Kế hoạch dạy học cá nhân năm học 2014 - 2015

I . NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 – 2014

- Giảng dạy môn toán 6A, sinh 9 , chủ nhiệm lớp 6A

- Kết quả KSCL của huyện : toán 6 đạt 97,5% >5 - xếp thứ 1/17 trường .

- Kết quả HSG sinh 9 : 5 giải

2. Nhiệm vụ năm học mới

 - Giảng dạy : Túan 6B , 7A , sinh 9C

 - Bồi dưỡng HSG sinh 9,toán 7

 - Chủ nhiệm 7A

 + Thuận lợi:

 Được sự quan tâm của ban giám hiệu nhà trường và đồng nghiệp , sự giúp đỡ nhiệt tình của các thành viên trong tổ

 Học hỏi được nhiều đồng nghiệp có kinh nghiệm trong giảng dạy .

 + Khó khăn :

 Nhiều đồ dùng còn thiếu , bị hư hỏng nhiều .

 

doc 22 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 06/04/2019 Lượt xem 231Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch dạy học cá nhân năm học 2014 - 2015", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
kế hoạch dạy học cá nhân
 Năm học 2014- 2015
I . nhiệm vụ được phân công 
1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 – 2014
- Giảng dạy môn toán 6A, sinh 9 , chủ nhiệm lớp 6A 
- Kết quả KSCL của huyện : toán 6 đạt 97,5% >5 - xếp thứ 1/17 trường .
- Kết quả HSG sinh 9 : 5 giải
2. Nhiệm vụ năm học mới
 - Giảng dạy : Túan 6B , 7A , sinh 9C 
 - Bồi dưỡng HSG sinh 9,toỏn 7
 - Chủ nhiệm 7A
 + Thuận lợi: 
 Được sự quan tâm của ban giám hiệu nhà trường và đồng nghiệp , sự giúp đỡ nhiệt tình của các thành viên trong tổ
 Học hỏi được nhiều đồng nghiệp có kinh nghiệm trong giảng dạy .
 + Khó khăn :
 Nhiều đồ dùng còn thiếu , bị hư hỏng nhiều ... 	
II. Các mục tiêu – nhiệm vụ – chỉ tiêu và giải pháp thực hiện
 1. Mục tiêu 1: Bản thân luôn tu dưỡng và rèn luyện đạo đức nhà giáo để xứng đáng là tấm gương sáng về đạo đức tự học và sáng tạo cho HS noi theo
a. Chỉ tiêu : 
Hưởng ứng cuộc vận động nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong gd.
Tiếp tục cuộc vận động làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh..
b.Biện pháp :
Luôn chấp hành các chủ trương chính sách của đảng , pháp luật của nhà nước , chỉ thị của ngành , nhà trường
Nâng cao trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp  
 2. Mục tiêu 2 : Nâng cao trình độ chuyên môn .
 * Chỉ tiêu:
- Nắm vững phương pháp , giảng dạy phù hợp 
- Soạn mới giáo án 100% 
* Giải pháp : 
- Thực hiện đầy đủ các quy chế của ngành , của trường .
-Tham gia sinh hoạt chuyên môn đầy đủ, tự học , tự bồi dưỡng.
- Tự trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, nghiên cứu tài liệu
