Bài 18. Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại

Hiểu tính chất vật lý chung của kim loại Biết tính chất hóa học đặc trưng và dãy điện hóa của kim loại I - Tính chất vật lí 1. Tính chất vật lí chung Ở điều kiện thường, các kim loại đều ở trạng thái rắn, có tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt và có ánh kim