Kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học năm học 2015 – 2016

Bài1:Thế giới động vật đa dạng phong phú - Tranh ảnh : về sự đa dạng của các loài động vật

 ( nếu có)

Bài2:Phân biệt động vật với thực vật- Đặc điểm chung của động vật - Bảng phụ : kẻ bảng 1( trang 9), 2 ( trang11 )

Bài3:TH - Quan sát một số động vật nguyên sinh - Kính hiển vi, lam kính, lamen

- Mẫu vật : Váng ao hồ, nuôi cấy ĐVNS từ rơm khô, cỏ tươi

- Tranh vẽ : Trùng roi, trùng giầy ( nếu có)

Bài4:Trùng roi - Tranh vẽ : Trùng roi, tập đoàn vôn vốc ( nếu có)

Bài5:Trùng biến hình và trùng giày - Tranh vẽ : Trùng biến hình, trùng giày ( nếu có)

 

doc 6 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 01/04/2017 Lượt xem 261Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học năm học 2015 – 2016", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC 
NĂM HỌC 2015 – 2016
 Giỏo Viờn 	 : Nguyễn Chi Lam Lệ 
 Tổ chuyờn mụn 	: Húa-Sinh-KTNN-Âm nhạc
 GD mụn 	:Sinh học 6, 7, 8, Cụng nghệ 7
 Sinh Học 7
Tuần
Tiết CT
Tờn bài
TB dạy học 
Ghi Chú
1
Bài1:Thế giới động vật đa dạng phong phú
- Tranh ảnh : về sự đa dạng của các loài động vật
 ( nếu có)
Bài2:Phân biệt động vật với thực vật- Đặc điểm chung của động vật
- Bảng phụ : kẻ bảng 1( trang 9), 2 ( trang11 )
2
Bài3:TH - Quan sát một số động vật nguyên sinh
- Kính hiển vi, lam kính, lamen
- Mẫu vật : Váng ao hồ, nuôi cấy ĐVNS từ rơm khô, cỏ tươi 
- Tranh vẽ : Trùng roi, trùng giầy ( nếu có)
Bài4:Trùng roi
- Tranh vẽ : Trùng roi, tập đoàn vôn vốc ( nếu có)
3
Bài5:Trùng biến hình và trùng giày
- Tranh vẽ : Trùng biến hình, trùng giày ( nếu có)
Bài6:Trùng kiết lị và trùng sốt rét
H6.1,2
4
Bài7:Đặc điểm chung- vai trò thực tiễn của ĐVNS
- Bảng phụ : kẻ bảng 1 ( trang 26), bảng 2 (trang 28)
Bài8:Thuỷ tức
- Tranh vẽ : Cấu tạo thuỷ tức ( nếu có)
- Bảng phụ : kẻ bảng trang 30
5
Bài9:Đa dạng của ngành ruột khoang
- Bảng phụ : kẻ bảng 1 trang 33 và bảng 2 trang 35
Bài10:Đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang
- Tranh phóng to hình 10.1 ( nếu có ĐK)
- Bảng phụ : kẻ bảng trang 37
6
Bài11:Sán lá gan
- Tranh vẽ : Sán lá gan, vòng đời của sán lá gan 
( nếu có)
- Bảng phụ : kẻ bảng trang 42
Bài12:Một số giun dẹp khác . Đặc điểm chung cua ngành giun dẹp
- Bảng phụ : kẻ bảng trang 45
7
Bài13:Giun đũa
H13.1,2
Bài14:Một số giun tròn khác- đặc điểm chung của giun tròn
H.14.1,2,3
8
Bài15:Giun đất 
- Tranh phóng to hình 15.2, 15.4, 15.5 ( nếu có ĐK)
- Mẫu vật : Giun đất
Bài16:Thực hành : mổ và quan sát giun đất(t2)
- Tranh phóng to hình 15.2, 15.4, 15.5 ( nếu có ĐK)
- Mẫu vật : Giun đất
- Chậu thuỷ tinh, bộ đồ mổ, kính lúp, khay mổ, ghim, cồn, ête, xô đựng nước, khăn lau ...
9
Bài17:Một số giun đốt khác- Đặc điểm chung của giun đốt
- Mẫu vật : giun đỏ, đỉa, rươi ( nếu có)
- Bảng phụ : kẻ bảng 1, 2 trang 60
