Kế hoạch dạy học Thể dục lớp 6 Theo mô hình trường học mới

1. Lợi ớch, tỏc dụng của TDTT 2 tiết

 Biết được lợi ích, tác dụng của thể dục thể thao đến việc nâng cao sức khoẻ, thể lực vμ tác hại của việcthiếu vận động. Vận dụng trong các giờ học Thể dục vμ tự tập hằng ngμy.

2. Đội hỡnh đội ngũ 6 tiết

Biết các khẩu lệnh vμ cách thực hiện các bμi tập đội hình đội ngũ. Thực hiện đúng nhóm bμi tập :Tập hợp hμng (dọc, ngang) dónghμng, điểm số ; Đứng nghiêm, đứng nghỉ ; Quay phải, quay trái, quay sau ; Cách chμo, báo cáo, xin phép ra vμo lớp ; Dμn hμng, dồn hμng ; Đi đều − đứng lại Vận dụng vμo nếp sinh hoạt ở trường vμ ngoμi nhμ trường.

3. Thể dục phỏt triển chung 8 tiết

Biết tên vμ cách thực hiện bμi thể dục phát triển chung 9 động tác : Vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, vặn mình, toμn thân, nhảy, điều hoμ. Thực hiện cơ bản đúng toμn bμi. Vận dụng để tự tập hằng ngμy.

4. Chạy ngắn 10 tiết

Biết tên, cách thực hiện một số trò chơi vμ các bμi tập: Xuất phát từ một số tư thế khác nhau (Đứng mặt hướng chạy − xuất phát; Đứng vai hướng chạy − xuất phát; Đứng lưng hướng chạy − xuất phát); Chạy bước nhỏ; Chạy gót chạm mông; Chạy nâng cao đùi ; Đứng tại chỗ đánh tay; Đi nhanh chuyển sang chạy; Xuất phát cao − chạy nhanh các cự li từ 20 − 40m. Thực hiện cơ bản đúng những bμi tập trên.

Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể

 

doc 32 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 514Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch dạy học Thể dục lớp 6 Theo mô hình trường học mới", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
. HOAT ĐỘNG TèM TềI, MỞ RỘNG
GV giao cho mỗi nhúm về nhà tự viết cỏc nội dung ĐHĐN đó học và thực hiện theo
mẫu dưới đõy (SHD)
Thảo luận nhúm và mỗi cỏ nhõn sẽ chọn ớt nhất 2 − 4 bài tập để tự tập hằng ngày
*Rỳt kinh nghiệm
.
.
 Ngày soạn kế hoạch: 06/9/2015
 Ngày dạy: 06/9/2015
Tiết 5: ĐỘI HèNH ĐỘI NGŨ
I − MỤC TIấU
− Biết tờn động tỏc, khẩu lệnh, cỏch thực hiện cỏc bài tập đội hỡnh đội ngũ.
− Thực hiện cơ bản đỳng nhúm bài tập ĐHĐN−6
− Vận dụng vào nếp sinh hoạt ở trường và ngoài nhà trường.
− Phỏt triển năng lực phối hợp vận động, cảm nhận được chuẩn mực (đỳng, đều và
đẹp ) của cỏc động tỏc đội hỡnh đội ngũ, năng lực tự học và hợp tỏc... tớnh kỉ luật, tớnh tập thể, tỏc phong nhanh nhẹn hoạt bỏt
II − NỘI DUNG
Tập hợp hàng dọc, dúng hàng, điểm số ; Tập hợp hàng ngang, dúng hàng, điểm số ;
Đứng nghiờm. Đứng nghỉ ; Quay trỏi, quay phải, quay sau ; Cỏch chào, bỏo cỏo, xin phộp ra − vào lớp ; Dồn hàng, dàn hàng ; Đi đều – đứng lại
III − CHUẨN BỊ
− GV : Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, tranh ảnh, cũi, cờ nhỏ theo yờu cầu của nội dung
chủ đề.
− HS : Vệ sinh sõn tập và chuẩn bị dụng cụ tập luyện theo yờu cầu của GV.
IV – TIẾN TRèNH HOẠT ĐỘNG
− Tập hợp hàng dọc, dúng hàng, điểm số ;
− Đứng nghiờm, đứng nghỉ ; Quay phải, quay trỏi.
- Trũ chơi vận động.
A. HOạT ĐộNG KHởI ĐộNG
− GV tập trung lớp thành 4 hàng ngang giới thiệu tờn một số trũ chơi cỏc em đó được
học ở Tiểu học : Nhảy l−ớt sóng ; Chạy theo hình tam giác ; Thăng bằng ; Lăn bóng ; đi qua cầu ; Con sâu đo ; Kiệu ng−ời ; Chạy tiếp sức ném bóng vμo rổ.
