Kế hoạch dạy học môn Địa lí năm học 2015 - 2016

1. Kế hoạch dạy học

Cả năm : 37 tuần = 35 tiết

Học kỳ I : 19 tuần ( 18 tiết )

Học kỳ II : 18 tuần ( 17 tiết )

2. Phân phối chi tiết

 

doc 16 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 25/03/2017 Lượt xem 316Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch dạy học môn Địa lí năm học 2015 - 2016", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANHH OAI
TRƯỜNG THCS TÂN ƯỚC
 KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ
 NĂM HỌC 2015 -2016
HÀ NỘI- 2015
MÔN ĐỊA LÍ 6	
1. Kế hoạch dạy học
Cả năm : 37 tuần = 35 tiết
Học kỳ I : 19 tuần ( 18 tiết )
Học kỳ II : 18 tuần ( 17 tiết )
2. Phân phối chi tiết
TIẾT
CHỦ ĐỀ
TÊN BÀI DẠY
GIẢM TẢI
1
Bài mở đầu
2
Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước Trái Đất
Bài 2 - Bản đồ. Cách vẽ bản đồ 
(Không dạy mục 1,2 – Khái niệm “Bản đồ” chuyển sang dạy ở bài 3)
3
Bài 3 - Tỉ lệ bản đồ 
(Dạy Khái niệm “Bản đồ” Bài 2 + Mục 1: Ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ)
4
Bài 3 - Tỉ lệ bản đồ 
(Dạy mục 2: Đo tính khoảng cách thực địa dựa vào tỉ lệ thước hoặc tỉ lệ số trên bản đồ + Bài tập đo tính khoảng cách thực tế dựa vào tỉ lệ bản đồ - GV có thể lấy thêm ví dụ cho học sinh làm)
5
Bài 4 - Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lý 
6
Bài 5 - Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ
7 
Bài 6 - Thực hành - Tập sử dụng địa bàn và thước đo để vẽ sơ đồ lớp học 
(Không dạy – cả bài)
Chủ đề bám sát (Ôn tập)
8
Kiểm tra 1 tiết
Tiết 9-10
Chuyển động của Trái đất và các hệ quả: bài 7,8
Bài 7 - Sự vận động tự quay quanh trục của Trái đất và các hệ quả 
Bài 8 - Sự chuyển động của Trái đất quanh Mặt Trời 
(Câu hỏi 1 phần câu hỏi và bài tập – Không yêu cầu HS trả lời)
(Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập - Không yêu cầu HS trả lời
)
11
Bài 9 - Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa
12
Bài 10 - Cấu tạo bên trong của Trái đất
13
Bài 11 - Thực hành - Sự phân bố các lục địa và đại dương trên bề mặt Trái đất 
(Không yêu cầu HS làm - Câu 3)
14
Bài 12 - Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành
địa hình bề mặt Trái đất
15
Ôn tập học kỳ I
16
Kiểm tra học kỳ I
17-18
Địa hình bề mặt Trái đất
19
Bài 15 - Các mỏ khoáng sản
20
Bài 16 - Thực hành - Đọc bản đồ ( Hoặc lược đồ ) địa hình tỉ lệ lớn
21
Bài 17 - Lớp vỏ khí
22
Bài 18 - Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí 
( Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập - Không yêu cầu HS trả lời)
23
Bài 19 - Khí áp và gió trên Trái đất 
(Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập - Không yêu cầu HS trả lời)
24
Bài 20 - Hơi nước trong không khí. Mưa
25
Bài 21 - Thực hành - Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa 
(Câu 2 và 3 -Không yêu cầu HS làm)
26
Bài 22 - Các đới khí hậu trên Trái đất
27
Ôn tập
28
Kiểm tra 1 tiết
29
Bài 23 - Sông và hồ
30
Bài 24 - Biển và đại dương
31
Bài 25 - Thực hành - Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương
32
Bài 26 - Đất. Các nhân tố hình thành đất
33
Ôn tập học kỳ II
34
Kiểm tra học kỳ II
35
Bài 27 - Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái đất
 MÔN ĐỊA LÍ 7
1. Kế hoạch dạy học
Cả năm - 37 tuần (70 tiết)
Học Kỳ I - 19 tuần (36 tiết)
Học kỳ II - 18 tuần ( 34 tiết)
2. Phân phối chi tiết
TIẾT
CHỦ ĐỀ
Nội dung
Nội dung điều chỉnh
 1
Bài 1 - Dân số 
(Mục 3. từ dòng 9 đến dòng 12 "Quan sát..... Tại sao?" – Không dạy)
 2
Bài 2 - Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới
 3
Bài 3 - Quần cư . đô thị hóa
 4
Bài 4 - Thực hành - Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi 
(Không yêu cầu HS làm – Câu 1)
 5
Bài 5 - Đới nóng. Môi trường xích đạo ẩm 
(Câu hỏi 4 phần câu hỏi và bài tập – Không yêu cầu HS trả lời)
 6