Kiểm tra 1 tiết
Đề+ đỏp ỏn
10
Bài18:Trai sông
- Mô hình trai sông ( nếu có)
- Mẫu vật ; Trai sông
Bài19:THQS:Một số thân mềm 
-Tranh ảnh về ốc , trai, mực ... 
-Mẫu vật : Trai ,ốc, mực tươi
11
Bài20:Thực hành quan sát một số thân mềm(tt)
- Mẫu vật : Trai sông, vỏ ốc, trai, mai mực...
- Kính lúp, kim nhọn, panh, chậu mổ ...
Bài21:Đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm
- Phóng to hình 21 trang 71 (nếu có ĐK)
- Bảng phụ : kẻ bảng 1 và 2 trang 72
12
Bài22:THQSTôm sông
- Mô hình tôm sông
- Mẫu vật : tôm sông nuôi trong bình
- Bảng phụ : kẻ bảng trang 75
Bài23:Thực hành : Mổ và quan sát tôm sông
- Mô hình tôm sông
- Chậu mổ, bộ đồ mổ, đinh gim, kính lúp, khăn lau...
- Mẫu vật : Tôm sông
13
Bài24:Đa dạng và vai trò của lớp Giáp xác
- Bảng phụ : kẻ bảng trang 81
Bài25:Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện
- Mẫu vật : Con nhện
- Bảng phụ: kẻ bảng 1 trang 82 và bảng 2 trang 85
14
Bài26:Châu chấu
- Mô hình châu chấu
Bài27:Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ
- Mẫu vật : HS sưu tầm một số loại sâu bọ
- Bảng phụ : kẻ bảng 1 trang 91 và bảng 2 trang 92
15
Bài28:Thực hành : Xem băng hình về tập tính của sâu bọ
- Màn hình, đầu video, băng hình về tập tính của sâu bọ ( nếu có)
- Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu về tập tính của sâu bọ
Chưa có băng hình
Bài29:Đặcđiểm chung và vaitrò củangành chânkhớp
- Bảng phụ : kẻ bảng 1 trang 96, bảng 2,3 trang 97
16
Bài31:Cá chép
- Tranh vẽ cấu tạo cá chép 
- Mẫu vật : Cá chép 
- Mô hình cá chép
Bài32:Thực hành : Mổ cá
- Mô hình cá chép
- Tranh vẽ bộ xương cá chép
- Bộ đồ mổ, khay mổ, đinh ghim, chậu mổ, xô ...
- Mẫu vật : Cá chép sống 
- Mẫu ngâm cá chép mổ sẵn ( nếu có)
17
Bài33:Cấu tạo trong của cá chép
- Tranh vẽ cá chép
- Mẫu ngâm cá chép mổ sẵn
Bài34:Sự đa dạng và đặc điểm chung của cá
-Bảng phụ : kẻ bảng trang 111
18
Bài30:Ôn tập 
- Bảng phụ : kẻ bảng 2 trang 100, bảng 3 trang 101
Kiểm tra học kỳ I
Đề+ đỏp ỏn
19
Tuần dự phũng
HỌC Kè II
20
Bài37:Ếch đồng
- Tranh vẽ cấu tạo ếch đồng ( nếu có)
- Mô hình ếch đồng
- Mẫu vật ếch đồng ( nếu có)
- Bảng phụ : kẻ bảng trang 114
Bài38:Thực hành : Quan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mổ
- Mô hình ếch đồng
- Tranh vẽ bộ xương ếch đồng
- Mẫu ngâm : Cấu tạo trong của ếch đồng hoặc mẫu mổ sẵn
21
Bài39:Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư
- Bảng phụ : Kẻ bảng trang 121
Bài40:Thằn lằn bóng đuôi dài
- Mô hình thằn lằn
- Bảng phụ : Kẻ bảng trang 125
22
Bài41:Cấu tạo trong của thằn lằn
- Tranh vẽ : Bộ xương thằn lằn
- Mô hình : Thằn lằn
Bài42:Đa dạng và đặc điểm chung của lớp bò sát
- Tranh phóng to hình 40.1 ( nếu có ĐK)
- Tranh ảnh về các loài bò sát hiện nay và bò sát cổ ( nếu có)
23
Bài43:Chim bồ câu
- Mô hình chim bồ câu
- Bảng phụ : kẻ bảng 1 trang 135, bảng 2 trang 136
