Giáo án Tin học 8 - Bài 6: Câu lệnh điều kiện

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

- Biết sự cần thiết của câu trúc rẽ nhánh trong lập trình .

- Biết cấu trúc rẽ nhánh được sử dụng để chỉ dẫn cho máy tính thực hiện các thao tác phụ thuộc vào điều kiện.

- Hiểu cấu trúc rẽ nhánh có hai dạng : Dạng thiếu và dạng đủ.

- Biết mọi ngôn ngữ lập trình có câu lệnh thể hiện cấu trúc rẽ nhánh.

- Hiểu cú pháp, hoạt động của các câu lệnh điều kiện dạng thiếu và dạng đủ trong Pascal.

2. Kỹ năng

- Bước đầu viết được câu lệnh điều kiện trong Pascal.

3. Thái độ

- Nhiêm túc trong học tập

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 06/01/2016 Lượt xem 595Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 8 - Bài 6: Câu lệnh điều kiện", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết: 29
Ngày dạy: 27/11/2009
BÀI 6 CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
Biết sự cần thiết của câu trúc rẽ nhánh trong lập trình .
Biết cấu trúc rẽ nhánh được sử dụng để chỉ dẫn cho máy tính thực hiện các thao tác phụ thuộc vào điều kiện.
Hiểu cấu trúc rẽ nhánh có hai dạng : Dạng thiếu và dạng đủ.
Biết mọi ngôn ngữ lập trình có câu lệnh thể hiện cấu trúc rẽ nhánh.
Hiểu cú pháp, hoạt động của các câu lệnh điều kiện dạng thiếu và dạng đủ trong Pascal.
2. Kỹ năng
Bước đầu viết được câu lệnh điều kiện trong Pascal.
3. Thái độ
Nhiêm túc trong học tập
II. Chuẩn bị
Thầy giáo
Phòng máy
Máy chiếu
Học sinh
Sách giáo khoa
Xem trước bài ở nhà
III. Phương pháp dạy học
Hướng dẫn trực tuyến
Diễn giải, đàm thoại.
IV. Tiến trình dạy học
Ổn định
Kiểm diện học sinh.
Kiểm tra bài cũ
Bài tập: Cho trước 3 số a, b và c. Hãy mô tả thuật toán cho biết ba số đó có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác hay không?
Đáp án:
INPUT: Ba số a>0, b>0 và c>0
OUTPUT: Thông báo “a, b và c có thể là 3 cạnh của một tam giác” hoặc thông báo “a, b và c không thể là 3 cạnh của một tam giác”.
	Bước 1: Nếu a+bc, chuyển tới bước 5.
	Bước 2: Nếu b+ca, chuyển tới bước 5.
	Bước 3: Nếu a+cb, chuyển tới bước 5.
	Bước 4: Thông báo “a, b và c có thể là 3 cạnh của một tam giác” và kết thúc thuật toán.
	Bước 5: Thông báo “a, b và c không thể là 3 cạnh của một tam giác” và kết thúc thuật toán.
Bài mới
Hoạt động của thầy & trò
Nội dung ghi của trò
* Nội dung 1: Hoạt động phụ thuộc vào điều kiện
Cho ví dụ về một hoạt động phụ thuộc điều kiện ?
Nếu chiều nay trời không mưa, em sẽ đi chơi bóng.
Nếu em bị ốm, em sẽ nghỉ học . 
Từ “nếu” trong các câu trên được dùng để chỉ một “điều kiện” và các hoạt động tiếp theo sau sẽ phụ thuộc vào điều kiện đó .
Nêu các điều kiện và các hoạt động phụ thuộc điều kiện trong các ví dụ trên .
Các điều kiện : chiều nay trời không mưa, em bị ốm.
Các hoạt động phụ thuộc điều kiện: em sẽ đi chơi bóng, em sẽ nghỉ học.
* Nội dung 2: 
Mỗi điều kiện nói trên được mô tả dưới dạng một phát biểu. Hoạt động tiếp theo phụ thuộc vào kết quả kiểm tra phát biểu đó đúng hay sai. Vậy kiết quả kiểm tra có thể là gì ?
Điều kiện
Kiểm tra
Kết quả
Hoạt động tiếp theo
Trời không mưa ?
Nhìn ra ngoài trời và thấy trời không mưa
Đúng
Sai
Đi chơi bóng
Ở nhà
Em bị ốm ?
Cảm thấy mình khoẻ mạnh.
Sai
Đúng 
Ở nhà
Đi học
* Nội dung 3: Điều kiện và phép so sánh
Các phép so sánh có vai trò rất quan trọng trong việc mô tả thuật toán và lập trình. Chúng thường được sử dụng để biểu diễn các điều kiện. Phép so sánh cho kết quả đúng có nghĩa điều kiện được thoả mãn; ngược lại điều kiện không thoả mãn.
CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN
1. Hoạt động phụ thuộc vào điều kiện
	Có những hoạt động chỉ được thực hiện khi một điều kiện cụ thể được xảy ra. Điều kiện thường là một sự kiện được mô tả sau từ nếu.
2. Tính đúng sai của các điều kiện
	Khi đưa ra câu điều kiện , kết quả kiểm tra là đúng, ta nói điều kiện được thoả mãn, còn khi kết quả kiểm tra là sai, ta nói diều kiện không thoả mãn.
	Ví dụ :
Nếu nháy nút “x” ở góc trên, bên phải cửa sổ, (thì) cửa sổ sẽ được đóng lại.
Nếu X>5, (thì hãy) in giá trị X ra màn hình.
Nếu nhấn phím Pause/Break, (thì) chương trình (sẽ bị) ngưng.
3. Điều kiện và phép so sánh
Các phép so sánh thường được sử dụng để biểu diễn các điều kiện.
Các phép so sánh cho kết quả đúng hoặc sai.
Củng cố và luyện tập
Em hãy nêu một vài ví dụ về các hoạt động hàng ngày phụ thuộc vào điều kiện.
Hãy cho biết các đìeu kiện hoặc các biểu thức sau đây cho kết quả đúng hay sai:
123 là số chia hết cho 3
Nếu 3 cạnh a, b và c của một tam giác thỏa mãn c2 = a2 + b2 thì tam giác đó có một góc vuông.
152 > 200
x2 < 1
Hướng dẫn học ở nhà
Học bài
Xem trước phần còn lại của bài học.
V. Rút kinh nghiệm

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 6. Câu lệnh điều kiện (2).doc