Kiểm tra định kỳ môn Lịch sử

 I/ Phần Trắc nghiệm (2 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.

Câu 1: Nền kinh tế chính trong lãnh địa phong kiến là gì?

A. Nông nghiệp khép kín trong lãnh địa B. Công nghiệp

C.Nông nghiệp. D. Thương nghiệp.

Câu 2: Chế độ xã hội phong kiến phương đông và phương tây có mấy giai cấp chính?

A. 6 giai cấp. B. 4 giai cấp C. 2 giai cấp D. 1 giai cấp.

Câu 3: Bộ luật Hình thư ra đời vào năm nào?

A. Năm 1010. B. Năm 1075. C. Năm 1042. D.Năm 1009.

Câu 4 : Khi lên ngôi Lý Công Uẩn dời đô về nơi nào ?

A.Cổ Loa. B. Hoa Lư. C. Ninh Bình. D. Đại La.

Câu 5 : Đinh Bộ Lĩnh khi lên ngôi vua đặt tên nước là gì?

A. Đại Việt B. Đại Cồ Việt C. Đại Nam D. Nam Việt.

Câu 6: Vị vua nào đánh thắng quân Tống trên sông Bạch Đằng năm 981?

A. Ngô Quyền B. Đinh Bộ Lĩnh C. Lê Hoàn D. Lý công Uẩn.

 

