Giáo án Thể dục 7 - Bài 7: Đội hình đội ngũ – Chạy nhanh – Chạy bền

I. NHIỆM VỤ:

 1. ĐHĐN: Nâng cao kỹ năng đi đều-đứng lại, vòng phải-trái. Đổi chân khi sai nhịp.

2. Chạy nhanh: Trò chơi “chạy tiếp sức”

 Ôn tư thế sẵn sàng-xuất phát; Chạy đạp sau.

 Học: Xuất phát cao-chạy nhanh 40m.

3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

 II. YÊU CẦU:

 1. Kiến thức:

 -Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện đi đều-đứng lại, vòng phải-trái. Đổi chân khi sai nhịp.

 -Biết cách thực hiện Trò chơi “chạy tiếp sức”; tư thế sẵn sàng xuất phát, chạy đạp sau, xuất phát cao-chạy nhanh 40m.

 -Biết cách thực hiện chạy theođđịa hình quy định.

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 302Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 7 - Bài 7: Đội hình đội ngũ – Chạy nhanh – Chạy bền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI HỌC SỐ: 7
MÔN: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ- CHẠY NHANH - CHẠY BỀN.
˜w™
 Tiết CT :	13+14
	Thời gian dạy : 	30/9/2014
I. NHIỆM VỤ:
	1. ĐHĐN: Nâng cao kỹ năng đi đều-đứng lại, vòng phải-trái. 	 Đổi chân khi sai nhịp.
2. Chạy nhanh: Trò chơi “chạy tiếp sức”
 Ôn tư thế sẵn sàng-xuất phát; Chạy đạp sau.
 Học: Xuất phát cao-chạy nhanh 40m.
3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
 II. YÊU CẦU:
 1. Kiến thức:
 -Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện đi đều-đứng lại, vòng phải-trái. Đổi chân khi sai nhịp.
 -Biết cách thực hiện Trò chơi “chạy tiếp sức”; tư thế sẵn sàng xuất phát, chạy đạp sau, xuất phát cao-chạy nhanh 40m.
 -Biết cách thực hiện chạy theođđịa hình quy định.
 2. Kĩ năng:
 -Thực hiện cơ bản đúng đi đều-đứng lại, vòng phải-trái. Đổi chân khi sai nhịp; Trò chơi “chạy tiếp sức”; tư thế sẵn sàng xuất phát, chạy đạp sau; xuất phát cao-chạy nhanh 40m.
 -Thực hiện được xuất phát cao-chạy nhanh 40m.
 3. Thái độ:
 -Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc tập luyện, phòng tránh chấn thương
 III.THỜI GIAN:	
	-	2 tiết (90’)
 IV.ĐỊA ĐIỂM:
Sân tập TDTT của trường.	
 V.DỤNG CỤ:
Tranh xuất phát cao.
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
I/ Phần mở đầu:
Nhận lớp 
Phổ biến nội dung yêu cầu buổi tập.
Khởi động: chung và chuyên môn
KTBC: tư thế sẵn sàng-xuất phát	
(12p)
1’
1’
8’(2 lần x 8 nhịp)
2’
II/ Phần cơ bản:
	1)ĐHĐN: Luyện tập nâng cao kỹ năng:
	 - Đi đều-đứng lại, vòng phải-trái.
	 - Đổi chân khi đi đều sai nhịp.
	2)Chạy nhanh:
	 - Trò chơi: Chạy tiếp sức.
 - Ôn tư thế sẵn sàng-xuất phát.
 - Chạy đạp sau.
	 - Học: Xuất phát cao-chạy nhanh 40m.
	3) Chạy bền:
	 - Chạy bền trên địa hình tự nhiên 	 200-250m.
	* Củng cố: Đi đều, vòng phải-trái; xuất phát cao chạy nhanh 40m.	
(71p)
25’
 25’
3 - 4 lần
15’
8’
III/ Phần kết thúc:
	- Hồi tĩnh.
	- Nhận xét 
 - Dặn dị
(7p)
4’
2’
1’
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
-Ổn định, cán sự báo cáo sĩ số lớp
 -Chú ý nghe GV phổ biến nội dung y/c.
-Tích cực thực hiện khởi động.
-Biết cách và cách thực hiện cơ bản đúng tư thế sẵn sàng-xuất phát
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
-Gv gọi 3hs thực hiện KT, gv đánh giá
+Thực hiện đúng theo khẩu lệnh chỉ huy.
+Đúng tư thế, chỉnh hàng khi đi vòng.
-Chú ý xem GV phân tích, thị phạm cách đổi chân khi sai nhịp, áp dụng tốt .
+Nắm rõ luật trò chơi, tích cực tham gia.
-Thực hiện đúng tư thế sẳn sàng-xp.
+Tích cực luyện tập chạy đạp sau.
-Xem gv thị phạm, thực hiện đúng kt xp.
-Chú ý nghe phát lệnh phản xạ nhanh.
-Chạy tăng tốc độ nhanh nhất hết cự ly.
-Chú ý chạy theo đường thẳng phía trước.
+Hít thở đều trong quá trình chạy.
+Phân phối sức hợp lý trong cự ly chạy.
+Kiên trì, tích cực thực hiện hết cự ly.
+Thả lỏng tích cực sau khi chạy xong.
-Biết các khẩu lệnh và thực hiện đi đều vòng phải-trái; biết cách và thực hiện được xuất phát cao chạy 40m.
-Gv điều khiển cho hs tập chung, sau đó chia 3 nhóm tập luyện.
-Gv quản lý, điều khiển, nhắc nhở và sửa sai cho hs .
 40m
 200-250m
-Gv gọi hs thực hiện tốt và chưa đạt thực hiện cả lớp xem, gv nhận xét cho hs RKN.
-Tích cực thả lỏng, thư duỗi, hít thở sâu.
-Tinh thần thái độ học tập.
-Thực hiện tốt bài tập ở nhà.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
Duyệt của BGH 	 Suối Ngô, ngày 27 tháng 9 năm 2014
	 Giáo viên soạn	
 Phạm Chí Tâm
NHẬN XÉT BỔ SUNG:
1. Ưu điểm:
2. Tồn tại:
 Duyệt của tổ trưởng CM

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao_an_so_7.doc