- Dự giờ đồng nghiệp 1tiết /tuần
3. Mục tiêu 3: Nâng cao chất lượng HS đại trà , chất lượng HS giỏi
 * Chỉ tiêu : 
 - Giữ vững chất lượng HS giỏi và HS đại trà
 - Nâng cao chất lượng HS giỏi và HS đại trà 
 Toỏn 7 đạt 85% - Toỏn 6: 75 % -Sinh 9 : 90% 
 Có 6 giải HSG
 * Giải pháp :
- Thực hiện phân loại HS , chọn pp giáo dục phù hợp- phỏt huy năng lực 
học tập của HS
- ứng dụng CNTT vào giảng dạy – tìm kiếm tư liệu : 20 tiết giáo án điện tử / 1HK
- Hướng dẫn HS học và làm bài tập ở nhà 
-Bồi dưỡng HSG tối thiểu 2 buổi / Tuần
- SHCM những bài khó với các đ/c trong nhóm.
- Hoạt động đổi mới kiểm tra đánh giá HS
- Hướng dẫn HS chuẩn bị bài , tiếp cận nguồn lài liệu internet
-Tăng cường kiểm tra vở HS , kiểm tra 15 ph , miệng theo chuẩn KTKN
- Kết hợp với PHHS 
- Dạy lồng ghép : Bảo vệ môi trường ..
- Tích cực làm đề tài và đồ dùng dạy học..
III. Kế hoạch cụ thể 
Thời gian
 Nội dung công việc 
Điều chỉnh bổ sung
Ghi chú
 Tuần 1
*Dạy theo phân phối chương trình
Toán 6 : 
-Số : tiết 1 – tiết 3
-Hình : tiết : 3
Toỏn 7: 
Hinh 7: tiết 1– tiết 2
Đại 7 : tiết 1– tiết 2
Sinh 9:tiết 1– tiết 2
*Bồi dưỡng HS giỏi và HS đại trà
BDCMNV:Sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề
 Tuần 2
*Dạy theo phân phối chương trình 
Toán 6 : 
-Số : tiết 4 – tiết 6
-Hình : tiết 6
Hinh 7 : tiết 3 – tiết 4
Đại 7:tiết 3 – tiết 4
Sinh9: tiết 3 – tiết 4
*Bồi dưỡng HS giỏi và HS đại trà
*SHCM nhóm theo chuyên đề tháng 9
*BDCMNV: Dự giờ 
Tuần 3
*Dạy theo phân phối chương trình 
Toán 6 : 
-Số : tiết 7 – tiết 9
-Hình : tiết 3
-Hình 7 : tiết 5– tiết 6
Đại 7:tiết 5– tiết 6
Sinh9: tiết 5– tiết 6
*Bồi dưỡng HS giỏi và HS đại trà
*SHCM nhóm theo chuyên đề tháng 9
*BDCMNV: Dự giờ 
 Tuần 4
*Dạy theo phân phối chương trình 
Toán 6 : 
-Số : tiết 10– tiết 12
-Hình : tiết 4
-Hình 7 : tiết 7– tiết 8
Đại 7:tiết 7– tiết 8
Sinh9: tiết 7– tiết 8
*Bồi dưỡng HS giỏi và HS đại trà
*SHCM nhóm theo chuyên đề tháng 9
*BDCMNV: Dự giờ
 Tuần 5
*Dạy theo phân phối chương trình 
Toán 6 : 
-Số : tiết 13 – tiết 15
-Hình : tiết 5
-Hình 7 : tiết 9 - tiết 10
Đại 7:tiết 9– tiết 10
Sinh9: tiết 9– tiết 10
*Bồi dưỡng HS giỏi và HS đại trà
*SHCM nhóm theo chuyên đề tháng 10
*BDCMNV: Dự giờ
Tuần 6
*Dạy theo phân phối chương trình 
Toán 6 : 
-Số : tiết 16– tiết 18
-Hình : tiết 6
-Hình 7 : tiết 11 - tiết 12
Đại 7: tiết 11 - tiết 12 
Sinh9: tiết 11 - tiết 12 
*Bồi dưỡng HS giỏi và HS đại trà
*SHCM nhóm theo chuyên đề tháng 10
*BDCMNV: Dự giờ
Tuần 7
*Dạy theo phân phối chương trình 