− Chia số HS trong lớp thành 4 nhúm, giao nhiệm vụ :
- Mỗi nhúm tự tổ chức 2 − 3 trũ chơi vận động
b. HOạT ĐộNG hình thμnh kiến thức
GV đưa ra bảng thống kờ dưới đõy để HS kiểm tra lại và tự đỏnh giỏ mức hiểu biết và
kĩ năng thực hiện của bản thõn.
Bảng 1 − HỌC SINH TỰ ĐÁNH GIÁ KĨ NĂNG ĐỘI HèNH ĐỘI NGŨ
Bảng II − HỌC SINH TỰ ĐIỀN CÁC KHẨU LỆNH ĐỘI HèNH ĐỘI NGŨ
- GV phỏt phiếu.
C. HOạT ĐộNG luyện tập
- Trờn cơ sở những so sỏnh với bài trước, mỗi HS tự chọn và điều khiển nhúm thực hiện 2 −3 HS động tỏc tập hợp hàng ngang, hàng dọc, quay phai, quay trỏi, điểm số
- Từng nhúm tự đỏnh giỏ kết quả thực hiện theo 2 mức : Đạt ; Chưa đạt
- GV làm mẩu cỏc động tỏc, chào, bỏo cỏo, xin phộp ra vào lớp. HS quan sỏt
- Mổi nhúm tự nghiờn cứu và thực hiện chào, bỏo cỏo, xin phộp ra vào lớp.
D. HOạT ĐộNG vận dụNG
(chia số HS trong lớp thành 2 nhúm) :
− GV làm thăm, mỗi nhúm bốc thăm và tự tập luyện nội dung quy định để thực hiện cỏc nội dung sau: Điều khiển 3 − 4 thao tỏc ĐHĐN: Chào, bỏo cỏo. Xin phộp ra vào lớp.
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 GV	
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
− Sau khi cỏc nhúm trỡnh diễn xong, GV và HS cựng đỏnh giỏ theo hai mức :
Đạt ; Chưa đạt.
E. HOAT ĐỘNG TèM TềI, MỞ RỘNG
GV cử ngẩu nhiờn 3-4 HS ( cú nam và nữ ), mổi HS tự nghĩ ra một trũ chơi để điều khiển cả lớp vui chơi ( GV nhận xột và đỏnh giỏ khả năng tổ chức, điều khiển trũ chơi của từng HS ). 
* Rỳt kinh nghiệm...
.
.
 Ngày soạn kế hoạch: 06/9/2015
 Ngày dạy: 06/9/2015
Tiết 6: ĐỘI HèNH ĐỘI NGŨ
I − MỤC TIấU
− Biết tờn động tỏc, khẩu lệnh, cỏch thực hiện cỏc bài tập đội hỡnh đội ngũ.
− Thực hiện cơ bản đỳng nhúm bài tập ĐHĐN−6
− Vận dụng vào nếp sinh hoạt ở trường và ngoài nhà trường.
− Phỏt triển năng lực phối hợp vận động, cảm nhận được chuẩn mực (đỳng, đều và
đẹp ) của cỏc động tỏc đội hỡnh đội ngũ, năng lực tự học và hợp tỏc... tớnh kỉ luật, tớnh tập thể, tỏc phong nhanh nhẹn hoạt bỏt
II − NỘI DUNG
Tập hợp hàng dọc, dúng hàng, điểm số ; Tập hợp hàng ngang, dúng hàng, điểm số ;
Đứng nghiờm. Đứng nghỉ ; Quay trỏi, quay phải, quay sau ; Cỏch chào, bỏo cỏo, xin phộp ra − vào lớp ; Dồn hàng, dàn hàng ; Đi đều – đứng lại
III − CHUẨN BỊ
− GV : Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, tranh ảnh, cũi, cờ nhỏ theo yờu cầu của nội dung
chủ đề.
− HS : Vệ sinh sõn tập và chuẩn bị dụng cụ tập luyện theo yờu cầu của GV.
IV – TIẾN TRèNH HOẠT ĐỘNG
− Tập hợp hàng dọc, dúng hàng, điểm số ;
− Đứng nghiờm, đứng nghỉ ; Quay phải, quay trỏi.
- Trũ chơi vận động.
A. HOạT ĐộNG KHởI ĐộNG
− GV tập trung lớp thành 4 hàng ngang giới thiệu tờn một số trũ chơi cỏc em đó được
học ở Tiểu học : Nhảy l−ớt sóng ; Chạy theo hình tam giác ; Thăng bằng ; Lăn bóng ; đi qua cầu ; Con sâu đo ; Kiệu ng−ời ; Chạy tiếp sức ném bóng vμo rổ.
− Chia số HS trong lớp thành 4 nhúm, giao nhiệm vụ :
- Mỗi nhúm tự tổ chức 2 − 3 trũ chơi vận động
b. HOạT ĐộNG hình thμnh kiến thức
GV đưa ra bảng thống kờ dưới đõy để HS kiểm tra lại và tự đỏnh giỏ mức hiểu biết và
kĩ năng thực hiện của bản thõn.
