Giáo án Sinh học 8 - Tiết 31: Thực hành tìm hiểu hoạt động của enzim trong nước bọt

I.Các bước thí nghiệm 1. Bước 1: Chuẩn bị vật liệu cho các ống nghiệm + Tiến hành đun sôi nước bọt . + Dùng ống đong hồ tinh bột vào các ống nghiệm A,B,C,D, mỗi ống 2ml, đặt vào giá ống nghiệm. + Dùng ống khác lấy các vật liệu khác cho vào 4 ống nghiệm trên : - Ống A: Hồ tinh bột +2 ml nước lã. - Ống B: Hồ tinh bột +2 ml nước bọt . - Ống C: Hồ tinh bột +2 ml nước bọt đã đun sôi. - Ống D: Hồ tinh bột + 2ml nước bọt + vài giọt HCl 2% 2. Bước 2: Tiến hành thí nghiệm + Cho giấy quì tím vào đo độ pH vào 4 ống nghiệm. Hãy quan sát sự chuyển màu giấy quì của 4 ống nghiệm .Trả lời các câu hỏi sau: + Sự đổi màu quì tím ở 4 ống nghiệm ?

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 01/04/2017 Lượt xem 1219Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Sinh học 8 - Tiết 31: Thực hành tìm hiểu hoạt động của enzim trong nước bọt", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 31: THỰC HÀNH TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG CỦA ENZIM TRONG NƯỚC BỌT.
Chuẩn bị cho mỗi nhóm : - Tinh bột chín 1% - Nước bọt pha loãng 25% - Cốc đựng nước cất - dd iôt 1%. - Giấy quì (1 cuộn). - dd CuSO4 2% - dd NaOH 10% - dd C6H12O6 1%. - Thuốc thử Strôme(3ml dd NaOH 10%+ 3ml dd CuSO4). I.Các bước thí nghiệm 1. Bước 1: Chuẩn bị vật liệu cho các ống nghiệm + Tiến hành đun sôi nước bọt . + Dùng ống đong hồ tinh bột vào các ống nghiệm A,B,C,D, mỗi ống 2ml, đặt vào giá ống nghiệm. + Dùng ống khác lấy các vật liệu khác cho vào 4 ống nghiệm trên : - Ống A: Hồ tinh bột +2 ml nước lã. - Ống B: Hồ tinh bột +2 ml nước bọt . - Ống C: Hồ tinh bột +2 ml nước bọt đã đun sôi. - Ống D: Hồ tinh bột + 2ml nước bọt + vài giọt HCl 2% 2. Bước 2: Tiến hành thí nghiệm + Cho giấy quì tím vào đo độ pH vào 4 ống nghiệm. Hãy quan sát sự chuyển màu giấy quì của 4 ống nghiệm .Trả lời các câu hỏi sau: + Sự đổi màu quì tím ở 4 ống nghiệm ? + Vì sao giấy quì ở ống D chuyển sang màu đỏ? Giải thích ? Đáp án : + Ống A không đổi. + Ống B,C có màu xanh + Ống D chuyển màu đỏ (Vì thay đổi độ pH nước bọt từ môi trường kiềm thành môi trường axit ). + Cho giấy quì tím vào đo độ pH vào 4 ống nghiệm. + Đặt các ống nghiệm và nhiệt kế có đặt bìa cố định vào cốc nước đun 370C trong 15 phút . Các em dự đoán kết quả về độ trong của 4 ống nghiệm? Lấy 4 ống nghiệm ra : quan sát kết quả biến đổi (về độ trong ) của hồ tinh bột, ghi nhận kết quả vào bảng 26.1và giải thích ? 
Các ống nghiệm 
Hiện tượng (độ trong)
Giải thích
Ống A
Ống B
Ống C
Ống D
3. Bước 3: Kết quả thí nghiệm +Chia mỗi ống nghiệm ra thành 2 lô: – Lô1: A1, B1, C1, D1 . – Lô 2 :A2, B2, C2, D2. + Kiểm tra bằng thuốc thử: iôt và strôme: Vì - iôt + tinh bột ¦ màu xanh - Strôme + Đường ¦ màu đỏ nâu.. + Lấy 4ống nghiệm lô 1 ra , quan sát rồi nhận xét kết quả ghi vào bảng 26.2 và giải thích? 
Các ống nghiệm 
Hiện tượng màu sắc 
Giải thích 
Ống A1 
Có màu xanh
Ống A2 
Ống B1 
Không có màu xanh
Ống B2
Ống C1 
Có màu xanh
Ống C2
Ống D1 
Có màu xanh
Ống D2
*Lô 2:nhỏ vào mỗi ống vài giọt strôme, đun sôi mỗi ống trên đèn cồn. * Quan sát kết quả sau khi đun rồi nhận xét ghi vào bảng 26.2 và giải thích? 
Các ống nghiệm 
Hiện tượng màu sắc 
Giải thích 
ống A1 
Có màu xanh 
Nước lã không có enzim biến tinh bột thành đường 
Ống A2
Khôngcó màu đỏ nâu 
Ống B1 
Không có màu xanh 
Nước bọt có enzim biến tinh bột thành đường 
Ống B2 
Có màu đỏ nâu 
Ống C1 
Có màu xanh
Enzim trong nước bọt bị đun sôi không còn khả năng biến tinh bột thành đường 
Ống C2 
Không có màu đỏ nâu 
Ống D1 
Có màu xanh 
Enzim trong nước bọt không hoạt động ở môi trường axit nên không biến đổi tinh bột 
Ống D2 
Không có màu đỏ nâu 
VIẾT THU HOẠCH
Câu hỏi 
Đáp án
+Enzim trong nước bọt có tên là gì? 
+Enzim amilaza 
+Enzim trong nước bọt hoạt động tốt nhất trong điều kiện pH và nhiệt độ nào? 
+Enzim trong nước bọt hoạt động tốt nhất trong điều kiện pH =7.2 và nhiệt độ 370C 
+So sánh kết quả giữa ống nghiệm nào cho phép ta khẳng định enzim trong nước bọt có tác dụng biến đổi tinh bột thành đường? 
+So sánh kết quả giữa ống nghiệm B,C cho phép ta khẳng định enzim trong nước bọt có tác dụng biến đổi tinh bột thành đường 
+So sánh kết quả giữa những ống nghiệm nào cho phép ta nhận xét về một vài đặc điểm hoạt động của enzim trong nước bọt? 
+So sánh kết quả giữa những ống nghiệm B,D cho phép ta nhận xét về một vài đặc điểm hoạt động của enzim trong nước bọt 

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_26_Thuc_hanh_Tim_hieu_hoat_dong_cua_enzim_trong_nuoc_bot.doc