Giáo án Thể dục 7 - Tiết 13: Đội hình đội ngũ – Chạy nhanh – Chạy bền

I. Mục tiêu bài dạy

 1. Kiến thức

- ĐHĐN: Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện đi đều- đứng lại, đổi chân khi đi đều sai nhịp.

- Chạy nhanh: Biết cách thực hiện chạy đạp sau , tư thế sẵn sàng - xuất phát. Xuất phát cao chạy nhanh 40 m .

- Chạy bền: Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên.

 2. Kỹ năng.

- ĐHĐN: Thực hiện cơ bản đúng đi đều- đứng lại, đổi chân khi đi đều sai nhịp .

Điều khiển được đội hình đội ngũ.

- Chạy nhanh: Thực hiện được Xuất phát cao chạy nhanh 40 m .

 Thực hiện cơ bản đúng chạy đạp sau, tư thế sẵn sàng - xuất phát.

- Chạy bền: Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên.

3. Thái độ.

- Thực hiện đúng theo yờu cầu của GV và quy định của lớp học, nghiờm tỳc thực hiện khụng để xảy ra chấn thương trong lỳc tập luyện.

 

doc 6 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 467Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 7 - Tiết 13: Đội hình đội ngũ – Chạy nhanh – Chạy bền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 28/9/2013
Ngày giảng: 7A: 7B: 
Tiết 13
- ĐHĐN: Ôn đi đều- đứng lại, đổi chân khi đi đều sai nhịp hoặc một số kĩ năng HS thực hiện còn yếu (do GV chọn ).
- Chạy nhanh: Ôn tư thế sẵn sàng –xuất phát, chạy đạp sau. Học: Xuất phát cao- chạy nhanh 40 m.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
I. Mục tiêu bài dạy
 1. Kiến thức 
- ĐHĐN: Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện đi đều- đứng lại, đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- Chạy nhanh: Biết cách thực hiện chạy đạp sau , tư thế sẵn sàng - xuất phát. Xuất phát cao chạy nhanh 40 m .
- Chạy bền: Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên.
 2. Kỹ năng.
- ĐHĐN: Thực hiện cơ bản đúng đi đều- đứng lại, đổi chân khi đi đều sai nhịp .
Điều khiển được đội hình đội ngũ.
- Chạy nhanh: Thực hiện được Xuất phát cao chạy nhanh 40 m .
 Thực hiện cơ bản đúng chạy đạp sau, tư thế sẵn sàng - xuất phát.
- Chạy bền: Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên.
3. Thái độ.
- Thực hiện đỳng theo yờu cầu của GV và quy định của lớp học, nghiờm tỳc thực hiện khụng để xảy ra chấn thương trong lỳc tập luyện.
II. Địa điểm –phương tiện .
- Trên sân tập của trường, vệ sinh sạch sẽ sân tập.
- 1 còi, ĐH bấm giờ, giáo án, trang phục của HS và GV.
III. Tiến trình lên lớp.
Nội dung
định lượng
Phương pháp tổ chức
A. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp 
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số
7a: ... 7b: 
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học 
3. Khởi động 
- Xoay các khớp, ép ngang ép dọc, chạy một vòng quanh sân tập 
4. Kiểm tra bài cũ.
- Em hãy thực hiện kĩ năng quay phải, quay trái , quay đằng sau, đi đều - đứng lại.
B. Phần cơ bản.
1. ĐHĐN:
- Ôn đi đều- đứng lại, đổi chân khi đi đều sai nhịp.
**Mục tiêu: Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện cơ bản đúng đi đều- đứng lại, đổi chân khi đi đều sai nhịp.
**Kết luận: HS thực hiện cơ bản đúng đi đều - đứng lại, đổi chân khi đi đều sai nhịp.
2. Chạy nhanh:
*Ôn tư thế sẵn sàng –xuất phát.
- Khẩu lệnh: 
+ “Vào chỗ”.
+ “Sẵn sàngchạy”.
* Chạy đạp sau .
** Học xuất phát cao - chạy nhanh 40m.
**Mục tiêu: Biết cách thực hiện cơ bản đúng chạy đạp sau , tư thế sẵn sàng - xuất phát và thực hiện được Xuất phát cao chạy nhanh 40 m.
**Kết luận: HS thực hiện cơ bản đúng chạy đạp sau , tư thế sẵn sàng - xuất phát và thực hiện được Xuất phát cao chạy nhanh 40 m.
3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
**Mục tiêu: Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên.
**Kết luận: Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên
4. Củng cố .
- ĐHĐN:
- Chạy nhanh.
C. Phần kết thúc 
1.Thả lỏng hồi tĩnh 
2. Nhận xét, đánh giá giờ học.
3. Giao bài về nhà 
5’-7’
30’-32’
5’-7’
- Lớp trưởng tập hợp lớp , báo cáo sĩ số cho GV 
- GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học 
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
*GV
- GV hướng dẫn HS khởi động 
- HS khởi động theo hướng dẫn 
- GV gọi 5 em lên kiểm tra.
- HS thực hiện theo yêu cầu.
**Cách tiến hành:
- GV làm mẫu lại các kĩ năng.
- HS xem làm mẫu.
- GV hướng dẫn HS tập luyện.
- HS tập luyện theo hướng dẫn.