Toán 6 : 
-Số : tiết 19– tiết 21
-Hình : tiết 7
-Hình 7 : tiết 13- tiết 14 
Đại 7: tiết 13- tiết 14 
Sinh9: tiết 13- tiết 14 
*Bồi dưỡng HS giỏi và HS đại trà
*SHCM nhóm theo chuyên đề tháng 10
*BDCMNV: Dự giờ
 Tuần 8 
*Dạy theo phân phối chương trình 
Toán 6 : 
-Số : tiết 22– tiết 24
-Hình : tiết 8
-Hình 7 : tiết 15- tiết 16 
Đại 7: tiết 15- tiết 16 
Sinh9: tiết 15-tiết 16 
*Bồi dưỡng HS giỏi và HS đại trà
*SHCM nhóm theo chuyên đề tháng 10
*BDCMNV: Dự giờ
Tuần 9
*Dạy theo phân phối chương trình 
Toán 6 : 
-Số : tiết 25 tiết 27
-Hình : tiết 9
-Hình 7 : tiết 17 -tiết 18
Đại 7: tiết 17- tiết 18 
Sinh9: tiết 17 - tiết 18
*Bồi dưỡng HS giỏi và HS đại trà
*SHCM nhóm theo chuyên đề tháng 11
*BDCMNV: Dự giờ
Tuần10
*Dạy theo phân phối chương trình 
Toán 6 : 
-Số : tiết 28 - tiết 30
-Hình : tiết 10 
-Hình 7 : tiết 19- tiết 20 
Đại 7: tiết 19 - tiết 20
Sinh9: tiết 19 - tiết 20 
*Bồi dưỡng HS giỏi và HS đại trà
*SHCM nhóm theo chuyên đề tháng 11
*BDCMNV: Dự giờ
Tuần11
*Dạy theo phân phối chương trình 
Toán 6 : 
-Số : tiết 31 -tiết 33
-Hình 6 : tiết 11 
-Hình 7 : tiết 21 - tiết 22 
Đại 7: tiết 21 - tiết 22
Sinh9: tiết 21 - tiết 22
*Bồi dưỡng HS giỏi và HS đại trà
*SHCM nhóm theo chuyên đề tháng 11
*BDCMNV: Dự giờ
Tuần12
*Dạy theo phân phối chương trình 
Toán 6 : 
-Số : tiết 34-tiết 36
-Hình 6 : tiết 12 
-Hình 7 : tiết 23- tiết 24 
Đại 7: tiết 23 - tiết 24
Sinh9: tiết 23 - tiết24 
*Bồi dưỡng HS giỏi và HS đại trà
*SHCM nhóm theo chuyên đề tháng 11
*BDCMNV: Dự giờ
 Tuần13
*Dạy theo phân phối chương trình 
Toán 6 : 
-Số : tiết 37-tiết 39
-Hình : tiết 13 
-Hình 7 : tiết 25- tiết 26 
Đại 7: tiết 25 - tiết 26
Sinh9: tiết 25 - tiết 26
*Bồi dưỡng HS giỏi và HS đại trà
*SHCM nhóm theo chuyên đề tháng 12
*BDCMNV: Dự giờ
 Tuần14
*Dạy theo phân phối chương trình 
Toán 6 : 
-Số : tiết 40 - tiết 41
-Hình : tiết 14
-Hình 7 : tiết 27 - tiết 28 
Đại 7: tiết 27 - tiết 28
Sinh9: tiết 27 - tiết 28
*Bồi dưỡng HS giỏi và HS đại trà
*SHCM nhóm theo chuyên đề tháng 12
*BDCMNV: Dự giờ
 Tuần 15
*Dạy theo phân phối chương trình 
Toán 6 : 
-Số : tiết 43- tiết 45
-Hình : tiết 15
-Hình 7 : tiết 29- tiết 30 
Đại 7: tiết 29 - tiết 30
Sinh9: tiết 29 - tiết 30
*Bồi dưỡng HS giỏi và HS đại trà
*SHCM nhóm theo chuyên đề tháng 12
*BDCMNV: Dự giờ
Tuần 16 
*Dạy theo phân phối chương trình 
Toán 6 : 
-Số : tiết 46-tiết 48
-Hình : tiết 16
-Hình 7 : tiết 31- tiết 32 
Đại 7: tiết 31 - tiết 32
Sinh9: tiết 31 - tiết 32
*Bồi dưỡng HS giỏi và HS đại trà
*SHCM nhóm theo chuyên đề tháng 12
