Hướng dẫn ôn tập học kì I lớp 8 (năm 2011 - 2012)

Câu 1:( 2đ) thế nào là cách mạng công nghiệp ? cuộc cách mạng công nghiệp đã đưa tới hệ quả gì về mặt kinh tế,xã hội?

 * Khái niệm CMCN. (0,5 đ )

- Là sự chuyển biến từ sản xuất nhỏ thủ công → sản xuất lớn bằng máy móc.

Hệ quả

* Về kinh tế: (0,75đ )

- Làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản: nhiều TT KT xuất hiện, thành phố .

* Về xã hội: ( 0,75đ )

- Xuất hiện hai giai cấp cơ bản: Tư sản và vô sản => Tư sản ›‹ vô sản.

CÂU 2 :( 2đ) Vì sao các nước tư bản phương Tây lại đẩy mạnh xâm lược thuộc địa ở châu Á, châu Phi?

* Nguyên nhân:

- Do yêu cầu về thị trường nguồn nguyên liệu, nhân công để đáp ứng cho quan hệ sản xuất TBCN ngày càng lớn mạnh. (0,75đ )

- Bản thân các nước Á, Phi có nền kinh tế lạc hậu, kém phát triển, lại giàu tài nguyên thiên nhiên, dân số đông là thị trường tiêu thụ rộng lớn .(0,75đ )

=> Các nước Á, Phi đều là thuộc địa phụ thuộc của Thực dân phương Tây.(0,5 đ )

 