Bảng 1 − HỌC SINH TỰ ĐÁNH GIÁ KĨ NĂNG ĐỘI HèNH ĐỘI NGŨ
Bảng II − HỌC SINH TỰ ĐIỀN CÁC KHẨU LỆNH ĐỘI HèNH ĐỘI NGŨ
- GV phỏt phiếu.
C. HOạT ĐộNG luyện tập
- Trờn cơ sở những so sỏnh với bài trước, mỗi HS tự chọn và điều khiển nhúm thực hiện 2 −3 HS động tỏc tập hợp hàng ngang, hàng dọc, quay phai, quay trỏi, điểm số
- Từng nhúm tự đỏnh giỏ kết quả thực hiện theo 2 mức : Đạt ; Chưa đạt
- GV làm mẩu cỏc động tỏc, chào, bỏo cỏo, xin phộp ra vào lớp. HS quan sỏt
- Mổi nhúm tự nghiờn cứu và thực hiện chào, bỏo cỏo, xin phộp ra vào lớp.
D. HOạT ĐộNG vận dụNG
(chia số HS trong lớp thành 2 nhúm) :
− GV làm thăm, mỗi nhúm bốc thăm và tự tập luyện nội dung quy định để thực hiện cỏc nội dung sau: Điều khiển 3 − 4 thao tỏc ĐHĐN: Chào, bỏo cỏo. Xin phộp ra vào lớp.
− Sau khi cỏc nhúm trỡnh diễn xong, GV và HS cựng đỏnh giỏ theo hai mức :
Đạt ; Chưa đạt.
E. HOAT ĐỘNG TèM TềI, MỞ RỘNG
GV cử ngẩu nhiờn 3-4 HS ( cú nam và nữ ), mổi HS tự nghĩ ra một trũ chơi để điều khiển cả lớp vui chơi ( GV nhận xột và đỏnh giỏ khả năng tổ chức, điều khiển trũ chơi của từng HS ). 
* Rỳt kinh nghiệm...
.
.
 Ngày soạn kế hoạch: 13/9/2015
 Ngày dạy: /9/2015
Tiết 7: ĐỘI HèNH ĐỘI NGŨ
I − MỤC TIấU
− Biết tờn động tỏc, khẩu lệnh, cỏch thực hiện cỏc bài tập đội hỡnh đội ngũ.
− Thực hiện cơ bản đỳng nhúm bài tập ĐHĐN−6
− Vận dụng vào nếp sinh hoạt ở trường và ngoài nhà trường.
− Phỏt triển năng lực phối hợp vận động, cảm nhận được chuẩn mực (đỳng, đều và
đẹp ) của cỏc động tỏc đội hỡnh đội ngũ, năng lực tự học và hợp tỏc... tớnh kỉ luật, tớnh tập thể, tỏc phong nhanh nhẹn hoạt bỏt
II − NỘI DUNG
Tập hợp hàng dọc, dúng hàng, điểm số ; Tập hợp hàng ngang, dúng hàng, điểm số ;
Đứng nghiờm. Đứng nghỉ ; Quay trỏi, quay phải, quay sau ; Cỏch chào, bỏo cỏo, xin phộp ra − vào lớp ; Dồn hàng, dàn hàng ; Đi đều – đứng lại
III − CHUẨN BỊ
− GV : Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, tranh ảnh, cũi, cờ nhỏ theo yờu cầu của nội dung
chủ đề.
− HS : Vệ sinh sõn tập và chuẩn bị dụng cụ tập luyện theo yờu cầu của GV.
IV – TIẾN TRèNH HOẠT ĐỘNG
− Tập hợp hàng dọc ( hàng ngang ), dúng hàng, điểm số ;
− Đứng nghiờm, đứng nghỉ ; Quay phải, quay trỏi.
- Trũ chơi vận động.
A. HOạT ĐộNG KHởI ĐộNG
− GV tập trung lớp thành 4 hàng ngang giới thiệu tờn một số trũ chơi cỏc em đó được
học ở Tiểu học : Nhảy l−ớt sóng ; Chạy theo hình tam giác ; Thăng bằng ; Lăn bóng ; đi qua cầu ; Con sâu đo ; Kiệu ng−ời ; Chạy tiếp sức ném bóng vμo rổ.
− Chia số HS trong lớp thành 4 nhúm, giao nhiệm vụ :
- Mỗi nhúm tự tổ chức 2 − 3 trũ chơi vận động
- Thi kể tờn cỏc động tỏc ĐHĐN đó học ( theo nhúm ).
b. HOạT ĐộNG hình thμnh kiến thức
GV đưa ra bảng thống kờ dưới đõy để HS kiểm tra lại và tự đỏnh giỏ mức hiểu biết và
kĩ năng thực hiện của bản thõn.
