Giáo án Tin học 8 - Bài thực hành 1: Làm quen với turbo pascalTrần Thị Loan - Trường THCS Lê Hồng Phong

I. MỤC TIÊU :

1. Kiến thức:

- Bước đầu làm quen với màn hình soạn thảo Turbo Pascal

- Biết cách dịch, sửa một số lỗi đơn giản trong chương trình, chạy chương trình và xem kết quả

- Biết sự cần thiết phải tuân thủ quy định của ngôn ngữ lập trình

2. Kỹ năng:

- Thực hiện được thao tác khởi động / thoát khỏi TP.

- Soạn thảo được một chương trình pascal đơn giản

- Thực hiện được các thao tác mở bảng chọn và chọn lệnh

3. Thái độ:- Làm việc khoa học, chuẩn xác, có ý thức tự chủ trong học tập.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: SGK, SGV, tài liệu, Giáo án , phòng máy tính

2. Học sinh: Đọc trước bài, SGK, Đồ dùng học tập, bảng phụ.

 

docx 4 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 06/01/2016 Lượt xem 722Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 8 - Bài thực hành 1: Làm quen với turbo pascalTrần Thị Loan - Trường THCS Lê Hồng Phong", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 3
Tiết 5
Ngày soạn: 03/09 /2013
	Ngày dạy: 07/09/2013
Bài thực hành 1 (T1)
 LÀM QUEN VỚI TURBO PASCAL
I. MỤC TIÊU : 
1. Kiến thức:
- Bước đầu làm quen với màn hình soạn thảo Turbo Pascal
- Biết cách dịch, sửa một số lỗi đơn giản trong chương trình, chạy chương trình và xem kết quả
- Biết sự cần thiết phải tuân thủ quy định của ngôn ngữ lập trình
2. Kỹ năng: 
- Thực hiện được thao tác khởi động / thoát khỏi TP.
- Soạn thảo được một chương trình pascal đơn giản
- Thực hiện được các thao tác mở bảng chọn và chọn lệnh 
3. Thái độ:- Làm việc khoa học, chuẩn xác, có ý thức tự chủ trong học tập.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: SGK, SGV, tài liệu, Giáo án , phòng máy tính
2. Học sinh: Đọc trước bài, SGK, Đồ dùng học tập, bảng phụ...
III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: 
Ổn định tổ chức lớp: (2’)
· Sĩ số lớp:
+ Lớp 8A1.................................. Lớp 8A2................................... Lớp 8A3.........................
 Lớp 8A4...................................Lớp 8A5...................................
Gv: Chia nhóm học sinh 1 – 2 em/máy
2. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra trong quá trình thực hành.
3. Bài mới: (40’)
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Kiến thức ghi bảng
 Hoạt động 1: LÀM QUEN VỚI VIỆC KHỞI ĐỘNG VÀ THOÁT KHỎI TP(20’)
Gv? Nêu cách để khởi động Turbo Pascal.
- Có thể khởi động bằng cách nháy đúp chuột vào tên tệp Turbo.exe trong thư mục chứa tệp này.
- Gv? Nêu cách để thoát khỏi chương trình Pascal.
Ta có thể sử dụng tổ hợp phím Alt + X để thoát khỏi Turbo Pascal
+ Nháy đúp vào biểu tượng Turbo Pascal ở trên màn hình nền
Học sinh chú ý lắng nghe => ghi nhớ kiến thức.
Chọn Menu File => Exit.
1. Làm quen với việc khởi động và thoát khỏi Turbo Pascal:
a. Khởi động Turbo Pascal bằng một trong hai cách:
Cách 1: Nháy đúp chuột trên biểu tượng trên màn hình nền;
Cách 2: Nháy đúp chuột trên tên tệp Turbo.exe trong thư mục chứa tệp này (thường là thư mục con TP\BIN).
b. Quan sát màn hình của Turbo Pascal và so sánh với hình 11 SGK
 Hoạt động 2: NHẬN BIẾT CÁC THÀNH PHẦN :THANH BẢNG CHỌN (20’)
Gv: Tên tệp đang mở, con trỏ, dòng trợ giúp phía dưới màn hình.
- Nhấn phím F10 để mở bảng chọn. 
Gv? Để di chuyển qua lại giữa các bảng chọn ta sử dụng phím nào?
- Nhấn phím Enter để mở một bảng chọn
- Quan sát các lệnh trong từng bảng chọn.
- Hs: Để di chuyển qua lại giữa các bảng chọn, ta sử dụng phím mũi tên sang trái và sang phải.