*BDCMNV: Dự giờ
Tuần17
*Dạy theo phân phối chương trình 
Toán 6 : 
-Số : tiết 49 – tiết 51
-Hình : tiết 17
-Hình 7 : tiết 32- tiết 34 
Đại 7: tiết 32 - tiết 34
Sinh9: tiết 32 - tiết 34
*Bồi dưỡng HS giỏi và HS đại trà
*SHCM nhóm theo chuyên đề tháng 1
*BDCMNV: Dự giờ
Tuần18
*Dạy theo phân phối chương trình 
Toán 6 : 
-Số : tiết 52 – tiết 54
-Hình : tiết 18
-Hình 7 :tiết 30 - tiết 32
Đại 7: tiết 30 - tiết 32
Sinh9: tiết 30 - tiết 32
*Bồi dưỡng HS giỏi và HS đại trà
*SHCM nhóm theo chuyên đề tháng 1
*BDCMNV: Dự giờ
 Tuần19 
*Dạy theo phân phối chương trình 
Toán 6 : 
-Số : tiết 55- 57
-Hình : tiết 19
-Hình 7 : tiết 35 - tiết 37
Đại 7: tiết 35 - tiết 37
Sinh9: tiết 35 - tiết 37
*Bồi dưỡng HS giỏi và HS đại trà
*SHCM nhóm theo chuyên đề tháng 1
*BDCMNV: Dự giờ
Tuần 20 
*Dạy theo phân phối chương trình 
Toán 6 : 
-Số :58- tiết 60
-Hình : tiết 20
-Hình 7 : tiết 18 - tiết 19
Đại 7: tiết 18 - tiết 19
Sinh9: tiết 18 - tiết 19
*Bồi dưỡng HS giỏi và HS đại trà
*SHCM nhóm theo chuyên đề tháng 1
*BDCMNV: Dự giờ
Tuần 21 
*Dạy theo phân phối chương trình 
Toán 6 : 
-Số : 61- tiết 63
-Hình : tiết 21
-Hình 7 : tiết 41 - tiết 42
Đại 7: tiết 41 - tiết 42
Sinh9: tiết 41 - tiết 42
*Bồi dưỡng HS giỏi và HS đại trà
*SHCM nhóm theo chuyên đề tháng 2
*BDCMNV: Dự giờ
 Tuần 22
*Dạy theo phân phối chương trình 
Toán 6 : 
-Số :64- tiết 66
-Hình : 22
-Hình 7 : tiết 43 - tiết 44
Đại 7: tiết 43 - tiết 44
Sinh9: tiết 43 - tiết 44
*Bồi dưỡng HS giỏi và HS đại trà
*SHCM nhóm theo chuyên đề tháng 2
*BDCMNV: Dự giờ
Tuần 23 
*Dạy theo phân phối chương trình 
Toán 6 : 
-Số : 67-tiết 69
-Hình : tiết 23
-Hình 7 : tiết 45 - tiết 46
Đại 7: tiết 45 - tiết 46
Sinh9: tiết 45 - tiết 46
*Bồi dưỡng HS giỏi và HS đại trà
*SHCM nhóm theo chuyên đề tháng 2
*BDCMNV: Dự giờ
Tuần 24
*Dạy theo phân phối chương trình 
Toán 6 : 
-Số :70- tiết 72
-Hình : tiết 24
-Hình 7 : tiết 47 - tiết 48
Đại 7: tiết 47 - tiết 48
Sinh9: tiết 47 - tiết 48
*Bồi dưỡng HS giỏi và HS đại trà
*SHCM nhóm theo chuyên đề tháng 2
*BDCMNV: Dự giờ
Tuần 25 
*Dạy theo phân phối chương trình 
Toán 6 : 
-Số : 73- tiết 75
-Hình : tiết 25
-Hình 7 : tiết 49 - tiết 50
Đại 7: tiết 49 - tiết 50
Sinh9: tiết 49 - tiết 50
*Bồi dưỡng HS giỏi và HS đại trà
*SHCM nhóm theo chuyên đề tháng 3
*BDCMNV: Dự giờ
Tuần 26
*Dạy theo phân phối chương trình 
Toán 6 : 
-Số : tiết 79
-Hình : tiết 26
-Hình 7 : tiết 51 - tiết 52
Đại 7: tiết 51 - tiết 52
Sinh9: tiết 51 - tiết 52
*Bồi dưỡng HS giỏi và HS đại trà