Bảng 1 − HỌC SINH TỰ ĐÁNH GIÁ KĨ NĂNG ĐỘI HèNH ĐỘI NGŨ
	- HS nghiờn cứu và tự điền vào bảng.
Bảng II − HỌC SINH TỰ ĐIỀN CÁC KHẨU LỆNH ĐỘI HèNH ĐỘI NGŨ
- GV phỏt phiếu.
C. HOạT ĐộNG luyện tập
	Chia số lượng HS trong lớp thành 2 nhúm
- Trờn cơ sở những hiểu biết về động tỏc ĐHĐN, mỗi HS tự điều khiển nhúm thực hiện 2 −3 HS động tỏc tập hợp hàng ngang, hàng dọc, quay phai, quay trỏi, điểm số
- Từng nhúm tự đỏnh giỏ kết quả thực hiện theo 2 mức : Đạt ; Chưa đạt
- HS quan sỏt GV làm mẩu cỏc động tỏc quay sau.
- Cả lớp thực hiện 3-4 lần.
- Chia số lượng lớp thành 4 nhúm, tự nghiờn cứu và thực hiện động tỏc quay sau. 
D. HOạT ĐộNG vận dụNG
− GV làm thăm, mỗi nhúm bốc thăm và tự tập luyện để thực hiện cỏc nội dung sau: Điều khiển 3 − 4 thao tỏc ĐHĐN: 
− Sau khi cỏc nhúm trỡnh diễn xong, GV và HS cựng đỏnh giỏ theo hai mức :
Đạt ; Chưa đạt.
E. HOAT ĐỘNG TèM TềI, MỞ RỘNG
GV giao nhiệm vụ cho từng HS lựa chọn nội dung để tự tập và tỡm hiểu cỏc nội dung này thường để làm gỡ trong sinh hoạt ở nhà trường và nơi ở. 
* Rỳt kinh nghiệm...
.
.
 Ngày soạn kế hoạch: 13/9/2015
 Ngày dạy: /9/2015
Tiết 8: ĐỘI HèNH ĐỘI NGŨ
I − MỤC TIấU
− Biết tờn động tỏc, khẩu lệnh, cỏch thực hiện cỏc bài tập đội hỡnh đội ngũ.
− Thực hiện cơ bản đỳng nhúm bài tập ĐHĐN−6
− Vận dụng vào nếp sinh hoạt ở trường và ngoài nhà trường.
− Phỏt triển năng lực phối hợp vận động, cảm nhận được chuẩn mực (đỳng, đều và
đẹp ) của cỏc động tỏc đội hỡnh đội ngũ, năng lực tự học và hợp tỏc... tớnh kỉ luật, tớnh tập thể, tỏc phong nhanh nhẹn hoạt bỏt
II − NỘI DUNG
Tập hợp hàng dọc, dúng hàng, điểm số ; Tập hợp hàng ngang, dúng hàng, điểm số ;
Đứng nghiờm. Đứng nghỉ ; Quay trỏi, quay phải, quay sau ; Cỏch chào, bỏo cỏo, xin phộp ra − vào lớp ; Dồn hàng, dàn hàng ; Đi đều – đứng lại
III − CHUẨN BỊ
− GV : Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, tranh ảnh, cũi, cờ nhỏ theo yờu cầu của nội dung
chủ đề.
− HS : Vệ sinh sõn tập và chuẩn bị dụng cụ tập luyện theo yờu cầu của GV.
IV – TIẾN TRèNH HOẠT ĐỘNG
− Tập hợp hàng dọc ( hàng ngang ), dúng hàng, điểm số ;
− Đứng nghiờm, đứng nghỉ ; Quay phải, quay trỏi.
- Trũ chơi vận động.
A. HOạT ĐộNG KHởI ĐộNG
− GV tập trung lớp thành 4 hàng ngang giới thiệu tờn một số trũ chơi cỏc em đó được
học ở Tiểu học : Nhảy l−ớt sóng ; Chạy theo hình tam giác ; Thăng bằng ; Lăn bóng ; đi qua cầu ; Con sâu đo ; Kiệu ng−ời ; Chạy tiếp sức ném bóng vμo rổ.
− Chia số HS trong lớp thành 4 nhúm, giao nhiệm vụ :
- Mỗi nhúm tự tổ chức 2 − 3 trũ chơi vận động
- Thi kể tờn cỏc động tỏc ĐHĐN đó học ( theo nhúm ).
b. HOạT ĐộNG hình thμnh kiến thức
GV đưa ra bảng thống kờ dưới đõy để HS kiểm tra lại và tự đỏnh giỏ mức hiểu biết và
kĩ năng thực hiện của bản thõn.
Bảng 1 − HỌC SINH TỰ ĐÁNH GIÁ KĨ NĂNG ĐỘI HèNH ĐỘI NGŨ
	- HS nghiờn cứu và tự điền vào bảng.