Bài 6 - Môi trường nhiệt đới 
(Dạy Mục 1: Khí hậu)
 7
Bài 6 - Môi trường nhiệt đới 
(Dạy mục 2: +Rèn kĩ năng đọc & phân tích biểu đồ nhiệt độ & lượng mưa – Câu 4/Tr22)
 8
Bài 7 - Môi trường nhiệt đới gió mùa
Bài 8 - Các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng
(Không dạy – cả bài)
 9
Bài 9 - Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng
(Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập – Không yêu cầu HS trả lời)
 10
Bài 10 - Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên môi trường ở đới nóng
 11
Bài 11 -Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng
 12
Bài 12 - Thực hành - Nhận biết đặc điểm môi trường đới nóng 
(Câu 2 & 3 – Không yêu cầu HS làm)
 13
Ôn tập
 14
Kiểm tra viết 1 tiết
15
Bài 13 - Môi trường đới ôn hòa
 16 -17
Hoạt động kinh tế ở đới ôn hòa
 18
Bài 16 - Đô thị hóa ở đới ôn hòa 
 19
Bài 17 - Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa
 20
Bài 18 -Thực hành - Nhận biết đặc điểm môi trường đới ôn hòa
(Câu 2: Không yêu cầu HS làm
Câu 3: Không yêu cầu vẽ biểu đồ, GV hướng dẫn HS nhận xét và giải thích).
21
Bài 19 -Môi trường hoang mạc
 22
Bài 20 -Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc
 23
Bài 21 - Môi trường đới lạnh
 24
Bài 22 - Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh
 25
Bài 23 - Môi trường vùng núi
26
Ôn tập chương II + Rèn kĩ năng đọc, phân tích biểu đồ, lược đồ, tranh ảnh)
Bài 24 - Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi 
(Không dạy – Cả bài)
 27
Ôn tập chương III, IV; V 
 28
Bài 25 - Thế giới rộng lớn và đa dạng
 29
Bài 26 - Thiên nhiên Châu Phi
 30
Bài 27 - Thiên nhiên Châu Phi (tiếp theo)
 31
Bài 28 - Thực hành - Phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở Châu Phi
 32
Bài 29 - Dân cư , xã hội Châu Phi 
(Mục 1. Lịch sử và dân cư; phần a: Sơ lược lịch sử - Không dạy)
 33
Ôn tập học kỳ I
 34
Kiểm tra học kỳ I
 35-36
Kinh tế châu Phi: bài 30,31
Bài 30 - Kinh tế Châu Phi
Bài 31 - Kinh tế Châu Phi (tiếp)
 37
Bài 32 - Các khu vực Châu Phi
 38
Bài 33 - Các khu vực Châu Phi (tiếp theo)
 39
Bài 34 - Thực hành - So sánh nền kinh tế của ba khu vực Châu Phi
 40
Bài 35 - Khái quát Châu Mĩ
 41
Bài 36 - Thiên nhiên Bắc Mĩ
 42
Bài 37 - Dân cư Bắc Mĩ
 43
Bài 38 - Kinh tế Bắc Mĩ 
 44
Bài 39 - Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo)
 45
Bài 40 - Thực hành - Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì và vùng công nghiệp "Vành đai mặt trời"
 46
Bài 41 - Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ
 47
Bài 42 - Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)
 48
Bài 43 - Dân cư , xã hội Trung và Nam Mĩ 
(Mục 1. Sơ lược lịch sử - Không dạy)
 49
Bài 44 - Kinh tế Trung và Nam Mĩ
 50
Bài 45 - Kinh tế Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)
 51
Bài 46 - Thực hành - Sự phân hóa của thảm thực vật ở sườn đông và sườn tây của dãy An - Đét
 52
Ôn tập
 53
Kiểm tra viết 1 tiết
 54
Bài 47 - Châu Nam Cực - Châu lục lạnh nhất thế giới
 55
 Bài 48 - Thiên nhiên Châu Đại 
Dương
 56
 Bài 49 - Dân c và kinh tế châu Đại Dương
 57
 Bài 50 - Thực hành - Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô -xtrây-li-a
 58
Bài 51 - Thiên nhiên châu Âu
 59
Bài 52 - Thiên nhiên châu Âu ( tiếp theo)
 60
Bài 53 - Thực hành - Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa châu Âu
 61
Bài 54 - Dân cư, xã hội châu Âu
 62
Bài 55 - Kinh tế châu Âu
 63
Bài 56 - Khu vực Bắc Âu
 64
Bài 57 - Khu vực Tây và Trung Âu
 65
Bài 58 - Khu vực Nam Âu
 66
Bài 59 - Khu vực Đông Âu
67
Ôn tập học kì II
 68
Kiểm tra học kì II
 69
Liên minh châu Âu
 70
Bài 61 - Thực hành - Đọc lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu
 MÔN ĐỊA LÍ 8 
1. Kế hoạch dạy học
Cả năm - 37 tuần = 52 tiết
Học kỳ I - 19 tuần ( 18 tiết )
Học kỳ II - 18 Tuần ( 34 tiết )