*SHCM nhóm theo chuyên đề tháng 3
*BDCMNV: Dự giờ
Tuần 27
*Dạy theo phân phối chương trình 
-Hình : tiết 27 
Toán 6 : 
-Số : tiết 81
-Hình 7 : tiết 53 - tiết 54
Đại 7: tiết 53 - tiết 54
Sinh9: tiết 53 - tiết 54
*Bồi dưỡng HS giỏi và HS đại trà
*SHCM nhóm theo chuyên đề tháng 3
*BDCMNV: Dự giờ
 Tuần 28
*Dạy theo phân phối chương trình 
Toán 6 : 
-Số : tiết 82
-Hình : tiết 28
Hình 7 : tiết 55 - tiết 56
Đại 7: tiết 55 - tiết 56
Sinh9: tiết 55 - tiết 56
*Bồi dưỡng HS giỏi và HS đại trà
*SHCM nhóm theo chuyên đề tháng 3
*BDCMNV: Dự giờ
Tuần 29
*Dạy theo phân phối chương trình 
Toán 6 : 
-Số : tiết 87
-Hình : tiết 29
Hình 7 : tiết 57 - tiết 58
Đại 7: tiết 57 - tiết 58
Sinh9: tiết 47 - tiết 58
*Bồi dưỡng HS giỏi và HS đại trà
*SHCM nhóm theo chuyên đề tháng 4
*BDCMNV: Dự giờ
Tuần30
*Dạy theo phân phối chương trình 
Toán 6 : 
-Số : tiết 90
-Hình : tiết 30
Hình 7 : tiết 59- tiết 60
Đại 7: tiết 59 - tiết 60
Sinh9: tiết 59 - tiết60
*Bồi dưỡng HS giỏi và HS đại trà
*SHCM nhóm theo chuyên đề tháng 4
*BDCMNV: Dự giờ
Tuần 31 
*Dạy theo phân phối chương trình 
Toán 6 : 
-Số : tiết 93
-Hình : tiết 31
Hình 7 : tiết 61- tiết 62
Đại 7: tiết 61 - tiết 62
Sinh9: tiết 61 - tiết 62
*Bồi dưỡng HS giỏi và HS đại trà
*SHCM nhóm theo chuyên đề tháng 4
*BDCMNV: Dự giờ
 Tuần 32
*Dạy theo phân phối chương trình 
Toán 6 : 
-Số : tiết 96
-Hình : tiết 32
Hình 7 : tiết 63- tiết 64
Đại 7: tiết 63 - tiết 64
Sinh9: tiết 63 - tiết 64
*Bồi dưỡng HS giỏi và HS đại trà
*SHCM nhóm theo chuyên đề tháng 4
*BDCMNV: Dự giờ
Tuần 33
*Dạy theo phân phối chương trình 
Toán 6 : 
-Số : tiết 99
-Hình : tiết 32
Hình 7 : tiết 65- tiết 66
Đại 7: tiết 65 - tiết 66
Sinh9: tiết 65 - tiết 66
*Bồi dưỡng HS giỏi và HS đại trà
*SHCM nhóm theo chuyên đề tháng 5
*BDCMNV: Dự giờ
Tuần 34
*Dạy theo phân phối chương trình 
Toán 6 : 
-Số : tiết 112
-Hình : tiết 32
Hình 7 : tiết 67- tiết 68
Đại 7: tiết 67 - tiết 68
Sinh9: tiết 67 - tiết 68
*Bồi dưỡng HS giỏi và HS đại trà
*SHCM nhóm theo chuyên đề tháng 5
*BDCMNV: Dự giờ
Tuần 35
*Dạy theo phân phối chương trình 
Toán 6 : 
-Số : tiết 115
-Hình : tiết 32
Hình 7 : tiết 69- tiết 70
Đại 7: tiết 69 - tiết 70
Sinh9: tiết 69 - tiết 70
*Bồi dưỡng HS giỏi và HS đại trà
*SHCM nhóm theo chuyên đề tháng 5
*BDCMNV: Dự giờ
 Người lập 
GV : Đỗ Thị Huệ – Trường THCS Lương Khánh Thiện
Phê duyệt của tổ trưởng – BGH :
Thời gian
 Nội dung công việc 
Điều chỉnh bổ sung
Tuần 1:15/8- 20/ 8
*Dạy theo phân phối chương trình
Toán 6 : 
-Số : tiết 1 – tiết 3
-Hình : tiết : 1