Bài44:Thực hành : Quan sát bộ xương, mẫu mổ chim bồ câu
- Tranh vẽ : Bộ xương chim bồ câu
- Mẫu ngâm hoặc mẫu mố sẵn cấu tạo trong chim bồ câu
- Mô hình chim bồ câu
24
Bài45:Cấu tạo trong của chim bồ câu
- Mô hình chim bồ câu
- Tranh vẽ : Cấu tạo chim bồ câu ( nếu có)
Bài46:Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim
- Tranh ảnh về các loài chim ( nếu có)
- Bảng phụ : kẻ bảng trang 145
25
Bài47:Thực hành : Xem băng hình về đời sống và tập tính của chim
- Băng hình về tập tính của thú, đầu video, màn hình ( nếu có)
- Sưu tầm tư liệu về đời sống và tập tính của chim
Chưa có băng hình
Bài48:Thỏ
-- Mô hình thỏ
- Bảng phụ : kẻ bảng trang 150
26
Bài49:Cấu tạo trong của thỏ nhà
- Mô hình thỏ
- Trang vẽ bộ xương thỏ
- Tranh cấu tạo thỏ ( nếu có)
- Bảng phụ : kẻ bảng trang 153
Bài50:Sự đa dạng của thú : Bộ thú huyệt, bộ thú túi
- Tranh ảnh về thú mỏ vịt, thú có túi ( nếu có)
- Bảng phụ : kẻ bảng trang 157
27
Bài51:Sự đa dạng của thú( tiếp theo) : Bộ dơi, bộ cá voi
- Bảng phụ : kẻ bảng trang 161
Bài52:Sự đa dạng của thú ( tiếp theo) : Bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt
- Bảng phụ : kẻ bảng trang 164
28
Bài53:Sự đa dạng của thú ( tiếp theo) : Các bộ móng guốc và bộ linh trưởng
- Bảng phụ : kẻ bảng trang 167
Bài47:Thực hành : Xem băng hình về đời sống và tập tính của thỳ
- Băng hình về tập tính của thú, đầu video, màn hình ( nếu có)
- Sưu tầm tư liệu về đời sống và tập tính của thỳ
Chưa có băng hình
ễn tập
Bảng phụ
29
Kiểm tra 1 tiết
Đề+ đỏp ỏn
30
Bài54:Tiến hoá về tổ chức cơ thể
- Bảng phụ : kẻ bảng trang 176
Bài55:Tiến hoá về sinh sản
- Bảng phụ : kẻ bảng trang 180
31
Bài56:Cây phát sinh giới động vật
- Phóng to hình 56.3 ( nếu có ĐK)
Bài57:Đa dạng sinh học
- Tranh ảnh về ĐV ở môi trường đới lạnh, hoang mạc đới nóng ( nếu có)
- Bản đồ địa lý động vật
- Bảng phụ : kẻ bảng trang 187
32
Bài58:Đa dang sinh học ( tiếp theo) 
- Bản đồ địa lý động vật
- Bảng phụ : kẻ bảng trang 189
Bài59:Biện pháp đấu tranh sinh học 
- Bảng phụ : kẻ bảng trang 193
33
Bài60:Động vật quý hiếm
- Bảng phụ : kẻ bảng trang 196
66
Bài61:Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng kinh tế ở địa phương
- Tìm hiểu thông tin từ sách báo và từ thực tiễn về một số ĐV có tầm quan trọng thực tế ở địa phương
34
67
Bài62:Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng kinh tế ở địa phương
- Tìm hiểu thông tin từ sách báo và từ thực tiễn về một số ĐV có tầm quan trọng thực tế ở địa phương
68
Bài63:Ôn tập kỳ II
- Bảng phụ : kẻ bảng 1 trang 200 và 2 trang 201
35
69
Kiểm tra học kỳ II
Đề kiểm tra.
35,36
70,71,72
Bài64,65,66:TH-Tham quan thiên nhiên
- Dụng cụ đào đất, vợt bướm, vợt thuỷ sinh, chổi lông, kim nhọn, khăy, kính lúp, lọ đựng, hộp chứa...
37
73
Tuần dự phũng
74

Tài liệu đính kèm:

  • docKe_hoach_su_dung_thiet_bi_day_hoc_Sinh_hoc_7.doc