- Học sinh thực hiện các thao tác theo yêu cầu của giáo viên.
2. Nhận biết các thành phần: thanh bản chọn, tên tệp đang mở, con trỏ, dòng trợ giúp phía dưới màn hình:
c. Nhận biết các thành phần: Thanh bảng chọn; tên tệp đang mở; con trỏ; dòng trợ giúp phía dới màn hình. 
d. Nhấn phím F10 để mở bảng chọn, sử dụng các phím mũi tên sang trái và sang phải để di chuyển qua lại giữa các bảng chọn. 
e. Nhấn phím Enter để mở một bảng chọn. 
f. Quan sát các lệnh trong từng bảng chọn.
- Mở các bảng chọn bằng cách khác: Nhấn tổ hợp phím Alt và phím tắt của bảng chọn (chữ màu đỏ ở tên bảng chọn, ví dụ phím tắt của bảng chọn File là F, bảng chọn Run là R,...).
g. Sử dụng các phím mũi tên lên và xuống để di chuyển giữa các lệnh trong một bảng chọn.
h. Nhấn tổ hợp phím Alt+X để thoát khỏi Turbo Pascal.
4.Củng cố: (2’) 
 - Nhận xét bài thực hành: Những lỗi học sinh thường mắc phải trong quá trình thực hành.
5. Hướng dẫn về nhà: (1’)
- Về nhà học bài cũ, thực hành nếu có máy.
6. Rút kinh nghiệm:
	Tuần 3
Tiết 6
Ngày soạn: 03/09 /2013
	Ngày dạy: 07/09/2013
Bài thực hành 1 (T2)
LÀM QUEN VỚI TURBO PASCAL
I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức:
- Bước đầu làm quen với màn hình soạn thảo TP
- Biết cách dịch, sửa một số lỗi đơn giản trong chương trình, chạy chương trình và xem kết quả
- Biết sự cần thiết phải tuân thủ quy định của ngôn ngữ lập trình
2. Kỹ năng: 
- Thực hiện được thao tác khởi động / thoát khỏi TP.
- Soạn thảo được một chương trình pascal đơn giản
- Thực hiện được các thao tác mở bảng chọn và chọn lệnh 
3. Thái độ:
- Làm việc khoa học, chuẩn xác, có ý thức tự chủ trong học tập.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: SGK, SGV, tài liệu, Giáo án , phòng máy tính
2. Học sinh: Đọc trước bài, SGK, đồ dùng học tập...
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 
Ổn định tổ chức lớp : (2’)
· Sĩ số lớp:
+ Lớp 8A1.................................. Lớp 8A2................................... Lớp 8A3.........................
 Lớp 8A4...................................Lớp 8A5...................................
Gv: Chia nhóm học sinh 1 – 2 em/máy
2. Kiểm tra bài cũ :
- Kiểm tra trong quá trình thực hành.
3. Bài mới: (40’) 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Kiến thức ghi bảng
Hoạt động 1: SOẠN THẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN (30’)
- Gv:Yêu cầu HS gõ chương trình phần a trong sgk
- Theo dõi và hướng dẫn trên các máy.
-	Mở chương trình đã chuẩn bị sẵn từ trong máy chủ, dịch và chạy chơng trình trên máy chủ.
Học sinh soạn thảo chương trình trên máy tính theo hướng dẫn của giáo viên.
3. Soạn thảo chương trình đơn giản:
program CT_Dau_tien;
uses crt;
begin
	clrscr;
	writeln('Chao cac ban');
	write('Toi la Turbo Pascal');
 end.
Hoạt động 2: DỊCH VÀ CHẠY MỘT CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN (10’)
- Gv: Yêu cầu học sinh dịch và chạy chương trình vừa soạn thảo. 
- Nhấn phím F9 để dịch chương trình. 
- Tiến hành sửa lỗi nếu có.
- Nhấn Ctrl + F9 để chạy chương trình
4. Dịch và chạy chương trình đơn giản:
- Nhấn tổ hợp phím Alt+F9 để dịch chơng trình
- Nhấn tổ hợp phím Ctrl+F9 để chạy chơng trình.
- Sau đó nhấn Alt+F5 để quan sát kết quả
4. Củng cố: (2’) 
- Nhận xét bài thực hành
- Đánh giá các nhóm thực hành và nhắc lại một số lỗi thường mắc phải khi thực hành.
5. Hướng dẫn về nhà: (1’)
- Về nhà học xem lại bài thực hành và đọc trước Bài 3
6. Rút kinh nghiệm:

Tài liệu đính kèm:

  • docxBài thực hành 1. Làm quen với turbo pascalTrần Thị Loan - Trường THCS Lê Hồng Phong.docx