Bảng II − HỌC SINH TỰ ĐIỀN CÁC KHẨU LỆNH ĐỘI HèNH ĐỘI NGŨ
- GV phỏt phiếu.
C. HOạT ĐộNG luyện tập
	Chia số lượng HS trong lớp thành 2 nhúm
- Trờn cơ sở những hiểu biết về động tỏc ĐHĐN, mỗi HS tự điều khiển nhúm thực hiện 2 −3 HS động tỏc tập hợp hàng ngang, hàng dọc, quay phai, quay trỏi, điểm số
- Từng nhúm tự đỏnh giỏ kết quả thực hiện theo 2 mức : Đạt ; Chưa đạt
- HS quan sỏt GV làm mẩu cỏc động tỏc quay sau.
- Cả lớp thực hiện 3-4 lần.
- Chia số lượng lớp thành 4 nhúm, tự nghiờn cứu và thực hiện động tỏc quay sau. 
€ € € € € € € € € € € € € € 
 € € € € € € € Nhúm 1 Nhúm 2 € € € € € € € 
 GV	
€ € € € € € € Nhúm 3 Nhúm 4 € € € € € € € 
€ € € € € € € € € € € € € € 
D. HOạT ĐộNG vận dụNG
− GV làm thăm, mỗi nhúm bốc thăm và tự tập luyện để thực hiện cỏc nội dung sau: Điều khiển 3 − 4 thao tỏc ĐHĐN: 
− Sau khi cỏc nhúm trỡnh diễn xong, GV và HS cựng đỏnh giỏ theo hai mức :
Đạt ; Chưa đạt.
E. HOAT ĐỘNG TèM TềI, MỞ RỘNG
GV giao nhiệm vụ cho từng HS lựa chọn nội dung để tự tập và tỡm hiểu cỏc nội dung này thường để làm gỡ trong sinh hoạt ở nhà trường và nơi ở. 
* Rỳt kinh nghiệm...
.
.
 Ngày soạn kế hoạch: 20/9/2015
 Ngày dạy: /9/2015
Tiết 9. THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
I − MỤC TIấU
− Biết cỏch thực hiện bài thể dục phỏt triển chung.
− Thực hiện cơ bản đỳng cỏc động tỏc và liờn hoàn được toàn bài.
− Tụn trọng, đoàn kết, giỳp đỡ nhau trong cỏc hoạt động. Vận dụng được bài thể dục
vào nếp sinh hoạt ở trường và ngoài trường.
− Phỏt triển năng lực phối hợp vận động, cảm nhận được chuẩn mực (đỳng, đều và
đẹp ) của cỏc động tỏc trong bài tập, năng lực tự học và hợp tỏc...
II − NỘI DUNG
Bài thể dục phỏt triển chung lớp 6 gồm 8 động tỏc. Cỏc động tỏc này được tổ chức
cho HS hoạt động trong 8 tiết, mỗi bài cỏc em sẽ được hướng dẫn 2 động tỏc mới ghộp
với động tỏc đó học và những bài cuối cựng hoàn thiện toàn bài.
III − CHUẨN BỊ
− GV : Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, tranh ảnh, cũi, cờ nhỏ theo yờu cầu của nội dung
chủ đề.
− HS : Vệ sinh sõn tập và chuẩn bị dụng cụ tập luyện theo yờu cầu của GV.
IV − TIẾN TRèNH HOẠT ĐỘNG
HỌC ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ VÀ TAY
A. HOạT ĐộNG KHởI ĐộNG
HS thực hiện nhiệm vụ sau :
− Tại chỗ khởi động cỏc khớp : Xoay cổ chõn, cổ tay, khớp gối, khớp hụng ;
− Chơi trũ chơi “Bịt mắt bắt dờ” hoặc HS tự chọn.
€(GV)
€ € € € € € € € 
 € € € € € € € 
€ € € € € € € € 
 € € € € € € € 
− Trả lời cõu hỏi :
Bạn cú biết động tỏc nào của bài thể dục phỏt triển chung lớp 6 khụng ?
Tại chỗ tập động tỏc vươn thở hoặc tay ngực của bài thể dục phỏt triển chung theo
hiểu biết của mỡnh.
b. HOạT ĐộNG hình thμnh kiến thức
− HS quan sỏt tranh động tỏc vươn thở và tay ngực của bài thể dục phỏt triển chung
lớp 6.
− Cựng nhau thảo luận và tập luyện.
− GV đến cỏc nhúm giỳp đỡ.
− Thứ tự từng đợt 4 HS lờn tập hai động tỏc.
− HS nhận xột, đưa ra những sai thường mắc và cỏch sửa.
€(GV)
 € € € € € € € €
€ € € € € € €
 € € € € € € € 
 € € € € € € €
− GV hướng dẫn chậm từng nhịp cho HS tập theo 1 – 2 lần.