2. Phân phối chi tiết
TIẾT
CHỦ ĐỀ
TÊN BÀI DẠY
GIẢM TẢI
1
Bài 1 - Vị trí địa lý, địa hình và khoáng sản
2
Bài 2 - Khí hậu châu á
( Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập - Không yêu cầu HS trả lời )
3
Bài 3 - Sông ngòi và cảnh quan châu Á
4
Bài 4 - Thực hành - Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á
5
Bài 5 - Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á
( Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập - Không yêu cầu vẽ biểu đồ, GV hướng dẫn HS nhận xét )
6
Bài 6 - Thực hành - Đọc, phân tích lược đồ phân bố dân cư và các thành phố lớn của châu á
7
Ôn tập
8
Kiểm tra 1 tiết
9
Bài 7 - Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nước châu Á
( Phần 1. Vài nét về lịch sử phát triển của các nước châu Á - Không dạy )
( Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập - Không yêu cầu HS trả lời ) 
10
Bài 8 - Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở các nước châu Á
11
Bài 9 - Khu vực Tây Nam Á
12
Bài 10 - Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á
13
Bài 11 - Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á
14 -15
Khu vực Đông Á
Bài 12 - Đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á
Bài 13 - Tình hình phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đông Á
( Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập - Không yêu cầu HS trả lời )
16
Ôn tập học kỳ I
17
Kiểm tra học kỳ I
18
Bài 14 - Đông Nam Á - Đất liền và hải đảo
HỌC KỲ II - ( 16 tuần x 2 tiết/tuần) + (2 tuần x 1tiết/tuần)
19
Bài 15 - Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á
20
Bài 16 - Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á
21
Bài 17 - Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)
22
Bài 18 - Thực hành - Tìm hiểu về Lào và Căm Pu Chia
( Mục 3. Điều kiện xã hội, dân cư - Không yêu cầu HS làm )
( Mục 4. Kinh tế- Không yêu cầu HS làm )
Bài 19 - Địa hình với tác động của nội, ngoại lực
( Cả bài - Không dạy )
Bài 20 - Khí hậu và cảnh quan trên Trái Đất 
( Cả bài - Không dạy )
Bài 21 - Con người và môi trường địa lý 
(Cả bài - Không dạy)
23
Bài 22- Vịệt Nam - đất nước, con người
24
Bài 23: 1:Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam 
25
Bài 23: 2.Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam 
 ( Câu hỏi 1 phần câu hỏi và bài tập - Không yêu cầu HS trả lời )
26
Bài 24 - Vùng biển Việt Nam
27
Bài 25 - Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam
28
Bài 26 - Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam
( Mục 2. Không dạy ) 
( Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập - Không yêu cầu HS trả lời )
29
Bài 27 - Thực hành - Đọc bản đồ Việt Nam (phần hành chính và khoáng sản)
30
Ôn tập
31
Kiểm tra 1 tiết
32-33-34
Địa hình Việt Nam: Bài 28,29
Bài 28 - Đặc điểm địa hình Việt Nam
Bài 29 - Đặc điểm các khu vực địa hình :
Bài 29 - Đặc điểm các khu vực địa hình 
DẠY Mục 1: Khu vực đồi núi
Dạy mục 2: Khu vực đồng bằng
và mục 3: Địa hình bờ biển và thềm lục địa
35
Bài 30 - Thực hành - Đọc bản đồ địa hình Việt Nam
36
Bài 31 - Đặc điểm khí hậu Việt Nam
37
Bài 32 - Các mùa khí hậu và thời tiết ở nớc ta
38
Bài 33 - Đặc điểm sông ngòi Việt Nam
39
Bài 34 - Các hệ thống sông lớn ở nớc ta
40
Bài 35 - Thực hành về khí hậu, thuỷ văn Việt Nam
41
Bài 36 - Đặc điểm đất Việt Nam
42
Bài 37 - Đặc điểm sinh vật Việt Nam
43
Bài 38 - Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam
44
Ôn tập bài 28 đến 38
45
Bài 39 - Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam
46
Bài 40 - Thực hành - Đọc lát cắt địa lí tự nhiên tổng hợp
47
Bài 41 - Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ
( Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập - Không yêu cầu HS trả lời )
48
Bài 42 - Miền Tây Bắc và Bắc Trung bộ
49
Ôn tập học kỳ II
50