doc 6 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 200Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra định kỳ môn Lịch sử", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Long Điền Tiến Thứ. Ngày. Tháng ...... năm 2012
Lớp 7. Kiểm tra định kỳ
Họ và tên:.. Môn Lịch Sử . Thời gian: 45 phút.
Giám Thị 1
Giám Thị 2
Mã phách:.
Điểm
Giám khảo
Mã phách:.
Mã đề 01.
 I/ Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1: Nền kinh tế chính trong lãnh địa phong kiến là gì?
A. Nông nghiệp khép kín trong lãnh địa B. Công nghiệp 
C.Nông nghiệp. D. Thương nghiệp.
Câu 2: Chế độ xã hội phong kiến phương đông và phương tây có mấy giai cấp chính?
A. 6 giai cấp. B. 4 giai cấp C. 2 giai cấp D. 1 giai cấp.
Câu 3: Bộ luật Hình thư ra đời vào năm nào?
A. Năm 1010. B. Năm 1075. C. Năm 1042. D.Năm 1009.
Câu 4 : Khi lên ngôi Lý Công Uẩn dời đô về nơi nào ?
A.Cổ Loa. B. Hoa Lư. C. Ninh Bình. D. Đại La.
Câu 5 : Đinh Bộ Lĩnh khi lên ngôi vua đặt tên nước là gì?
A. Đại Việt B. Đại Cồ Việt C. Đại Nam D. Nam Việt.
Câu 6: Vị vua nào đánh thắng quân Tống trên sông Bạch Đằng năm 981?
A. Ngô Quyền B. Đinh Bộ Lĩnh C. Lê Hoàn D. Lý công Uẩn.
Câu 7: Sông Như Nguyệt có tên gọi khác là gì?
A. Sông Cả B. Sông Mã C. Sông Bạch Đằng D. Sông Cầu. 
Câu 8: Bài thơ “ Nam quốc sơn hà” được Lý Thường Kiệt cho quân đọc ở đâu?
A. Đền Trương Hóng- Trương Hát. B. Đền Đô 
C. Đền nhà Đinh D. Đền thần Hoàng
II / Tự luận: (8 điểm)
Câu 1: (3đ) Hãy trình bày diễn biến cuộc tấn công tự vệ của Lý Thường Kiệt vào đất Tống năm 1075?
Câu 2: Thế nào là lãnh địa phong kiến, cho biết đặt điểm của lãnh địa phong kiến. (2 điểm).
Câu 3: ( 3đ) Chỉ ra những chiến thuật độc đáo của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống lần 2 năm 1076-1077? 
--------------------------Hết-------------------------
Trường THCS Long Điền Tiến Thứ. Ngày. Tháng ...... năm 2012
Lớp 7. Kiểm tra định kỳ
Họ và tên:.. Môn Lịch Sử . Thời gian: 45 phút.
Giám Thị 1
Giám Thị 2
Mã phách:.
Điểm
Giám khảo
Mã phách:.
Mã đề 02.
 I/ Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1: Bài thơ “ Nam quốc sơn hà” được Lý Thường Kiệt cho quân đọc ở đâu?
A. Đền Trương Hóng- Trương Hát. B. Đền Đô 
C. Đền nhà Đinh D. Đền thần Hoàng
Câu 2: Khi lên ngôi Lý Công Uẩn dời đô về nơi nào ?
A.Cổ Loa. B. Hoa Lư. C. Ninh Bình. D. Đại La.
Câu 3: Bộ luật Hình thư ra đời vào năm nào?
A. Năm 1010. B. Năm 1075. C. Năm 1042. D.Năm 1009.
Câu 4 : Chế độ xã hội phong kiến phương đông và phương tây có mấy giai cấp chính?
A. 6 giai cấp. B. 4 giai cấp C. 2 giai cấp D. 1 giai cấp.
 Câu 5 : Sông Như Nguyệt có tên gọi khác là gì?
A. Sông Cả B. Sông Mã C. Sông Bạch Đằng D. Sông Cầu. 
Câu 6: Vị vua nào đánh thắng quân Tống trên sông Bạch Đằng năm 981?
A. Ngô Quyền B. Đinh Bộ Lĩnh C. Lê Hoàn D. Lý công Uẩn.
Câu 7: Đinh Bộ Lĩnh khi lên ngôi vua đặt tên nước là gì?
A. Đại Việt B. Đại Cồ Việt C. Đại Nam D. Nam Việt.
Câu 8: Nền kinh tế chính trong lãnh địa phong kiến là gì?
A. Nông nghiệp khép kín trong lãnh địa B. Công nghiệp 
C.Nông nghiệp. D. Thương nghiệp.
 II / Tự luận: (8 điểm)
Câu 1: (3đ) Hãy trình bày diễn biến cuộc tấn công tự vệ của Lý Thường Kiệt vào đất Tống năm 1075?
Câu 2: Thế nào là lãnh địa phong kiến, cho biết đặt điểm của lãnh địa phong kiến. (2 điểm).
Câu 3: ( 3đ) Chỉ ra những chiến thuật độc đáo của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống lần 2 năm 1076-1077? 
--------------------------Hết-------------------------
Trường THCS Long Điền Tiến Thứ. Ngày. Tháng ...... năm 2012
Lớp 7. Kiểm tra định kỳ
Họ và tên:.. Môn Lịch Sử . Thời gian: 45 phút.
Giám Thị 1