− GV hụ nhịp cho HS cả lớp tập 2 đến 3 lần liờn hoàn hai động tỏc.
− Thảo luận cõu hỏi sau :
+ Trong hai động tỏc, động tỏc nào khú hơn ? Tại sao ?
+ Nờu cỏch tập động tỏc vươn thở ? Khi tập động tỏc này cần chỳ ý gỡ ?
+ Tập động tỏc tay cú tỏc dụng gỡ ? Muốn tập tốt động tỏc tay cần chỳ ý gỡ ?
− GV làm mẫu hai động tỏc 1 lần, sau đú vừa hướng dẫn chậm, vừa cho HS tập theo.
− Cỏn sự hụ cho cả lớp tập 3 lần, GV quan sỏt, uốn nắn.
Từng nhúm lờn tập hai động tỏc, GV cựng HS cả lớp quan sỏt để nờu ưu điểm, hạn
chế và đưa ra cỏch khắc phục nhược điểm của từng động tỏc.
C – HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Hoạt động cặp đụi
− Đứng quay mặt vào nhau, hụ và cựng tập, sau đú nhận xột và sửa chữa động tỏc
cho nhau.
− Tập ghộp hai động tỏc.
Hoạt động nhúm
− HS cỏc nhúm tập thuần thục từng động tỏc, sau đú tập liờn hoàn hai động tỏc với
nhau. Cỏc thành viờn trong nhúm thay nhau lờn điều khiển. Sau mỗi lần tập, cả nhúm
thảo luận theo cõu hỏi sau :
− Động tỏc vươn thở cú tỏc dụng gỡ ? Để cú hiệu quả, khi tập cần chỳ ý gỡ ?
D. HOạT ĐộNG vận dụNG
− Tham khảo bài tập hớt thở sõu, cỏch tập như sau :
+ Tư thế chuẩn bị : Đứng thẳng, hai tay chống hụng.
+ Nhịp 1 : Hớt vào từ từ bằng mũi – căng ngực, thả lỏng dần cơ bụng.
+ Nhịp 2 : Thở ra bằng miệng thúp dần bụng, húp ngực và thở ra hết.
+ Nhịp 3 : Như nhịp 1.
+ Nhịp 4 : Như nhịp 2.
+ Nhịp 5 : Như nhịp 1.
+ Nhịp 6 : Như nhịp 2.
+ Nhịp 7 : Như nhịp 1.
+ Nhịp 8 : Như nhịp 2.
− Tập hằng ngày sau khi ngủ dậy vào cỏc buổi sỏng hoặc khi cảm thấy căng thẳng
hoặc mệt mỏi.
− Nờu tỏc dụng của động tỏc vươn thở ? Để cú hiệu quả hơn, khi tập cần chỳ ý gỡ ?
− HS tập hai động tỏc và tự nhận xột và đỏnh dấu X vào ụ bờn phải mức độ kết quả
tập luyện theo bảng sau :
Mức độ Đỏnh dấu vào ụ
Tập đỳng kĩ thuật, thể hiện tư thế động tỏc đẹp
Tập động tỏc tương đối đỳng và tư thế đẹp
Chưa thuộc thứ tự động tỏc (vấp nhịp, quờn nhiều cử
động động tỏc)
E. HOẠT ĐỘNG TèM TềI MỞ RỘNG
- Tỡm hiểu tỏc dụng của động tỏc vươn thở. Để cú hiệu quả hơn, khi tập em cần chỳ ý gỡ hoặc điều chỉnh nhịp nào ?
- Học tập 2 động tỏc và tự nhận xột, sau đú đỏnh dấu X ụ bờn phải trong bảng sau
Mức độ
Đỏnh giỏ
Tập đỳng thể hiện tư thế động tỏc đẹp
Tập tương đối đỳng, thể hiện tư thế động tỏc đẹp
Tập chưa đỳng thứ tự động tỏc ( vấp nhịp, quyờn nhiều động tỏc)
* Rỳt kinh nghiệm...
.
. 
 Ngày soạn kế hoạch: 20/9/2015
 Ngày dạy: /9/2015
Tiết 10. THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
I − MỤC TIấU
− Biết cỏch thực hiện bài thể dục phỏt triển chung.
− Thực hiện cơ bản đỳng cỏc động tỏc và liờn hoàn được toàn bài.
− Tụn trọng, đoàn kết, giỳp đỡ nhau trong cỏc hoạt động. Vận dụng được bài thể dục
vào nếp sinh hoạt ở trường và ngoài trường.
− Phỏt triển năng lực phối hợp vận động, cảm nhận được chuẩn mực (đỳng, đều và
đẹp ) của cỏc động tỏc trong bài tập, năng lực tự học và hợp tỏc...
