Bài 14: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam

Vào cuối thời nguyên thủy, các thị tộc bộ lạc sống trên đất nước ta đã biết sử dụng kim loại để chế tạo các vật dụng. Nghề nông trồng lúa nước trở nên phổ biến. Trên cơ sở đó đã hình thành các quốc gia cổ đại: Văn Lang- Âu Lạc, Chăm pa, Phù Nam