Kiểm tra 45 phút môn: Địa lí 8 năm học: 2015 – 2016

Khí hậu Châu Á

( 1 tiết) Đặc điểm khí hậu châu Á Nguyên nhân vì sao khí hậu châu Á phân hoá đa dạng

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ % 1/2

 3

30 1/2

 1

10

Sông ngòi, cảnh quan châu Á ( 1 tiết) Đặc điểm sông ngòi châu Á Vì sao cần phải bảo vệ sự trong sạch các dòng sông

 

doc 2 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 25/03/2017 Lượt xem 527Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 45 phút môn: Địa lí 8 năm học: 2015 – 2016", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TH - THCS CỬA DƯƠNG	 KIỂM TRA 45’
 MÔN: ĐỊA LÍ 8
 NĂM HỌC: 2015– 2016
I/ MA TRẬN:
 Mức độ
Chủ đề
(Nội Dung, Chương)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Khí hậu Châu Á
( 1 tiết)
Đặc điểm khí hậu châu Á
Nguyên nhân vì sao khí hậu châu Á phân hoá đa dạng
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
 1/2
 3
30 
 1/2
 1
10 
 1
4 
40 
Sông ngòi, cảnh quan châu Á ( 1 tiết)
Đặc điểm sông ngòi châu Á
Vì sao cần phải bảo vệ sự trong sạch các dòng sông
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1/2
2
20
1/2
1
10
 1
3 
30 
 Đặc điểm phát triển kinh tế các nước châu Á ( 1 tiết)
Vẽ biểu đồ thể hiện thu nhập GDP một số nước châu Á
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
3 
 30 
1
3
 30 
Tổng số câu 
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
1/2+1/2 
5
50 
 1/2 +1/2
2
20 
 1
3 
 30 
 3
 10
 100 
II/ ĐỀ KIỂM TRA:
1/ Em hãy nêu những đặc điểm nổi bật của khí hậu châu Á? Vì sao khí hậu châu Á lại phân hoá đa dạng như vậy? ( 4 đ)
2/ Nêu đặc điểm sông ngòi châu Á? Vì sao cần bảo vệ sự trong sạch các dòng sông (3 đ)
3/ Cho bảng số liệu sau: thu nhập GDP/ người ( USD) các nước châu Á năm 2001 (3đ)
Nước
GDP
Côoet
19040
Hàn Quốc
8861
Lào
317
Em hãy vẽ biểu đồ thể hiện thu nhập bình quân của 3 nước trên.
III/ ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
Câu
Nội dung
Điểm
1
- Đặc điểm khí hậu châu Á: 
+ Khí hậu phân hóa đa dạng có nhiều đới: đới khí hậu Cực và Cận cực; đới khí hậu Ôn đới; đới khí hậu Cận nhiệt; đới khí hậu Nhiệt đới; đới khí hậu Xích đạo,
+ Các đới khí hậu phân hóa thành nhiều kiểu khác nhau: Kiểu Ôn đới gió mùa, Ôn đới khô, Nhiệt đới ẩm
+ Khia hậu châu Á diễn biến phức tạp, thất thường khó dự đoán,
- Khí hậu châu Á phân hoá đa dạng là do: ảnh hưởng của địa hình, lãnh thổ rộng lớn và nằm trải dài,
1
1
1
1
2
- Đặc điểm sông ngòi châu Á: 
+ Châu Á có nhiều hệ thống sông lớn: Hoàng Hà, Trường Giang,..
+ Sông ngòi phân bố không đồng đều: Tập trung nhiều ở Đông Á, Đông Nam Á,
+ Chế độ nước phức tạp.
+ Sông ngòi mang giá trị kinh tế như cung cấp thuỷ sản, 
- Cần bảo vệ sự trong sạch các dòng sông: vì sông ngòi mang lại nguồn nước tưới tiêu, phục vụ sinh hoạt,Nếu sông ngòi ô nhiễm sẽ tác động lớn đến môi trường, thiếu nước sinh hoạt,  
0.5
0,5
0,5
0,5
1
3
Biểu đồ:thể hiện thu nhập của một số nước châu Á năm 2001
3

Tài liệu đính kèm:

  • docKT_45_DIA_8.doc