doc 3 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 18/04/2017 Lượt xem 129Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Hướng dẫn ôn tập học kì I lớp 8 (năm 2011 - 2012)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HKI LỚP 8 ( 2011_ 2012 )
Câu 1:( 2đ) thế nào là cách mạng công nghiệp ? cuộc cách mạng công nghiệp đã đưa tới hệ quả gì về mặt kinh tế,xã hội?
 * Khái niệm CMCN. (0,5 đ )
- Là sự chuyển biến từ sản xuất nhỏ thủ công → sản xuất lớn bằng máy móc.
Hệ quả 
* Về kinh tế: (0,75đ )
- Làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản: nhiều TT KT xuất hiện, thành phố .
* Về xã hội: ( 0,75đ )
- Xuất hiện hai giai cấp cơ bản: Tư sản và vô sản => Tư sản ›‹ vô sản.
CÂU 2 :( 2đ) Vì sao các nước tư bản phương Tây lại đẩy mạnh xâm lược thuộc địa ở châu Á, châu Phi?
* Nguyên nhân:
- Do yêu cầu về thị trường nguồn nguyên liệu, nhân công để đáp ứng cho quan hệ sản xuất TBCN ngày càng lớn mạnh. (0,75đ )
- Bản thân các nước Á, Phi có nền kinh tế lạc hậu, kém phát triển, lại giàu tài nguyên thiên nhiên, dân số đông là thị trường tiêu thụ rộng lớn .(0,75đ )
=> Các nước Á, Phi đều là thuộc địa phụ thuộc của Thực dân phương Tây.(0,5 đ )
Câu 3:( 4đ) trình bày phong trào công nhân Anh,Pháp,Đức trong những năm 1830-1840 của thế kỷ XIX ? Nguyên nhân thất bại của các phong trào trên ?
Phong trào công nhân trong những năm 1830-1840.
- Những năm 30-40 của TK XIX giai cấp công nhân tiến hành đấu tranh chính trị, trực tiếp chống lại giai cấp tư sản.
* Ở Pháp: ( 1đ )
- năm 1831: Công nhân dệt tơ thành phố Liông khởi nghĩa đòi tăng lương, giảm giờ làm.
* Đức:( 1đ )
- Năm 1844: Công nhân dệt vùng Sơ-lê-din khởi nghĩa chống lại chủ xưởng và điều kiện lao động tồi tệ.
* ở Anh:( 1đ )
- Từ 1836- 1847: Nổ ra “Phong trào Hiến chương”
* Kết quả phong trào.
- Đều bị dập tắt.
Nguyên nhân thất bại ( hv tự lập luận ) ( 1đ )
Câu 4 : Trình bày những nét chính diễn biến cuộc khởi nghĩa ngày 18.3.1871?
- Mâu thuẫn giữa chính phủ tư sản với nhân dân pari ngày càng cao, Chi-e ra lệnh cho quân tước vũ khí của Qdquân.
- 3h sáng 18.3.1871 Chi-e cho quân đánh úp đồi Mông-mác.
- Nhân dân phản khác mãnh liệt, quân Chi-e bị bao vây.
- Bọn chỉ huy ra lệnh bắn vào nhân dân nhưng binh lính không tuân lệnh, họ ngả về phía nhân dân tước vũ khí của chúng.
=> Âm mưu chiếm đồi Mông-mác của chúng bị thất bại. Nhân dân làm chủ Pari.
* Ngày 26.3.1871.
Nhân dân Pari tiến hành bầu cử Hôi đồng công xã theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu.
Câu 5 : ( 4đ )Nét nổi bật về tình hình kinh tế,chính trị Đức ? ? Vì sao nói Chủ nghĩa Đế Quốc Đức là quân phiệt hiếu chiến?
 . Đức.
* Kinh tế: ( 1đ )
- Về công nghiệp: Vượt Pháp, đuổi kịp Anh, đứng đầu châu Âu, đứng thứ 2 trên thế giới (sau Mĩ).
- Cuối TK XIX hình thành các công ty độc quyền chi phối nền kinh tế Đức
=> Chuyển sang CNĐQ.
* Chính trị: ( 2đ )
- Nhà nước Đức là Nhà nước chuyên chế với sự thống trị của địa chủ và tư sản độc quyền.
- Thi hành chính sách phản động: 
+ Đề cao chủng tộc Đức (phân biệt chủng tộc)
+ Đàn áp phong trào công nhân.
+ Truyền bá bạo lực.
+ Chạy đua vũ trang.
=> CNĐQ Đức là “ CNĐQ phân biệt, hiếu chiến”.
* vì sao ( hv tự lập luận ) ( 1đ )
Câu 6 :( 4đ ) Hãy cho biết những nét nổi bật về kinh tế ,ch1nh trị của Mĩ cuối TK XIX? Nhận xét về chính sách đối ngoại của Mĩ ?
* Kinh tế: 
- Công nghiệp: ( 2đ )
+ Từ vị trí thứ 4 (sau Anh, Pháp, Đức) nhảy vọt lên đứng đầu thế giới.
+ Năm 1894: Sản phẩm công nghiệp gấp đôi Anh và bằng ½ các nước tây Âu gộp lại.
- Cuối TK XIX- đầu TK XX: Xuất hiện các công ty độc quyền khổng lồ có ảnh hưởng tới kinh tế- chính trị.
=> Mĩ được coi là “Đế quốc của những ông vua công nghiệp”
=> Chuyển sang CNĐQ.
- Nông nghiệp trở thành nguồn cung cấp lương thực- thực phẩm cho châu Âu.
* Chính trị: ( 1đ )
- Đề cao vai trò của Tổng thống do hai Đảng: Đảng cộng hoà và Đảng dân chủ thay nhau cầm quyền.
* Nhận xét ( hv tự lập luận ) ( 1đ )
Câu 7 :( 3đ ) trình bày nguyên nhân,diễn biến,ý nghĩa Cách mạng Nga 1905- 1907 ?Nguyên nhân thất bại của cách mạng ?
* Nguyên nhân: ( 1đ )
- Đầu TK XX: Nga lâm vào tình trạng khủng hoảng.
- Nga hoàng đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh Nga- Nhật → Nga thua.
- Từ cuối 1904, nhiều cuộc bãi công nổ ra.
* Diễn biến: ( 1đ )
- T2.1905 Khởi nghĩa vũ trang bùng nổ ở Matxcova.
- Phong trào kéo dài đến 1907 thì chấm dứt.
* Ý nghĩa:( 1đ )
- Giáng một đòn chí tử vào nền thống trị của địa chủ và tư sản.
- Làm suy yếu chế độ Nga hoàng và là bước chuẩn bị cho cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa sẽ diễn ra vào năm 1917.
- Ảnh hưởng đến phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc.
Câu 8 : ( 3đ )Diễn biến của cách mạng Tân Hợi ? Cách mạng Tân Hợi có những hạn chế gì?
- T8.1905: Tôn Trung Sơn thành lập Trung Quốc đồng minh hội và đề ra “học thuyết Tam dân” nhằm:( 1đ )
+ Đánh đổ Mãn Thanh.
+ Khôi phục Trung Hoa.
+ Thành lập dân quốc 
- 10.10.1911: Dưới sự lãnh đạo của Đồng mình Hội khởi nghĩa Vũ Xương bùng nổ.
- 29.12.1911: Trung Hoa dân quốc được thành lập, Tôn Trung Sơn làm Tổng thống lâm thời.
- Năm 1912: Cách mạng Tân Hợi kết thúc. ( 1đ )
* hạn chế.chưa nêu được vấn đề đánh đuổi đấ quốc,chưa đụng chạm tới địa chủ phong kiến,không giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân ( 1đ )
Câu 9 : ( 3đ ) Tại sao các nước Đông Nam Á lại trở thành đối tượng xâm lược của tư bản phương Tây ? Kết quả chung của các phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á ?
- Đông Nam Á:( 1đ )
+ Vị trí địa lý quan trọng.
+ Giàu tài nguyên thiên nhiên.
+ Chế độ phong kiến suy yếu.
- Nửa sau TK XIX, tư bản phương Tây đẩy mạnh xâm lược khu vực này => Hầu hết các nước Đông Nam Á đều trở thành thuộc địa, nửa thuộc địa của tư bản phương tây (trừ Thái Lan)( 1đ )
- Phong trào giải phóng dân tộc chưa giành được thắng lợi.
=> Là tiền đề cho các cuộc đấu tranh sau này đi đến thắng lợi. ( 1đ )
Câu 10:( 3đ ) Hãy nêu nội dung của cuộc Duy Tân Minh Trị?
- Kinh tế: ( 1đ )
+ Thống nhất tiền tệ.
+ Xoá bỏ sự độc quyền ruộng đất của giai cấp phong kiến.
+ Tăng cường phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa 
- Chính trị- xã hội:( 1đ )
+ Bãi bỏ chế độ chế độ nông nô 
+ Chính sách giáo dục bắt buộc 
+ Chú trọng khoa học- kỹ thuật trong giảng dạy.
* Quân sự: ( 1đ )
+ Tổ chức và huấn luyện theo kiểu phương Tây.
+ Thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự.
+ Chú trọng công nghiệp đóng tàu, sản xuất vũ khí.

Tài liệu đính kèm:

  • docde_cuong_lich_su_lop_8.doc