: 03/10/2013
Ngày dạy: 10/10/2013
BÀI 14
THÂN DÀI RA DO ĐÂU?
I/ MỤC TIÊU
 1. Kiến thức:
- Qua thí nghiệm, HS tự phát hiện: thân dài ra do phần ngọn 
- Vận dụng cơ sở khoa học của bấm ngọn, tỉa cành để giải thích một số hiện tượng trong thực tế sản xuất. 
 2. Kĩ năng:
- Rèn kỹ năng tiến hành thí nghiệm, quan sát, so sánh.
 3. Thái độ:
- Giáo dục ý thức yêu thích thực vật, bảo vệ thực vật + Tích hợp môi trươờg: Giáo dục ý thức bảo vệ tính toàn vẹn của cây, hạn chế làm vô ý thức. 
II/ CHUẨN BỊ
1.Chuẩn bị của giáo viên:
- Tranh ảnh liên quan tới bài học. 
2.Chuẩn bị của học sinh:
- Các nhóm làm thí nghiệm và báo cáo kết quả theo mẫu SGK tr.46.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định lớp: Nắm sĩ số học sinh
2. Kiểm tra bài cũ:
- Thân gồm có những bộ phận nào? Sự khác nhau giữa chồi hoa và chồi lá.
- Có mấy loại thân? Kể tên một số loại cây có những loại thân đó.
3. Bài mới : THÂN DÀI RA DO ĐÂU ?
Giới thiệu bài: Cây mỗi lúc một cao lớn hơn vậy vì sao cây lại có thể dài ra như vậy? 	
Hoạt động 1: Sự dài ra của thân
Hoạt động 1: Sự dài ra của thân
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
- GV cho HS báo cáo kết quả thí nghiệm
- GV ghi nhanh kết quả lên bảng
- GV cho HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi mục 6SGK tr.46
1. So sánh chiều cao của 2 nhóm cây trong thí nghiệm: ngắt ngọn và không ngắt ngọn.
2. Từ thí nghiệm trên, cho biết thân dài ra do đâu?
3. Giải thích vì sao thân dài ra được?
- GV nhận xét.
- GV cho HS đọc thông tin mục q tr.47.
- GV giải thích cho HS: Thường bấm ngọn cây trước khi cây ra hoa vì:
+ Khi bấm ngọn, cây không cao lên, chất dinh dưỡng dồn xuống cho chồi hoa, chồi lá phát triển.
+ Tỉa cành xấu, cành sâu kết hợp với bấm ngọn, để thức ăn dồn xuống các cành còn lại làm cho chồi, hoa, quả, lá phát triển.
 Đối với cây lấy gỗ, lấy sợi, thì không bấm ngọn vì phải để cây mọc cao mới cho gỗ tốt, sợi tốt. Nhưng cũng cần thường xuyên tỉa cành xấu, cành sâu để chất dinh dưỡng được tập trung vào thân chính.
- GV cho HS rút kết luận -> ghi bài
- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thí nghiệm
- Nhóm HS thảo luận, trả lời đạt:
1. Cây bị ngắt ngọn thấp hơn cây không bị ngắt ngọn
2. Thân di ra do phần ngọn
3. Do sự phân chia và lớn lên của các tế bào mô phân sinh ở ngọn.
- HS đọc to thơng tin mục q SGK tr.47.
- HS lắng nghe
- HS ghi bài vào vở 
 Cây không ngắt ngọn: thân dài ra do tế bào mô phân sinh ngọn phân chia và lớn lên. Vậy thân dài ra do phần ngọn.
 Sự dài ra của thân các loại cây khác nhau thì không giống nhau: thân leo dài ra rất nhanh, thân gỗ lớn chậm hơn.
 Cây trưởng thành khi bấm ngọn sẽ phát triển nhiều chồi, nhiều hoa, tạo nhiều quả; khi tỉa cành, cây tập trung phát triển chiều cao.
Hoạt động 2: Giải thích những hiện tượng thực tế
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
- GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm giải thích từng hiện tượng thực tế nêu ở SGK tr.47.
- GV nhận xét phần trả lời và bổ sung của các nhóm -> nêu câu hỏi:
1. Những loại cây nào người ta thường bấm ngọn?
2. Những cây nào người ta thường tỉa cành?
3. Khi trồng rau ngót, thỉnh thoảng người ta thường cắt ngang thân, làm như vậy có tác dụng gì?
- GV nhận xét, cho HS ghi bài.
- Nhóm HS thảo luận, đại diện nhóm trình bày ý kiến của nhóm.
- Các nhóm tự sửa sai, tiếp tục thảo luận -> trả lời câu hỏi đạt
1. Bấm ngọn đối với những loại cây lấy hoa, quả, hạt hay thân như rau muống, hoa hồng, mướp,  
2. Tỉa cành với những cây lấy gỗ, sợi như bạch đàn, lim,
3. Để cây ra nhiều ngọn non
- HS ghi bài
 Bấm ngọn đối với những loại cây lấy hoa, quả, hạt hay thân. 
 Tỉa cành với những cây lấy gỗ, lấy sợi.
4. Củng cố đánh giá: 
 Sử dụng câu hỏi 1,2 SGK
5. Dặn dò:
- Học bài và trả lời câu hỏi cuối sách, làm bài tập SGK tr.47; Đọc phần Em có biết ?
- Ôn lại bài Cấu tạo miền hút của rễ. Soạn bài, vẽ hình 15.1 vào vở bài tập.
Bổ xung kiến thức sau tiết dậy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 14. Thân dài ra do đâu - Nguyễn Văn Lực.doc