II − NỘI DUNG
Bài thể dục phỏt triển chung lớp 6 gồm 8 động tỏc. Cỏc động tỏc này được tổ chức
cho HS hoạt động trong 8 tiết, mỗi bài cỏc em sẽ được hướng dẫn 2 động tỏc mới ghộp
với động tỏc đó học và những bài cuối cựng hoàn thiện toàn bài.
III − CHUẨN BỊ
− GV : Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, tranh ảnh, cũi, cờ nhỏ theo yờu cầu của nội dung
chủ đề.
− HS : Vệ sinh sõn tập và chuẩn bị dụng cụ tập luyện theo yờu cầu của GV.
IV − TIẾN TRèNH HOẠT ĐỘNG
HỌC ĐỘNG TÁC NGỰC VÀ CHÂN
A. HOạT ĐộNG KHởI ĐộNG
€(GV)
 € € € € € € € €
€ € € € € € €
 € € € € € € € €
 € € € € € € €
HS thực hiện nhiệm vụ sau :
− Tại chỗ khởi động cỏc khớp : Xoay cổ chõn, cổ tay, khớp gối, khớp hụng ;
− Chơi trũ chơi “Bịt mắt bắt dờ” hoặc HS tự chọn.
- Thực hiện động tỏc ngực ,chõn theo hiểu biết của mỡnh.
- Trao đổi với GV hoặc cỏc bạn.
b. HOạT ĐộNG hình thμnh kiến thức
− HS quan sỏt tranh động tỏc ngực, chõn (tham khảo SGK trang 24-25 sỏch TD 6) chỳ ý cỏch đỏ chõn và cỏch đỏnh mạnh hai chõn sang ngang.
- Em hảy mụ tả cỏch tập động tỏc ngục và động tỏc chõn.
- HS tại chổ tập 2-3 lần, cú thể trao đổi với GV, cỏc bạn hoặc quan sỏt tranh ảnh. Từng thành viờn thay nhau hụ nhịp cho cả nhúm cựng tập.
C – HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
- Cỏc thành viờn nhúm thay nhau hụ nhịp cho cỏc bạn tập. Trong quỏ trỡnh hụ nhịp, chỉ huy quan sỏt. Sau mổi lần thực hiện động tỏc, nhúm trưởng cựng cỏc bạn thảo luận sau đú tập chậm để sửa những lổi thường mắc
 € € € € € € € € € € € € € € 
 € € € € € € € Nhúm 1 Nhúm 2 € € € € € € € 
 GV	
€ € € € € € € Nhúm 3 Nhúm 4 € € € € € € € 
€ € € € € € € € € € € € € € 
− Tập ghộp với hai động tỏc đó học.
- Từng nhúm lờn tập những động tỏc đó học. HS nhận xột và thưởng cho nhúm tốt. Nhúm tập chưa tốt cần tập lại và nờu ý kiến tại sao tập chưa tốt và chưa tốt chổ nào.
- Cho cỏc bạn và GV nhận xột.
D. HOạT ĐộNG vận dụNG
- Để làm núng người trước khi tắm em hóy tập cỏc động tỏc sau:
Hai tay chống hụng, đỏ chõn ra trước mổi chõn 5 lần, khi tập thõn người và chõn thảng.
E. HOẠT ĐỘNG TèM TềI MỞ RỘNG
- Tỡm hiểu tỏc dụng của động tỏc ngực và động tỏc chõn rồi viết vào sổ học tập. 
- Em cho biết ý kiến khi đỏ chõn làm núng người trước khi tắm.
* Rỳt kinh nghiệm...
.
.
 Ngày soạn kế hoạch: 27/9/2015
 Ngày dạy: /9/2015
Tiết 11. THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
I − MỤC TIấU
− Biết cỏch thực hiện bài thể dục phỏt triển chung.
− Thực hiện cơ bản đỳng cỏc động tỏc và liờn hoàn được toàn bài.
− Tụn trọng, đoàn kết, giỳp đỡ nhau trong cỏc hoạt động. Vận dụng được bài thể dục
vào nếp sinh hoạt ở trường và ngoài trường.
− Phỏt triển năng lực phối hợp vận động, cảm nhận được chuẩn mực (đỳng, đều và
đẹp ) của cỏc động tỏc trong bài tập, năng lực tự học và hợp tỏc...
II − NỘI DUNG
Bài thể dục phỏt triển chung lớp 6 gồm 8 động tỏc. Cỏc động tỏc này được tổ chức
cho HS hoạt động trong 8 tiết, mỗi bài cỏc em sẽ được hướng dẫn 2 động tỏc mới ghộp
với động tỏc đó học và những bài cuối cựng hoàn thiện toàn bài.
III − CHUẨN BỊ
− GV : Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, tranh ảnh, cũi, cờ nhỏ theo yờu cầu của nội dung
chủ đề.
− HS : Vệ sinh sõn tập và chuẩn bị dụng cụ tập luyện theo yờu cầu của GV.