Giám Thị 2
Mã phách:.
Điểm
Giám khảo
Mã phách:.
Mã đề 03.
 I/ Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1: Bài thơ “ Nam quốc sơn hà” được Lý Thường Kiệt cho quân đọc ở đâu?
A. Đền nhà Đinh B. Đền Đô 
C. Đền Trương Hóng- Trương Hát. D. Đền thần Hoàng
Câu 2: Khi lên ngôi Lý Công Uẩn dời đô về nơi nào ?
A.Cổ Loa. B. Đại La C. Ninh Bình. D. Hoa Lư.
Câu 3: Bộ luật Hình thư ra đời vào năm nào?
A. Năm 1042. B. Năm 1075. C. Năm 1010. D.Năm 1009.
Câu 4 : Chế độ xã hội phong kiến phương đông và phương tây có mấy giai cấp chính?
A. 1 giai cấp. B. 4 giai cấp C. 6 giai cấp D. 2 giai cấp.
 Câu 5 : Sông Như Nguyệt có tên gọi khác là gì?
A. Sông Cầu B. Sông Mã C. Sông Bạch Đằng D. Sông Cả. 
Câu 6: Vị vua nào đánh thắng quân Tống trên sông Bạch Đằng năm 981?
A. Lê Hoàn B. Đinh Bộ Lĩnh C. Ngô Quyền D. Lý công Uẩn.
Câu 7: Đinh Bộ Lĩnh khi lên ngôi vua đặt tên nước là gì?
A. Đại Việt B. Nam Việt C. Đại Nam D. Đại Cồ Việt 
Câu 8: Nền kinh tế chính trong lãnh địa phong kiến là gì?
A. Nông nghiệp. B. Công nghiệp 
C.Nông nghiệp khép kín trong lãnh địa. D. Thương nghiệp.
 II / Tự luận: (8 điểm)
Câu 1: (3đ) Hãy trình bày diễn biến cuộc tấn công tự vệ của Lý Thường Kiệt vào đất Tống năm 1075?
Câu 2: Thế nào là lãnh địa phong kiến, cho biết đặt điểm của lãnh địa phong kiến. (2 điểm).
Câu 3: ( 3đ) Chỉ ra những chiến thuật độc đáo của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống lần 2 năm 1076-1077? 
--------------------------Hết-------------------------
Trường THCS Long Điền Tiến Thứ. Ngày. Tháng ...... năm 2012
Lớp 7. Kiểm tra định kỳ
Họ và tên:.. Môn Lịch Sử . Thời gian: 45 phút.
Giám Thị 1
Giám Thị 2
Mã phách:.
Điểm
Giám khảo
Mã phách:.
Mã đề 04.
 I/ Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1: Bộ luật Hình thư ra đời vào năm nào?
A. Năm 1042. B. Năm 1075. C. Năm 1010. D.Năm 1009.
Câu 2: Chế độ xã hội phong kiến phương đông và phương tây có mấy giai cấp chính?
A. 1 giai cấp. B. 4 giai cấp C. 6 giai cấp D. 2 giai cấp.
Câu 3: : Bài thơ “ Nam quốc sơn hà” được Lý Thường Kiệt cho quân đọc ở đâu?
A. Đền nhà Đinh B. Đền Đô 
C. Đền Trương Hóng- Trương Hát. D. Đền thần Hoàng
Câu 4 : Khi lên ngôi Lý Công Uẩn dời đô về nơi nào ?
A.Cổ Loa. B. Đại La C. Ninh Bình. D. Hoa Lư.
Câu 5 : Vị vua nào đánh thắng quân Tống trên sông Bạch Đằng năm 981?
A. Lê Hoàn B. Đinh Bộ Lĩnh C. Ngô Quyền D. Lý công Uẩn.
Câu 6: Nền kinh tế chính trong lãnh địa phong kiến là gì?
A. Nông nghiệp. B. Công nghiệp 
C.Nông nghiệp khép kín trong lãnh địa. D. Thương nghiệp.
Câu 7: Đinh Bộ Lĩnh khi lên ngôi vua đặt tên nước là gì?
A. Đại Việt B. Nam Việt C. Đại Nam D. Đại Cồ Việt 
Câu 8: Sông Như Nguyệt có tên gọi khác là gì?
A. Sông Cầu B. Sông Mã C. Sông Bạch Đằng D. Sông Cả.
II / Tự luận: (8 điểm)
Câu 1: (3đ) Hãy trình bày diễn biến cuộc tấn công tự vệ của Lý Thường Kiệt vào đất Tống năm 1075?
Câu 2: Thế nào là lãnh địa phong kiến, cho biết đặt điểm của lãnh địa phong kiến. (2 điểm).
Câu 3: ( 3đ) Chỉ ra những chiến thuật độc đáo của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống lần 2 năm 1076-1077? 
--------------------------Hết-------------------------
Bài Làm
...............................................................................................................
................................................................................................................
............................................................
............................................
............................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docDE KIEM TRA DINH KY LS7 (KHI).doc