Giáo án: Tin học Văn phòng – Microsoft Word: Chia cột và tạo drop cap

BÀI: CHIA CỘT VÀ TẠO DROP CAP

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

a. Kiến thức:

• Biết chia cột và tạo Drop cap

• Hiểu được thao tác chia cột và tạo Drop cap

b. Rèn luyện kỹ năng:

• Thực hiện được cách chia cột và tạo Drop cap

c. Giáo dục tư tưởng:

• Hình thành H việc chia cột & tạo Drop cap để trình bày văn bản đẹp hơn.

II. ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC LỚP:

• Nắm sĩ số

• Ổn định trật tự, tạo tâm lý tốt để bắt đầu tiết học

III. CHUẨN BỊ:

• G: Nghiên cứu tài liệu, SGK, soạn giáo án

• H: Đọc trước bài học

IV. NỘI DUNG BÀI

• Đặt vấn đề: từ bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu tính năng chia cột và tạo Drop cap trong hệ soạn thảo văn bản Microsoft Word.

 

doc 3 trang Người đăng vuhuy123 Ngày đăng 23/10/2018 Lượt xem 416Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án: Tin học Văn phòng – Microsoft Word: Chia cột và tạo drop cap", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 21/7/2010	Người soạn: Lê Bá Thi 	Thời gian: 45 phút
BÀI: CHIA CỘT VÀ TẠO DROP CAP
MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
Kiến thức:
Biết chia cột và tạo Drop cap
Hiểu được thao tác chia cột và tạo Drop cap
Rèn luyện kỹ năng:
Thực hiện được cách chia cột và tạo Drop cap
Giáo dục tư tưởng:
Hình thành H việc chia cột & tạo Drop cap để trình bày văn bản đẹp hơn.
ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC LỚP:
Nắm sĩ số
Ổn định trật tự, tạo tâm lý tốt để bắt đầu tiết học
CHUẨN BỊ:
G: Nghiên cứu tài liệu, SGK, soạn giáo án
H: Đọc trước bài học
NỘI DUNG BÀI
Đặt vấn đề: từ bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu tính năng chia cột và tạo Drop cap trong hệ soạn thảo văn bản Microsoft Word.
Nội Dung
Hoạt động của G & H
TG
1. Màn hình làm việc của Word.
-Khởi động Microsoft Word:
-Start\program\Microsoft Ofice\Microsoft Office Word 2003.
- Các thực đơn lựa chọn và thanh công cụ:
File (tệp)
Edit:(biên tập)
View: (hiển thị)
Insert: (chèn)
Format: (Định dạng)
Tool (Công cụ)
Table (Bảng)
Windows (Cửa sổ)
Help (Trợ giúp)
- G: giới thiệu sơ lược các chức năng của thực đơn lựa chọn và đặt câu hỏi.
- H: Biết được trong các thưc đơn lưa chọn có những mục gì và trả lời câu hỏi của G.
15’
Nội Dung
Hoạt động của G & H
TG
2. Chia cột.
* Có hai cách:
Cách 1:
	+ Trên thanh công cụ có biểu 	tượng ,click chuột vào xuất hiện
	Ta rê chuột sang phải 2 hoặc 3 cột 	để tiến hành chia cột.
Cách 2:
	+ Vào thực đơn Format -> Columns
	Xuất hiện cửa sổ
	Ta chọn số cột cần chia và những 	thông số cần lưu ý để tiến hành chia 	cột, khi thao tác xong chọn button OK.
- G: Đánh một đoạn văn bản hoặc copy một đoạn văn bản có sẵn vào giao diện word, tiến hành chia cột theo từng cách, vừa làm demo và giải thích cụ thể ý nghĩa của từng cách.
- H: Chú ý quan sát nắm bài tốt để thực hành. 
15’
Nội Dung
Hoạt động của G & H
TG
3. Tạo Drop cap.
- Tạo ra một chữ cái hoặc một cụm từ đầu dòng xuống 2 hoặc 3, 4 dòng tùy ý như những trang báo thường làm.
- Vào Format -> Drop cap
Sau khi chọn Drop cap xuất hiện cửa sổ:
Lần lượt chọn: 
	Font: Tùy chọn
	Lines to drop: Tùy chọn
	Distance from text: Tùy chọn
và những thông số cần lưu ý để tiến hành tạo Drop cap, khi thao tác xong chọn button OK.
- G: Đánh một đoạn văn bản hoặc copy một đoạn văn bản có sẵn vào giao diện word, tiến hành tạo Drop cap vừa làm demo và giải thích cụ thể.
- H: Chú ý quan sát nắm bài tốt để thực hành. 
15’
CŨNG CỐ
Biết được chức năng chia cột và tạo Drop cap

Tài liệu đính kèm:

  • docCHIA_COT_VA_TAO_DROP_CAP.doc