IV − TIẾN TRèNH HOẠT ĐỘNG
HỌC ĐỘNG TÁC BỤNG, VẶN MèNH
A. HOạT ĐộNG KHởI ĐộNG
€(GV)
 € € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € € €
 € € € € € € €
HS thực hiện nhiệm vụ sau :
− Tại chỗ khởi động cỏc khớp : Xoay cổ chõn, cổ tay, khớp gối, khớp hụng ;
− Chơi trũ chơi “Bịt mắt bắt dờ” hoặc HS tự chọn.
- Tập động tỏc vươn thở, tay , ngực, chõn
 € € € € € € € € € € € € 
 € € € € € € € € € € € € 
 € € € € € € € € € € € € 
 € € € € € € € € € € € € 
 GV	
 € € € € € € € € € € € € 
 € € € € € € € € € € € € 
 € € € € € € € € € € € € 
 € € € € € € € € € € € € 
- Từng cặp trao đổi, tỡm hiểu về hai động tỏc (bụng, vặn mỡnh), cỏch tập từng động tỏc, những điểm dể tập và khú tập. Trao đổi với GV và bạn.
- Cựng nhau vừa hụ nhịp vừa tập.
b. HOạT ĐộNG hình thμnh kiến thức
- GV làm mẩu, phõn tớch cỏch tập, nhấn mạnh cỏch vặn mỡnh, cỏch gập thõn của động tỏc bụng
- HS tập theo lời hụ chậm và lời phõn tớch của GV
- Cỏn sự hụ cho lớp tập, GV quan sỏt và sửa sai cho HS.
Thi đua tập: Một số HS lờn tập, lớp quan sỏt để đỏnh giỏ, những HS tập tương đối nờn cú hỡnh thức thưởng. (Tràng phỏo tay của nhúm hoặc lớp).
C. HOạT ĐộNG luyện tập
- Từng thành viờn lờn tập, cả nhúm quan sỏt, giỳp đở nhau sửa lổi khi tập.
− Cỏc thành viờn trong nhúm thay nhau chỉ huy cỏc bạn tập.1-2 lần động tỏc mới học 
− Tập ghộp với 4 động tỏc đó học.
- Lần lượt từng nhúm lờn tập
- Cỏn sự hụ nhịp cho cỏc bạn cho cỏc bạn cả lớp tập cỏc động tỏc đó học, GV cú ý kiến nhận xột và đưa cỏch khắc phục cỏc nhược điểm
D. HOạT ĐộNG vận dụNG
Chon một trong số đạo cụ (khăn quàng, cờ hoặc hoa..) để tập biểu diển cỏc động tỏc của bài thể dục PTC
E. HOẠT ĐỘNG TèM TềI, MỞ RỘNG.
- Ngoài giở học hoặc giờ giải lao khi học bài ở nhà, em hóy tập cỏc động tỏc thể dục chống mệt mỏi (cú thể tập những động tỏc mà em thớch)
* Rỳt kinh nghiệm...
.
.
 Ngày soạn kế hoạch: 27/9/2015
 Ngày dạy: /9/2015
Tiết 12. THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
I − MỤC TIấU
− Biết cỏch thực hiện bài thể dục phỏt triển chung.
− Thực hiện cơ bản đỳng cỏc động tỏc và liờn hoàn được toàn bài.
− Tụn trọng, đoàn kết, giỳp đỡ nhau trong cỏc hoạt động. Vận dụng được bài thể dục
vào nếp sinh hoạt ở trường và ngoài trường.
− Phỏt triển năng lực phối hợp vận động, cảm nhận được chuẩn mực (đỳng, đều và
đẹp ) của cỏc động tỏc trong bài tập, năng lực tự học và hợp tỏc...
II − NỘI DUNG
Bài thể dục phỏt triển chung lớp 6 gồm 8 động tỏc. Cỏc động tỏc này được tổ chức
cho HS hoạt động trong 8 tiết, mỗi bài cỏc em sẽ được hướng dẫn 2 động tỏc mới ghộp
với động tỏc đó học và những bài cuối cựng hoàn thiện toàn bài.
III − CHUẨN BỊ
− GV : Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, tranh ảnh, cũi, cờ nhỏ theo yờu cầu của nội dung
chủ đề.
− HS : Vệ sinh sõn tập và chuẩn bị dụng cụ tập luyện theo yờu cầu của GV.
IV − TIẾN TRèNH HOẠT ĐỘNG
HỌC ĐỘNG TÁC TOÀN THÂN, NHẢY
A. HOạT ĐộNG KHởI ĐộNG
€(GV)
 € € € € € € € €
€ € € € € € €
 € € € € € € € €
 € € € € € € €
HS thực hiện nhiệm 

Tài liệu đính kèm:

  • docke_hoach_day_hoc_VNEM_The_6.doc