Bài 13 - Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang

Văn Lang là một nước nông nghiệp. Ở mỗi vùng, tùy theo đất đai, người Lạc Việt có cách gieo cấy trên ruộng đồng hay trên nương rẫy của mình Thóc lúa đã trở thành lương thực chính của cư dân Văn Lang, ngoài ra, học còn biết trồng thêm khoai, đậu, cà, bầu, bí, chuối cam... và trồng dâu, chăn tằm. nghề đánh cá, nuôi gia súc đều phát triển Các nghề thủ công như làm đồ gốm, dệt vải, luajm xây nhà, đóng thuyền được chuyên môn hóa