Kiểm tra 1 tiết môn: Lịch sử 8

A. Trắc nghiệm: (3 điểm)

I. Khoanh tròn vào phương án đúng trong các câu sau: (1 điểm)

Câu 1: xã hội phong kiến Pháp trước cách mạng có:

 a. 2 đẳng cấp b. 3 đẳng cấp c. 4 đẳng cấp d. 5 đẳng cấp

Câu 2: Nước nào được gọi là “ đế quốc mà mặt trời không bao giờ lặn”:

 a. Pháp b. Anh c. Mĩ d. Nga

Câu 3: Lật đổ chế độ tư bản là sứ mệnh của giai cấp:

 a. Tư sản b. Vô sản c. Nông dân d. Phong kiến

Câu 4: Cách mạng công nghiệp diễn ra đầu tiên ở ngành nào?

 a. Dệt b. Giao thông vận tải.

 c. Thông tin liện lạc d. Nông nghiệp

II. Ghép mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B cho thích hợp: (1 điểm)

 

doc 11 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 18/04/2017 Lượt xem 463Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 1 tiết môn: Lịch sử 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Tam Thanh KIỂM TRA 1 TIẾT
Họ và tên:.. MÔN: LỊCH SỬ 8
Lớp: 8.. TUẦN 10 - TIẾT 19
 Điểm
Lời phê của giáo viên
Đề 1: 
A. Trắc nghiệm: (3 điểm)
I. Khoanh tròn vào phương án đúng trong các câu sau: (1 điểm)
Câu 1: xã hội phong kiến Pháp trước cách mạng có:
 a. 2 đẳng cấp	b. 3 đẳng cấp	c. 4 đẳng cấp	d. 5 đẳng cấp
Câu 2: Nước nào được gọi là “ đế quốc mà mặt trời không bao giờ lặn”:
 a. Pháp	b. Anh	c. Mĩ	d. Nga
Câu 3: Lật đổ chế độ tư bản là sứ mệnh của giai cấp:
 a. Tư sản	b. Vô sản	c. Nông dân	d. Phong kiến
Câu 4: Cách mạng công nghiệp diễn ra đầu tiên ở ngành nào?
 a. Dệt	b. Giao thông vận tải.
 c. Thông tin liện lạc	d. Nông nghiệp
II. Ghép mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B cho thích hợp: (1 điểm)
Cột A
Cột B
Trả lời
1. Anh
2. Pháp
3. Đức
4. Nga
a. Việt Nam.
b. Chiếm đóng vùng Đông Bắc.
c. Chiếm vùng châu thổ sông Dương Tử.
d. Xâm chiếm tỉnh Sơn Đông.
e. Thôn tính vùng Vân Nam 
1.
2.
3.
4.
III. Hãy điền những từ, cụm từ thích hợp vào chỗ trống: (1 điểm)
 Cương lĩnh khẳng định.chủ yếu của Đảng là .cách mạng xã hội chủ nghĩa. .chính quyền của giai cấp ., thành lập chuyên chính vô sản.
B.Tự luận: (7 điểm)
Câu 1: Nêu nguyên nhân và diễn biến cách mạng Nga 1905 - 1907. (3 điểm)
Câu 2: Nêu những thành tựu chủ yếu về công nghiệp và nông nghiệp thế kỉ XVIII – thế kỉ XIX. (2 điểm)
Câu 3: Vì sao các nước đế quốc lại tranh nhau đi xâm chiếm thuộc địa ở Trung Quốc ? (2 điểm)
	ĐÁP ÁN 1
A. Trắc nghiệm: (3điểm)
 I. (1điểm)
 Câu 1: b câu 2: a Câu 3: b Câu 4: d
 II. (1điểm)
 1	c	2	a	3	d	4	b
 III. (1điểm)
 Nhiệm vụ, tiến hành, đánh đổ, tư sản
B. Tự luận: (7điểm)
 Câu 1: (3điểm)
* Nguyên nhân: Mâu thuẫn xã hội gay gắt, ngày 9/1/1905, Nga hoàng ra lệnh cho quân đội bắn vào đoàn biểu tình. Cách mạng bùng nổ.(1điểm)
*Diễn biến:
- Chủ nhật ngày 9.1.1905, 14 vạn công nhân và gia đình không mang theo vũ khí kéo đến trước Cung điện Mùa Đông đưa bản yêu sách lên nhà vua. Nga hoàng ra lệnh bắn vào đoàn biểu tình, cuộc chiến diễn ra đẫm máu. (1điểm)