Sinh 7 : tiết 1– tiết 2
* Dạy BDHS yếu kém
* Chủ nhiệm lớp 6C
*BDHSG toán 6 theo chuyên đề :
Tập hợp số tự nhiên 
Tuần 2:22/8- 27/ 8
*Dạy theo phân phối chương trình 
Toán 6 : 
-Số : tiết 4 – tiết 6
-Hình : tiết :2
Sinh 7 : tiết 3 – tiết 4
* Dạy BDHS yếu kém
* Chủ nhiệm lớp 6C
*BDHSG toán 6 theo chuyên đề:
Các phép tính về số tự nhiên
Tuần 3:29/8- 3/ 9
*Dạy theo phân phối chương trình
Toán 6 : 
-Số : tiết 7– tiết 9
-Hình : tiết :3
Sinh 7 : tiết 5 – tiết 6
* Dạy BDHS yếu kém
* Chủ nhiệm lớp 6C
*BDHSG toán 6 theo chuyên đề:
 tính chât chia hêt trên tập hợp số tự nhiên
Tuần 4:5/9- 10/ 9
*Dạy theo phân phối chương trình
Toán 6 : 
-Số : tiết 9 – tiết 12
-Hình : tiết :4
Sinh 7 : tiết 7– tiết 8
* Dạy BDHS yếu kém
* Chủ nhiệm lớp 6C
*BDHSG toán 6 theo chuyên đề:
Các dấu hiêu chia hết
Tuần 5:12/9-17/9
*Dạy theo phân phối chương trình
Toán 6 : 
-Số : tiết 13 – tiết 15
-Hình : tiết 5
Sinh 7 : tiết 9 – tiết 10
* Dạy BDHS yếu kém
* Chủ nhiệm lớp 6C
*BDHSG toán 6 theo chuyên đề :
Các dấu hiêu chia hết 
Tuần 6:19/9-24/9
*Dạy theo phân phối chương trình
Toán 6 : 
-Số : tiết 16 – tiết 18 
-Hình : tiết 6
Sinh 7 : tiết 11 – tiết 12
* Dạy BDHS yếu kém
* Chủ nhiệm lớp 6C
*BDHSG toán 6 theo chuyên đề: số ngyen tố , hợp số
Tuần 7:26/9-1/10
*Dạy theo phân phối chương trình
Toán 6 : 
-Số : tiết 19 – tiết 21 
-Hình : tiết :7
Sinh 7 : tiết 13 – tiết 14
* Dạy BDHS yếu kém
* Chủ nhiệm lớp 6C
*BDHSG toán 6 theo chuyên đềước chung , ƯCLN
Tuần 8 :3/10-8/10
*Dạy theo phân phối chương trình
Toán 6 : 
-Số : tiết 22– tiết 24
-Hình : tiết :8
Sinh 7 : tiết 15 – tiết 16
* Dạy BDHS yếu kém
* Chủ nhiệm lớp 6C
*BDHSG toán 6 chuyên đề :ước chung , ƯCLN
Tuần 9:10/10-15/10
*Dạy theo phân phối chương trình
Toán 6 : 
-Số : tiết 25- tiết 27
-Hình : tiết 9
Sinh 7 : tiết 17,18
* Dạy BDHS yếu kém
* Chủ nhiệm lớp 6C
*BDHSG toán 6 theo chuyên đề: BCVà BCNN
Tuần10:17/10-22/10
*Dạy theo phân phối chương trình– tiết 
Toán 6 : 
-Số : tiết 28- tiết 30
-Hình : tiết :10
Sinh 7 : tiết 19, 20
* Dạy BDHS yếu kém
* Chủ nhiệm lớp 6C
*BDHSG toán 6 theo chuyênđề: BCVà BCNN
Tuần11:24/10-29/10
*Dạy theo phân phối chương trình
Toán 6 : 
-Số : tiết31-tiết33
-Hình : tiết :11
Sinh 7 : tiết21,tiết22
* Dạy BDHS yếu kém
* Chủ nhiệm lớp 6C
*BDHSG toán 6 theo chuyên đề:
Tuần12:31/10-5/11
*Dạy theo phân phối chương trình
Toán 6 : 
-Số : tiết 34- tiết36
-Hình : tiết 12
Sinh 7 : tiết23-tiết24
* Dạy BDHS yếu kém
* Chủ nhiệm lớp 6C
*BDHSG toán 6 theo chuyên đề: thứ tự trên tập hợp số nguyên