 * * * * * * * 
 GV * * * * * * * 
 * * * * * * * 
- GV quan sát sửa sai.
- HS sửa sai các kĩ năng.
** Cách tiến hành:
- GV làm mẫu lại các kĩ thuật bổ trợ chạy nhanh . .
- HS xem làm mẫu .
- GV hướng dẫn HS tập luyện.
- HS tập luyện theo hướng dẫn.
- GV quan sát sửa sai.
- HS sửa sai các kĩ thuật.
- GV làm mẫu và phân tích kĩ thuật Xuất phát cao chạy nhanh 
sau đó hướng dẫn HS tập luyện .
- HS xem làm mẫu phân tích động tác và tập luyện theo hướng dẫn.
- GV quan sát sửa sai.
- HS sửa sai kĩ thuật.
* * * * * * * 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
 GV
**Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS chạy hết cự ly.
- HS thực hiện theo yêu cầu.
- GV gọi 4-5 em lên thực hiện các kĩ năng đã học.
- HS thực hiện theo yêu cầu
- GV hướng dẫn HS thả lỏng 
- GV nhận xét đánh giá giờ học 
- HS nhận bài về nhà 
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 *GV
 Ngày07tháng10năm 2013
 Ký duyệt.
Ngày soạn: 28/9/2013
Ngày giảng: 7A: 7B: 
 Tiết 14
- ĐHĐN: Luyện tập nâng cao kĩ năng đã học.
-Chạy nhanh: Ôn tư thế sẵn sàng –xuất phát , chạy đạp sau; Xuất phát cao chạy nhanh 40 m .
I. Mục tiêu bài dạy .
 1. Kiến thức .
- ĐHĐN: Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện các kĩ năng đã học.
- Chạy nhanh: Biết cách thực hiện chạy đạp sau , tư thế sẵn sàng - xuất phát. Xuất phát cao chạy nhanh 40 m .
 2. Kỹ năng.
- ĐHĐN: Thực hiện cơ bản đúng các kĩ năng đã học.
- Chạy nhanh:Thực hiện cơ bản đúng chạy đạp sau, tư thế sẵn sàng - xuất phát, Xuất phát cao chạy nhanh 40 m .
3. Thái độ: 
- Thực hiện đỳng theo yờu cầu của GV và quy định của lớp học, nghiờm tỳc thực hiện khụng để xảy ra chấn thương trong lỳc tập luyện.
II. Địa điểm –phương tiện .
- Trên sân tập của trường, vệ sinh sạch sẽ sân tập.
- 1 còi, ĐH bấm giờ, giáo án, trang phục của HS và GV.
III. Tiến trình lên lớp.
Nội dung
định lượng
Phương pháp tổ chức
A. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp 
- GV nhận lớp , kiểm tra sĩ số
 7a: ... 7b: 
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học 
3. Khởi động 
- Xoay các khớp, ép ngang ép dọc, chạy một vòng quanh sân tập 
4. Kiểm tra bài cũ.
- Em hãy thực hiện kĩ năng quay phải, quay trái , quay đằng sau, đi đều - đứng lại .
B. Phần cơ bản.
1. ĐHĐN:
- Ôn các kĩ năng đội hình đội ngũ đã học.
**Mục tiêu: Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện cơ bản đúng các kĩ năng đội hình đội ngũ đã học.
**Kết luận: HS thực hiện cơ bản đúng các kĩ năng đội hình đội ngũ đã học.
2. Chạy nhanh:
*Ôn tư thế sẵn sàng –xuất phát.
- Khẩu lệnh: 
+ “Vào chỗ”.
+ “Sẵn sàngchạy”.
*Chạy đạp sau.
** xuất phát cao - chạy nhanh 40m.
**Mục tiêu: Biết cách thực hiện cơ bản đúng chạy đạp sau , tư thế sẵn sàng - xuất phát và Xuất phát cao chạy nhanh 40 m.
**Kết luận: HS thực hiện cơ bản đúng chạy đạp sau , tư thế sẵn sàng - xuất phát và Xuất phát cao chạy nhanh 40 m .
3.củng cố .
- ĐHĐN:
- Chạy nhanh.
C. Phần kết thúc 
1.Thả lỏng hồi tĩnh 
2. Nhận xét, đánh giá giờ học.
3.Giao bài về nhà 
5’-7’
30’-32’
5’-7’
- Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số cho GV 
- GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học 
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
 *GV
- GV hướng dẫn HS khởi động 
- HS khởi động theo hướng dẫn 
- GV gọi 5 em lên kiểm tra.
- HS thực hiện theo yêu cầu.
**Cách tiến hành:
- GV hướng dẫn HS tập luyện.
- HS tập luyện theo hướng dẫn.
 * * * * * * * 
 GV * * * * * * * 
 * * * * * * * 
- GV quan sát sửa sai.
- HS sửa sai các kĩ năng.
**Cách tiến hành:
- GV làm mẫu lại các kĩ thuật bổ trợ chạy nhanh. 
- HS xem làm mẫu .
- GV hướng dẫn HS tập luyện.
- HS tập luyện theo hướng dẫn.
- GV quan sát sửa sai.
- HS sửa sai các kĩ thuật .
- GV làm mẫu và phân tích kĩ thuật Xuất phát cao chạy nhanh sau đó hướng dẫn HS tập luyện .
- HS xem làm mẫu phân tích động tác và tập luyện theo hướng dẫn.
- GV quan sát sửa sai .
- HS sửa sai kĩ thuật .
* * * * * * * 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
 GV
- GV gọi 4-5 em lên thực hiện các kĩ năng đã học.
- HS thực hiện theo yêu cầu.
- GV hướng dẫn HS thả lỏng 
- GV nhận xét đánh giá giờ học 
- HS nhận bài về nhà 
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 *GV
 Ngày07.tháng10 năm 2013
 Ký duyệt.

Tài liệu đính kèm:

  • docT1314.doc