- Tháng 5. 1905 nhân dân nhiều vùng nổi dậy đánh phá dinh cơ của địa chủ phong kiến, tháng 6. 1905 thủy thủ trên chiến hạm Pô-tem-kin cũng khởi nghĩa. (0,5điểm)
- Tháng 12.1905 các chiến sĩ cách mạng đã chiến đấu vô cùng anh dũng. (0,5điểm)
 Câu 2: (mỗi ý đúng 1 điểm)
* Công nghiệp: Sản xuất bằng máy móc ra đời, tạo nên một cuộc cách mạng trong công nghiệp.
* Nông nghiệp: Phân hoá học và máy móc được sử dụng rộng rãi làm năng suất cây trồng tăng.
 Câu 3: (2 điêm)
 Trung Quốc là quốc gia rộng lớn, đông dân, có nhiều tài nguyên khoáng sản, sớm trở thành mục tiêu xâm lược của các nước đế quốc.
Trường THCS Tam Thanh KIỂM TRA 1 TIẾT
Họ và tên:.. MÔN: LỊCH SỬ 8
Lớp: 8.. TUẦN 10 - TIẾT 19
 Điểm 
 Lời phê của giáo viên
 	Đề 2: 
A. Trắc nghiệm: (3 điểm)
I. Khoanh tròn vào phương án đúng trong các câu sau: (1 điêm)
Câu 1: Chiến tranh Pháp-Phổ nổ ra vào năm:
 a. 1871	b. 1870	c. 1877	d.1857
Câu 2: Cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra đầu tiên ở nước nào?
 a. Mĩ	b. Anh	c. Pháp	d. Đức
Câu 3: Cuộc cách Tân Hợi Trung Quốc bùng nổ vào năm nào?
 a. Năm 1911	b. Năm 1912	c. Năm 1913	d. Năm 1914
Câu 4: Hình thức đấu tranh buổi đầu của giai cấp công nhân là gì? 
 a. Khởi nghĩa vũ trang	b. Mít tinh
 c. Biểu tình	d. Đập phá máy móc và đốt công xưởng
II. Ghép mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B cho thích hợp: (1 điểm)
Cột A
Cột B
Trả lời
1. Nhật
2. Pháp
3. Đức
4. Anh
a. Việt Nam.
b. Chiếm đóng vùng Đông Bắc.
c. Chiếm vùng châu thổ sông Dương Tử.
d. Xâm chiếm tỉnh Sơn Đông.
e. Thôn tính vùng Vân Nam 
1...............
2...............
3..............
4..............
III. Hãy điền những từ, cụm từ thích hợp vào chỗ trống: (1 điểm)
 V.I.Lê-nin sinh ngàytrong một gia đình Ngay từ thời .Lê-nin đã tham gia .chống Nga hoàng, đến nămthành lập Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga với Cương lĩnh cách mạng
B. Tự luận: (7 điểm)
Câu 1: Nêu nguyên nhân và ý nghĩa của cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc. (3 điểm)
Câu 2: Nêu những thành tựu chủ yếu về giao thông vận tải, thông tin liên lạc và quân sự thế kỉ XVIII – thế kỉ XIX. (2 điểm)
Câu 3: Vì sao khu vực Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của các thực dân Phương tây ? (2 điểm)
ĐÁP ÁN 2
A. Trắc nghiệm: (3điểm)
 I. (1điểm)
 Câu 1: câu 2: Câu 3: Câu 4: 
 II. (1điểm)
 1	2	3	4	
 III. (1điểm)
 22.4.1870, nhà giáo tiến bộ, phong trào cách mạng, 1903
B. Tự luận: (7điểm)
 Câu 1: (mỗi ý đúng 1,5 điểm)
* Nguyên nhân: Ngày 9/5/1911, chính quyền Mãn Thanh ra sắc lệnh “ Quốc hữu hoá đường sắt”, thực chất là trao quyền kinh doanh đường sắt cho các nước đế quốc, bán rẻ quyền lợi dân tộc. Sự kiện này đã châm ngòi cho cách mạng Tân Hợi.