Tuần13:7/11-12/11
*Dạy theo phân phối chương trình
Toán 6 : 
-Số : tiết 37 – tiếi 39
-Hình : tiết 13
Sinh 7 : tiết25-tiết26
* Dạy BDHS yếu kém
* Chủ nhiệm lớp 6C
*BDHSG toán 6 theo chuyên đề thứ tự trên tập hợp số nguyên
Tuần14:14/11-19/11
*Dạy theo phân phối chương trình
Toán 6 : 
-Số : tiết 40- tiết 42
-Hình : tiết 14
Sinh 7 : tiết27 – tiết28
* Dạy BDHS yếu kém
* Chủ nhiệm lớp 6C
*BDHSG toán 6 theo chuyên đề : cộng và trừ các số nguyên
Tuần15:21/11-26/11
*Dạy theo phân phối chương trình
Toán 6 : 
-Số : tiết43 – tiết46
- Sinh 7 : tiết 29,30
* Dạy BDHS yếu kém
* Chủ nhiệm lớp 6C
*BDHSG toán 6 theo chuyên đề : nhân các số nguyên
Tuần16 :28/11- 3/12
*Dạy theo phân phối chương trình
Toán 6 : 
-Số : tiết47- tiết 50
Sinh 7 : tiết 31 ,32
* Dạy BDHS yếu kém
* Chủ nhiệm lớp 6C
*BDHSG toán 6 theo chuyên đề
tính chất chia hết trong tập hơp số nguyên
Tuần17: 5/12-10/12
*Dạy theo phân phối chương trình
Toán 6 : 
-Số : tiết 51 -tiết 54
Sinh 7 : tiết33,34
* Dạy BDHS yếu kém
* Chủ nhiệm lớp 6C
*BDHSG toán 6 theo chuyên đề
Tuần18: 12/12-17/12
*Dạy theo phân phối chương trình
Toán 6 : 
-Số : tiết 55 –tiết 58
Sinh 7 : tiết35, 36
* Dạy BDHS yếu kém
* Chủ nhiệm lớp 6C
*BDHSG toán 6 theo chuyên đề : điền chữ số
Tuần19 :19/12-24/12
*Dạy theo phân phối chương trình
Toán 6 : 
-Số : tiết 59 – tiết 62
Sinh 7 : tiết 37,38
* Dạy BDHS yếu kém
* Chủ nhiệm lớp 6C
*BDHSG toán 6 theo chuyên đề: điền chữ số 
Tuần 20 : 26/12-31/12
*Dạy theo phân phối chương trình
Số : tiết 63 – tiết 65
-Hình : tiết : 15
Sinh 7 : tiết 39,40
* Dạy BDHS yếu kém
* Chủ nhiệm lớp 6C
*BDHSG toán 6 theo chuyên đề: dãy các số viết theo quy luật
Tuần 21 :2/1- 7/1
*Dạy theo phân phối chương trình
Toán 6 : 
-Số : tiết 66 - 68
-Hình : tiết :16
Sinh 7 : tiết 41, 42
* Dạy BDHS yếu kém
* Chủ nhiệm lớp 6C
*BDHSG toán 6 theo chuyên đề: dãy các số viết theo quy luật
Tuần 22: 9/1-14/1
*Dạy theo phân phối chương trình
-Số : tiết 69 - 71
-Hình : tiết :17
Sinh 7 : tiết 43, 44
* Dạy BDHS yếu kém
* Chủ nhiệm lớp 6C
*BDHSG toán 6 theo chuyên đề: : dãy các số viết theo quy luật
Tuần 23:16/1- 21/1 
*Dạy theo phân phối chương trình
-Số : tiết 72 - 74
-Hình : tiết :18
Sinh 7 : tiết 45, 46
* Dạy BDHS yếu kém
* Chủ nhiệm lớp 6C
*BDHSG toán 6 theo chuyên đề: tập hợp và phần tử cua tập hợp
Tuần 24:23/1-28/1
*Dạy theo phân phối chương trình
-Số : tiết 75-77
-Hình : tiết :19
Sinh 7 : tiết 47, 48
* Dạy BDHS yếu kém
* Chủ nhiệm lớp 6C
*BDHSG toán 6 theo chuyên đề:các phép toán trên tập hợp- tập hợp bằng nhau
