Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp - Rô - ma

Nằm trên bờ Bắc Địa Trung Hải, Hi Lạp và Rô-ma bao gồm nhiều bán đảo và nhiểu đảo nhỏ. Đại Trung Hải giống như một cái hồ rất lớn, tạo nên sự giao thông thuận lợi giữa các nước với nhau; đo đó từ rất sớm đã có những hoạt động hàng hải, ngư nghiệp và thương nghiệp biển. TRên cơ sở đó, Hi Lạp và Rô-ma đã phát triển cao về kinh tế và xã hội, làm cơ sở cho một nền văn hóa rực rỡ