* Ý nghĩa: 
 - Cách mạng Tân Hợi là một cuộc cách mạng dân chủ tư sản, đã lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế Mãn Thanh, thành lập Trung Hoa Dân quốc, tạo điều kiện cho nền kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Trung Quốc phát triển.
 - Cách mạng Tân Hợi có ảnh hưởng lớn đến phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, trong đó có Việt Nam.
Câu 2: (mỗi ý đúng 1 điểm)
* Giao thông vận tải và thông tin liên lạc: Giao thông vận tải được cơ khí hoá, máy điện tín được phát minh.
* Quân sự: Nhiều vũ khí mới được sản xuất.
Câu 3: (2 điểm)
Đông Nam Á là khu vực có vị trí địa lí quan trọng, giàu tài nguyên, chế độ phong kiến đang lâm vào khủng hoảng, suy yếu nên không tránh khỏi bị các nước phương Tây nhòm ngó và xâm lược.
 Cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ về thực chất là cuộc cách mạng tư sản, nó đã thực hiện được hai nhiệm vụ cùng một lúc là lật đổ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân và mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
* Giao thông vận tải và thông tin liên lạc: Giao thông vận tải được cơ khí hoá, máy điện tín được phát minh.
* Quân sự: Nhiều vũ khí mới được sản xuất.
* Kết quả và ý nghĩa:
 - Cách mạng Nga 1905-1907 tuy thất bại nhưng nó làm lung lay chính phủ Nga hoàng và bọn tư sản.
 - Là bước chuẩn bị cần thiết cho cuộc cách mạng xã hội sẽ diễn ra 10 năm sau đó. Đồng thời, Cách mạng Nga 1905-1907 cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc trên thế giới.
 Câu 2: (2điểm)
 - 
Bàilàm
ĐÁP ÁN 1
A. Trắc nghiệm: (3điểm)
 I. (1điểm)
 Câu 1: b câu 2: a Câu 3: b Câu 4: d
 II. (1điểm)
 1	c	2	a	3	d	4	b
 III. (1điểm)
 Chế độ phong kiến, tư sản, chủ nghĩa tư bản, cách mạng.
B. Tự luận: (7điểm)
 Câu 1: (3điểm)
- Cách mạng Nga 1905-1907 tuy thất bại nhưng nó làm lung lay chính phủ Nga hoàng và bọn tư sản.
 - Là bước chuẩn bị cần thiết cho cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa sẽ diễn ra 10 năm sau đó. Đồng thời Cách mạng Nga 1905-1907 cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc trên thế giới.
 Câu 2: (2điểm)
 - 
 Câu 3: (2điêm)
 Cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ về thực chất là cuộc cách mạng tư sản, nó đã thực hiện được hai nhiệm vụ cùng một lúc là lật đổ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân và mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
Trường THCS Tam Thanh KIỂM TRA 1 TIẾT
Họ và tên:.. MÔN: LỊCH SỬ 8
Lớp: 8.. TUẦN 10 - TIẾT 19
 Điểm 
 Lời phê của giáo viên
 	Đề 2: 
A. Trắc nghiệm: (3 điểm)
I. Khoanh tròn vào phương án đúng trong các câu sau: (1 điêm)
Câu 1: Chiến tranh Pháp-Phổ nổ ra vào năm:
 a. 1871	b. 1870	c. 1877	d.1857
Câu 2: Cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra đầu tiên ở nước nào?