Tuần 25 :30/1- 4/2
*Dạy theo phân phối chương trình
-Số : tiết 78-80
-Hình : tiết :20
Sinh 7 : tiết 49, 50
* Dạy BDHS yếu kém
* Chủ nhiệm lớp 6C
*BDHSG toán 6 theo chuyên đề:tìm chữ số tận cùng của một luỹ thừa
Tuần 26:6/2-11/2
*Dạy theo phân phối chương trình
Số : tiết 81- tiết 83
-Hình : tiết :21
Sinh 7 : tiết 51,52 
* Dạy BDHS yếu kém
* Chủ nhiệm lớp 6C
*BDHSG toán 6 theo chuyên đề : tính số điểm số đương thẳng , số đoạn thẳng
Tuần 27:13/2-18/2
*Dạy theo phân phối chương trình
Số : tiết 84 – t 86
-Hình : tiết :22
Sinh 7 : tiết 53,54 
* Dạy BDHS yếu kém
* Chủ nhiệm lớp 6C
*BDHSG theo chuyên đề tính số điểm số đương thẳng , số đoạn thẳng
Tuần 28:20/2-25/2
*Dạy theo phân phối chương trình
Số : tiết 87 – t 89
-Hình : tiết :23
Sinh 7 : tiết 55,56 
* Dạy BDHS yếu kém
* Chủ nhiệm lớp 6C
*BDHSG theo chuyên đề : phân số – phân số bằng nhau , tính chất cơ bản của p. số
Tuần 29: 27/2- 4/3
*Dạy theo phân phối chương trình
Số : tiết 90 – t 92 
-Hình : tiết :24
Sinh 7 : tiết 57,58 
* Dạy BDHS yếu kém
* Chủ nhiệm lớp 6C
*BDHSG theo chuyên đề phân số – phân số bằng nhau , tính chất cơ bản của p. số
Tuần30: 6/3- 11/3
*Dạy theo phân phối chương trình
Số : tiết 93 – t 95 
-Hình : tiết :25
Sinh 7 : tiết 59,60 
 * Dạy BDHS yếu kém
* Chủ nhiệm lớp 6C
*BDHSG theo chuyên đề : rut gọn quy đồng mẫu nhiều p.số
Tuần 31 : 13/3- 18/3
*Dạy theo phân phối chương trình
- Số : tiết 96- t 98
-Hình : tiết :26
Sinh 7 : tiết 61,62 
* Dạy BDHS yếu kém
* Chủ nhiệm lớp 6C
*BDHSG theo chuyên đề : cộng trừ nhân chia p. số
Tuần 32:20/3-25/3
*Dạy theo phân phối chương trình
- Số : tiết 9 9- t 101
-Hình : tiết :27
Sinh 7 : tiết 63,64 
* Dạy BDHS yếu kém
* Chủ nhiệm lớp 6C
*BDHSG theo chuyên đề: tìm giá trị p.s của một số cho trước
Tuần 33:26/3 -1/4
*Dạy theo phân phối chương trình
-- Số : tiết 102- t 104
-Hình : tiết :28
Sinh 7 : tiết 65,66
* Dạy BDHS yếu kém
* Chủ nhiệm lớp 6C
*BDHSG theo chuyên đề :tìm 1 số biết gtrị 1 phân sốcủa nó..
Tuần 34: 3/4- 8/4
*Dạy theo phân phối chương trình
- Số : tiết 105- t 107
-Hình : tiết :29
Sinh 7 : tiết 67,68
* Dạy BDHS yếu kém
* Chủ nhiệm lớp 6C
*BDHSG theo chuyên đề : Góc tam giác , cộng hai góc .
Tuần 35: 24/4- 29/4
*Dạy theo phân phối chương trình
- Số : tiết 108- t 111
Sinh 7 : tiết 69,70
* Dạy BDHS yếu kém
* Chủ nhiệm lớp 6C
*BDHSG theo chuyên đề : Bài tập tổng hợp ..
 Người lập 
 GV : Đỗ Thị Huệ
 Trường THCS Lương Khánh Thiện ngày 15/9/2011
Phê duyệt của tổ trưởng :

Tài liệu đính kèm:

  • docke_hoach_day_hoc.doc