Kiểm tra học kỳ II
51
Bài 43 - Miền Nam Trung bộ và Nam bộ
52
Bài 44 - Thực hành - Tìm hiểu địa phương
 MÔN ĐỊA LÍ 9
1. Kế hoạch dạy học
Cả năm : 37 tuần = 52 tiết
Học kỳ I : 19 tuần (34 tiết )
Học kỳ II : 18 tuần (18 tiết )
2. Phân phối chi tiết
TIẾT
CHỦ ĐỀ
TÊN BAÌ DẠY
GIẢM TẢI
1
Bài 1 - Cộng đồng các dân tộc Việt Nam
2
Bài 2 - Dân số và gia tăng dân số
3
Bài 3 - Phân bố dân cư và các loại hình quần cư
4
Bài 4 - Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống
5
Bài 5 - Thực hành - Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999
6
Bài 6 - Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam
( Mục I : không dạy)
7 -8
Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố nông nghiệp, công nghiệp.
Bài 7 - Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp
Bài 11 - Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp
9
Bài 8 - Sự phát triển và phân bố nông nghiệp
10
Bài 9 - Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thuỷ sản
( CÂU HỎI 3 Thay đổi câu hỏi thành vẽ biểu đồ HÌNH CỘT )
11
Bài 10 - Thực hành - Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm
12
Bài 12 - Sự phát triển và phân bố công nghiệp
(Mục II. phần 3 :Một số ngành công nghiệp nặng khác - Không dạy, câu hỏi 3 không yêu cầu HS làm ) 
13
Bài 13 - Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ
14
Bài 14 - Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông
15
Bài 15 - Thương mại và du lịch
16
Bài 16 - Thực hành - Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế
17
Ôn tập
18
Kiểm tra 1 tiết
19
Bài 17 - Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
20
Bài 18 - Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ ( Tiếp theo )
21
Bài 19 - Thực hành - Đọc BĐ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với sự phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ
22
Bài 20 - Vùng Đồng bằng sông Hồng
23
Bài 21 - Vùng Đồng bằng sông Hồng ( tiếp theo )
24
Bài 22 - Thực hành - Vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và BQLT theo đầu người
25
Bài 23 - Vùng Bắc Trung Bộ
26
Bài 24 - Vùng Bắc Trung Bộ ( Tiếp theo )
27
Bài 25 - Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
28
Bài 26 - Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ ( Tiếp theo )
29
Bài 27 - Thực hành - Kinh tế biển của Bắc trung bộ và duyên hải Nam Trung Bộ
30
Bài 28 - Vùng Tây Nguyên
31
Bài 29 - Vùng Tây Nguyên ( Tiếp theo )
32
Ôn tập học kỳ I
33
Kiểm tra học kì I
34
Bài 30 – Thực hành - So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên
35
Bài 31 - Vùng Đông Nam bộ
36
Bài 32 - Vùng Đông Nam bộ ( Tiếp theo )
37
Bài 33 - Vùng Đông Nam bộ ( Tiếp theo )
38
Bài 34 - Thực hành - Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam bộ 
39
Bài 35 - Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
40
Bài 36 - Vùng Đồng bằng sông Cửu Long ( Tiếp theo )
41
Bài 37 - Thực hành - Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thuỷ, sản ở Đồng bằng sông Cửu Long
42
Ôn tập
43
Kiểm tra 1 tiết
44 -45 -46
Chủ đề Biển – đảo
Bài 38, 39 - Phát triển tổng hợp kinh tế biển và bảo vệ tài nguyên, môi 
trường biển đảo
Bài 40 - Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí
47
Bài 41 - Địa Lý địa phương tỉnh (thành phố)
48
Bài 42 - Địa Lý địa phương tỉnh (thành phố) (tiếp theo)
49
Bài 43 - Địa Lý địa phương tỉnh (thành phố) (tiếp theo)
50
Ôn tập học kỳ II
51
Kiểm tra học kỳ II
52
Bài 44 - Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên. Vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu kinh tế của địa phương
( KHÔNG DẠY - CẢ BÀI)
DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU
DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
NGƯỜI ĐỀ XUẤT
 Phạm Thanh Tâm

Tài liệu đính kèm:

  • docKe_hoach_day_hoc_mon_Dia_li_nam_hoc_20152016.doc