 a. Mĩ	b. Anh	c. Pháp	d. Đức
Câu 3: Cuộc cách Tân Hợi Trung Quốc bùng nổ vào năm nào?
 a. Năm 1911	b. Năm 1912	c. Năm 1913	d. Năm 1914
Câu 4: Hình thức đấu tranh buổi đầu của giai cấp công nhân là gì? 
 a. Khởi nghĩa vũ trang	b. Mít tinh
 c. Biểu tình	d. Đập phá máy móc và đốt công xưởng
II. Ghép mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B cho thích hợp: (1 điểm)
Cột A
Cột B
Trả lời
1. Nhật
2. Pháp
3. Đức
4. Anh
a. Việt Nam.
b. Chiếm đóng vùng Đông Bắc.
c. Chiếm vùng châu thổ sông Dương Tử.
d. Xâm chiếm tỉnh Sơn Đông.
e. Thôn tính vùng Vân Nam 
1.
2.
3.
4.
III. Hãy điền những từ, cụm từ thích hợp vào chỗ trống: (1 điểm)
 V.I.Lê-nin sinh ngàytrong một gia đình Ngay từ thời .Lê-nin đã tham gia .chống Nga hoàng, đến nămthành lập Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga với Cương lĩnh cách mạng
B. Tự luận: (7 điểm)
Câu 1: Nêu cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc. (3 điểm)
Câu 2: Nêu những thành tựu chủ yếu về giao thông vận tải và thông tin liên lạc thế kỉ XVIII – thế kỉ XIX. (2 điểm)
Câu 3: Vì sao khu vực Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của các thực dân Phương tây ? .(2 điểm)
Trường THCS Tam Thanh 	THI KIỂM TRA HỌC KÌ I Họ và tên:.. 	Môn thi: Lịch sử 6
Lớp: 6.. Thời gian: 45 phút
Điểm
Lời phê của giáo viên
Trường THCS Tam Thanh KIỂM TRA 1 TIẾT
Họ và tên:.. MÔN: LỊCH SỬ 8
Lớp: 8.. TUẦN 10 - TIẾT 19
 Điểm 
 Lời phê của giáo viên
 	Đề 2: 
A. Trắc nghiệm: (3 điểm)
I. Khoanh tròn vào phương án đúng trong các câu sau: (1 điêm)
Câu 1: Chiến tranh Pháp-Phổ nổ ra vào năm:
 a. 1871	b. 1870	c. 1877	d.1857
Câu 2: Cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra đầu tiên ở nước nào?
 a. Mĩ	b. Anh	c. Pháp	d. Đức
Câu 3: Cuộc cách Tân Hợi Trung Quốc bùng nổ vào năm nào?
 a. Năm 1911	b. Năm 1912	c. Năm 1913	d. Năm 1914
Câu 4: Hình thức đấu tranh buổi đầu của giai cấp công nhân là gì? 
 a. Khởi nghĩa vũ trang	b. Mít tinh
 c. Biểu tình	d. Đập phá máy móc và đốt công xưởng
II. Ghép mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B cho thích hợp: (1 điểm)
Cột A
Cột B
Trả lời
1. Nhật
2. Pháp
3. Đức
4. Anh
a. Việt Nam.
b. Chiếm đóng vùng Đông Bắc.
c. Chiếm vùng châu thổ sông Dương Tử.
d. Xâm chiếm tỉnh Sơn Đông.
e. Thôn tính vùng Vân Nam 
1.
2.
3.
4.
III. Hãy điền những từ, cụm từ thích hợp vào chỗ trống: (1 điểm)
 V.I.Lê-nin sinh ngàytrong một gia đình Ngay từ thời .Lê-nin đã tham gia .chống Nga hoàng, đến nămthành lập Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga với Cương lĩnh cách mạng
B. Tự luận: (7 điểm)
Câu 1: Nêu cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc. (3 điểm)
Câu 2: Nêu những thành tựu chủ yếu về giao thông vận tải và thông tin liên lạc thế kỉ XVIII – thế kỉ XIX. (2 điểm)
Câu 3: Vì sao khu vực Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của các thực dân Phương tây ? .(2 điểm)
Trường THCS Tam Thanh 	THI KIỂM TRA HỌC KÌ I Họ và tên:.. 	Môn thi: Lịch sử 6
Lớp: 6.. Thời gian: 45 phút
Điểm
Lời phê của giáo viên
A. Trắc nghiệm: (3điểm)
I. Khoanh tròn vào phương án đúng trong các câu sau: (1điểm)
Câu 1: Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm những tầng lớp nào?
a. Quý tộc, nông dân công xã, nô lệ. b. Vua, chủ nô, nô lệ.
 c. Chủ nô, nông dân, nô lệ	 d.Vua, quý tộc, nông dân
Câu 2: Ngành kinh tế chính của các quốc gia cổ đại phương Tây là:
 a. Nông nghiệp. b. Thương nghiệp 
 c. Thủ công nghiệp d. Công nghiệp 
 Câu 3: Nhà nước Văn Lang ra đời vào khoảng thế kỉ mấy trước công nguyên?
 a. Thế kỉ VI TCN. 	 b. Thế kỉ VIII TCN 
 c. Thế kỉ VII TCN. d. Thế kỉ IX TCN
 Câu 4: Có mấy loại tư liệu để biết và dựng lại lịch sử?
 a. 2 loại b. 3 loại c. 4 loại d. 5 loại
 II. Ghép mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B cho thích hợp: (1điểm)
A
B
Trả lời
1. Bộ lạc Văn Lang cư trú trên vùng đất
2. Quan văn
3. Kinh đô của nước Âu Lạc
4. Quan võ
a. Phong Khê ( Đông Anh - Hà nội )
b. Chiềng, Chạ
c. Lạc hầu
d. Bồ chính
e. Sông Hồng
f. Lạc tướng
1.
2.
3.
4. 
 III. Điền đúng( Đ) sai (S) vào mỗi ô vuông: (1diểm)
Nô lệ là những người hầu hạ, phục dịch cho quý tộc. 
Lịch sử là những gì đã diễn ra trong quá khứ, hiện tại và tương lai. 
Nông dân công xã là lực lượng sản xuất chính trong xã hội các quốc gia cổ đại phương Đông. 
Phương tiện đi lại chủ yếu của cư dân Văn Lang là ngựa.
 B. Tự luận: (7điểm)
 Câu 1: Học lịch sử để làm gì? (3điểm)
 Câu 2: Nhà nước Văn Lang ra đời trong hoàn cảnh nào? (2điểm)
 Câu 3: Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước văn Lang. (2điểm)
 ĐÁP ÁN
Trắc nghiệm: (3điểm)
I. Mỗi ý đúng 0,25đ (1điểm)
 Câu 1: a ; Câu 3: b 
 Câu 2: c ; Câu 4: b
II. Mỗi ý đúng 0,25đ (1điểm)
 1.	e 2. 	c	 3. 	a	 4. 	f
III. Mỗi ý đúng 0,25đ (1điểm)
 1. Đ 2. S 3. Đ 4. S
Tự luận: (7điểm)
 Câu 1: (3điểm)
- Để biết được cội nguồn của tổ tiên, quê hương, dân tộc mình, để hiểu cuộc sống đấu tranh và lao động sáng tạo của dân tộc mình và của cả loài người trong quá khứ xây dựng nên xã hội văn minh như ngày nay. (2điểm)
- Để hiểu được những gì chúng ta đang thừa hưởng của ông cha trong quá khứ và biết mình phải làm gì cho tương lai. (1điểm) 
 Câu 2: (2điểm)
 - Sản xuất phát triển, mâu thuẫn giữa người giàu và người nghèo đã nảy sinh. (0,5 đ)
 - Do phải thường xuyên phải đối mặt với hạn hán thiên tai lũ lụt để bảo vệ mùa màng.(0,5 đ)
 - Cần phải giải quyết các xung đột giữa người Lạc Việt với các tộc người khác, giữa các bộ lạc Lạc Việt với nhau Nhà nước Văn Lang ra đời trong hoàn cảnh đó. (1đ)
 Câu 3: (2điểm)
 * Sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước Văn Lang

Tài liệu đính kèm:

  • doclich_su_8_t19.doc